Så påverkar vädret din hälsa

Sökande efter överlevande efter orkanen Katrina 2005

Tänkte att jag skulle skriva lite om ett område som torde beröra envar av oss, men möjligtvis olika: Hur vädret påverkar vår hälsa.

Givetvis infinner sig därefter snart en misstanke om att förändringar av vädret också skulle kunna påverka vår hälsa: Det vi vant oss vid är icke längre och det nya kan vara obekvämt.

Sökande efter överlevande efter orkanen Katrina 2005

Sökande efter överlevande efter orkanen Katrina 2005

Hur påverkar då vädret vår hälsa? En del finner det besvärande med värmeböljor, andra tycker det är jobbigt med kyla. Vill det sig illa skördar bägge liv. Kraftiga vindar och flodvågor till följd av regn kan vara direkt dödliga. I samband med översvämningar finns grogrund för förorenat vatten och spridning av smitta. Extremvädren skapar även stress som i vissa fall får långtgående konsekvenser för individen.

Vädrets normala cykler påverkar även förekomsten av tex pollen. Solstrålning i kombination med kväveoxider och luftföroreningar skapar marknära ozon som är skadligt.

2014-09-12.001Men man skall inte glömma att vi alltsomoftast mår bra av vädret. Alla dagar som det är allt från lagom till perfekt, de passerar gärna som ”men då är det ju bara som det skall vara”.

Det är ju också därför som många reser utomlands när vädret upplevs som trist hemma. Låt det vara i november när det är ruggigt, eller under sommaren för att försäkra sig om att verkligen få det väder man vill ha.

Själv har jag haft en perfekt vecka med älgjakt: Svaga vindar, men inte vindstilla. Temperaturer mellan 10 och 20 grader, inget regn, men ändå en del moln. Det var iof lite för mycket sol och lite för varmt mitt på dagen för jakt och hantering av kött. Men vi hade då istället utrymme att koppla av och njuta av fint sensommarväder.

Förändringar av vädret, så kallade klimatförändringar 😉 medför att vissa växter och djur ”blir” missanpassade för den miljö de vistas i. Det finns även växter och djur som istället kan dra fördel av förändringarna. Växtzoner rör sig norrut och förenklat kan man beskriva att växter och djur behöver följa med för att vara i sina optimum.

Men nu är det ju inte allt som förändras lika eller förändras alls i växtzoner. Solens vandring över himlen är opåverkad. Det kanske blir varmare nätter, men lite lika stora förändringar om dagarna. Nederbörden kanske förändras i rakt motsatt riktning, och anpassningen mellan olika växter och djur medför ytterligare variabler som inte förändras i direkt relation till tex medeltemperaturen.

Tårta som smakar bra, trots rötmånad

Tårta som smakar bra, trots rötmånad

Livsmedel påverkas av vädret. Vi har sedan länge lärt oss begreppet ”rötmånad” vilket antyder att maten håller sig sämre under denna period. I Sverige infaller den i slutet av juli och början av augusti. I andra länder är den kopplad till vilka stjärnor som kan ses på i skyn. Att man på detta sätt har låst den till vissa datum har att göra med Bondepraktikan och vidskepelse. Det förtar dock inte det bakomliggande problemet, tillväxt av bakterier och förruttnelseprocesser: När det är varmt och fuktigt så blir maten skämd lättare än om det är svalt och torrt.

I smått hanterar vi redan dessa frågor. Vi reser utomlands när vädret är grått och trist, vi isolerar husen mot kyla och installerar allt mer kylanläggningar mot värme. Vi bygger vallar när vattnet svämmar över och använder paraply och parasoll. Vi har kylskåp för mat och vi vaccinerar oss mot sjukdomar som, till följd av rådande klimat, eventuellt förekommer på våra resmål.

FästingMen i takt med att vädret ändras så kommer vi att behöva göra mer än så. Det visar om inte annat värmeböljan i Europa 2003, skogsbränderna i Ryssland 2010, översvämningarna i Pakistan 2010, torkan i USA 2014… Men vi har även fått upp ögonen för att sjukdomar kan spridas till följd av väderförändringar. TBE och Borelia sprids långt utanför sina normala områden och allt detta med den måttliga uppvärmning av klimatet som vi har idag. Även tropiska sjukdomar kan få fäste i vår tidigare så karga nord. Med fortsatta förändringar av klimatet kommer det större förändringar av väderrelaterade åkommor, vare sig det är spridning av sjukdomar eller direktträffar av extremväder.

Det bästa vore om vi kunde agera så att det inte blir så mycket förändringar, men mänskligheten tycks inte riktigt ha greppat nyttan av detta. Då återstår att anpassa sig till nya förhållanden, för när det gäller anpassning så klarar man sig inte undan med förnekelse. 😉

Men det är inte alla dagar som klimatförändringar gör ont, de flesta passerar oss faktiskt obemärkt förbi. Passa på att njuta av att vi har augustitemperaturer, trots att det är september.

/Martin Hedberg

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

18 CommentsLeave a comment

 • Martin skriver:”Det bästa vore om vi kunde agera så att det inte blir så mycket förändringar, men mänskligheten tycks inte riktigt ha greppat nyttan av detta.”
  Om det hade varit en lätt fix så hade det nog skett redan. Och ännu en orsak kan nog vara att de flesta på jorden ännu inte upplevt något större obehag av hittillsvarande klimatförändring. Det räcker kanske inte med datorsimuleringar för att människor skall bli skrämda. Och en tröst i ev bedrövelse är ju att jordens medeltemperatur de senaste 15 åren varit konstant.
  V g hälsan så finns ett snabbt sätt att påverka den i positiv riktning: MOTIONERA MERA. Då klarar man också ev sommarhetta bättre genom att man fått ett starkare hjärta.

 • Skall du inte skriva om ozonlagrets reparerande ? Kanske en faktor som gör klimatet bättre. med facit !

  • Absolut.
   Det skulle även kunna fungera som guide över att det kan vara klokt att lyssna på vad forskarna har att säga. Utan deras hjälp hade vare sig politiker eller näringsliv gått i den riktningen som nu medfört att naturen återigen återskapar en väsentlig ekosystemtjänst: Skydd mot skadlig UV-strålning.

 • Du skriver att förändringar av vädret, så kallade klimatförändringar borde stoppas och att män-skligheten tycks inte riktigt ha greppat nyttan av detta. Och det är helt rätt. Om jag har förstått de hela rätt så beror till stor del klimatförandringarna på ökningen av CO2 i atmosfären. Den längsta mätserien av CO2 som jag känner till är den från Mauna Loa på Hawaii. Den visar en stadigt stigande trend och kanske till och med en accelaration. Om man sedan tittar på vad som bidrar mest till den här ökningen är det nog ganska klart att den snabba ekonomiska tillväxten i folkrika utvecklingsländer som Kina, Indien, Indonesien, Brasilien o.s.v. är boven i dramat just nu. Bilförsäljningen i t.ex Kina och Indien ökar med över 10% mätt år över år. Över 4 miljarder människor lever i länder med relativ snabb materiell standard ökning. Många får tillgång till el, bättre mat, mobiltelefoner, får möjlighet till att resa o.s.v. Allt de här driver på energiförbrukning vilket i sin tur driver på CO2 utsläppen. Det här är en ekvation utan lösning. Jag tyckte mig läsa en viss arogans i vad du skrev Martin ”att vi inte har greppat nytta” men åk till Vietnam eller Indien och säg till människorna där som har ökat sin energiförbrukning att de inte kan fortsätta för då får vi kanske väderkatasrofer i framtiden. Miljöpartiet säger att om vi röstar på dem kommer de att fixa CO2 trenden på Mauna Loa, men jag tror inte på dem. Det är nog helt enkelt slut nu!!

  • Hej.
   Du har helt rätt i att jag var lite för kort i min formulering. Men saken var den att jag skrivit om det så många gånger tidigare, de längre utläggen från min sida finns överallt här på sajten.

   Visst är det ett stort dilemma: Fossil energi ger oss möjlighet att skapa välfärd. I alla fall om vi håller fast vid att göra det på samma/liknande sätt som vi gjort hittills.

   Kruxet är att det i alla händelser inte är hållbart: Dels för att användandet av de fossila källorna skapar långvariga och irreversibla problem (tex försurning av haven, havsnivåhöjning, minskade dricksvattenresurser, utslagning av ekosystem…). Dels för att de fossila resurserna i alla fall är ändliga: I framtiden tvingas vi i alla fall att söka efter andra källor till energi.

   Varför inte fasa ut dem så snabbt som möjligt?

   Men jag håller med, jag har fått en mer pragmatisk inställning över till vad som kommer att ske: 1. Det finns oerhört stora ekonomiska, geopolitiska och maktrelaterade incitament till att bibehålla storskaligt nyttjande av fossila källor. 2. Det som är tekniskt och ekonomiskt tillgängligt kommer att utvinnas. 3. Det som utvinns kommer att användas.

   Slut är det inte. Men framtiden är inte vad den brukade vara 😉

   • Jag ingen meteorolog så jag kan bara tro och acceptera vad ni skriver. Därför blir det relativt enkel att komma fram till slutsatsen att vi går mot stupet. I år har för första gången CO2 halten i atmosfären passerat 400ppm (maj som brukar var högst låg på 402ppm, att jämföra med pre-industriell 280ppm ) och det säsongsjusterade värdet kommer snart att gå över 400ppm. 1964 var värdet 320ppm och om jag interpollerar och tar hänsyn till en accelaration kommer vi att ligga på 500ppm om 50 år. Enligt många experter beror mycket av alla väderkatastrofer på CO2 med 500ppm hur kommmer det då att se ut!
    Den globala ökningen av energiutvinning från fossilabränslen mellan åren 2000-2008 var drygt 20% och den trenden ser ut att forsätta. I alla fall kommer den inte att minska p.g.a. att de folkrika ländernas ekonomier växer allt fortare. Så om du har rätt om klimatförändringar, Martin, då finns det verkligen inget hopp. Det är helt enkelt fakta. Vad miljöpartiet tänker göra har jag inte förstått och att bromsa utvecklingen för miljarder fattiga i världen är det väl ingen som vill. Men du kanske har en plan hur vi ska bryta CO2 mätserien på Mauna Loa?

    • Vi måste förstå att vi bör låta bli att ta upp allt fossilt kol, även om det är tillgängligt.

     Det kommer inte att ske spontant. För att det skall fungera måste man skapa incitament som gör det gradvis allt mindre lönsamt att bryta fossilt kol. (Det här med förnybar energi kommer indirekt som konsekvens av detta.) Incitamenten behöver vara gränsöverskridande, internationella och långsiktiga.

     Oddsen för det?

     • Oddsen för det är noll. Många har försökt de senast 10-15 åren. Tusentals artiklar, konferencer etc.. Inget har hänt och inget kommer att hända. Bara en dåre gör om samma sak gång på gång och förväntar sig ett annat resultat.

 • Märkligt att länder bråkar om gränserna runt arktiska havet, då det ska finnas enorma olje och gas fyndigheter.
  Nu när människan behärskar alternativa energi källor, så verkar det för mig märkligt varför fossil bränsle fortfarande är så viktigt. Det är många år kvar innan man kan pumpa upp olja därifrån.
  Det verkar som olja och gas kommer användas långt in i framtiden.
  Jag tror vi vanliga människor inte får hela sanningen.
  Massproducera elbil och jag är övertygad om att det finns en stor marknad för det.
  Tekniken finns och kapital finns.
  Sanningen är det att vi inte får reda på sanningen.
  Olja är världens största handel och det säger väl en del !!

 • Kan inte de som utvinner och tjänar pengar på smutsig energi betala för sig ?

  Vet de inte om att de skadar ?

  • Oljebolagen kommer att få en trevligare tillvaro i Arktis med mer öppet vatten framöver, så de mår nog bara bra. De bryr sig om nuvarande vinster.
   På samma sätt som köldmedieföretagen och deras oligopol.
   Här ett exempel på deras inställning.
   http://www.coolingpost.com/uk-news/daikin-uk-in-no-hurry-with-r32/
   Citerar “We should not forget that we do not have to start selling units with a GWP below 750 and a charge less than 3kg until 2025 so there is time for us to make the right choices along with the rest of the industry,” De behöver inte, öhh?
   Där har vi färdiga alternativ, och har haft länge, typ hundra år, vi behöver inte skiten de tar patent på och försvarar. En liten del men en väldigt snabb fix.
   Men jag tror inte det kommer inte hända ett jota med de utsläppen förrän Arktis är isfritt. Då kan de jubla ikapp med oljebolagen.

   Eller så får ledare och samhällen runt om på planeten börja tvinga dem. Som i USA nyligen där åklagarna vände på klacken och gjorde något man inte kunde förvänta sig. 😮
   http://m.thenation.com/blog/181525-charges-were-just-dropped-against-these-climate-activists-most-stunning-way
   Citat, ”The decision that Assistant District Attorney Robert Kidd and I reached today was a decision that certainly took into consideration the cost to the taxpayers in Somerset, but was also made with our concerns for their children, and the children of Bristol County and beyond in mind.
   Climate change is one of the gravest crises our planet has ever faced. In my humble opinion, the political leadership on this issue has been gravely lacking. I am heartened that we were able to forge an agreement that both parties were pleased with and that appeared to satisfy the police and those here in sympathy with the individuals who were charged.
   I am also extremely pleased that we were able to reach an agreement that symbolizes our commitment at the Bristol County District Attorney’s Office to take a leadership role on this issue.

 • Hej Martin ställer samma fråga som erik när tror du att hösten kommer .Det värkar ju som sensommaren kommer o fortsätta .Skulle vara intresant o veta att nu kommer hösten på alvaf men den stora frågan är kpmmer den på denna sida ny år eller i vår