Stadigvarande över 20 m/s

Det har rapporterats om omfattande skador till följd av kvällens oväder över södra Götaland, främst över Skåne och Halland.

Väderstationer uppmäter vindhastigheter som stadigvarande överstiger 20 meter per sekund. Byvindar kring 30 m/s har troligen förekommit på flera platser.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment