Septembervärme 2

Nu när årets september går mot sitt slut och höstkylan har tagit över de här sista dagarna i månaden kan det vara på sin plats att påminna om septembermånaden 2006 som var något alldeles extra.

Värmen dominerade redan under sommaren 2006 som på många håll blev en av de varmaste på 150 år. Rekordslakten fortsatte sedan under september. Efter en inledande vecka med ostadigt väder var det sedan mest högtryck ända fram till slutet av månaden. I södra Sverige sattes nya månadsrekord på många håll. I Göteborg och vid Ölands norra udde blev medeltemperaturen för månaden 17,1 grader vilket är nytt Sverigerekord för september.

Åtskilliga dagar var dagstemperaturerna över 20 grader i södra hälften av landet och vid flera tillfällen kom man upp till högsommarvärme på mer än 25 grader. Månadens högsta temperatur fick Hudiksvall den 22 med 26,7 grader. Några dagar senare hade bl a Varberg och Torup i Halland över 25 grader vilket aldrig tidigare uppmätts så sent i månaden.

Den följande oktobermånaden blev också rekordartad på vissa håll. Men det är en annan historia.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • När vi väl är inne på september-oktober 2006 kan man ju också berätta att november samma år raderade ut sina gamla rekord vid fyra stationer på norra västkusten. Men december då, rena rekordslakten! När vi trädde in i väderåret 2007 var det nästan ingen svensk station som hade kvar sitt gamla decemberrekord, helt otroligt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *