Stackmoln 3

Stackmoln sommartid bildas vanligen genom solens uppvärmning av markytor och varm luft som stiger upppåt och kondenserar, som jag skrev om i en tidigare blogg. Molnen uppstår därför huvudsakligen över landområden eftersom markytor uppvärms lättare och snabbare än vattenytor.

Följaktligen får man molnbildningen mest övet land, i synnerhet under försommaren när havet inte har hunnit bli uppvärmt. Eftersom molnen får sin ”näring” från uppvärmda markytor så håller sig molnen mest över inlandet och aktar sig för att röra sig ut över havet och större vattenytor, där näringen underifrån upphör.

Ofta kan man då se molnen som ligger som ett pärlband utmed kusttrakterna medan det är mest klart över havet och i själva kustbandet.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

 • Hej Pohlman
  Bra sida jag tycker att det saknas en flik med vindar och åsknedslag,precis som nederbörd och moln.

  En fråga det står radar prognos vad betyder det?

  Ulf

 • Hej.
  ”Radar” beskriver nederbörd (regn, snö, hagel). Man kunde ju tycka att vi skulle skriva det istället för ”radar” som ju är tekniken man använder för att mäta var det förekommer nederbörd. Men det man mäter är hur pass bra radarstrålningen reflekteras, ”radar-eko”. Det gäller ju dessutom i luften, dvs innan nederbördsdropparna har nått ner till marken.
  ”Radarprognos” är en prognos på hur dessa ekon kommer att förflytta sig. Man kombinerar då de nyss uppmätta ekona med dels vindfältet, dels nederbörd i prognosmodellerna.
  Om du scrollar lite längre ner så ser du att det efter tio timmar istället står ”prognos”. Den bilden är bara baserad på prognosmodeller.