Vad är snö?

Snö- och iskristaller är ett av de många vackra konstverk naturen själv skapar. De är för det mesta hexagonala, det vill säga sexarmade, beroende på att det är fruset vatten och härrör då från vattenmolekylens struktur.

De förekommer i ett oändligt antal olika former som plattor, nålar, skivor och prismor. Den vanligaste och mest avbildade är den sexsidiga snöstjärnan med ett otal skiftande mönster och utseende.

I luften finns alltid så kallade kondensationskärnor. Det kan vara saltpartiklar eller stoftkorn. På dessa kärnor kondenserar vattenångan till små molndroppar så att moln bildas. Är det kallt fryser dropparna till små sexkantiga iskristaller. Iskristallerna växer till sig med olika förgreningar men behåller hela tiden sin sexsidiga form och får så småningom utseendet av en snöstjärna. Varje iskristall utvecklas olika och man påstår att ingen snöflinga är den andra lik. Kolla själv!

Andra former av frusen nederbörd är kornsnö som består av snökristaller med frusna molndroppar. Iskorn är frusna molndroppar.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment