Klass 2-varning för kraftiga vindar i Skåne

Ett intensivt lågtryck rör sig från norra Danmark och österut över Sverige. Det medför kraftiga vindar framför allt söder om lågtrycket.

SMHI har utfärdat en klass 2-vaning för Skåne.

Klass 2 betyder ”…fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

(klass 1 är mindre farlig och klass 3 extremt farlig väderutveckling).

Det ruggiga vädret väntar vi främst skall råda idag och fram till sena kvällen. Under den tidiga natten avtar vindarna relativt snabbt då lågtrycket förtsätter att röra sig österut med god fart.

Hallands län har en klass 1-vaning och för kustområdens så gäller klass 1 och 2 vaning från Skagerack, längs med södra kusten och upp till Mellersta ÖStersjön.

Vindarna kan i Skåne (över fastlandet) nå upp till 25 m/s i byarna.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *