Stockholm (TT)

Nästan hela det grönländska istäckets ytskikt började smälta i början av juli. På bara fyra dagar accelererade issmältningen dramatiskt till att omfatta 97 procent, mot normalt runt hälften, av glaciärisens översta lager.

En så utbredd avsmältning har enligt det amerikanska rymdorganet Nasa inte registrerats på Grönland sedan satellitmätningarna startade för 30 år sedan. Den omfattade i princip all glaciäris, från de tunnare lagren nära kusterna till det tre kilometer tjocka istäcket på centrala Grönland.

Bild 1. Grafik från NASA som visar den stora ytan med avsmältning under juli 2012.

Även den normalt solida glaciärisen vid forskningsstation Summit Station på 3 216 meters höjd började tina, något som inte hänt sedan 1889. Borriskärnor från Summit Station visar att de översta islagret där bara tinar ungefär en gång per 150 år.

Det innebär att det som inträffat nu i stort sett följt tidtabellen, säger glaciärforskaren Lora Koenig vid Nasas Goddard Space Flight Center.

Bild 2. Animering som visar hur avsmältningen varierat mellan år 1979 och 2009. Från NASA.

Resultaten kom som en total överraskning. Forskaren Son Nghiem vid Nasas Jet Propulsion Laboratory i Pasadena trodde inte sina ögon när han analyserade sina mätdata:

Det var så egendomligt att jag först ifrågasatte resultatet, var det korrekt eller handlade det om ett mätfel?

Men kontroller av data från andra forskningssatelliter visade att resultaten stämde.

Den dramatiska issmältningen startade den 8 juli. Orsaken var ett ovanligt kraftigt högtryck som lagt sig som ett hett lock över Grönlandsisen. Sådana värmeböljor har dominerat det grönländska vädret sedan slutet av maj.

Varje högtryck har varit kraftigare än det föregående. Det senaste parkerade sig över Grönlandsisen den 8 juli, nådde kulmen den 12 och började klinga av den 16 juli.

Forskarna vet ännu inte om den utbredda issmältningen kommer att påverka den totala isförlusten i sommar eller om den kan kopplas till den globala uppvärmningen. Men de ser den ovanliga händelsen som ett varningstecken.

Om vi noterar liknande kraftiga smältperioder under de kommande åren, då kan det bli bekymmersamt, säger Lora Koenig.

För bara några dagar sedan bröts ett isberg, stort som Manhattan, loss från Petermannglaciären på Grönland. Forskare tror att det beror på den globala uppvärmningen, men det kan också vara en naturlig avvikelse från det normala.

P O Lindström/TT

Fakta: Klimatet i Arktis

Klimatförändringarna är generellt sett kraftigare på högre breddgrader än närmare ekvatorn. Medan jordens medeltemperatur har stigit med 0,7 grader de senaste åren har ökningen i Arktis varit dubbelt så stor.

En forskarrapport i fjol antydde dessutom att uppvärmningen är ännu kraftigare än vad som antagits. Den visar att temperaturen i Arktis kommer att öka med ytterligare 3 till 7 grader fram till 2100 – en dramatisk höjning som skulle få enorma effekter. Mest oroande är att isavsmältningen på Grönland tros leda till en global havsnivåhöjning på 0,9-1,6 meter till 2100, dubbelt så stor som FN:s klimatpanel (IPCC) förutspått.

Källa: Lunds universitet (TT)

60 Comments

 • Undrar om Lunds universitet har rätt fakta vad det gäller höjning av havsnivån. På Grönland finns det bara 2736580 kubik kilometer is, men för att höja havsnivå 1 meter behövs 511200 miljarder kubik kilometer vatten. Om isen i Arktis smälter sker väl ingen förändring av havsnivån enl Arkimedes princip.

 • EJ, CO2 driver värme. Värme driver vattenånga . Värme driver metan. det ena ger mer av det andra. Och det som är helt klart o tydligt är att tillskottet av CO2 från förbränningen av olja, kol och naturgas är enorm jämfört med vad som hänt de senaste flertalet miljoner åren.
  Detta är ju kontrolerbart och det är därför man kan se en chans att stävja ndetta probelm. det är puckat att inte använda färsk och ren energi i stället för gammal och sunkig konserverad energi som visserligen gynnar några stora aktörer inom olja och kol business. Dessa är de som driver stora kampanjer och propaganda via konservativa partier som bara kan klara sig genom anslagen de får av olja , kol , naturgas och kärnkrafts bolagen.

  Ironiskt nog beskyller dessa de mycket små företagen inom förnyelsebar energi och deras förespråkare för precis det de själva gör .

  Real nice .

 • torun, temperaturen vid ekvatorn har varit ungefär densamma oavsett om det är istid eller varmtid. Däremot när vi befinner oss (alltså halvnära polerna) så har skillnaden varit kilometer med is eller som vi har det idag. Därför slår alla ändringar upp eller ned igenom mest vid polerna.

  Ekvatorn mottar en klart större energiinstrålning. Planeten består mest av vattenyta som fungerar som en utmärkt värmetransportör. Vårt varma klimat (för våra nordliga breddgrader) kommer sig av att Golfströmmen för den energin från ekvatorn och hit.

 • ted, har du några vetenskapliga belägg för dina åsikter? De delas i alla fall inte av IPCC (FNs klimatpanel).

  På tal om vattenångan så bör du ha klart för dig att i Boulder, Colorado har man mellan 1980-2005 mätt en ökning av vattenånga på 25%. Under samma tid har temperaturen ökat någon tiondels grad. Du tycker inte själv det är lite orimligt att temperaturhöjningen skulle stå för detta?

  Att tillskottet av CO2 idag är enormt gentemot tidigare kan jag inte heller hålla med om. Bränder i underjordiska kollager (de kan ha pågått i tusentals år) står för ca 35% av dagens CO2-utsläpp från fossila bränslen.

 • EJ, trevligt att du börjat läsa på IPCC´s sidor.
  Du agiterar och ser konspirationer. Personliga påhopp ligger dig tydligen varmt om hjärtat, vilket syns i många av dina tidigare kommentarer här på bloggen.

  Du om någon är inte källkritisk, det syns tydligt i vissa av de länkar du lagt ut i tidigare kommentarer.

 • EJ , jaså delas de inte av IPCC ? Verkligen ? Vart står det i deras rapporter ?
  Det är ju helt enkla och vedertagna faktum att CO2 , vattenånga , metan har en värmande inverkan. Om du inte förstår det , ja då vet jag inte vad som gör att du tror att du kan något om ämnet klimat .

 • torun, svaret står strax under din fråga. Missade du det?

  ted, jag länkade ovan till var det står i IPCCs rapporter att koldioxid inte står för mer än hälften av de positiva bidragen. Här är länken igen, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html . Titta på figur 2 och de röda staplarna. Koldioxid är hälften av de röda staplarna.

  ted, du svarade aldrig på om du hade något vetenskapligt belägg för att koldioxid står för hela globala uppvärmningen.

  Jeb, jag försöker undvika personliga påhopp eftersom det inte passar sig i en debatt, men om någon kommer med påhopp mot mig får de räkna med påhopp tillbaks.

  Martin: Du slår in öppna dörrar. Varför frågar du om huruvida koldioxid står för hela uppvärmningen? Bilden du hänvisar till på IPCC ger ju ett bra svar: Koldioxid är inte det enda som påverkar klimatet. Det är dock den enskilt största bidragande faktorn. Och vi har tidigare konstaterat att man inte hejdar uppvärmningen med mindre än att man gör något åt såväl koldioxid som de andra växthusgaserna och aerosolerna.

 • EJ, Politiks propaganda är tyvärr precis det som du har gått på. Man kan med stor enkelhet se hur energi förestagen sponsrar vissa politiker som sen representerar dem . dessutom köper man lite folk som tidigare höll bra postitioner inom vetenskap men som sen en tid ej lyckats något vidare med att komma med nya rön som klarat de krav på kvalitet som all forskning och framsteg ställer (peer review, du vet säkert vad det betyder)

  Dessa poppar upp som om de vore berättigade och kvalificerade. Det är torligen dessa som du blivit lite uppsnurrad av.

