Kylan ger vika för värme

Nu kommer värmen åter. Men/och det kan fortfarande förekomma en del regn under fredag och lördag.

Under söndagen växer ett högtryck till över södra Skandinavien. Det ger gott om solinstrålning vilket i sin tur skickar upp temperaturerna ytterligare ett snäpp.

/Martin Hedberg

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

8 CommentsLeave a comment

 • Ska man tro på det! Jag har sett att ni ändrar hela tiden prognosen, Knappt att ni har samma ett Dygn.
  2-4 dygn fram blir alltid Ändrad, Temparaturen,
  Hoppar upp och ner innan den dagen kommer!!

  Martin säger: Jag vet inte exakt vad du hänvisar till, men i onsdags skrev jag att det skulle bli kallare ett par dagar och att värmen skulle komma tillbaka till helgen. I denna blogg (natten till fredagen) skrev jag att värmen skulle komma tillbaka.
  Det är en konsistent prognos.

  Att vi sedan hellre skriver och berättar om när det sker väderomslag tycker jag också är relevant. De flesta har säkerligen i bakhuvudet den enkla (och ofta fungerande) prognosen: ”samma väder i morgon som det var igår”. Men det är när vädret skiftar som man verkligen behöver påpeka det.

  Men visst kan man vara kritisk till att prognoserna inte (aldrig) är exakta beskrivningar av framtiden. Hur mycket datorer eller erfarenhet man har att tillgå så kan ingen säga exakt hur vädret blir i framtiden. (Den som vill veta mer kan börja men boken ”Chaos” av James Gleick).
  Vad man strävar efter är att göra en så korrekt prognos som det går och därefter uppdatera den allteftersom tiden förflyter och man erhåller mer information om hur vädret utvecklades i verkligheten.

  I ett forskningsprojekt arbetar jag och en kollega med ett spektrum av väderprognoser. Vi bearbetar sannolikhetsfördelningar av kommande tänkbara utvecklingar, scenarier, av vädret. Detta avser en tillämpning inom energisektorn där man vill veta hur vädret utvecklas för att kunna beräkna hur mycket energi vi kan komma att förbruka (tex för uppvärmning av fastigheter), men metoden är relevant även för produktion av förnybar energi som vanliga prognoser för var och en.

 • ”WickeWire” är ”ute och cyklar” !
  Kommentaren från Martin naturligtvis välformulerad och rätt! Själv är jag mycket intresserad av prognoser och har jämfört många olika utgivare i flera länder.
  ”klart.se” är ”helt klart” den bästa i Sverige!!!
  Dessutom föredömlig o trevlig presentation.

 • ”Trygve Ekman”
  Det du säger att WickeWire är ute och cyklar är GALET! Vi får nu se om Exempel Måndag +15 Tisdag +13 Onsdag +15 Torsdag +17 om det kommer att stämma, vi får se om det inne blir ändrat! sedan nästa vecka så har det utlovat Regn Fredag Lördag Söndag, det tror man så lite på.
  Det har aldrig slagit rätt 14 dagar i förväg. Jag ser end. ett dygn åt gången.
  Jag kan även påpeka att i dagens läge är det SVÅRT att spå väder hellt rätt, finns så mycket som kan påverka.

  Martin säger: Ingen meteorolog lovar något om vädret.
  Som jag skrivit förut så är en väderprognos en beräkning av en sannolik, eller om man så vill, inte osannolik, utveckling av atmosfärens tillstånd.
  Prognosen är inte exakt, vare sig dygn ett och i synnerhet inte för dygn fjorton. Men trots alla fel och brister som vädermodeller uppvisar så är de trots allt bättre än att:
  – spå i kaffesump, abborrfenor…
  – läsa bondepraktikan
  – säga att det blir samma väder i morgon som idag
  – kasta tärning
  – gissa
  – önska
  Som sagt var: Framtiden är obestämd och såväl parametrisering av fysik och beräkningskapacitet i datorer som Heisenbergs osäkerhetsrelation gör att man kan sluta drömma om en exakt prognos.

  Som om inte det räckte så är vädret ett komplext system, dvs det innefattar saker som inte kan modelleras. Som jag skrivit om tidigare så påverkar vulkanen Eyjafjallajökull vädret. Vidare så påverkar även kondensationsstrimmor (moln som skapas av vattenånga som bildas vid förbränning av flygbränsle) vädret. Nu är det som bekant mindre flyg över Europa och därmed mindre så kallade k-strimmor. Inget av detta finns dock med i vädermodellerna.

  Och även om det skulle finnas med i vädermodellen: Är det någon som idag vill ta på sig uppgiften av att göra en bra (exakt?) prognos på hur mycket k-strimmor flyget över Europa kommer att generera kommande två veckor?
  Ingen som vet det? Jag är ledsen, men redan där har vi en osäkerhet i indata som gör att man inte kan beräkna vädret exakt. Förutom alla andra osäkerheter.

  Den danske fysikern och nobelpristagaren Niels Bohr skall ha sagt ”Det är svårt att göra prognoser. I synnerhet om framtiden.” Vad man kan göra är att visa på sannolika utvecklingar och ha en ödmjuk inställning till resultatet.

  Medvetet eller omedvetet gör vi hela tiden prognoser och antaganden om framtiden: Allt i från hur lång tid det tar för maten att svalna så att jag kan äta den utan att bränna mig till hur börsen skall utvecklas eller hur stora riskerna är att råka ut för en olycka i trafiken. Det handlar hela tiden om sannolikheter.

  Jag är ledsen, men vi lämnar inga löften om vädret. Men om någon vill tävla i förmågan att träffa rätt så är vi med 😉

 • Hej !
  Hur får ni eran info om vädret? Har ni egna mätstationer och satelliter eller köper ni info av någon leverantör? Har hört att det finns olika prisnivåer på hur bra prognos man får beroende på vilken nivå man vill (kan) betala för?

  mvh
  en undrande NisseHult

  Martin säger: Prognoserna till Klart.se köper vi bland annat av det finska företaget Foreca. De sammanställer i sin tur vädret genom att bearbeta amerikanska och europeiska långtidsprognoser med egna vädermodeller. Detaljer om uppdateringar mm på: http://www.klart.se/kundservice.html
  Mätstationer och satelliter är desamma som SMHI och andra nationella väderorganisationer använder (men de ger endast information om hur vädret var nyss, inte om framtiden).

  Om man är professionell användare av väderinformation, tex energibolag, media, flyget, rederier osv så finns andra produkter att erhålla. I grunden arbetar man med samma grunddata, men man extraherar annan/mer information, tex sannolikhet för isbildning, turbulens, byvindar, vindar på olika flygnivåer, sikt, hur snösmältningen påverkar flöden i vattendrag, ledskikt (radarvågsutbredning), konsultation, sannolikhetsbedömningar mm.

  De kunderna betalar för sitt väder. Ni har dock inte sämre kvalitet bara för att den är gratis. Men ni har tillgång mindre mängd information.

  De senaste åren har det skett en stor omsvängning inom väderbranschen. Från att företag (SMHI mfl) strävat efter att ta betalt för prognoser och data till andra affärsmodeller där man finansierar verksamheten tex genom reklamintäkter. Det gjorde stor skillnad att norska DNMI började lägga ut detaljerade prognoser på nätet.

  Nationella vädercentra som tex SMHI, FMI (finland), DMI (danmark) och DNMI (Norge) har haft/har dubbla roller. De är både skattefinansierade och affärsdrivande myndigheter. Så länge de var ensamma så spelade det mindre roll, men när privata aktörer började dyka upp så blev det lite knepigare.

  De statliga väderbolagen både säljer information till de privata och konkurrerar med dem. De nationella väderbolagen gör även affärer i andra länder och konkurrerar med såväl privata som andra statliga väderbolag.

  I bland annat Holland, Tyskland, England och Finland har detta bidragit till att skapa både stora rubriker och omstrukturering av de statliga verken de senaste 10-15 åren. I Holland användes skattemedel för att konkurrera med privata investeringar och bolag. De privata bolagen ville dock inte ge sig och till slut tvingades KNMI till att delas upp två separata organisationer, en statlig som konkurrerar med privata aktörer (utan skatteintäkter) och en annan som bara ägnar sig åt insamling av data, forskning, varningstjänst mm (skattefinansierad).

 • Då en prognos inte exakt kan förutse framtiden, efterlyser jag en uppgift, för varje prognos och område, om sannolikheten att prognosen slår in: 0 – 100 %.

 • Ojoj!!
  Hur spännande är det att alltid veta exakt hur vädret ska bli?? En av tjusningarna med just väder är att det KAN vara oförutsägbart..att det inte med 100% säkerhet går att fastställa på pricken hur det ska se ut om ett par veckor tycker jag är fantastiskt.. Vi rår inte på allt och vi är begränsade. Vädret är mäktigt och vi får rätta oss efter det oavsett om prognoser slår in eller ej!
  Att prognoserna idag är så bra som de är tycker jag också är fantastiskt!
  Tack meteorologer för att ni gör ett fantastiskt jobb!

 • Hoppas prognosen stämmer det skulle vara härligt med måndag 15+ tisdag 10+ onsdag 14+ torsdag 21+ fredag 18+ ååh vad härlig vecka utomtisdag hejdå