Kallt i Sverige, Varmt i Sibirien

Både värme och kyla är relativa storheter. Någon grad varmare än i medeltal så här års i Halland och norra Jämtland (20 jan), men i större delen av övriga landet mellan 5 och 10 grader kallare.

Hur var det nu med global uppvärmning? Var är den?

Jo global uppvärmning är medeltalet av en massa väder, såväl över yta som tid. Just nu är det kallt här i Skandinavien. Och varmt på andra platser, tex i stora delar av Sibirien. Och Australien. Utifall att någon undrar så är de varma områdena större än de som är kalla.

Och så var det det här med snö och värme. Ju varmare det är, desto mer snö blir det. Ända tills det börjar regna. Och även här gäller det att ju varmare det blir, desto mer regn.

Temperaturen påverkar hur mycket vattenånga som luften kan hålla. Om det är 32 minusgrader, dvs jättemycket vinterattityd, och snöar så blir det inte mycket till snöfall, lite isnålar på sin höjd. Men om det är 2 minus och snöar, då kan det komma massor av snö. Helt enkelt för att en förutsättning för att luften skall kunna innehålla vattenånga är att den inte är så kall. Ju närmare nollan man är när det snöar, desto mer snö kan man förvänta sig.

Därtill, ju varmare det blir desto kraftigare blir det hydrologiska kretsloppet. Avdunstningen ökar på en del platser och snö och regn på andra.

Man måste lyfta blicken för att ta in helheten för att säga något om helheten. Det heter Global uppvärmning för att det är det. Varken sträng kyla (Sverige) eller mycket snö (Alperna) är en motsättning när det blir allt varmare.

/Martin

Bilden från ClimateReanalyzer visar temperaturavvikelser mot det för årstiden normala den 21 januari, 2019.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

15 CommentsLeave a comment

 • Kan du ge ett förklarande över dimetylsulfidens betydelse för klimatet, den lättflyktiga gasen är ju ett resultat av biologisk aktivitet o borde genom utarmningen av havslivet minska. Gasen binder vatten på ett för molnbildning gynnsamt sätt. Tacksam för svar.

 • Så snart kalluften parkerar över tätbefolkade områden i västvärlden vittrar de som förneka människans påverkan av klimatet morgonluft.

 • Det kan vara svårt att ta in, jag har varit där jag med. Vore bra om sådant här var vardagsmat oftare på löpsedlar och lättåtkomliga nyhetskällor så att ett annat tänk blir till en vana, och inte bara aktivt sökande för oroade människor.

 • Så då var det jättevarmt när det var kilometertjock is under den senaste (fullt utvecklade) istiden?

  • Kalle, twitterformatet behöver inte följas på en blogg, man kan skriva flera meningar och många fler tecken om man vill uttrycka sig utförligare.

   Du menar när Atlanten periodvis täcktes av havsis ner till Spanien? Det var säkert både varmt och torrt eftersom det fanns tropiska regnskogar och öknar då med. Människor uppehöll sig runt Nilen eftersom resten av Sahara var för torrt, människan är som bekant inte direkt någon extremofil.

   Numer slås värmerekord på löpande band och det är öppet vatten i Barents hav på vintern.
   https://phys.org/news/2018-06-shift-atlantic-climate-arctic-hotspot.html

   Vilket i sin tur ger effekter på vårt väder. Vilket vi tyvärr envist vägrar inse, NIMBY rules som de säger.

 • I teorin är det kanske så, att när det är kallt så skall det inte snöa så mkt. Gudarna som styr vädret här i norrland har dock inte läst dessa teoriböcker, utan här är det inte ovanligt att det snöar en dm över natten även fast det är 10 minusgrader kallt.

 • Ska man prata om ”global uppvärming” och avvikelser från det normala så måste man till en början definiera vad som egentligen är normalt. I Sverige har man av någon anledning valt att kalla perioden 1961-1990 som referensperiod till vad som skall kallas ”normalt”. Men detta är ju en väldigt, eller rättare sagt extremt kort period om man ser till hela den tid jorden och mänskligheten existerat. Om man istället tittar över längre tidsperioder, så är det ju så att det historiskt sett funnits längre perioder då både temperatur och koldioxidhalt på jorden varit avsevärt högre än nu, samtidigt som livet har blomstrat! Man skulle faktiskt kunna säga att vi nu befinner oss i en period av global kyla, allt beror på vilken period man jämför med. Det går i princip att ”bevisa” vad som helst, genom att vända och vrida på siffror och bara presentera de siffror som gynnar den egna tesen och utelämna resten.

  • Japp.
   Och vid alla övergångar mellan olika klimatepoker så dör de etablerade växter och djur ut som inte klarar att anpassa sig.
   Och nu går klimatförändringarna mycket snabbt. Det tar nog några hundratusen år innan naturen återhämtar sig. Och miljoner år innan evolutionen utvecklat något som matchar det som homo sapiens direkt och indirekt utrotat.

 • Hej Martin och alla ni andra!
  Hade varit intressant att höra er åsikt om det Greta Thunberg gjort för att få upp klimatkrisen på dagordningen. Jag har slagits av hennes kunnande i frågan och hennes sätt att verbalt uttrycka sig på ett språk som inte är hennes modersmål. Och allt detta trots hennes väldiga låga ålder.
  Hur ser ni på det hon gjort? Finns det något som ni inte håller med henne i? Vad tycker ni om den rörelse som uppstått där ungdomar strejkar för klimatet?

  • Jag tycker att hon gör en bra insats och anser det vara sorgligt av hon och/eller hennes föräldrar av vissa tyckare får så mycket skit för det!

 • För det första finns det ju inga objektiva bevis på att vi verkligen har en global uppvärming som är orsakad av människan.
  För det andra, om nu klimatet ändå skulle bli varmare så kommer människan att anpassa sig. Människan är till skillnad från dinosaurierna och andra utdöda förhistoriska djur en intelligent och anpassningsbar varelse. Vi människor har genom tiderna kunnat anpassa oss både till extrem kyla och extrem värme. Den fria marknaden och människans uppfinnesrikedom och förmåga kommer att lösa eventuella problem som kan uppstå. Skulle nuvarande bränslen ta slut så tar vi fram alternativa energikällor. Blir det för varmt så bygger vi effektivare kylanläggningar. Blir det för torrt bygger vi bättre bevattningssystem. Och så vidare.