Tyfonen Vicente gäckade datorprognoserna

Av Anders Persson

Eftersom det finns planer på att jag ska resa till Asien i höst och undervisa hur man använder datorprognoser håller jag ett öga på vad som sker där. Från en kollega i Hongkong fick jag en e-post om hur de upplevt tyfonen Vicente som drabbade staden för ett par dagar sedan:

“My colleagues had a busy and tough time during the past couple of days. The ECMWF model couldn’t depict the northward movement of Vicente in the earlier runs last week. It changed the story at the time when it was already seen that Vicente had slowed down and indicated the sign of changing direction of movement. It wasn’t expected that Vicente intensified so quickly from a severe tropical storm in the morning to a severe typhoon at night on 23 July.”

 

Bild 1. Satellitbild på Vicente tagen den 23 juli, 2012.

Bilden nedan visar ECMWF’s analys av Vicente i måndags 23 juli 12 UTC. Den svarta pricken anger att det rör sig om en tyfon.

Bild 2. Vicente den 23:e juli kl 12 UTC.

De flesta prognoserna intill tre dagar innan tyfonen slog till mot fastlandet var dåliga. Bilden visar ett typiskt exempel:

Bild 3. 72 timmars prognos. Vicente syns inte. Den svarta punkten anger var tyfonen kommer att dyka upp i verkligheten, dvs var modellen borde ha modellerat den.

Först i prognosen 12 timmar senare dök tyfonen upp på ECMWFs ”radarskärm” men i en alltför västlig position. Först ett par dygn senare angavs en riktig kurs nästan rakt mot Hongkong.

Bild 4. Nästa modellkörning. På denna 72 timmars prognos syns Vicente, men för västligt.

Det fantastiska är nu att långt dessförinnan gjorde ECMWF i två omgångar nästan 100% perfekta prognoser av Vicente:

Bild 5. Men på en 156 timmars (6,5 dygns) prognos, dvs en prognos som gjordes 3,5 dygn tidigare än bild 3, så syntes Tyfonen!

Bild 6. Samma sak på en 144 timmars (6 dygns) prognos, dvs en prognos som gjordes tre dygn tidigare än bild 3!

Dessa prognoser gjorde alltså innan stormen ens blivit till ute i Stilla Havet!! Detta är ett exempel på hur fantastiska datorprognoserna kan vara, hur de kan generera realistiska och ibland 100% korrekta prognoser ur ”ingenting”.

Men det är också ett exempel på deras nyckfullhet. På grund av, vad vetenskapsmännen kallar, icke-linjär dynamik, andra kallar ”fjärilseffekten” eller ”kaos”, kan dessa goda prognoser plötsligt försvinna och ersättas av, som det visar sig i efterhand, helt mediokra prognoser.

Det är inte lätt att vara meteorolog i sådana situationer, i synnerhet om någon i efterhand kommer och säger anklagande: – Men ECMWF prognostiserade ju tyfonen perfekt sex dagar i förväg – varför varnade ni inte oss??

/Anders Persson

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Jaha, är det inte Martin nu igen, vem är Anders? Har du presenterat dig här på bloggen? I äkta Martin stil så vill man ju veta vem som bloggar i bloggen? Trodde det bara var Martins blogg?

    Martin: Ja Anders Persson har skrivit ett par artiklar här. Vi har presenterat honom ett par gånger, men det blir lite tjatigt att göra det varje gång.

    Anders Persson är forskare som tidigare arbetat på ECMWF. Anders har tidigare skrivit bland annat om Corioliskraften, prognoskvalitet, Lagrangepunkter och varför roterande rymdskepp inte är någon bra idé. Sök på Anders Persson i sökfältet till höger.