Varm även under måndagen, med sedan…

Av Martin Hedberg

Vi brukar inte ta oss friheten att bedöma vad som är bra eller dåligt väder, annat än i vissa solklara fall, men jag gör ett undantag idag. De allra flesta, dock inte alla, uppskattar än så länge att våren kommit på bred front.

På många platser i Götaland och södra Svealand har den gjort det med sådant besked att det redan blivit sommar. För att det skall bli sommar krävs att det först varit vår och att det därefter varit en i fem dygn sammanhängande dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Det har alltså redan skett (ca två till tre veckor tidigare än normalt).

Varmt även under måndagen alltså. Men under tisdagen så förändras högtrycket. Det försvagas och återuppstår, men sydväst om oss (med centrum ungefär över Storbritannien). Det gör dels att det under en kortare period blir en del nederbörd, dels att det efterhand strömmar ner svalare luft med nordvästliga vindar (luften roterar medurs kring högtryck här på norra halvklotet).

Hur mycket kyla blir det då? Nej, inte särskilt mycket eller långvarigt. Redan innan nästa helg är det åter över normal temperatur.

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

8 CommentsLeave a comment

 • Efter att kallfronten ha passerat på tisdag/onsdag kan det bli 15-20 grader i söder igen, i norr ca 10.

 • När man ser nuvarande prognosen för de inledande dygnen i maj står det osedvanligt låga dagstemperaturer, 2-7 grader i hela landet, och natten den 3 maj visar prognosen t o m 0 grader och snöfall på Gotland. Igår stod det 12-17 grader den 1-3 maj. Ser de första dagarna av maj ut at bjuda på ishavsvindar?

 • Hej,

  Jag har en fråga…
  Någon berättade för mig att varje gång värmen kommer så tidigt som det händer nu, sommaren blir inte så varmt och det regnar mer än normalt i sommaren ..
  Är det sant ?

  Mvh,
  Alejandro

  Martin: Man brukar säga att atmosfären inte har något minne, den kommer inte ihåg hur det var vid ett tillfälle för att ”kompensera” eller reagera på det vid ett senare tillfälle. Men å andra sidan så finns det flera som, med varierande framgång, gör långtidsprognoser på just det sättet. Jag kan inte ge något entydigt svar.

 • Det skulle faktiskt behövas regn nu. Det är torrt på många ställen och sen är det mycket damm som skulle behöva sköjas bort.

 • Just packat ihop långkalsongerna…
  Bara tänkte på en sak. Du är ju fysiker Martin. Det är inte jag på något sätt, mera historiker. Men i alla fall ligger det i någon hjärnvindlingskrök, att temperatur och tryck har med varandra att göra. Varma föremål expanderar. Med de stigande temperaturerna, inte bara inför sommarvädret utan även globalt sett, har det någon relevans även för klimatet?

  Martin: Hmm, jag vet inte om jag förstår riktigt vad du menar… Men visst, varma föremål expanderar (oftast, det finns undantag, tex vatten i visssa temperturintervall). Och olika temperaturer utgör tillsammans just klimatet.

 • Ja, inte vet jag, men med den ökande värmen torde alltså lufttrycket sjunka, både lokalt och globalt, på kort såväl som lång sikt. (Sikten blir väl f. ö. också bättre och längre. 🙂 ) Påverkar detta t. ex. bildandet av hög- och lågtryck? Moln- och regnmoln?

  Massa saker jag inte vet, och den frågan är väl än kinkigare: Finns det någon gräns för hur lågt trycket kan bli? Pressas högre luftlager, atmosfärskikt, ut i rymden, av värme och den expanderande luftmassan i lagren under? – Litet likt en varmluftsballong. …Hm, katastrofen är nära!

  Där har du nåt att fundera på! Dels min fråga, men än mer svaret.

  Martin: Nej, nu tänkte du inte helt rätt. Lufttrycket är tyngden av luftpelaren ovanför dig. Om det blir varmare så minskar inte massan luft. Det blir inte mindre kväve, syre, osv.

  Som approximation kan du anta att mängden ”luftmolekyler” är densamma, även om det blir varmare.

  Vill du justera modellen lite så är det snarast så att det blir mer luftmolekyler: När luften blir varamre kan den (och kommer den) tex att innehålla mer vattenånga. Men även andra gaser kan komma att öka i samband med att tex haven blir varmare (gasers löslighet i vätskor är beroende av temperaturen: när det blir varamre frigörs gaser från vätskor).

 • Kanske hade fel om lufttryck, men ”pelaren” torde bli högre. Ökad värme gör att de allra flesta saker expanderar. Molekyler s a s frigörs, blire mer rörliga. Kan inte tänka mig att luftens gaser och övrigt innehåll skulle vara annorlunda. Nå, så då expanderar atmosfären. Vart tar den då vägen?

  Om några decennier är nog Tellus lika väl värd ett besök som Mars idag. 🙂

  Martin: Om atmosfären expanderar så blir luftpelaren lite högre. Nu måste inte temperaturskillnaden bli lika stor i hela luftpelaren, men som approximation: För varje grad varmare så tar luften ca 0,35% mer plats (temperaturen vid marken är ca 15 grader C, det motsvarar 288 Kelvin. En grads ökning = 1/288 = 0,0035).

  Två graders uppvärmning skulle göra att luftpelaren blev ca 0,7% högre. Den förloras inte ut i rymden av det.

  Obs, detta är en stor förenkling eftersom lufttrycket avtar med höjden samt att temperaturen varierar både med höjd och plats, men det är i alla fall en första uppskattning.