Jag fick en kommentar från Klimatskeptiker (hen kallar sig så) på min förra artikel. Klimatskeptiker formulerade ett par grundläggande problem på ett så bra sätt att jag svarar på den i en egen artikel. Eller rättare sagt, när mitt svar började bli långt så insåg jag att jag kanske gjorde bättre i att skriva den som en egen artikel. Kommentaren lyder:

För det första finns det ju inga objektiva bevis på att vi verkligen har en global uppvärming som är orsakad av människan.
För det andra, om nu klimatet ändå skulle bli varmare så kommer människan att anpassa sig. Människan är till skillnad från dinosaurierna och andra utdöda förhistoriska djur en intelligent och anpassningsbar varelse. Vi människor har genom tiderna kunnat anpassa oss både till extrem kyla och extrem värme. Den fria marknaden och människans uppfinnesrikedom och förmåga kommer att lösa eventuella problem som kan uppstå. Skulle nuvarande bränslen ta slut så tar vi fram alternativa energikällor. Blir det för varmt så bygger vi effektivare kylanläggningar. Blir det för torrt bygger vi bättre bevattningssystem. Och så vidare.

Stort tack för din kommentar. På riktigt. Din retorik återspeglar resonemanget hos en del av befolkningen som rimligen bör gå under beteckningen ”klimatförnekare”. En hyggligt optimistisk grupp som observerar världen, resonerar och argumenterar utifrån vad de upplever och känner sig trygg med.

Det är vanskligt att kategorisera, men det du skriver representerar traditionell ”ingenjörs” och ”ekonom”-retorik. Det betyder givetvis inte att alla (eller ens flertalet) ingenjörer och ekonomer resonerar så här. Det skall ses som ett paradigm, ett synsätt som präglat vårat västerländska samhälle under lång tid.

I klassisk ingenjörskonst skolas man i att ”problem” som dyker upp kan lösas med teknik. Man tillämpar kunskap vi har om fysik, mekanik, kemi osv. Det började med Descartes (som sa att om man förstår alla delar så förstår man helheten) på 1600-talet och fortsatte med Newton (och insikten om att det finns universella lagar) i början av 1700-talet. Det är korrekt, men man måste också beakta att även lösningarna har konsekvenser. Att man lyckats lösa många problem är ingen garanti för att man kan lösa alla problem. Och den här tekno-fix mentaliteten beaktar sällan konsekvenser som ligger utanför det definierade problemområdet. James Watts ångmaskin gav oss ett bekvämare, tryggare, längre och stimulerande liv. Men i förlängningen (vi är där nu) så försuras haven och merparten av korallreven utrotas.

Dra nu inte slutsatsen att jag inte önskar mig/oss det här bekväma livet. Jag gör en observation. Och jag drar slutsatsen att saker vi gör får konsekvenser. En del är oönskade. Världen är komplex.

Inom ekonomin refererar man ofta till kraften som Marknaden har för att lösa problem. Men trots att den mirakulösa Osynliga handen uppenbarligen inte löser alla problem så är det ändå en idé eller berättelse som är svår att bli av med. Det kan nog bero på att ingen alternativ idé ännu är tillräckligt tydlig, rättvisande eller att de helt enkelt utgör ett för stort hot mot den etablerade bilden av nyttan och konsekvenserna av Marknaden. Vidare så har vi ”externaliteter”. Det är oönskade konsekvenser som är obekväma eller krångliga att beräkna varför man bortser från dem. (Man grupperar dem som externalitet. Sedan bortser man från dem).

”Men hur ska vi göra istället då? Gå tillbaka till stenåldern?” kan man få som svar på ovanstående konstateranden.

”Nej” blir mitt svar. Vi måste hantera situationen vi befinner oss i, men utan att förblinda oss av fantasier eller förneka förluster. Vi bör ta in så mycket vi kan av verkligheten och förhålla oss till den, även om det vi ser är bekvämt eller utgör ett hot mot det paradigm vi växt upp i och är en del av.

För övrigt har de allra flesta av oss inte kompetens eller färdigheterna som krävs för att överleva som stenåldersmänniskor. (”stenåldern” borde dessutom heta ”träåldern”. De flesta av deras verktyg var gjorda av andra material än sten, men det är bara stenflisorna som bevarats så vi kan studera dem).

Jag ska också svara på några av påståendena i kommentaren från ”klimatförnekare”. Det är nämligen bland annat den sortens resonemang som gjort att vi hamnat i den här situationen som forskare kallat ”The Great Acceleration”, ”Antropocen” mm. Det går bra (?) för oss ett tag, men det kan, av fysikaliska, kemiska och biologiska skäl, inte fortsätta i tangentens riktning i evighet. Hur uppfinningsrika vi än är så är vi inte gudar. Naturlagarna är inte förhandlingsbara.

Jo du bäste klimatförnekare, det finns objektiva bevis för att vi har en pågående global uppvärmning. Och att den är orsakad av människan.

Men/och du har rätt i att vi kommer att anpassa oss. Vad du däremot förefaller inte inse är att det kommer att göra ont. När monsunregn, havsströmmar och vädermönster förändras så kommer marker att torka och översvämmas, skogar brinna, brunnar sina och grödor att förtvina. När växt-, djurarter och hela ekosystem slås ut så gör de det för evigt. När havsnivån stiger så kommer samhällen och hela nationer att tvingas överge såväl infrastruktur som mark. Inte överallt och samtidigt, men tillräckligt mycket för att många människor skall lida. Eller investeringar så går förlorade. Osynlig eller inte, ”anpassning” betyder ”förändra dig eller dö”. Förr eller senare kommer människan att bli varse, om än så för en kort stund, hur beroende hon är av naturen. Detta såväl som individ, som samhälle och civilisation.

När det inte finns vatten att dricka, ge till sina djur eller släcka bränder med, vad gör människan då? Migrerar. Flyttar på sig, bosätter sig någon annanstans. Eller försöker i alla fall, om det inte är ett hav, beg eller taggtråd i vägen. Då försöker vi ta oss förbi dem. Får jag inte köpa en biljett eller har resurserna, passet eller kontakterna som krävs så går jag en annan väg. Vi anpassar oss, eller hur?

Och samtidigt som detta sker så blomstrar någon annans ekonomi någon annanstans. (Det finns även scenarier som illustrerar globala kriser, dvs att det går åt pipsvängen för alla, samtidigt). Så länge som vi väljer att titta på framgångarna, och bortse från motgångar och kollapser (de bidrar ju för övrigt inte till tillväxt, BNP och andra väsentliga KPI:er och är därmed inte relevanta att väga in så hårt i huruvida det går bra eller inte för världen som helhet), så kan vi med gott samvete (well…) fortsätta på den inslagna vägen.

Anpassning händer hela tiden och har gjort så genom årmiljonerna, dvs även innan människan gjorde entré på planeten. Det tragiska är att vi fortätter allt längre ut på grenen, eller den allt tunnare isen, utan insikter om att det vore lite intelligentare att se världen som den verkligen ser ut istället för att lägga på vårat filter av ”det har ju gått bra hittills…”.

Klimatförändringarna vi har framför oss kommande decennier motsvarar övergången mellan istid och interglacial period (3 till 4 grader). Som om inte det räckte så går förändringarna femtio till hundra gånger så snabbt nu (typ hundra år) som när vi gick ur förra istiden (6000 år).

I vissa avseenden har det gått fantastiskt bra. Men vi har också byggt in en mängd latenta katastrofer. Ytterligare två-tre miljarder människor kommer att födas kommande decennier. De vill också ha mobiltelefoner, flygsemester, 3000 kcal mat per dag, stora hus, upplevelser och en bekväm pension. Hur löser vi det? Effektivare kylanläggningar och bättre bevattningssystem svarar du. Hur då och vad får det för konsekvenser frågar jag.

Om några decennier kan det vara så varmt och framför allt fuktigt kring ekvatorn att vår svettning inte förmår kyla oss tillräckligt. Eller djuren. Vad ska vi göra då? Bygga tak och ha kylanläggningar över allt (betesmark, åkermark, ekosystem…) där som vi behöver för att överleva?

Prisad vare marknaden och behovsdrivna innovationer! Kommer du ihåg skogsbränderna i somras? Då behövde vi vatten, regn hade varit fint. Men det var minsann ingen som uppfann det! Det brann och folk fick göra precis som du säger, man anpassade sig. Man nödslaktade djur, fällde skog och kunde inte skörda det man hade sått. Man förlorade pengar, material, resurser, liv. Anpassade sig. Men idén om att ”när behoven är stora så är det nån som uppfinner en lösning”, den lyste med sin frånvaro i skuggan av alla brandrök. Eller fick inte vatten på sin kvarn. Eller kunde inte gro, eller förvandlades till aska. Välj vilken metafor du vill.

Kalifornien har haft extrema bränder på riktigt. 760 000 hektar brann i höstas, det kostade 3,5 miljarder dollar och fler än hundra människor omkom. Året innan så dumpade orkanen Harvey en årsnederbörd över delar av Texas under loppet av ett par dagar. Det kostade 125 miljarder dollar. Varför kom inte Marknaden på ett smart sätt att hämta det enorma överskott av vatten som fanns i Texas och släcka bränder i Kalifornien? Man hade löst två problem och tjänat pengar samtidigt, hur svårt ska det vara?

Världen blir på många sätt bättre och bättre. Men helt i onödan lägger vi grunden för allt fler situationer med ödesdigra konsekvenser.

Idén eller berättelsen om att människans uppfinningsrikedom, marknadens kraft att allokera resurser och hybris när det gäller vår förmåga att ”förvalta” naturen gör att vi skapar problem som vi hade kunnat undvika.

Insikter om, och respekt för, det komplexa system som naturen utgör och som vi är en del av minskar lidande och skapar förutsättningar för ett hyfsat gott liv för oss människor. Om det nu är det vi är intresserade av.

Men en förutsättning är att man tar till sig av den kunskap som forskare inom såväl naturvetenskap som humaniora besitter, att man inte är naiv optimist. Samt att man övar på sin förmåga att se saker ur andra perspektiv än det rådande paradigmet, även om man själv är en integrerad del av det.

/Martin

141 Comments

 • Alla som följt de 500-års orkaner som härjat de sista åren i oljebukten har kanske noterat två saker, de har varit mer stationära (typ Harvey som tom matade sig själv med energi när den gick in över land första gången) och ökat snabbt i vindstyrka (typ Michael i Oktober som skuttade upp från kategori 1 till 4 på 24 timmar). Nu har ett gäng icke-amatörer publicerat följande i Nature om hur fort de intensifierats:
  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08471-z
  Ett kort anmärkningsvärt citat:
  ”Both observed datasets show significant increases in tropical cyclone intensification rates in the Atlantic basin that are highly unusual compared to model-based estimates of internal climate variations.”

 • Apropå isbjörnar så ramlade jag in på den här artikeln från Oktober 2014:
  https://martinhedberg.se/om-att-ta-ansvar/
  Allt levande måste anpassa sig, det är bara ett djur som eldar på som vanligt.
  Videon från PBS numer tittbar på tuben:
  https://youtu.be/8t4NfKDXFrk

  Videon med Kevin Anderson, som den 31 Oktober 2014 hade 153 visningar har nu 2004 visningar. Direktlänk funkar inte, men kommentaren ligger på kommentarsfältets första sida.
  https://youtu.be/6qZ8ATCIMoA

  Nu skriver vi 2019 och har samlat nya rekord. Grattis till alla som bidragit.

 • Säga vad man vill om public service men här prickar de rätt: https://youtu.be/FISGTLJ5ZwY

  Kärnkraft är en viktig nyckel för att lösa klimatkrisen. Oförtjänt mycket skit har kärnkraften fått i media och i det allmänna samtalet. Den värsta kärnkraftsolyckan, Tjernobyl 1986, orsakade (enligt WHO: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/) 4000 dödsoffer, där majoriteten skett efteråt och inte i samband med olyckan. Den fossila energin orsakar över 3 miljoner dödsoffer varje år, det motsvarar drygt 8000 varje dag. Så vi skulle alltså behöva två stycken Tjernobyl varje dag året om, för att kärnkraften skulle vara lika farlig som dess fossila motsvarighet. Och då räknar jag bara in dess påverkan genom luftföroreningar.

  Enligt en sammanställning av NASA av den vetenskapliga litteraturen i ämnet, räddar den befintliga kärnkraften ca 80 tusen liv om året: https://climate.nasa.gov/news/903/coal-and-gas-are-far-more-harmful-than-nuclear-power/

  • De verkar inte ha förstått krisläget när de gäller AGW, tyvärr.

   Kärnkraft har stadigt blivit dyrare sedan begynnelsen och kostnaderna är idag anledningen till att planerade reaktorer inte blir av.
   https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/17/the-guardian-view-on-nuclear-power-expensive-mistakes
   Om det här stämmer blir det samma sak i USA:
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618326829

   Idag finns ca 450 reaktorer och det behövs i storleksordning ~9000 Olkiluoto 3 för att täcka världsbehovet av energi och världens BNP skulle inte räcka för att bygga dessa. De fem stora olyckor som varit, lär inte bli de enda med så många fler verk. Havsnivåer som kommer bli minst 6-9 meter högre i en framtid (baserat på jämförbara temperaturer historiskt) måste tas med, med tanke på var man normalt bygger reaktorer. Vi har fortsatt inte en godkänd slutförvaring.

   Kärnkraften har en roll, men bara om det byggs med anpassning som huvudsyfte. Så fort det används som en silverkula för att lösa klimatkrisen och därmed bidra till fortsatt konsumtion och tillväxt, blir det tvärfel. Samtidigt lägger vi ner vattenkraftverk.

   • Det är väldigt få som har förstått innebörden av klimatkrisen och vad som behöver göras. I grund och botten p.g.a. extremt få är villiga att läsa de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga och detta i kombination med att media knappt rapporterar om dessa fakta. Och precis som du säger, kärnkraften kommer aldrig någonsin ensamt lösa krisen.

    Däremot måste de fossila energikällorna snabbt utfasas och det enda rimliga alternativet som finns är kärnkraft. Även om energiförbrukningen skulle kunna minskas av både samhällsfunktioner och privatpersoner kommer det ändå finnas en stort energibehov. Detta måste lösas snabbt och jag finner inget realistiskt alternativ till kärnkraft.

    • Jo men tiden för global anpassning rann ut med Paris 2015 och med tanke på framtida inbokade väderextremer bör man nog snarare satsa på resiliens, anpassningsbarhet och förhållandevis lättbyggda, utspridda energikällor.
     Apropå det de sa i programmet om torkan, nästa gång blir det snarare översvämningar.

     Olkiluoto 3 godkändes 2003, arbetet påbörjades 2005 och produktion förväntas nu vara igång i September i år. Blev tungt ekonomiskt för Finnarna och utbyggnad av sol och vind har fått stå tillbaka.

     Visst skulle vi kunna minska ner mycket mer, äldre studie som exempel:
     https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es102641n
     Sol och vind är billigare än allt annat idag och går fort att bygga.
     När det gäller småskalig vattenkraft så har vi enbart i Sverige ca 2000 nedlagda och i Europa finns potential för väldigt många fler: http://svenskvattenkraft.se/

    • @Karl. Utifrån vilka vetenskapliga grunder baserar du dina antaganden att det är väldigt få som förstått klimatkrisen och vad som behöver göras? Vilka är de få som verkligen förstått genom att som du påstår läst vetenskapliga fakta? Syftar du på människor lokalt regionalt eller globalt?

     • Pelle, utifrån att det är väldigt många som inte har basala kunskaper om klimatet. Det är få som vet vad albedo är, tipping points, feedback loops, keelingkurvan m.m. Eller som har en uppfattning om hur mycket koldioxid de släpper ut, hur mycket respektive vara/tjänst bidrar till. Generellt rapporterar inte heller medier om dessa grundläggande kunskaper, framför allt inte i Sverige. Men visst, jag har inte gjort någon vetenskaplig utredning om detta. Det är min starka uppfattning och med de jag pratat/lyssnat på som är insatta säger de allra flesta samma sak.

 • Lite mer om PIG & Thwaites.
  Fig 4 och fig A1 är väldigt bra i denna.
  https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2018-252/
  Ett litet citat (förhoppningsvis i kursiv stil):
  Assuming potential destabilization of these outlets (MISI triggered) in the absence of ice-shelf buttressing our results suggest that PIG and TG have the smallest resonse time to destabilization (Fig. 4, Table 1), with TG responding between 1.25 to almost 2 times as fast as PIG. Further considered ice streams draining East or West Antarctica are found to respond twice to 10 times as slow as PIG.

  • Krascher är inbyggda i ekonomin men ingen vill se slutstationen. Det är därför Riksbanken delade ut sitt hittepå-pris till Nordhaus, som pratade om två-tre grader som en optimal temperatur redan på 70-talet. Det är även därför många miljardärer har tappat förståndet. De som skulle kunna göra stor skillnad väldigt fort, tror inte att de kan påverka framtiden.
   https://medium.com/s/futurehuman/survival-of-the-richest-9ef6cddd0cc1

   Vi i väst kan inte göra någonting utan pengar, vilket är själva grundproblemet.
   Man måste givetvis jobba och tjäna pengar för kunna konsumera och förstöra en hel planet.

 • Vet inte om det är någon större nyhet men man har nu mätt hur smältvatten påverkar shelfis.
  https://cires.colorado.edu/news/ice-shelves-buckle-under-weight-meltwater-lakes

  Det är ju inte bara en shelfis som spruckit upp där nere, fler är på g. De som kommer ihåg British Antarctic Survey’s flytt av Halley 2017 kommer ihåg att de gjorde så pga av en spricka som började bli närgången. Här en uppdaterad bild från BAS:
  https://www.bas.ac.uk/wp-content/uploads/2017/04/Brunt-Ice-Shelf-v10_09Oct18.jpg
  Oktober 2018 var avståndet nere i sju kilometer och det ser ut som det bara är en punkt under, som håller shelfisen på plats.
  https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2018-206/

 • Ett nytt parti har bildats av tidigare miljöpartister: https://omni.se/nya-partiets-reformer-vill-ha-helt-ny-klimatpolitik/a/m6mm5O

  Partier gör rätt ofta inte det de lovar, och detta parti är ännu inte helt tydliga med vad de vill. Men jag kan tycka att det på pappret låter som det parti med högst ambitioner för att förhindra klimatkrisen.

  Men med all sannolikhet kommer de få väldigt få röster, så det spelar troligen ingen roll vad de lovar.

 • Skolstrejken för klimatet fortsätter runt om i världen, främst i Europa. Samtidigt har vi en premiärminister i Storbritannien som klagar på denna strejk: https://news.sky.com/story/theresa-may-criticises-pupils-missing-school-to-protest-over-climate-change-11638238

  Hade hon klagat om det gällde vuxna arbetande personer som strejkade för bättre villkor och lön? Med all sannolikhet nej. Men när det är oskyldiga barn som strejkar för att bringa vår tids viktigaste fråga fram i ljuset, då klagar hon.

 • Vi är ju inte ens nära att lösa klimatkrisen när vi låter miljöförstörande bolag sponsra de satsningar som ska vara positiva för klimatet. När det är kolbolag som sponsrar FN:s klimatkonferens, som i Katowice. Eller som nu, när SvD gör en serie klimatartiklar, bland annat om CCS och DAC, och denna satsning sponsras av Max. https://www.svd.se/kan-co2-sugen-pa-island-radda-planeten

  Dessutom, dessa tekniker som serien talar gott om. CCS, alltså att suga upp koldioxid vid källan, och DAC, att suga upp i den fria luften, har mig veterligen aldrig fungerat i annat än liten skala. Rätta mig gärna om det finns fakta som säger något annat. Stället tidningen besöker har med DAC lyckats suga upp 50 ton koldioxid om året, alltså 5 svenskars utsläpp. Det är på den nivån vi är.

 • Har skrivit ett knippe kommentarer runt västra Antarktis på sistone av någon mystisk anledning.
  Den grupp från Göteborg som åkt ner till Antarktis nu, deltar i ett projekt som startade förra året som gemensamt projekt mellan USA och Storbrittannien.
  https://www.bas.ac.uk/project/international-thwaites-glacier-collaboration/

  Som tillägg till den bild över Brunt jag postade här via BAS:
  http://martinhedberg.se/klimatet-vi-ar-intelligenta-och-anpassar-oss/#comment-59778
  Så har nu även NASA skrivit en artikel:
  https://earthobservatory.nasa.gov/images/144563/countdown-to-calving-at-brunt-ice-shelf
  Ett kort citat:
  ”The detailed view shows this northward expanding rift coming within a few kilometers of the McDonald Ice Rumples and the Halloween crack. When it cuts all the way across, the area of ice lost from the shelf will likely be at least 1700 square kilometers (660 square miles). That’s not a terribly large iceberg by Antarctic standards—probably not even making the top 20 list. But it may be the largest berg to break from the Brunt Ice Shelf since observations began in 1915.”

 • Den här har jag missat, nåja det släpps 50-60 granskade artiklar var dag runt klimatförändringarna så det är inget att vara ledsen över.

  Antarctic ice-sheet sensitivity to obliquity forcing enhanced through ocean connections
  https://www.nature.com/articles/s41561-018-0284-4

  Kort sagt så har de kopplat ihop historiska data för Jordens lutning med halterna av växthusgaser och den kombinationen indikerar att isen där nere reagerat därefter, genom att smälta. Sista meningen från sammanfattningen:
  ”Our reconstruction of the Antarctic ice-sheet history suggests that if sea-ice cover decreases in the coming decades, ocean-driven melting at the ice-sheet margin will be amplified.”

  2017 och 2018 gjorde just det och vi ser ut att få fortsatt varma ENSO förhållanden 2019.

 • Samtliga tretton länder runt ekvatorn importerade luftkonditioneringar för nära 1,2 miljarder dollar under 2017. Globalt förväntas antal AC tredubblas fram till 2050.
  Det är en nog bra bransch att satsa på om man är ung idag, eftersom det är garanti på att antal varmare dagar med kylbehov kommer att öka.

  Det är redan idag för varmt på en del ställen (+50°C) för att normala AC ska fungera. De dagarna kommer bli fler.
  Kylbranschen orsakar och drabbas av samma bekymmer som allt annat vi intelligenta anpassningsbara människor bygger. Den liknas nog bättre vid att sätta ett plåster på en avhuggen arm.

  80-talet; vad ska jag med en dator till, de funkar ändå inte.
  90-talet; vad ska jag med en värmepump till, de funkar ändå inte.
  00-talet; vad ska jag med solceller/vindkraft till, de funkar ändå inte.
  10-talet; vad ska jag med en elbil till, de funkar ändå inte.
  Nu i det sista året på 10-talet ylas det inte längre över ovanstående men det hade givetvis varit mycket bättre om vi slutat elda fossiler, så vi slapp passera två grader runt mitten av detta århundrade. Men den lilla saken ignorerar vi och har gjort så i fyrtio år, vetenskapen har haft rätt hela tiden men det spelar tydligen ingen roll.

 • Men Martin, hur förklarar du att det längre tillbaka i jordens historia funnits längre perioder då klimatet varit avsevärt varmare än idag och koldioxidhalten ännu högre? (Innan det ens fanns människor på den här planeten!) Den uppvärmning vi nu sett från 1900-talets början kan mycket väl vara en naturlig variation i jordens klimat. Det finns även indikationer på att den uppvärming vi sett nu börjat stanna av. Det går helt enkelt inte att bevisa att vi har en pågående global uppvärmning och att människan skulle vara orsaken till detta. Det du nämner om framtida katastrofer och temperaturökningar är ju också bara teorier och antaganden. Du kan inte veta att detta verkligen kommer att inträffa.
  Att jordens befolkningsökning kommer bli ett problem har du dock helt rätt i. Och jag vill mena att detta är ett av de problem som många helt missar eftersom de stirrar sig blinda på just temperatur och koldioxidhalt. Men befolkningsökningen är det största hotet för människans framtid, vill jag påstå. Den okontrollerade befolkningsökningen i framförallt Afrika måste stoppas. Det är därför beklagligt att klimatalarmisterna fokuserar på helt fel saker, de borde istället lägga energin på verkliga problem så som att stoppa befolkningsökningen i u-länderna, säkra vattenförsörjningen och tillgången på mat och andra förnödenheter.

  • Det är inget underligt i att klimatet, av naturliga orsaker som inte hade med människan att göra, varierat genom årtusenden eller att halten koldioxid varit högre än nu. Det förtar på intet vis att även människan kan påverka såväl halten koldioxid som andra växthusgaser, aerosoler eller jordens albedo.
   Det går att bevisa att koldioxid, metan, lustgas och freoner är växthusgaser. Samt att vi människor gjort att de ökat. Och att vi därmed (samt på andra sätt) förändrar planetens strålningsbalans. Och därmed förändrar klimatet.
   Alla förutsägelser om framtiden är antaganden. Och de jag presenterar vilar på goda grunder.

  • Vill bara bifoga några tillägg.

   Ingen bör ha missat att vi lever i Antropocen och att Antropogen betyder av människa skapat. AGW.
   De människor som släppt ut ojämförligt mest (och fortsatt gör så) bor i rika västländer. Vi alltså.
   Det är hastigheten på uppvärmningen som är den stora skillnaden gentemot tidigare epoker. Tidigare flera årtusenden.
   93% går ner i haven och utsläppen accelererar. Inget har saktat ner.

 • Bland de härskande primaterna på planeten finns även ingenjörer, en duktig sådan tar alltid höjd för värsta tänkbara scenario. Det är så man bygger system som fungerar. T ex det nätverk vi alla använder just nu.

  Med tanke på de stora kustnära städer och kärnkraftverk vi byggt så vill man nog titta på värsta tänkbara scenario för havsnivåhöjningar. Vad är då värsta tänkbara scenario?
  Tre meter till 2100 är fullt möjligt, men kan det gå fortare, typ näst intill omedelbart? Ja.

  Den här är bakom paywall (lätt att få tag på gratis) och är inte en vetenskaplig studie, även om Peacocks åsikter baseras på sådana. Den handlar mer om vetenskaplig försiktighet som kanske inte alltid är så smart med tanke på vad som står på spel. Det han tar upp runt Antarktis i sektion två behandlar det..
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21550085.2018.1509483
  Hälften av isen i västra Antarktis ligger över Bentley, en djuphavsgrav som är 2500 meter djup.

  Finns det något annat bekymmer kopplat till västra Antarktis som han inte tar upp? Ja. Den helt naturliga värme som redan finns under.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015JB012455

  Studie runt tidigare värsta havsnivåhöjning, smältvattnet från västra Antarktis skulle sannolikt förstärka AMOC.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018GL077623
  Göteborg skulle dränkas och bli varmare.

  Hur skulle världen reagera om vi med säkerhet visste att glaciärerna skulle kollapsa 2040?
  Det finns inga garantier för att de inte gör det.

Lämna ett svar till Trötter Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: