Nu blir det sakta ljusare

Idag infaller årets kortaste dag och längsta natt.

Jordaxeln står ju som bekant inte vinkelrät relativt det rotationsplan som vi gör runt solen. Norra halvklotet lutar just nu som mest bort från solen.

Den exakta tidpunkten för vintersolståndet var idag klockan 18.47.

Nu blir, till en början sakta, dagarna allt längre och nätterna allt kortare.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

8 CommentsLeave a comment