  Men jag kan ha fel. Jag undrar därför:
  Vilka klimatologer lyssnar du på och anser du har bäst förståelse av läget anno 2012??

 • torun, som i övriga livet måste man ta in data från olika håll och bilda sig själv en uppfattning. Jag lyssnar inte på en klimatolog. Jag tar in data från olika håll. Vissa påstående låter logiska och förnuftiga, andra inte. När det gäller koldioxidens inverkan på klimatet tror jag IPCCs uppskattningar överskattar dess förmåga. Detta av främst tre skäl:

  1. Man vet att vattenånga står för nästan 3 ggr större temperaturstegring än koldioxid. Visst har koldioxid någon inverkan och varmare klimat borde ge mer vattenånga, men inte i de mängder som uppmäts. Här skriver IPCC i och för sig också att detta är den största osäkerheten för dem i och med att de inte känner till återkopplingen. I slutändan måste de presentera en siffra och då måste de göra en gissning.

  2. Det rent fysiska. Många tror att värmestrålning från jordytan idag i CO2 spärrband åker ut i rymden och mängden CO2 avgör hur många % som åker tillbaks till jordytan. Det trodde jag också förr, men så fungerar det inte! Ingen strålning i spärrbandet går ut idag eller för 150 år sedan. I sidobanden är det annorlunda, men även här kan man se att vädersystemen anpassar sig. Tropopausen höjs, vilket medför att den fysiska transporten blir längre och därmed går man runt försämrad genomsläpplighet. Det är lite som att slänga stenar i en älv för att hindra den. Den blir lite hindrad, men vattnet kommer fram ändå. Trots att mätresultaten från verkligheten visar ändringarna i flödena i atmosfären, så har jag inte läst en enda uppskattning om vad det för med sig.

  3. Rent historiska data från alla möjliga tidsperioder. Hade koldioxid spelat så stor roll borde det synas i historiska data. Även här skall man ha i minnet att 1860-talet var riktigt kallt i Sverige. Det finns många rapporter om extremkyla från den tiden. Det behöver inte återspegla hela världen, men åtminstone där vi bor har vi jämfört med en period som var väldigt kall.

 • Martin, såsom du skriver i en några dagar nyare artikel på denna sida ”Det förefaller osannolikt att allmänheten skulle kräva minskade utsläpp av växthusgaser…” – Det är precis här felet uppstår. Om vi tar exempel på en del som skriver här på klart.se:

  1. ”Allmänheten” i Sverige blir oroad av att klimatet blir varmare och att isarna smälter så att stora landområden kommer bli dränkta i framtiden. Även hot om mer torka, mer skyfall (ja, inte samtidigt med torkan), mer orkaner osv. De blir itutade att koldioxidutsläpp är orsaken, så de börjar så smått skandera ”Minska koldioxidutsläppen!” till politikerna (alltså de i svenska riksdagen). Alltså inte minska globala uppvärmningen vilket borde vara det rätta.

  2. Politikerna hör ropen på att koldioxidutsläppen måste minska och vill verka för att bli freds med opinionen så de kan bli valda igen. Ett enkelt sätt att minska koldioxidutsläppen i så gott som alla länder vore att ersätta elkraftverk som bränner fossila bränslen med kärnkraft, men det gjorde politikerna redan på 70-talet så de kraftverken är redan borttagna. Detsamma gäller hus som värms med olja. I Sverige har de flesta bytt till el eller möjligen flis. Hur det ser ut utomlands spelar ingen roll för de ni klagade till var svenska politiker och de kan så klart bara fatta beslut för Sverige. Vad är då kvar att minska? En mindre del har gasspis, men det är inte mycket. Kvar är bilar, lastbilar, bussar, båtar och flygplan. Elbilar skulle vara trevligt, men tyvärr vill staten inte ta tag i att få till stånd en standard på macknivå, bilproducent och batteriproducent, och ingen enskild kan dra igång detta lass heller. För övrigt har vi inte den el som behövs. Ta bort transporterna fungerar inte heller. Folk behöver lösa sina transportbehov och kollektivt åkande är redan utbyggt så den möjligheten finns redan där för de fall då den lösningen kan ersätta transporterna. Beslutet blir att byta bensin mot diesel och etanol. Till mindre del ska biogas ersätta diesel. Elskatterna höjs också och flis + vedeldning tas fram som skattemässigt fördelaktigt bränsle.

  3. Biogas fungerar ur ett klimatperspektiv. Kostnaden låter jag vara osagt, men mer biogas går inte att producera enligt en färsk rapport från VTI. Etanolen gör att man skövlar regnskogen och konstbevattnar torra ställen. Dessutom svälter folk då matpriserna plötsligt binds till oljepriserna. Konstbevattning medför att ännu mer vattenånga åker ut i atmosfären istället för att åka med någon flod ut i havet. Vattenånga är som bekant en effektiv växthusgas, fast å andra sidan skapas även moln. Diesel skapar mindre koldioxid, men samtidigt sotpartiklar (som också ökar temperaturen på jorden) och som dessutom är cancerogena. Riktigt otrevliga saker som åker ned i lungorna och som dessutom kletas ned av pollenkorn till pollenallergiska personers fasa. Flis brukar eldas i en för ändamålet avsedd panna, men speciellt ved eldas i vilken kamin eller brasa som helst med eller utan vett och definitivt utan rökgasrening (gäller även flis). Rökgaserna är ett problem då de innehåller giftiga ämnen. Även sotpartiklar skapas som höjer temperaturen.

  4. Vad blev löst med att gå ut och skandera minska koldioxidutsläppen? Ingenting! Det lät så vettigt att skandera minska koldioxidutsläppen, men så åstadkoms ingenting i praktiken! Vad blir löst av att fortsätta skandera minska koldioxidutsläppen? Vad förväntar respektive tror en skanderare skall hända?

  5. Ska man få politiker att göra något vettigt måste man säga exakt vad som skall göras med minimala risker för feltolkning. Vill man verkligen minska koldioxidutsläppen kan man tex titta på Tyskland vars elproduktion är kraftigt beroende av fossila bränslen och som inte blir bättre när de tagit beslut att förbjuda all kärnkraft. Eftersom det fortfarande är svenska politiker vi pratar med (och ärligt talat tror jag inte tyska politiker vill/kommer lyssna på vad gräsrotssvensken skriker om), så vore en klart effektivt slogan ”Slopa kärnkraftsskatten och bygg 4:e generationens kärnkraft och lägg ned elexportkablar till Tyskland.”. Särskilt Toriumreaktorer låter lovande (Indien bygger faktiskt 15 av dem och Norge bygger en forskningsreaktor.) och ladda dem med torium och gammalt kärnavfall (så kommer det till nytta också). Exportinkomster borde det också bli, annars har finnarna räknat helt åt skogen när de bygger nya kärnkraftverk för elexport. Dessutom får vi handlingsfrihet att kunna låta trafiken gå över till el eller vätgas. Det skulle vara skönt att slippa en framtida oljekris. Vilka tillskott blir det till globala uppvärmningen av detta? Tja, det minskar förstås koldioxidutsläppet, men förvärrar ingenting annat. Införs elfordon som går på tråd eller strömskena så ökar förstås marknära ozonet. Dessutom får man bort de negativa effekterna av tidigare beslut. Mer kärnkraftverk ger också mer radioaktivt avfall, fast avfall från toriumreaktorer har ganska kort lagringstid till skillnad från uranreaktorer.

  6. Ändå får jag ibland höra från de som skanderade att jag inte är klok, egoistisk, galen, fattar ingenting osv. Ser ni inte längre än näsan räcker eller är ni enbart drivna av en konstig ideologi? Ibland undrar jag om jag verkligen tillhör samma art som övriga homo sapiens. SUCK!

  Martin: Det som är så sorglustigt med din retorik är att den tycks kretsa kring att förminska koldioxidens betydelse. ”vad som helst, bara det inte är koldioxid”.

  Det kan vara solfläckar, vattenånga, andra växthusgaser, partiklar, det har varit varmt i förindustriell tid, det är förändringar av tropopausen, spärrband, eller konstaterande att alternativen till fossilt kol minsann är lika förödande de. I förrgår fann du att koldioxid bara stod för hälften av förändringarna och då är det verkningslöst om vi inte tar tag i en den andra halvan. Och/men nu verkar du vara tillbaka på diskussionen kring spärrband och fysisk transport av värme.

  Du har fått dina frågor och ifrågasättanden besvarade i omfattande utläggningar både från mig och från andra läsare, men det tar inte slut, du låter dig icke bevekas.
  Vad som helst, bara vi inte drar slutsatsen att fossilt kol är ett stort problem!

  Många upplever att detta är en form av förnekande. Att belysa andra problem i syfte att undvika att se/inse ett specifikt problem.

  Du skall få två munsbitar till du kan fundera på som har med fossilt kol att göra:
  1. Varför sjunker pH-värdet i haven? (Ledtråd: Koldioxidens partilatryck i luften har stigit, vilket gör att koldioxid löser sig i haven vilket i sin tur förändrar havens surhet, pH-värdet)
  2. Varifrån kommer en stor del av de tungmetaller som finns i luften över hela jorden? (Ledtråd: från brytning och förbränning av sten- och brunkol, främst i USA och Kina)

  PS. För säkerhets skull förtydligar jag att fossilt kol inte är det enda vare sig klimat- eller miljöproblemet som är viktigt att beakta. DS

 • EJ , om du inte lyssnar på klimatologer när det gäller klimatet då tror jag du blir påverkad av propaganda som tjänar ett annat syfte än att kunna hur klimatet fungerar.

  Skulle du gå till en tandläkare om du hade hjärtproblem?

  Förmodligen att döma av ditt uttalande.

 • Martin, låt mig kasta tillbaks din kritik mot mig direkt på dig själv! När jag började titta på dina bloggar här påstod du att koldioxid stod för så gott som all global uppvärmning. Idag har du bättrat dig och nu är kanske hälften av dina kommentarer att det faktiskt finns annat som påverkar, men fortfarande är hälften av kommentarerna fortfarande att koldioxid står för så gott som hela globala uppvärmningen. Jag försöker vara en motvikt till din oärlighet och den propaganda du bedriver på denna sida!

  Det är flera påstående som du gång på gång uttalar utan belägg. Jag har flertalet gånger försökt få svar från dig på frågor du påstår är utredda, utan att du kan ge något svar. Ändå kommer samma påståenden från dig gång på gång.

  Att det finns mer än en punkt som inte stämmer med att koldioxid står för en stor del av globala uppvärmningen verkar ologiskt för dig. Hur ska jag göra? Avhandla enbart en av dem och tiga om resten?!?

  Det verkar i alla fall som du ändå håller med mig angående själva kommentaren jag skrev i inlägget ovan eftersom du inte kommenterade något sakinnehållet i den frågan. Även mumsbitarna du presenterade kommer inte bli åtgärdade av att skandera ”minska koldioxidutsläppen” till våra svenska politiker, eller hur?

  Martin: Att jag inte kommenterar ett påstående skall inte tolkas som att jag håller med.

  För övrigt har jag varit konsekvent med att min inställning att det är många saker som påverkar strålningsbalansen, såväl koldioxid som andra växthusgaser, aerosoler, albedoförändringar, solfläckar mm. Samt att, om man studerar deras inbördes relationer, förändringen av koldioxid står för merparten av den förändrade strålningsbalansen. Jag har skrivit det många gånger.

  Att jag ibland talar om koldioxid i en artikel betyder givetvis inte att jag den dagen går omkring och tror att det bara är koldioxid som påverkar strålningsbalansen. Precis lika lite som om jag i en artikel skriver att sot inte är hygroskopiskt, det är inte så att jag den dagen tror att det bara är sot som påverkar klimatet. Men om du tolkar det på det viset så förstår jag att det blir förvirrande.

 • torun, bästa sidan jag sett på internet för att förkovra sig i hur klimatsystemet ser ut är http://scienceofdoom.com . Den drivs av en vetgirig person som verkar helt oberoende av förutfattade meningar. Man kan se honom ibland dela ut kängor åt både klimatalarmisters och klimatskeptikers åsikter. Han plockar upp olika resultat från olika forskningsrapporter och presenterar en sammanställning. Ibland blir det fel, men har man tur kommenterar någon detta under artikeln. Läsarna på sidan verkar hålla hög klass. Ibland håller inte jag med honom, men i det stora hela tycker jag det mesta låter logiskt. En liten varning för att fysiken ligger på en betydligt högre nivå än vad Martin presenterar.

  Om man nu förenklar kraftigt och säger att hans sida är den ENDA vägledning jag har, blir din fråga snarare:
  ”Skulle du gå till en person som sammanställer resultat från olika hjärtforskningsrapporter om du har hjärtproblem?”. Ja, det skulle jag.
  ”Skulle jag gå till en propagandist som av någon ideologisk anledning vill att orsaken till alla hjärtproblem är tex fetma?” Nej, det skulle jag absolut inte! Då går jag hellre till tandläkaren och beklagar mig.

 • EJ

  Ok, en som delar ut kängor åt bägge sidor .. hmm. Verkar som om du har en dragning till en ’neutral’ ståndpunkt i detta som ej är någonting som är en tro eller religion eller politik.

  Du inser tyvärr ej detta verkar det som.

  En klimatolog vill förstå och sedan förklara vad som utgör faktiska egenskaper hos diverse klimat ’drivers’ såsom växthusgaserna , vatten ånga och solens stryka etc..

  De är de som verkligen kan detta så jag rekommenderar dig att undersöka dessa i stället.

  Paleontologer har en hel del bra kunskap på hur snabbt eller långsamt tidigare kall o värmeperioder har tagit och vad som drev fram dem.

  vad vi nu har är en extremt hastig värme ökning sett relativt tidigare värme ökningar och detta utgör en väldigt stor chock och troligen omöjlig uppgift för livet på planeten att hinna med klara ur ett evolutionärt tidsperspektiv. Dvs det som tidigare fick ’ta sin tid’ får inte det längre.

  Coccolithoforider och andra CO2 absorberande havs organismer kan snabbt slås ut och det vore då givetvis en icke reversible nådastöt för syretillförseln av lätt insedda skäl.

 • Scienceofdoom; Om det nu är samma Steve Carson som registrerat domänen, så är denne mellanstadielärare i New Jersey.

  Att han publicerat forkningsrapporter som inte klarat kollegial granskning är inte speciellt objektivt. Det är bara vilseledande.
  Sånt får mig att tappa förtroendet omedelbart.

 • EJ , intressant hemsida men knappast något att ge för mycket tillit.
  Jag upprapar att detta är ett ämne som klimatologer är bäst på och vi gör klokt i att respektera derar insatser och forskning på samma vis vi uppskattar tex cancer forskning och annat som jobbar på för att ge hälsa och välfärd en rimlig chans att utvecklas.

  En hemsida som kan kollas på som bygger på sådan kompetens är http://www.skepticalscience.com

  ha det gott!

 • EJ och Torun, Roligt att se engagemang. Jag tycekr EJs förslag till hemsida verkar lite konstig och oseriös medans Toruns har mycket mer vetenskaplig och trovärdig karaktär.
  Jag anser att pga klimatets helt avgörande roll för vårt och annats livs kvalite är det A och O att det behandlas med allvar och respekt.
  Då CO2 har en värmande inverkan och det redan nu är väldigt höga halter i omlopp, ja då är det bara sunt förnuft att minska och upphöra addera mer. Min uppfattning är troligen inte unik men ändå!

 • Jag tror inte scienceofdoom har publicerat några rapporter själv. Han läser dem och tar ut det han får ihop av dem. Om han är mellanstadielärare måste jag säga att han är ytterst kunnig i fysik. Det är först på högskolan som jag träffat på någon som kan så pass mycket.

  Apropå att CO2 förstör vattenlevande djurs skal. Kalkskal kom väldigt tidigt i flercelliga djurens utveckling. Musslor har tex funnits som djurgrupp i 560 miljoner år. Dvs de kom under en tid då CO2-halten var 30-40ggr dagens värde och klarade uppenbarligen det! Om ett flertal djur får problem med dagens nivåer måste det finnas någon orsak. Har dessa urgamla gener degenererats på samma sätt eller innehöll haven något ämne som kompenserade skalförstöringen?

  Om vi tar den naturliga avsmältningen för 15000 år sedan som skedde i naturlig fart (eller hur?) fick en hel del arter att dö ut. Bland de absolut största djuren här i Europa dog bl.a. ullhårig noshörning, grottbjörn, grottlejon, jättehjort, fläckig hyena och mammuten ut. Mammuten har diskuterats om det var människor dom åt upp den, men faktum kvarstår att den naturliga ändringen var tillräckligt snabb för att arter ska dö ut för de inte hann anpassa sig. Myskoxen klarade sig dock.

  skepicalscience är en sida för de som tvivlar på att det finns en global uppvärmning. Den förklarar inte vad som orsakar den mer än att människan troligen är orsaken eller hur det rent fysiska fungerar.

  torun och Jeb:
  1. Vad tror ni orsakar dagens uppvärmning?
  2. Finns det ens i er sinnevärld att det finns betydligt fler saker än koldioxid som påverkar och att dessa faktiskt är en betydande del?
  3. Sedan den där eviga frågan från min sida. Vad tycker ni man skall göra för åtgärder för att stoppa globala uppvärmningen? Säg för enkelhetens skull att ni fick mandat att egenhändigt stifta tre lagar i Sverige för detta ändamål. Vad skulle ni göra?

 • Kristoffer, du vänder på det. Den är till för de som tvivlar på att global uppvärmning existerar. Det är alltså en info-sida för dessa personer så de skall bli upplysta.

  Dock är den oseriös på det sättet att den försöker påskina att all global uppvärmning beror på CO2. Man skriver att CO2 är ”dominant” och nämner inte några andra bidrag över huvud taget! Sidor som döljer fakta för att påskina en falangs åsikter är inget annat än propaganda för den åsikten.

  Martin: Inte riktigt sant, här kan du tex läsa om metan: http://www.skepticalscience.com/methane-and-global-warming.htm eller om freoners inverkan: http://www.skepticalscience.com/CFCs-global-warming.htm

  och här kan du läsa om den samlade bilden av vad som driver på klimatförändringarna (ett svar på förnekarens argument ”Det är inte bara koldioxid CO2”): http://www.skepticalscience.com/CO2-is-not-the-only-driver-of-climate-intermediate.htm

  Ett litet tips, här skriver SkepticalScience om växthuseffekten som sådan: http://www.skepticalscience.com/Planetary_Greenhouse.html

 • EJ, du vet inte ens vem du väljer att tror på. Det har du visat flera gånger. RealCO2 och Ernst-Georg Beck är ytterligare en som du hänvisat till. Men du är inte intresserad av varför Ernst-Georg Beck’s arbete blivit sågat. Du ignorerar det och bara fortsätter.

 • EJ, uppenbarligen är du mycket tunnelseende och inte intresserad av hur vetenskapen inom klimat har tagit största hänsyn till samtliga faktorer som gör att klimatet blir vad det blir.
  Du verkar envist vilja ge sken av att detta ej är fallet och samtidigt trivialisera CO2s effekt vid minsta tillfälle.

  Vad är ditt egentliga syfte och varifrån kommer din drivkraft?

Lämna ett svar till kristoffer Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: