Klimatet? -”Vi är intelligenta och anpassar oss”

Jag fick en kommentar från Klimatskeptiker (hen kallar sig så) på min förra artikel. Klimatskeptiker formulerade ett par grundläggande problem på ett så bra sätt att jag svarar på den i en egen artikel. Eller rättare sagt, när mitt svar började bli långt så insåg jag att jag kanske gjorde bättre i att skriva den som en egen artikel. Kommentaren lyder:

För det första finns det ju inga objektiva bevis på att vi verkligen har en global uppvärming som är orsakad av människan.
För det andra, om nu klimatet ändå skulle bli varmare så kommer människan att anpassa sig. Människan är till skillnad från dinosaurierna och andra utdöda förhistoriska djur en intelligent och anpassningsbar varelse. Vi människor har genom tiderna kunnat anpassa oss både till extrem kyla och extrem värme. Den fria marknaden och människans uppfinnesrikedom och förmåga kommer att lösa eventuella problem som kan uppstå. Skulle nuvarande bränslen ta slut så tar vi fram alternativa energikällor. Blir det för varmt så bygger vi effektivare kylanläggningar. Blir det för torrt bygger vi bättre bevattningssystem. Och så vidare.

Stort tack för din kommentar. På riktigt. Din retorik återspeglar resonemanget hos en del av befolkningen som rimligen bör gå under beteckningen ”klimatförnekare”. En hyggligt optimistisk grupp som observerar världen, resonerar och argumenterar utifrån vad de upplever och känner sig trygg med.

Det är vanskligt att kategorisera, men det du skriver representerar traditionell ”ingenjörs” och ”ekonom”-retorik. Det betyder givetvis inte att alla (eller ens flertalet) ingenjörer och ekonomer resonerar så här. Det skall ses som ett paradigm, ett synsätt som präglat vårat västerländska samhälle under lång tid.

I klassisk ingenjörskonst skolas man i att ”problem” som dyker upp kan lösas med teknik. Man tillämpar kunskap vi har om fysik, mekanik, kemi osv. Det började med Descartes (som sa att om man förstår alla delar så förstår man helheten) på 1600-talet och fortsatte med Newton (och insikten om att det finns universella lagar) i början av 1700-talet. Det är korrekt, men man måste också beakta att även lösningarna har konsekvenser. Att man lyckats lösa många problem är ingen garanti för att man kan lösa alla problem. Och den här tekno-fix mentaliteten beaktar sällan konsekvenser som ligger utanför det definierade problemområdet. James Watts ångmaskin gav oss ett bekvämare, tryggare, längre och stimulerande liv. Men i förlängningen (vi är där nu) så försuras haven och merparten av korallreven utrotas.

Dra nu inte slutsatsen att jag inte önskar mig/oss det här bekväma livet. Jag gör en observation. Och jag drar slutsatsen att saker vi gör får konsekvenser. En del är oönskade. Världen är komplex.

Inom ekonomin refererar man ofta till kraften som Marknaden har för att lösa problem. Men trots att den mirakulösa Osynliga handen uppenbarligen inte löser alla problem så är det ändå en idé eller berättelse som är svår att bli av med. Det kan nog bero på att ingen alternativ idé ännu är tillräckligt tydlig, rättvisande eller att de helt enkelt utgör ett för stort hot mot den etablerade bilden av nyttan och konsekvenserna av Marknaden. Vidare så har vi ”externaliteter”. Det är oönskade konsekvenser som är obekväma eller krångliga att beräkna varför man bortser från dem. (Man grupperar dem som externalitet. Sedan bortser man från dem).

”Men hur ska vi göra istället då? Gå tillbaka till stenåldern?” kan man få som svar på ovanstående konstateranden.

”Nej” blir mitt svar. Vi måste hantera situationen vi befinner oss i, men utan att förblinda oss av fantasier eller förneka förluster. Vi bör ta in så mycket vi kan av verkligheten och förhålla oss till den, även om det vi ser är bekvämt eller utgör ett hot mot det paradigm vi växt upp i och är en del av.

För övrigt har de allra flesta av oss inte kompetens eller färdigheterna som krävs för att överleva som stenåldersmänniskor. (”stenåldern” borde dessutom heta ”träåldern”. De flesta av deras verktyg var gjorda av andra material än sten, men det är bara stenflisorna som bevarats så vi kan studera dem).

Jag ska också svara på några av påståendena i kommentaren från ”klimatförnekare”. Det är nämligen bland annat den sortens resonemang som gjort att vi hamnat i den här situationen som forskare kallat ”The Great Acceleration”, ”Antropocen” mm. Det går bra (?) för oss ett tag, men det kan, av fysikaliska, kemiska och biologiska skäl, inte fortsätta i tangentens riktning i evighet. Hur uppfinningsrika vi än är så är vi inte gudar. Naturlagarna är inte förhandlingsbara.

Jo du bäste klimatförnekare, det finns objektiva bevis för att vi har en pågående global uppvärmning. Och att den är orsakad av människan.

Men/och du har rätt i att vi kommer att anpassa oss. Vad du däremot förefaller inte inse är att det kommer att göra ont. När monsunregn, havsströmmar och vädermönster förändras så kommer marker att torka och översvämmas, skogar brinna, brunnar sina och grödor att förtvina. När växt-, djurarter och hela ekosystem slås ut så gör de det för evigt. När havsnivån stiger så kommer samhällen och hela nationer att tvingas överge såväl infrastruktur som mark. Inte överallt och samtidigt, men tillräckligt mycket för att många människor skall lida. Eller investeringar så går förlorade. Osynlig eller inte, ”anpassning” betyder ”förändra dig eller dö”. Förr eller senare kommer människan att bli varse, om än så för en kort stund, hur beroende hon är av naturen. Detta såväl som individ, som samhälle och civilisation.

När det inte finns vatten att dricka, ge till sina djur eller släcka bränder med, vad gör människan då? Migrerar. Flyttar på sig, bosätter sig någon annanstans. Eller försöker i alla fall, om det inte är ett hav, beg eller taggtråd i vägen. Då försöker vi ta oss förbi dem. Får jag inte köpa en biljett eller har resurserna, passet eller kontakterna som krävs så går jag en annan väg. Vi anpassar oss, eller hur?

Och samtidigt som detta sker så blomstrar någon annans ekonomi någon annanstans. (Det finns även scenarier som illustrerar globala kriser, dvs att det går åt pipsvängen för alla, samtidigt). Så länge som vi väljer att titta på framgångarna, och bortse från motgångar och kollapser (de bidrar ju för övrigt inte till tillväxt, BNP och andra väsentliga KPI:er och är därmed inte relevanta att väga in så hårt i huruvida det går bra eller inte för världen som helhet), så kan vi med gott samvete (well…) fortsätta på den inslagna vägen.

Anpassning händer hela tiden och har gjort så genom årmiljonerna, dvs även innan människan gjorde entré på planeten. Det tragiska är att vi fortätter allt längre ut på grenen, eller den allt tunnare isen, utan insikter om att det vore lite intelligentare att se världen som den verkligen ser ut istället för att lägga på vårat filter av ”det har ju gått bra hittills…”.

Klimatförändringarna vi har framför oss kommande decennier motsvarar övergången mellan istid och interglacial period (3 till 4 grader). Som om inte det räckte så går förändringarna femtio till hundra gånger så snabbt nu (typ hundra år) som när vi gick ur förra istiden (6000 år).

I vissa avseenden har det gått fantastiskt bra. Men vi har också byggt in en mängd latenta katastrofer. Ytterligare två-tre miljarder människor kommer att födas kommande decennier. De vill också ha mobiltelefoner, flygsemester, 3000 kcal mat per dag, stora hus, upplevelser och en bekväm pension. Hur löser vi det? Effektivare kylanläggningar och bättre bevattningssystem svarar du. Hur då och vad får det för konsekvenser frågar jag.

Om några decennier kan det vara så varmt och framför allt fuktigt kring ekvatorn att vår svettning inte förmår kyla oss tillräckligt. Eller djuren. Vad ska vi göra då? Bygga tak och ha kylanläggningar över allt (betesmark, åkermark, ekosystem…) där som vi behöver för att överleva?

Prisad vare marknaden och behovsdrivna innovationer! Kommer du ihåg skogsbränderna i somras? Då behövde vi vatten, regn hade varit fint. Men det var minsann ingen som uppfann det! Det brann och folk fick göra precis som du säger, man anpassade sig. Man nödslaktade djur, fällde skog och kunde inte skörda det man hade sått. Man förlorade pengar, material, resurser, liv. Anpassade sig. Men idén om att ”när behoven är stora så är det nån som uppfinner en lösning”, den lyste med sin frånvaro i skuggan av alla brandrök. Eller fick inte vatten på sin kvarn. Eller kunde inte gro, eller förvandlades till aska. Välj vilken metafor du vill.

Kalifornien har haft extrema bränder på riktigt. 760 000 hektar brann i höstas, det kostade 3,5 miljarder dollar och fler än hundra människor omkom. Året innan så dumpade orkanen Harvey en årsnederbörd över delar av Texas under loppet av ett par dagar. Det kostade 125 miljarder dollar. Varför kom inte Marknaden på ett smart sätt att hämta det enorma överskott av vatten som fanns i Texas och släcka bränder i Kalifornien? Man hade löst två problem och tjänat pengar samtidigt, hur svårt ska det vara?

Världen blir på många sätt bättre och bättre. Men helt i onödan lägger vi grunden för allt fler situationer med ödesdigra konsekvenser.

Idén eller berättelsen om att människans uppfinningsrikedom, marknadens kraft att allokera resurser och hybris när det gäller vår förmåga att ”förvalta” naturen gör att vi skapar problem som vi hade kunnat undvika.

Insikter om, och respekt för, det komplexa system som naturen utgör och som vi är en del av minskar lidande och skapar förutsättningar för ett hyfsat gott liv för oss människor. Om det nu är det vi är intresserade av.

Men en förutsättning är att man tar till sig av den kunskap som forskare inom såväl naturvetenskap som humaniora besitter, att man inte är naiv optimist. Samt att man övar på sin förmåga att se saker ur andra perspektiv än det rådande paradigmet, även om man själv är en integrerad del av det.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

141 CommentsLeave a comment

 • Hej Martin,
  Det du i artikeln kallar ”tekno-fix mentaliteten” måste ständigt bemötas.
  Det är ju så ironiskt att det är de som anser sig vetenskapligt skolade som oftast framför argumentet.
  Foliehattar och mer eller mindre illiterata klimatförnekare finns det inte så många kvar av.

  Givet detta, och flera andra skäl: jag tycker du ska ha en ”om mig” flik där du redogör för utbildning, erfarenhet
  o relevant CV.

  Jag känner en o annan som jag gärna länkar till dig, dessa är allmänbildade och oftast skolade i ett och annat
  samt ofta besjälade av ”tekno-fix mentalitet”. De behöver svart på vitt att detta är vad relevant vetenskap säger.

  …vet inte om jag sagt detta på denna blogg men det är verkligen så att klimatarbetare har blivit vår tids profeter,
  de som ser vad som komma skall och förgäves ropar ut i öknen.

  • Jag har lämnat flera och utförligare svar där jag själv har tid att kolla fakta och väga mina ord än vad hon gör när en journalist ställer frågor och en redigerare klipper ut det som de anser är värt att sända.

   • Kan du ha rätt i. Men borde vara värt att fördjupa sig i för en seriös klimatjournalist.

  • Är det inte mer givande att fråga vad man själv förstår, än att ifrågasätta andras förståelse, Anders?

   Förkortat svar i repris, lägger till en länk till Berkeley till den första, den i PNAS är öppen:
   https://news.berkeley.edu/2019/01/10/oceans-are-warming-even-faster-than-previously-thought/
   http://science.sciencemag.org/content/363/6423/128
   https://www.pnas.org/content/116/4/1095
   1+1=2

   Fortsätter lite, först denna animation igen:
   18 månader med Pine Island på Antarktis, av Adrian Luckman:
   https://adrianluckman.wordpress.com/2019/01/25/pine-island-glacier-18-months-of-flow-and-calving/
   PIG kalvade tidigare på decennieskala, nu på årsbasis. Notera även nästa spricka en bit ovan fronten i de sista bildrutorna.
   Det tar tio minuter att flyga över fronten på PIG. Men den man oroar sig för är pappa Thwaites bredvid, som sträcker sig långt in i västra Antarktis med massor mycket mer is. Thwaites har dubblerat sitt utflöde sedan 90-talet och ligger på en retrograd havsbotten, om fronten drar sig tillbaka bakom denna så kommer det varmare havsvattnet att cirkulera in under isen och snabba på avsmältningen. Sedan är bara frågan hur fort det kommer gå. Enbart Thwaites håller ca en meter havsnivåhöjning, resten av västra Antarktis ca fem meter.

   Västra Antarktis har lyckats tidigare, helt utan den nuvarande och snabbaste uppvärmningen någonsin:
   https://www.nature.com/articles/s41586-018-0208-x
   Effekterna av massförlusterna från Antarktis hamnar på norra hemisfären.
   Den där projicerade metern i havsnivåhöjning fram till 2100 gäller enbart om Thwaites och andra håller sig i skinnet. Tyvärr smälter is av ökande värme och blir försvagad långt före nollan så den kan ramla ner i havet med hjälp av sin egen massa.

   • Anna Wåhlin är på väg för att undersöka detta just nu. Som du kanske hörde av videon vet man fortfarande för lite. Spekulera kan man alltid, i bägge riktningar.

    • Kan inte svara på vad vare sig du eller Anna Wåhlin förstår men jag kan läsa och även kommentera de studier jag länkat till. Kan du?

     Kan även titta på och plocka ut satellitbilder, antingen högupplösta via exempelvis ESA som jag tipsat om tidigare eller via de enklare lösningar som finns i Polarview eller Worldview, samt jämföra helt på egen hand utan att förlita mig på vad media presenterar. Jag kan även titta på de mätningar som presenteras av den samlade vetenskapen, som pumpar ut ungefär 2,5 miljoner papper varje år. Ingen hinner med allt och allt är givetvis inte bra heller men även om publikationerna är dåliga av någon anledning, så kan man oftast plocka ut det som är mindre bra istället för att förlita sig på en enda persons kommentar via media.

     Eftersom jag i huvudsak kommenterat runt Thwaites det sista så vill jag även bidra med en liten animation av flödeshastigheten av densamma för senaste året. Vi får hoppas det är tillfälligt eller så får de kanske justera skalan snart, eftersom den tom var utanför grafen mot slutet av 2018:
     https://i.ibb.co/Hq2h1Jj/Thwaites-Flow.gif

     • Man kan ju läsa både vetenskapliga rapporter och satellitbilder tills ögonen blöder, men om hypotesen om växthusgasernas inverkan är felaktig, så hjälper det ju inte mycket. Klimatet har ju varierat lika mycket och kraftigt tidigare. Vad är din förklaring på uppvärmningen 1910-40, t.ex? Och uppvärmningen under romar- och vikingatid?

     • Hypotes? Det är spikad vetenskap.
      Censurerar mig själv nu för att bespara Martin onödigt arbete.

     • Spikad vetenskap? Det är nog inte det man får lära sig på grundkursen i vetenskapsteori. Med anledning av det ska du få ett av mina favoritcitat: Anja C. Andersen, känd dansk forskare och astrofysiker: ”Följ dem som söker sanningen, och var på vakt inför dem, som menar att de funnit den.” http://www.phdcup.dk/anjacandersen/

     • Förlåt, jag förutsatte att du var densamme Anders Karlsson som figurerat här mellan varven i många år och använde mig av ett vardagligt uttryck eftersom jag inbillade mig att du läst mina kommentarer tidigare och visste att jag förstod hur vetenskapen fungerar.

     • Nej, jag har inte skrivit här tidigare, och nej, du förstår uppenbart inte hur vetenskapen fungerar. (Dessutom är det fegt att debattera under pseudonym, så man kan ju undra vem det är som är ett troll. Och ni ska nog slippa mig i fortsättningen i er klimatkatastrofklubb.) Dessvärre delar du det med de flesta klimat- och vetenskapsjournalister, så du är i gott sällskap. Och du har heller inte svarat på frågan om uppvärmningen för 2000 och1000 år sen. Eller mellan 1910-40, och jag förstår att det är svårt att få ihop. Men lyssnar man på denne man, och kanske Anna Wåhlin m.fl, går det nog lättare att förstå. Klimathistoriker Fredrik C. Ljungqvist: ”Det är viktigt att komma ihåg att det inte så att det antingen handlar om bara naturlig uppvärmning eller bara människoskapad uppvärmning. Snarare handlar det om en människoskapad uppvärmning som läggs ovanpå en naturlig uppvärmning. Det är alltså inte antingen eller utan både och!” http://www.norstedts.se/nyheter/137041-fn-s-klimatkonferens—4-snabba-till-fredrik-charpentier-ljungqvist

     • Nu trollar du på allvar. Det här är en blogg som Martin och John Pohlman började driva tillsammans (då under Klart.se) 2009 och ingen ”klimatkatastrofklubb”, tvärtom. Läs t ex Martins senaste artikel efter denna. Det har skrivits massor om hur man kan få till en bättre värld för alla utan fossilberoende, alldeles oavsett klimatförändringar. Vi har fastnat i våra tankebanor, notera gärna den sista meningen i artikeln Martin skrev ovan. Men nej, detta är ingen klubb alls, hade det varit det så hade inte jag suttit kvar här efter tio år. Jag är helt oberoende och har ingen anknytning till någonting och tjänar inte en spänn på någonting. Det är precis så jag vill ha det.

      Det som borde debatteras är vetenskapen och inte personligt tyckande. Är det fegt att kalla sig Anders Karlsson? Heter du ens Anders Karlsson och hur ska någon kunna veta om du gör det? Du är väldigt lik tidigare namne i din stil så om du verkligen vill vara offentlig borde du använda dig av fullständiga kontaktuppgifter i din avatar. Jag bytte till Trötter för flera år sedan (på just den här bloggen) och har vant mig vid den, så jag har fortsatt.

      Återigen, jag har svarat nedan. Jobba lite själv för att fylla ut luckorna. Du var åtminstone först ut här:
      http://martinhedberg.se/beror-varmeboljan-pa-klimatforandringarna/#comment-59723
      Inte kommenterade du mina länkar där (eller senare) och tack vare det så har det inte heller gått upp för dig vart merparten av energin tar vägen: 93% av uppvärmningen går ner i haven.
      Resterande (i runda slängar); 3% värmer jorden, 3% smälter isar och 1% värmer atmosfären.
      Sluta bygga luftslott.

  • Notera att Anna Wåhlin på slutet säger angående avsmältningen av isarna på Antarktis att ”Det är potential för en stor katastrof där.”

   • Givetvis är det så. Men det är inget man sett ännu, även om mediabilden är den raka motsatsen.

    • Ignorera media och läs vetenskap, kolla in mätningar själv och titta på satellitbilder.

     • Det är väl inte något problem med att se att klimatet förändras tiil det varmare, det är väl bara att läsa en graf på temperaturutvecklingen från 1850 till nu. Svårigheten är väl att förstå sig på vad som orsakar temperaturhöjningen, alltså hur mycket som är naturliga variationer, och hur mycket som är orsakat av mänsklig aktivitet. Det var ju inte precis så att klimatet var stabilt fram till 1850, eller hur? Och trots högre temperaturer har inte Anna Wåhlin sett att haven stiger mer än normalt. Detta är fakta, och vad som händer i framtiden är scenarirer, prognoser eller spekulationer, eller vad du vill kalla det.

     • Ett problem ligger i att förstå att vi borde vara på väg in i en istid. Mänsklig påverkan började tusentals år tidigare och det finns ett femtiotal papper runt det efter William Ruddiman’s papper från tolv år sedan.
      Utan några människor alls på Jorden så hade våra nordligare breddgrader förmodligen haft snö året runt nu.

      Så du vill verkligen se 6-9 meter högre havsnivå innan du tror på att det har hänt tidigare, t ex under Eem?
      Varför skulle det inte kunna hända inom några decennier med koldioxidturbon på max laddtryck och liknande temperaturer?
      Eller tro på att glaciärerna på västra Antarktis drog sig tillbaka med hundratals kilometer under den senaste istiden?
      Landhöjning hinner bara kompensera där nere om det sker över tusen år, som då. Nu pratas det decennier, det kan börja på allvar redan om ett par.

     • Jodå, vi är nog på väg in i en ny istid, om regelbundenheten de senaste årmiljonerna håller i sig. Vad som hände under Eem är ju inte jämförligt med dagens situation, eftersom solens instrålingsvinkel var större, pga jordaxellutningen. Detsamma under det postglaciala klimatoptimet. Under de senaste minst 2000 åren har förhållandena varit likartade, så frågan är vad som orsakade den globala uppvärmningen för 2000 och 1000 år sen. Och som sagt 1910-40. Väntar med spänning på svar. http://www.norstedts.se/nyheter/137041-fn-s-klimatkonferens—4-snabba-till-fredrik-charpentier-ljungqvist

     • Avsåg givetvis temperaturmässigt jämförbart med Eem. Du förstod inte detta svar heller så du får lugnt trolla vidare, med någon annan.

     • Anders, om vi nu är på väg in i en istid som du verkar vara säker på. Vad är det som tyder på det?
      Med extremt få undantag är forskarna ense om planeten fortsätter att värmas upp. Vad är det som gör att du vet mer än majoriteten av världens forskare? Har du möjligen någon egen erfarenhet som forskare?

     • Statistiskt sett är vi på väg mot en istid. Nej, jag är inte forskare, föröker mest att få klimatjournalister göra sitt jobb och intressera sig för vetenskap och forskare som inte delar konsensus (som Anna Wåhlin, Nils-Axel Mörner m.fl), och inte aktivism. Och tror mest som honom här, och som sagt som Anna Wåhlin: Klimathistoriker Fredrik C. Ljungqvist: ”Det är viktigt att komma ihåg att det inte så att det antingen handlar om bara naturlig uppvärmning eller bara människoskapad uppvärmning. Snarare handlar det om en människoskapad uppvärmning som läggs ovanpå en naturlig uppvärmning. Det är alltså inte antingen eller utan både och!” http://www.norstedts.se/nyheter/137041-fn-s-klimatkonferens—4-snabba-till-fredrik-charpentier-ljungqvisthttps://drive.google.com/file/d/1qWyWUVDLQEPMWIMl7fY6im5mdc7D3pF-/view
      Och om du törs läsa om en alternativ teori om uppvärmningen, så kan du läsa här: https://www.space.dtu.dk/nyheder/2017/12/ny-forskning-forbinder-eksploderende-stjerner-skyer-og-klima?id=0d3ffc43-c2d2-44b9-99a1-c51b986778f8

     • Anders, har läst de länkar du refererar till. Finner inget särskilt där som motsäger att människan bidrar till uppvärmning av jorden. Självklart finns det andra faktorer som spelar roll också.

      Vad är det som får dig att tro på just de personer du hänvisar till när det gäller klimatet? Varken du eller jag vet hur jorden kommer utvecklas kommande år, utan vi kan bara ta hjälp av den fakta som finns på bordet för att få en uppfattning om hur framtiden kommer att se ut.

      Jag väljer att anta att majoriteten i forskarvärlden har rätt, eller åtminstone den rätta riktningen. Skulle det stämma in blir framtiden förödande för mänskligheten. Det är fullt möjligt att det i framtiden visar sig att majoriteten hade fel, men att anta det leder med all sannolikhet bara till en värre utveckling om majoriteten skulle ha rätt. Jag tycker inte att vi ska spela roulette med mänsklighetens framtid genom att inte lyssna på den, i stora drag, eniga forskarkåren. Därför ser jag mycket hellre att utsläppen kommer ner på en låg nivå, där vi eliminerar 90 procent av dagens utsläpp. Skulle detta sker ger det trots allt många andra fördelar, t.ex. kan konsumtionshetsen minska, luften bli bättre, bättre vegetarisk livsmedelsalternativ och bättre kollektiva transportmöjligheter för att nämna några saker.

     • Det självklara är att klimatet har naturliga orsaker, eftersom det har varierat fram till nu. Men givetvis ska vi agera på de resultat som majoriteten av forskarna förutspår kommer att hända. Jag tillhör de som tror på försiktighetsprincipen, och agerar själv därefter. Problemet med nuvarande konsensus, där tydligen i stort sett alla (som får höras i debatten) är eniga om att växthusgaserna är problemet, är att det dels hör till etablerad vetenskap, att man öppet diskuterar de resultat man kommer fram till, och lyssnar på dem med en annan ingång till problemen. Det ena behöver inte utesluta det andra. När hörde du senast på TV eller i radion, eller läste om någon klimatforskare med en annan ingångsvinkel? Och jag lyssnar på dem som dels kan sin klimathistoria, och faktiskt vet att klimatet varierat kraftigt tidigare, och till dem som är ödmjuka nog att inse att vi faktiskt kan ganska lite om de processer som styr klimatet, även om många tycks tro något annat. Givetvis ska vi få ner utsläppen så fort som möjligt, men samtidigt måste pengar läggas på forskning om alternativa orsakssamband, och man måste sluta betrakta de forskare som byfånar, som vågar påstå att orsaken till klimatförändringarna kan ha ett annat ursprung Men har du tänkt tanken att det faktiskt inte är växthusgaserna som styr klimatet, utan naturen själv? Vilken nytta gör alla insatser då, och hur väl förberedda är vi på de förändringar som kommer med ett varmare klimat, även om vi lyckas få ner utsläppen till förindustriell nivå?

     • Håller med dig i mycket av det du säger!

      Men min uppfattning är inte att det stora ligger i att alla forskare ska få komma till tals, utan att vi har en befolkning som inte är medvetna hur konsensus inom forskarvärlden ser ut. D.v.s. hur illa det ser ut att vara på väg och vad som faktiskt måste göras för att vi ska komma ner på acceptabla nivåer av utsläpp. Allmänt folk vet inte att vi måste sluta flyga (bortsett det absolut nödvändigaste), äta kött, köra runt i privata bilar, konsumera i absurdum bl.a. Liksom att kol och olie-industrin måste upphöra att finnas. Det är där det stora glappet ligger, mellan forskare och allmänheten. Inte forskare sinsemellan.

     • Det är ju möjligt att du har rätt. Men så länge Anna Wåhlin inte är bekymrad för klimatet, är jag det heller inte. Dock tycks många vara av din uppfattning, så där har IPCC och klimatjournalisterna lyckats i sitt uppsåt. Och 87 ”influencers” vill ju införa diktatur i Sverige, för att spara världen en blygsam del av de blygsamma 0,16 promille vi släpper ut, så det ser verkligen ut som om vi går en ljus framtid till mötes. Men jag är positivt inställd till att byta ut kol och olja till kärnkraft, som många ungdomar, men det tror jag inte att miljöpartister och andra är. ”Ungdomarna har i dag uppmärksammat FN:s klimatpanels slutsatser att kärnkraften måste bli en väsentlig del av världens elförsörjning för att klimatmålen ska kunna uppfyllas”. Vetenskapsradion och kärnkraftsutbildning,1.50 in i programmet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1231895

     • Självklart ska vi inte ändra det demokratiska systemet. Det tror jag det är få som vill, även om det finns aningslösa influencers som skriver under på det. Men det är ju samma personer som i sina kanaler gör reklam för olika typer av shopping och flyger runt i världen, där deras sponsorer betalar resorna.

      Kärnkraft är det enda riktiga alternativ som energikälla för att ställa om. Även om man på sikt vill ställa om till förnybart. Men oavsett om all energiproduktion skulle vara av kärnkraft, räcker det inte. Fortfarande kommer köttkonsumtionen, flygandet och även i viss mån bilkörandet leda till utsläpp. Så allt detta måste också kraftigt minskas, annars löser vi inte klimatkrisen.

     • Då måste jag få fråga: Vad är det optimala talet på ppm CO2, enligt dig?

     • Definitivt inte högre än 350 ppm. Det optimala är egentligen att det ligger mellan 170 och 300. Det är i det spannet som det legat på under hela mänsklighetens existens.

     • Så vad orsakade de stora temperaturvariationerna under, låt säga de senaste 4000 åren, när CO2-halten var relativt stabil fram till början av 1900-talet? Eller mellan 1910-40, då temperaturen steg 0,6 grader på 3,6% CO2-stigning? Och varifrån får du siffran 170-300? Det tycks inte vara optimalt för växtligheten i varje fall. Och se gärna ”luftens naturliga koldioxidhalt, 340 ppm” i annonsen från AGA. http://www.aga.se/sv/images/AGA%20Greenhouses%20Brochure%20A4%20SE_tcm586-137961.pdf

     • 170-300 ppm är den nivån som koldioxidhalten legat på de senaste 800 tusen åren, fram till 1950-talet.

      Åtminstone är jorden idag varmare än den varit någon gång de senaste 1500 åren: https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page3.php

      Temperaturen varierar en hel del år för år, därför är det bästa att nyttja snittet över t.ex. en 5-årsperiod, såsom NASA presenterar det. Dels är det tal om en 0,45 grads höjning 1910-1940. Sedan mitten på 70-talet har höjningen varit 0,9 grader och bara de senaste 7 åren har temperaturen stigit 0,3 grader.
      Se följande: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/graph_data/Global_Mean_Estimates_based_on_Land_and_Ocean_Data/graph.png
      https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/graph_data/Global_Mean_Estimates_based_on_Land_and_Ocean_Data/graph.txt

     • ”De senaste 1500 åren” är nog inte helt rätt. Läs ”Klimatet och människan under 12.000 år” av Fredrik Charpentier Ljungqvist, Sveriges ledande klimathistoriker. Och som vanligt ingen förklaring på 0,6 graders stigning, som självklart förklaras av naturliga variationer, nämligen det som styrt klimatet fram till åtminstone 1950-talet. Och som lika självklart har en viss del av stigningen nu, frågan är bara hur stor. Och en CO2-halt på 170 ppm skulle nog inte vara så nyttigt för mänskligheten, eller resten av innevånarna på planeten. Vad är problemet med den halt vi har nu? Vad är det du observerar som är så skrämmande? Förutom de publicerade framtida domedagsscenarier?

     • Problemet med halten koldioxid vi har i luften är att den förändrar strålningsbalansen mellan planeten jorden och dess omgivning rymden. En så pass kraftig höjning av mängden växthusgaser som vi nu har leder till att planeten inte strålar ut lika mycket energi som vi tar emot från solen. Det leder i sin tur till att energi ackumuleras på planeten. Det leder i sin tur till att vädermönster ändras, glaciärer och permafrost smälter/töar, hav värms upp mm. Det gör i sin tur att i princip allt liv på planeten får ett veritabelt helvete att anpassa sig. Och om man inte anpassar sig så dör man. Obs, detta sker inte över en natt, men i ett geologiskt perspektiv är det en explosion som nu sker.
      Att halten växthusgaser varit högre för ett par miljoner år sedan ”och då var det ju massor av liv” hjälper oss inte. Problemet är att förändringen går så snabbt att det är svårt att anpassa sig. Och människan förefaller inte vara på väg att minska belastningen, halten växthusgaser stiger.
      Dessutom gör det förhöjda partialtrycket koldioxid att mer koldioxid löses i havet än som frigörs. Bra skulle man kunna säga, då slipper vi ha den i luften. Japp, men samtidigt så medför detta att havens pH-värde sjunker, de blir surare. Det gör i sin tur att alla organismer som använder kalk för att bygga skal eller skelett (plankton, räkor, musslor, fiskar, koraller…) får svårare att överleva.
      Som grädde på moset så sprider vi människor kemikalier, plaster, tungmetaller och annat onyttigt omkring oss vilket ytterligare stressar livet på planeten och bidrar till den sjätte massutrotningen vi nu lever i början av.
      Räcker inte de publicerade domedagsscenarierna för att övertyga dig om att vi, och i princip allt annat liv, har påtagliga problem?

     • Ja, det är din uppfattning av problemet. Det finns andra uppfattningar: ”Klimatfrågan är idag alltför känslomässig. Skälet till att jag kallar frågan känslomässig är att den inte tål att debatteras. Alltför många har investerat mycket prestige och enorma summor pengar i att våra utsläpp av koldioxid är förödande för klimatet. Någonting annat vill man ju helst inte höra talas om. Även om vi vet att koldioxiden håller kvar värme i atmosfären och sannolikt också i någon mån bidrar till en uppvärmning så är det långt ifrån klarlagt varför temperaturen har ökat. Likväl är den enda tillåtna uppfattningen idag att det just är våra utsläpp av koldioxid till atmosfären som har resulterat i den globala uppvärmningen. Istället borde man påvisa de faktiska osäkerheterna genom att formulera sig på ett mindre övertygande sätt som bättre illustrerar var forskningen står, exempelvis enligt följande: ”våra utsläpp av koldioxid kan ha bidragit till den globala uppvärmningen, fortfarande oklart med hur mycket.” Då hade man fått en vettig dialog mellan dem som ställer sig skeptiska till klimatlarmen och dem som ser frågan som helt avgörande för vår överlevnad. Man hade samtidigt öppnat upp för viktiga ansträngningar att också analysera andra hypoteser som kan ha påverkat den globala uppvärmningen under 1900-talet, kanske i större grad än koldioxiden”. (klimatupplysningen /2019/02/03/ grupptankandet-leder-oss-fel/)

     • Nåja, ”Klimatupplysningen” är oftast rätt seriösa, värre med ”Klimatsans”.

     • Vad som hände för ett par miljoner år sen är ointressant. Det som är intressant är vad som hände för 1000, 2000 och 3000 år sen. Det är fortfarande möjligt att det ännu en naturlig topp vi ser, den fjärde eller femte i raden med ca 1000 år mellan. Men så länge vi inte vet det, ska vi förstås göra det vi kan, inom rimlighetens gränser, för att påverka CO2-nivåerna. Ett mål på under 300 är förstås fullständigt orealistisk, kan inte se att det vi har nu kunde vara rätt optimalt. Kärnkraft, CCS-lagring, biobränslen, klimatkompensering på flyg,det är bara att komma igång. Men då ska man nog inte ha partier som V och MP med i besluten. Och man ska nog inte tillåta Kina och Inden m.fl att släppa ut så mycket de vill fram till 2030, som det står i Parisavtalet att de får.

     • Anders, vad är rimlighetens gräns enligt dig? Hur mycket är du beredd att offra? Kan du klara dig att leva på under 1 ton i koldioxidutsläpp per år?

      När det gäller V och MP, tycker jag också att de gör saker som inte är bra för klimatet. Såsom att stänga fullt fungerande kärnkraft, att subventionera elbilar bl.a. Men framför allt att de har alldeles för låga ambitioner när det gäller klimatpolitik. Trots detta är ju dessa två partier de med mest ambitiös politik för klimatet, av de partier som sitter i riksdagen. Vill man ha en än mer ambitiös politik finns det inget egentligt alternativ att rösta på.

     • Det är förstås stor skillnad på att leva i ett kallt, hypermodernt land som Sverige, jämfört med ett land där varken uppvärmning ellel nedkylning behövs, som länderna runt ekvatorn. Och där det heller inte finns bekvämligheter som renhållning, egna bilar, semestrar till varmare klimat el.dyl. Jag kan gärna gå ned till en lägre nivå, men det ska förstås gå via CCS-teknik, kärnkraft, biobränsle, elbilar i storstäder, mindre köttkonsumtion m.m. Det mest effektiva är förstås minskat barnafödande, ex.vis via sterilisering. Är du med på den? https://www.lu.se/article/de-fyra-livsstilsvalen-som-ar-mest-effektiva-for-att-minska-din-klimatpaverkan

     • Anders, det har förekommit kritik mot just det du gör. Nämligen att referera till litteratur som Fredrik Charpentier Ljungqvist skrivit. Såsom här: https://www.svd.se/cyniskt-av-klimatskeptiker-att-dra-upp-medeltidens-varme/i/utvalt/om/fredrik-charpentier-ljungqvist

      Det framgår i samma artikeln att Fredrik väldigt tydligt säger att det är människan som orsakar den nuvarande uppvärmningen, till skillnad från tidigare i historien. Detta framgår även av hans egna ord i en annan artikel av samma tidning: https://www.svd.se/klimathistoriker-situation-vi-aldrig-upplevt/i/utvalt/om/fredrik-charpentier-ljungqvist

      Några kloka ord som sägs i den första refererade artikeln:
      ”Det finns många människor som inte vill att deras bilar, deras semesterresor eller deras hem ska ha något med saken att göra. De söker efter ursäkter för att slippa oroa sig, och få ha kvar sitt sätt att leva.

      Nu gäller det att kunna tänka i flera led och inte distraheras av villospår.

      Ja, det finns osäkerheter i klimatmodellerna – men den övergripande bilden ligger fast.

      Ja, det har funnits klimatförändringar förr – den nuvarande klimatförändringen är likafullt vårt problem.

      Ja, klimatet påverkas av flera olika faktorer – men vi vet också att utsläpp av växthusgaser är den stora boven i dramat just nu.”

      Slutligen, det du refererade till var en bok som inte är publikt läsbar utan kostar (via nätbokhandlare) ca 250 kr. Då hade det åtminstone varit önskvärt att du visade på ett utdrag ur boken, för att det ska bidra till något som referens.

     • Jo jag vet att Fredik C. Ljungqvist menar att denna uppvärmning är människoskapt. Det var inte poängen, utan att visa att det funnits varma perioder förr, något som aldrig framkommer i diskussionerna, och där de flesta tycks tro att klimatet varit stabilt fram till nu. För bara 1000 år sen var det under några årtionden varmare än nu, det står i hans bok, som jag inte kan kopiera hur som helst, men du kan få ett citat nedan. Den bör man väl också ha stående på bokhyllan som referens, om man diskuterar klimatet. Att han eller en vetenskapsjournalist eller du eller många andra, inte tycker att det är relevant i dagens uppvärmning, är förstås fullt möjligt att hävda. (han anser f.ö att uppvärmningen 1910-40 nästan enbart berodde på naturliga variationer, meddelar han i ett mejl till mig) Och det är också möjligen sant. Men det kan förstås också vara tvärtom så att det faktiskt är en naturlig uppvärmning vi ser, som många andra hävdar. Eller att vi inte har bevis nog, som Anna Wåhlin hävdar. Att många är klimathycklare, alltså erkänner att förändringarna är människoskapta men inte gör något för att ändra livsstil, är jag medveten om. Med mig är det nog omvänt, men jag tycker ändå att diskutera den naturliga variationen inverkan. För tänk om alla dessa enorma summor pengar som klimatomställningen kostar, visar sig vara spillda på något vi inte kan påverka så mycket? Och vi i stället skulle ha lagt dem på att bygga högre skyddsvallar mot stigande hav m.m. Det behöver forskas mer på naturliga variationer, men jag tror ytterst få forskare är villiga att göra det i nuvarande debattklimat.
      Ur ”Klimatet och människan under 12.000 år” av Fredrik. C Ljungqvist, sid 388: ”De som framför invändningar mot människans roll i den globala uppvärmningen tituleras ibland ”klimatskeptiker” eller ”klimatförnekare”…….Seriösa forskare som framhåller att naturliga faktorer kan ha en större betydelse för en globala uppvärmningen än vad som är allmänt vedertaget bör definitivt inte höra hemma under detta paraply.—-Som motpol till ”klimatskeptikerna” finns ”klimatalarmister”, med eller utan vetenskaplig skolning, som målar upp en överdriven hotbild som om jordens undergång vore nära. Dessa personer beskyller ofta, felaktigt, den globala uppvärmningen för näst intill alla mer extrema väderhändelser lite varstans på jorden. Sådana utsagor kan, liksom uppmålandet av överdrivna domedagsscenarier, på sikt snarare spela ”klimatskeptikerna” i händerna”.

     • Vad är då meningen med att visa att det förekommit tidigare varma perioder? Är det bara för att det inte framgår i debatten, eller finns det någon annan anledning?

      I grund och bottom spelar det inte någon roll för mänsklighetens framtid. Just nu värms planeten upp i en rasande fart och fokus bör därför ligga på vad som ska göras för att lösa det. Då leder det ingenstans att diskutera tidigare perioder av uppvärmning. Det behövs snarare en diskussion om hur samhället ska se ut för att problemen ska kunna lösas. Dagens ekonomiska system är extremt kortsiktigt och tar ingen som helst hänsyn till klimatet, det är enbart tillväxt som räknas.

      Frågor som bör besvaras är bland annat följande: Kan vi fortsätta ha ekonomiskt tillväxt? Eller behövs en negativ tillväxt? Bör fossilbolagen (olje och kolkraftsbolag) få existera? Hur löser man elförsörjningen? Vilka medel ska tas till för att begränsa privatpersoners påverkan, såsom livsmedelskonsumtion, flyg och bilresor?

     • Om man utgår från att nuvarande uppvärmning är skapt av människor, så är ju föregående perioders uppvärmning ointressanta. Men det är ju förstås därför det finns klimatskeptiker, för att det just funnits perioder med lika stor uppvärmning som nu, med samma solinstrålningsvinkel m.m som nu, men utan dagens CO2-nivåer. Det kallas som bekant naturliga variationer. Om dessa inte funnits, skulle det väl i stort sett inte finnas någon enda klimatskeptiker på denna jord? Om temperaturkurvan sett ut som den förfalskade ”hockeyklubban”, så skulle väl ingen ifrågasätta CO2-hypotesen? Det trodde jag var fullständigt självklart att alla klimatalarmister hade förstått. Varför tror ni annars det finns klimatskeptiker? Jag måste säga att jag är uppriktigt förvånad över en sådan brist på förståelse för sund vetenskaplig skepsis.

     • Tja, fakta varierar något beroende på var man hämtar dem, och man är nog inte helt enig, men vi kan säga 0,45 grader. Och orsaken till detta, om det inte är CO2? Men för att få CO2-hypotesen att vara någorlunda logisk, måste man givetvis ha ett genomsnitt, annars korrelerar den ju överhuvudtaget inte med CO2-halten, förutom från 1975 och framåt. Och det var väl därför IPPC lät konstruera den falska temperaturkurva, som går under öknamnet ”hockeyklubban”, som skulle göra bilden tydligare för politiker och allmänhet. Omnämns också i Fredrik C Ljungqvists bok. Men vi får väl se hur det går i framtiden, varken jag eller Anna Wåhlin är oroliga, och jag fortsätter mitt liv som skeptiker, även om jag lever betydligt mer ”klimatsmart” än de flesta alarmister.

     • Utan att fördjupa sig i referenserna så kommer här författarna till de tre studier jag länkat till ovan; Cheng, Abraham, Hausfather, Trenberth, Rignot, Mouginot, Scheuchl, van den Broeke, van Wessem, Morlighem, Kingslake, Scherer, Albrecht, Coenen, Powell, Reese, Stansell, Tulaczyk, Wearing och Whitehouse.

     • Martin, jag tycker inte länkar till konspirationsteoretiker och förnekare platsar här. Signaturen Anders Karlsson länkar till sealevel.(dis)info ovan som drivs av Dave Burton som varit bådadera länge.

      Är man intresserad av riktig vetenskap så finns ARGO bojar som mätt upp en obalans på ca +0,75W/m² (+/- 0,25) över den senaste solcykeln (2005-2016) i de övre 2000 meterna av våra hav. Om det är +0,5W/m² så behöver vi ner till 373ppm och om det är +1W/m² så behöver vi ner till 342ppm.
      Anledningen till att vetenskapen inte pratar om att gå ner till 280ppm är för att det anses praktiskt omöjligt idag.

     • Ah, såg bara Aga, inte den länken på slutet.
      Men Aga får stanna, det kan vara illustrativt och kanske kan skapa några insikter. För kan vi tänka oss att något som gynnar oss i ett system, snabbväxande tomater, kan missgynnas oss i ett annat, snabbt smältande glaciärer?

 • Hen du refererar till har dessutom sannolikt fel om mänsklig utveckling. Ett antal naturkatastrofer under senaste istid börjar mer och mer diskuteras inom tvärvetenskapen. Högtstående civilisation som bokstavligen återgick till stenålder. Enda spår efter dem är högteknologiiskt bearbetade stenrester, så kallade megaliter vars funktion dessutom är höljt i dunkel. Man diskuterar meteoritnedslag och givetvis havshöjningen på 120 m vid Holocens inledning. Nedslagskrater under isen på norra Grönland en del i saken. Vi kan inte göra något åt klimatet annat än att fasa ur fossilsamhället. Där har förnekare och alarmister både fel och rätt…..

 • Visst har den teknologiska utvecklingen bidragit till väldigt mycket när det gäller effektivisering och tillgång till information.
  Men när det gäller att motverka den fruktansvärda utvecklingen av klimatet, gör teknisk utveckling ingen egentlig nytta.
  Lösningen är så extremt enkel, gör allt för att begränsa det som bidrar till utsläppen. För att göra det möjligt krävs att det finns politiker som på riktigt tar frågan på allvar. Det finns det verkligen inte idag, i alla fall inga man ser skymten av.
  Finns det inga här som är beredda att göra en politisk karriär? Med ett mycket tydligt budskap att använda de medel som krävs, skatter m.m. Och då på det sol verkligen gör nytta, inte lägga massa pengar på subventioner för elcyklar exempelvis.

  • Tack Karl Fridlund, håller med dig till fullo! Vi borde nog alla bli en Greta Thunberg. Som boende på landet och utan kommunalt vatten kan man hålla sig för skratt när man ser hur vattenproblemet förvärras för varje år som går. Just nu är grundvattennivåerna i stora delar av landet under det normala, utan vatten kan ingen bo på landet och det finns drygt en miljon boende med egen brunn och vad protesterar man mot? Jo, höjda bensinskatter! Jag betalar mer än gärna höjda skatter för drivmedel om vattentillgången är säkrad. Det är som om alla glömmer ( eller förtränger) vad alternativet är när man pratar om global uppvärmning, ingen vill varken betala mera eller ändra sin livsstil.

   Här har vi en stor pedagogisk utmaning att informera befolkningen om att i vissa delar av landet råder vattenbrist.

   • Håller helt och hållet med dig, Gunilla!
    Vattenbrist kommer naturligtvis bara bli mer vanlig och i en mer allvarlig omfattning.

    Det man ofta slås av är att när politiker ska fatta beslut i sådant som kan göra stor nytta för klimatet väljer det allt som oftast att skjuta det på framtiden (eller strunta i det helt). Exempelvis att de nu säger att bilar på fossila drivmedel ska förbjudas 2030. Detta bör ju göras nu, och ur ett rent marknadsmässigt perspektiv finns det fullgoda alternativ i el och hybrider (om man nu skulle tillåta sådana).

    Läste idag att Stockholms län beräknar att det krävs 16 procents utsläppsminskning per år, åtminstone fram till 2040. Hur ska det kunna ske om inte något fundamentalt ändras? Utsläppen har inte minskat de 10 senaste åren, trots att vi haft all kunskap. Se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f7735/1548249984725/Koldioxidbudget%202020–2040%20Stockholms%20län%20Del%20I.pdf

   • Håller med att det är dumt att protestera mot höjda bensinpriser, men inser samtidigt att många som behöver bilen känner sig trängda i ett hörn här. Man bör sockra den nästa höjningen på koldioxidskatten på fossila drivmedel med en skatteväxling mot en avskaffad trafikförsäkringsskatt. Annars ser vi snart folk protestera i gula västar i Sverige med.

    • Gula västarna är mycket mer än skatt på fossiler och det vore bättre om vi i den rika delen hade hanterat AGW som den reella kris det är (och funnits goda skäl för sedan sedan 90-talet).
     https://www.wri.org/blog/2018/12/yellow-vests-movement-isn-t-anti-climate-action-it-s-pro-social-justice

     Antarktis har varit bortom ”the point of no return” i åtminstone fem år. Enklast:
     https://youtu.be/RmjNqsnH6WQ
     Senaste papper länkat i min tidigare kommentar ovan.

     2018 var det varmaste året någonsin i våra hav och utsläppen nådde rekord igen. Vi har inte en chans att hålla oss under 1,5°C och Inom ett par år sitter vi fastlåsta i 2°C och siktar fortsatt på 5-6°C med 3-5 meter högre havsnivåer och massutrotning. Vi behöver snarare mer protester för att marknad och politik ska byta hjulspår och satsa på ett jämlikt samhälle som gagnar allt liv och respekterar de naturliga gränser som finns. Vi har en kolbudget som i allt väsentligt är tömd och det finns ingen bank som kan sätta in lite mer på det kontot.

     • 5-6 grader hade varit totalt förödande, långt över vad man kan föreställa sig. Det borde väl verkligen innebära mer än 3-5 meters högre havsnivåer.

      Var finner du siffrorna att 2018 var det varmaste året i haven? De siffror jag sett (t.ex. de Met Office presenterar) visar att 2016 var det varmaste i haven, med anledning av att el niño var väldigt stark då.

     • Ja, men det kommer ta tid, typ århundraden. 3-5 meter är möjligt till 2100.

      ENSO orsakar ingen uppvärmning, det är bara klotets tredje största klimatvariation, efter året och dygnet.
      Följ länkarna till Berkeley jag postade i min första kommentar ovan:
      “While 2018 will be the fourth warmest year on record on the surface, it will most certainly be the warmest year on record in the oceans, as was 2017 and 2016 before that,” said Hausfather, who has seen preliminary figures for 2018. “The global warming signal is a lot easier to detect if it is changing in the oceans than on the surface.”

 • Människan tenderar att ha en något arrogant övertro på att tekniken fixar allt. Titanic är väl kanske det mest kända exemplet på vad sådan arrogans kan leda till.

 • …samtidigt, det är många cykler som överlappar varandra, man förstår det blir rörigt för folk

 • “Vi människor har genom tiderna kunnat anpassa oss både till extrem kyla och extrem värme. Den fria marknaden och människans uppfinnesrikedom och förmåga kommer att lösa eventuella problem som kan uppstå. Skulle nuvarande bränslen ta slut så tar vi fram alternativa energikällor.“

  Men det finns ett problem som ’klimatskeptikerna’ tror vi inte kan lösa: hur vi kan sluta använda fossila bränslen. Då går vi direkt tillbaka till medeltiden eller stenåldern, enligt dem. De är väldigt selektiva med sin teknikoptimism.

  • Inte så svårt. Börja med att förmå olje- kolkraftsanvändarna att övergå till kärnkraft. Satsa stenhårt på CCS-rening under tiden. Sätt upp solkraftverk i Sahara. Gör biodiesel och metanol av restprodukter. Bara kom igång.

 • Tillägg till ovanstående kommentarer runt Antarktis och Thwaites.
  Man har upptäckt hål under Thwaites (B), vid (A) smälter det dessutom två till tre gånger fortare än modellerna visat.
  http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau3433

  Vill man enkelt titta själv (med begränsad upplösning) så är Worldview ett bra hjälpmedel, från gårdagen:
  https://go.nasa.gov/2MGhTSj
  Pine Island längst upp i mitten av bilden, längre ner ser man Thwaites och dess istunga med det stora isfältet utanför (mot vänster i bild).

  Vill man ha högre upplösning får man gå till ESA och registrera ett gratis konto, plus att man bör vara bekant med lite mer avancerad bildbehandling. Men man kan få ut helt underbara bilder av verkligheten, den som vissa förnekar trots att den finns fritt tillgänglig för alla som vill se.

 • Är det så här man ska göra?
  Konfrontera dagens dödskultur, som Chris Hedges uttrycker det, han håller inte direkt tillbaka…
  https://www.truthdig.com/articles/confronting-the-culture-of-death/

  Lite mer positivt med Noam Chomsky från December:
  https://youtu.be/S4KU5YQeWtQ
  ”We should have pessimism of the intellect, but optimism of the will.”
  Som han nämner så finns det så oerhört mycket positivt med en reell omställning som ofta faller bort i det allmänna tjafsandet.
  Båda ovan nämner behovet av protester och civil olydnad. Det har börjat sprida sig med rörelser som exempelvis extinction rebellion, nyligen blev nio arresterade i USA och här hemma protesterades utanför Vattenfalls kontor i Solna.

 • Kul att se hur alarmismen frodas.
  Allt medan klimatet verkar finnas och förvåna.
  Att tro på människans förmåga att anpassa sig är optimistiskt men även den enda möjliga vägen i ett klimat som alltid är under förändring.
  Grönlands kornskörd är idag rätt dålig!

 • Det här är vad vi borde gjort om vi varit intelligenta:
  https://www.nature.com/articles/s41467-018-07999-w

  Men ärligt talat förstår jag inte meningen med studien, mer än att det finns en poäng med att räkna på det. Om den är gjord för att generera optimism så har den redan misslyckats. Reservationerna kommer redan i introduktionen och de säger även att alla länder borde börjat 2018 och att den förutsätter noll (0) tipping points under kommande decennier.
  De som exempelvis bekymrar sig över tinande permafrost, eller kontinentalsockeln under en allt mer isfri Arktisk ocean, blir knappast optimister av att samtidigt se världen accelerera enligt BAU? Vi sitter ju och stirrar på minst 40 år till innan vi kommer i närheten av att bli fossilfria och är medvetna om att vi redan försakat 30, samtidigt som en halv grads uppvärmning borde vara en hyfsat säker nivå.

  Sedan vet vi inte tillräckligt om hur mycket som döljer sig under Antarktis glaciärer heller.
  https://www.atmos-chem-phys-discuss.net/acp-2019-41/

  Men ok då, vi borde helst börjat anpassningen på 90-talet och som allra senast förra året.

  Och jo, mitt under detta tittade jag samtidigt på Martins intervju med Jonas Landolsi på tuben. Så nu har Bygga by en (1) visning. Man får satsa mer på att bygga resiliens framöver.

 • Hade varit intressant att höra mer om det som gjort att USA och Kanada haft extremt låga temperaturer och starka vindar senaste dagarna.
  Vad jag förstått handlar det om att polarvirveln i stratosfären vid arktis har delats upp och en del rört sig söderut mot Nordamerika. Och att detta ska ha orsakats av en försvagad jetström p.g.a. mindre skillnader i luftttyck och temperatur mellan Nordpolen och de sydligare breddgraderna.

  Skulle detta lika gärna kunna hända i Sverige? Att ett stråk av extrem kyla och starka vindar förs ner från Arktis i motsvarande omfattning?

  • Ja, effekterna av den senaste utspelar sig nu (även här) och SSW’s inträffar normalt vartannat år. Du kommer säkert ihåg effekterna av den vi hade i början av Februari förra året. Vi fick vinter sent och Arktis mer värme, vilket ofta är den tragiska bieffekt som sällan nämns när tabloider och förnekare börja yla om kyla. En fördel är att man vet på förhand när de börjar. 🙂
   https://martinhedberg.se/rossbyvagor-bergskedjor-och-varmeboljor/#comment-59164
   Läs artikeln i EOS och givetvis även Martins artikel.

   Den vi har nu kunde man ana redan i mitten av December:
   https://martinhedberg.se/hit-men-inte-langre-och-att-lara-sig-simma/#comment-59514
   Kruxet är att säkert veta hur (om) de utvecklar sig och sedan hur (om) det påverkar vårt väder.

   Hittar din webbläsare inte kommentarerna jag länkat till direkt, så får du markera dem i adressfältet och sedan trycka ”Enter”.

   • Tack Trötter, för intressanta länkar och info om det som orsakar SSW och polar vortex.

    Tröttsamt att se och höra klimatförnekare, framför allt när det är personer som man tycker har vettiga åsikter i andra frågor och som man delar syn med i övriga frågor.
    Som denna: https://youtu.be/BEwe7AXxCU4

    • Han inleder med att äska pengar samt påstå att han inte är klimatförnekare och den enda gång han kommer i närheten av vetenskapen bakom, är när han pratar om orkaner och IPCC’s senaste sammanställning till beslutsfattare, men inte ens där får han ett enda ord korrekt.

     Om nu någon skulle vara i närheten att tycka något av det där var intressant så rekommenderar jag att läsa sammanställningen som han kallar ”senaste stora undersökning” och då specifikt vad de skriver om orkaner.
     Kortast möjligast:
     Tillför mer energi så ökar extremerna och det är dem vi dör av, på riktigt och/eller ekonomiskt.

     • Håller helt och hållet med! Kunde inte ha sagt det bättre.

      Det är också tragiskt när man läser i kommentarsfältet på en sådan video, där i stort sätt alla håller med honom. Får ju inte en att känna sig bättre till mods, vi har en lång väg att gå innan utsläppen kan börja minska helt enkelt. Därför är man riktigt oroad över att samhället i stort inte kommer inse det förrän vi är på god väg mot 4-6 graders höjning.

    • Ur ”Klimatet och människan under 12.000 år” av Fredrik. C Ljungqvist, sid 388: ”De som framför invändningar mot människans roll i den globala uppvärmningen tituleras ibland ”klimatskeptiker” eller ”klimatförnekare”…….Seriösa forskare som framhåller att naturliga faktorer kan ha en större betydelse för en globala uppvärmningen än vad som är allmänt vedertaget bör definitivt inte höra hemma under detta paraply.—-Som motpol till ”klimatskeptikerna” finns ”klimatalarmister”, med eller utan vetenskaplig skolning, som målar upp en överdriven hotbild som om jordens undergång vore nära. Dessa personer beskyller ofta, felaktigt, den globala uppvärmningen för näst intill alla mer extrema väderhändelser lite varstans på jorden. Sådana utsagor kan, liksom uppmålandet av överdrivna domedagsscenarier, på sikt snarare spela ”klimatskeptikerna” i händerna”.

     • Det bästa vore naturligtvis om vi varken kallade personer något av dessa två epitet (förnekare eller alarmist). För man fram forskarrapporter som visar att det är andra faktorer än människans uppvärmning som spelar roll, ska dessa forskare självklart inte kallas för förnekare. Men några sådana rapporter har jag ej funnit. Får gärna länka till sådana om du funnit det.
      Det som däremot ofta är fallet med personer som betvivlar att människan orsakar global uppvärmning är att de använder noll fakta och forskning, utan istället grundar sin åsikt på känslor och intuition. Det är just detta som får folk att ta till epitetet förnekare, är min uppfattning.

      Martin, för mig fungerar det inte att logga in med Google-konto för att kommentera om jag kör Safari från en IPhone. Chrome fungerar, liksom när man kör från en Android-lur. Kommer det lösas, mån tro?

     • Naturliga variationer stod för alla klimatförändringar fram till 1850, minst. För 1000 år sen var det lika varmt (eller t.om varmare några årtionden) som nu. Och för den extremt snabba uppvärmningen 1910-40, (med ett ökat CO2 på 3,6%) det är forskarna rätt eniga om. Eller vad var det annars som orsakade förändringarna, tror du? Läs boken jag citerar ifrån.

 • Jag kan inte i det vildaste förstå hur vanligt folk kan förneka det forskare kommer fram till!
  Det är ju exakt dessa som har fört utvecklingen framåt. Det jag ser som problematiskt är att det finns en övertro om marknaden, jag tycker inte marknaden ska bestämma vilken typ av tex teknik som ska användas för bilar. Detta är så pass viktigt att politiker tillsammans med forskare ska komma fram till den slutsatsen. För mig är det helt märkligt att lithium batteri ska användas framöver ialla fall i Sverige. Detta är ju inte så mycket bättre , kanske man borde satsa på vätgas som i mina ögon är betydligt bättre alternativ .
  Jag tror att vi måste pröva ställla om från det konstanta behovet av konsumtion och ständig tillväxt, Det är inte hållbart i längden.
  Ett annat stort problem är att USA verkar vilja gå tillbaka till tiden med kol.
  Människan lär sig tyvärr inte av sin historia, snart har vi väl ett tredje världskrig som skyndar på klimatförändringarna.

  Martin undrar om värmeökningen på jorden kan påverka, få super vulkanerna att vakna till?

  Med vänlig hälsning,

 • Kanske borde nämna vad intelligenta människor hade anpassat sig till?
  Haven kan (sett över tid) hantera ca 2 gigaton per år och vi släpper ut ca 10 gigaton per år.
  Om vi kapar 8 gigaton per år nu direkt, så kommer temperaturen fortsätta stiga, fast långsammare.
  Sedan behöver vi bara få ner halterna i atmosfären till säkra nivåer (kapa någonstans mellan 60-130ppm).
  Den sista biten vet vi fortfarande inte om vi klarar, likväl har IPCC med det i sina projektioner.

 • En härlig promenad i kylan. Luften helt klar och lätt att andas.
  Trots kylan så ryker det inte ur villornas skorstenar.
  Tacksamt ser jag vad tekniken kan åstadkomma tillsammans med elektrisitet-värme med hjälp av pumpar!
  En intelligent anpassning till klimatet!

 • Man brukar säga att människan är det intelligentaste djuret och därför som vi överlevt så länge. Men det är just våran brist på intelligens som nu är på väg att leda till vår död.

  Ytterligare en rapport om hur illa det ser ut: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/04/a-third-of-himalayan-ice-cap-doomed-finds-shocking-report
  Om hur glaciärerna på Himalaya-bergskedjan smälter, en tredjedel kommer smälta även om vi skulle klara 1,5 grad. Detta påverkar 2 miljarder människor, men i vanlig ordning är väl detta något som västvärlden inte bryr sig om då det inte är kulturellt nära oss.

 • I trygga Sverige rapporteras ingenting om klimatkrisens effekter. Till och med inte ens om de extrema mängder regn som kommit i delar av Australien. När australiska myndigheter går ut och varnar för krokodiler och ormar i bostadsområden. När man medvetet ödelägger 2000 hem med vatten genom att öppna dammluckor, för att förhindra en än värre katastrof. Då har det gått fruktansvärt för långt.
  https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/04/australian-authorities-deliberately-flood-2000-queensland-homes-after-record-downpours

 • Ytterligare en artikel runt studien om hålet under Thwaites som postades tidigare här:
  http://martinhedberg.se/klimatet-vi-ar-intelligenta-och-anpassar-oss/#comment-59696
  Nu The Guardian:
  https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/07/cavity-two-thirds-the-size-of-manhattan-discovered-under-antarctic-glacier
  Mouginot säger att nuvarande fråga är inte om glaciärerna kommer dra sig tillbaka, utan med vilken hastighet. Rignot säger att de misstänkt i åratal att Thwaites inte varit ordentligt förankrad i berggrunder under.

  Lägger till den lilla animation jag gjorde tidigare med flödeshastigheten för Thwaites 2018:
  https://i.ibb.co/Hq2h1Jj/Thwaites-Flow.gif

 • 2018 var 1,1°C över 1880-1920 enligt GISS och vi ligger nu på 1,6°C över land och 0,8°C över hav.
  Inte nog med det, Metoffice projektioner ger nu 10% chans/risk till att något år mellan 2019-2023 kommer passera 1,5°C.
  https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2019/forecast-suggests-earths-warmest-period

  A never ending story.

  Är det någon som funderat över hur vi skulle kunna ta tillbaka den enorma mängd energi som vi pumpat in i våra hav, isar och glaciärer på Jorden? Ja precis, strunta i anpassning ner mot säkra nivåer under 350ppm eller en halv grad och strunta i framtida NETs och strunta i SRM, inget av det där tar ju tillbaka den energi vi redan tryckt dit.
  Det finns ju en anledning till att vi är så förtjusta i att använda vatten som värmelagringsmedia och det är ju inte direkt en liten varmvattenberedare som ska svalna på egen hand…

  • Så klart kommer vi inte kunna ta tillbaka den energi vi släppt ut, när vi inte ens kan minska utsläppen.

   Det som gör att vi inte minskar är att nästan alla är inte villiga att offra saker i sin vardag. Till och med folk i Stockholm är inte villiga att vara utan bil, trots att kommunikationerna är väldigt bra. Inte heller har de någon tanke på att hoppa över flygresor, utan många gör inte bara en lång flygresa till värmen per år utan två eller till och med tre. Liksom att väldigt många handlar i absurda mängder, framför allt när det gäller kläder, trots att de redan har motsvarande saker som är fullt fungerande.

   Så för att vi ska minska utsläppen måste detta beteende ändras, vilket med all sannolikhet kommer ta lång tid. Då talar mycket för att vi kommer vara långt över 2 grader, även om inga feedback loops har kickat in.

   Bortsett från detta måste ju olje och kolindustrin försvinna, för gott.

   • Exakt, inte så konstigt egentligen att så många fäller upp skygglapparna.
    Vi lever i världshistoriens mest informerade period (såvitt vi vet) och väldigt få rön runt vetenskapen döljs längre bakom ogenomträngliga paywalls eller hemlighetsfulla vetenskapshen. Skulle man inte hitta det man söker och kan ställa en hyfsat informerad fråga så svarar ofta dessa på frågor via mail.

    Hoppar man över de allra tidigaste rönen och även Guy Callendar på 40-talet så blev fysiken bakom koldioxid och strålningsdrivning spikad redan på 50-talet av den Amerikanska militären när de utvecklade värmesökande missiler.

    API (japp, American Petroleum Institute…) skrev 1965; att runt år 2000 kommer klimatet vara märkbart förändrat och att utsläppen från förbränningsmotorer kommer vara så höga att det blir en nationell nödvändighet att gå över till alternativa ickeförorenande sätt att driva bilar, bussar och lastbilar.

    Före 1969 fanns inte ens internet som embryo och TV-utbudet var skralt. Vi köpte färg-tv 1971 vilket är runt den tid som förnekare ofta framhållit att vetenskapen snackade om ny istid, även det helt felaktigt. Exempelvis släppte Manabe & Wetherald sin klassiker 1967 och 1972 publicerade Sawyer detta (kolla referenserna):
    http://www.wmconnolley.org.uk/sawyer.pdf
    Bert Bolin tror jag att Martin hade som lärare (om jag kommer ihåg rätt). I början av 70-talet enades man om en uppskattning av halterna i atmosfären till 375ppm fram till år 2000, vilket stämde helt ok.
    Skruvar man fram klockan till 1988 kunde man tom titta på Manabe hos BBC:
    https://youtu.be/hh4LquFS3rU

    Det finns givetvis mycket mer, observera att jag inte ens nämnt James Hansen. Det finns inga betongsuggor kvar för vare sig förnekare, skeptiker eller inkrementalister att huka sig bakom. De två första grupperna har numer dragit sig mot den sistnämnda. Realisterna har ökat men är fortsatt ganska få.

    2019 ser ut att fortsätta trenden över rekordvarma år då ENSO fortsatt lär ligga på den varma sidan våren ut. Nu är det silly season för de modeller som finns tillgängliga så det går egentligen inte ens att spekulera om fortsättningen första halvåret. Det får bli mer personligt tyckande och i det här fallet så har jag en flera år gammal fundering om fortsatta El Nino förhållanden till nästa vinter. Men det spelar egentligen ingen roll vilket det blir. Det som spelar roll är vad vi släpper ut.
    Tydligen går förändringarna fortsatt för sakta för många, men vi kan inte hoppa av rymdskeppet vi eldar upp.

    • Så sant, det är inte bristen på information som leder till att vi fortsätter förstöra vår framtid.

     Läste om en astrofysiker, Adam Frank, som anser att det finns tre tänkbara scenarior för mänsklighetens framtid:

     The first scenario is the “soft landing,” in which a civilization and its planet come smoothly to a new, steady state.

     The second is “die off,” in which a planet’s environmental conditions degrade and populations drop precipitously but seem to survive.

     And there’s a third scenario: collapse. “The population rises, the planetary state ‘heats up,’ and at some point the population crashes down to zero”

     Vi måste göra något genast för att se till att det blir en mjuklandning. Hämtade det från denna artikel: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/07/embark-essay-climate-change-pollution-revkin/

     • God morgon. Jo, men det räcker att vakna och gå utanför dörren eller slå på TVn för att inse att vi inte ens börjat sikta på första alternativet. Det gäller att följsamt kunna hantera de förändringar som kommer.
      Nåja, det är Lördag och prognoserna visar 4-5 plusgrader med regn och uppehåll mitt på dagen, så det får bli en långrunda lite senare. Ingen risk att halka, mycket större risk att bli påkörd. De som kör medvetet nära utan anledning brukar få en vänskaplig klapp på taket.

     • Ja, i Stockholm lär temperaturen krypa över 5 grader de närmsta dagarna. AO vänder nu till positivt efter en tid med negativa värden. Finns t.o.m. prognoskörningar som visar att temperaturen skulle kunna komma upp till 10 grader om två veckor.

     • Eller -17°C. 😉
      Det man ändå kan säga så långt framöver är att körningarna är mycket mer samlade nu än för två veckor sedan och att medel hovrar runt nollan för Stockholm.
      Sedan har jag även en personlig, flera år gammal reflektion och det är att körningarna vintertid ofta har en tendens att vilja lyfta svansen (gå mot varmare) ju närmre man kommer. Blir det så även nu, så hamnar det på plussidan om nollan om ett par veckor. Sparade faktiskt ner en från den 19:e för Stockholm, plockade ihop med den från igår:
      https://i.ibb.co/gPKd7zF/ensemble-tt6-stockholm-20190129-12z-20190209-12z.gif

      Kom även ihåg en några år gammal diskussion då jag har försökt lyfta den frågan flera gånger:
      http://martinhedberg.se/helga-blir-ett-riktigt-ovader/#comment-57485
      Det där var December 2015 när man på vissa ställen kunde käka färskpotatis och på andra badade, som i Bolougnerskogen i Skövde.
      https://www.skovdenyheter.se/article/midsommar-pa-julafton/
      Själv klippte jag gräset den 22:a.

      Inte ens mitten av Februari men våren knackar på dörren för oss i söder. Nåja, den blir i vart fall inte som förra året. Gårdagen erbjöd översvämmade och i vissa fall bottenlösa grusvägar med stora sjöar av vatten på åkrarna. En granne stod och vallade upp för att slippa få in smältvatten på sin tomt, vilket innebar att en annan längre ner fick allt.
      Min tanke när jag lufsade förbi var att vi är duktiga på att styra bort den omedelbara skiten framför vår egen tomt men bryr oss föga om vem som drabbas nedströms.

     • Borde det inte vara så att modellerna hade ändrats om det visade sig att de prognostiserade för låga temperaturer på lite längre sikt? Men som du visar i den bild du hade sparat var det inget som tydde på att vi idag skulle ha 6 grader i huvudstaden.

     • Man kan tycka det. Det man ser ibland är att den operationella körningen (den röda i bilden) gör vådliga utstickare (vilket var anledningen till att jag sparade ner just den 29:e) för att i de följande inte alls göra det. Även om den skall vara ”bäst” är den väldigt mycket fel ibland. Martin körde för några år sedan en hel serie med artiklar runt just hur man ska tolka dessa ensembler och den generella slutsatsen var att medelvärdet av ensembler ger ett bättre svar på hur vädret kommer utveckla sig trots att de körs med lägre upplösning i tid och rum.
      Det som gnager mest är att jag aldrig hittat ett svar. Hänger det på upplösningen så kanske det inte ens finns ett svar, eller så är det ren inbillning just för att man tittar mer på dem vid dessa väderlägen.
      Den rumsliga upplösningen har uppgraderats hos ECMWF till 9km mellan 2016-18 men snart slår de i taket när det gäller strömförbrukning.
      https://www.ecmwf.int/en/about/what-we-do/scalability

     • Nu är vi de där två veckorna framöver, på ett ungefär. Det har varit plusgrader och just nu lite Aprilväder. Gårdagens långtur erbjöd strålande solsken och kvittrande fåglar, solpanelerna smällde på för fullt och ingen vindel importerades på dagen. ”Vinterns” (Dec-Feb) strömförbrukning har varit lägre än förra året. Prognoserna visar dagtemperaturer på tio plusgrader framöver.

      Visst tusan, det är fortfarande Februari…

 • Alla som följt de 500-års orkaner som härjat de sista åren i oljebukten har kanske noterat två saker, de har varit mer stationära (typ Harvey som tom matade sig själv med energi när den gick in över land första gången) och ökat snabbt i vindstyrka (typ Michael i Oktober som skuttade upp från kategori 1 till 4 på 24 timmar). Nu har ett gäng icke-amatörer publicerat följande i Nature om hur fort de intensifierats:
  https://www.nature.com/articles/s41467-019-08471-z
  Ett kort anmärkningsvärt citat:
  ”Both observed datasets show significant increases in tropical cyclone intensification rates in the Atlantic basin that are highly unusual compared to model-based estimates of internal climate variations.”

 • Apropå isbjörnar så ramlade jag in på den här artikeln från Oktober 2014:
  https://martinhedberg.se/om-att-ta-ansvar/
  Allt levande måste anpassa sig, det är bara ett djur som eldar på som vanligt.
  Videon från PBS numer tittbar på tuben:
  https://youtu.be/8t4NfKDXFrk

  Videon med Kevin Anderson, som den 31 Oktober 2014 hade 153 visningar har nu 2004 visningar. Direktlänk funkar inte, men kommentaren ligger på kommentarsfältets första sida.
  https://youtu.be/6qZ8ATCIMoA

  Nu skriver vi 2019 och har samlat nya rekord. Grattis till alla som bidragit.

 • Säga vad man vill om public service men här prickar de rätt: https://youtu.be/FISGTLJ5ZwY

  Kärnkraft är en viktig nyckel för att lösa klimatkrisen. Oförtjänt mycket skit har kärnkraften fått i media och i det allmänna samtalet. Den värsta kärnkraftsolyckan, Tjernobyl 1986, orsakade (enligt WHO: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/) 4000 dödsoffer, där majoriteten skett efteråt och inte i samband med olyckan. Den fossila energin orsakar över 3 miljoner dödsoffer varje år, det motsvarar drygt 8000 varje dag. Så vi skulle alltså behöva två stycken Tjernobyl varje dag året om, för att kärnkraften skulle vara lika farlig som dess fossila motsvarighet. Och då räknar jag bara in dess påverkan genom luftföroreningar.

  Enligt en sammanställning av NASA av den vetenskapliga litteraturen i ämnet, räddar den befintliga kärnkraften ca 80 tusen liv om året: https://climate.nasa.gov/news/903/coal-and-gas-are-far-more-harmful-than-nuclear-power/

  • De verkar inte ha förstått krisläget när de gäller AGW, tyvärr.

   Kärnkraft har stadigt blivit dyrare sedan begynnelsen och kostnaderna är idag anledningen till att planerade reaktorer inte blir av.
   https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/17/the-guardian-view-on-nuclear-power-expensive-mistakes
   Om det här stämmer blir det samma sak i USA:
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618326829

   Idag finns ca 450 reaktorer och det behövs i storleksordning ~9000 Olkiluoto 3 för att täcka världsbehovet av energi och världens BNP skulle inte räcka för att bygga dessa. De fem stora olyckor som varit, lär inte bli de enda med så många fler verk. Havsnivåer som kommer bli minst 6-9 meter högre i en framtid (baserat på jämförbara temperaturer historiskt) måste tas med, med tanke på var man normalt bygger reaktorer. Vi har fortsatt inte en godkänd slutförvaring.

   Kärnkraften har en roll, men bara om det byggs med anpassning som huvudsyfte. Så fort det används som en silverkula för att lösa klimatkrisen och därmed bidra till fortsatt konsumtion och tillväxt, blir det tvärfel. Samtidigt lägger vi ner vattenkraftverk.

   • Det är väldigt få som har förstått innebörden av klimatkrisen och vad som behöver göras. I grund och botten p.g.a. extremt få är villiga att läsa de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga och detta i kombination med att media knappt rapporterar om dessa fakta. Och precis som du säger, kärnkraften kommer aldrig någonsin ensamt lösa krisen.

    Däremot måste de fossila energikällorna snabbt utfasas och det enda rimliga alternativet som finns är kärnkraft. Även om energiförbrukningen skulle kunna minskas av både samhällsfunktioner och privatpersoner kommer det ändå finnas en stort energibehov. Detta måste lösas snabbt och jag finner inget realistiskt alternativ till kärnkraft.

    • Jo men tiden för global anpassning rann ut med Paris 2015 och med tanke på framtida inbokade väderextremer bör man nog snarare satsa på resiliens, anpassningsbarhet och förhållandevis lättbyggda, utspridda energikällor.
     Apropå det de sa i programmet om torkan, nästa gång blir det snarare översvämningar.

     Olkiluoto 3 godkändes 2003, arbetet påbörjades 2005 och produktion förväntas nu vara igång i September i år. Blev tungt ekonomiskt för Finnarna och utbyggnad av sol och vind har fått stå tillbaka.

     Visst skulle vi kunna minska ner mycket mer, äldre studie som exempel:
     https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es102641n
     Sol och vind är billigare än allt annat idag och går fort att bygga.
     När det gäller småskalig vattenkraft så har vi enbart i Sverige ca 2000 nedlagda och i Europa finns potential för väldigt många fler: http://svenskvattenkraft.se/

    • @Karl. Utifrån vilka vetenskapliga grunder baserar du dina antaganden att det är väldigt få som förstått klimatkrisen och vad som behöver göras? Vilka är de få som verkligen förstått genom att som du påstår läst vetenskapliga fakta? Syftar du på människor lokalt regionalt eller globalt?

     • Pelle, utifrån att det är väldigt många som inte har basala kunskaper om klimatet. Det är få som vet vad albedo är, tipping points, feedback loops, keelingkurvan m.m. Eller som har en uppfattning om hur mycket koldioxid de släpper ut, hur mycket respektive vara/tjänst bidrar till. Generellt rapporterar inte heller medier om dessa grundläggande kunskaper, framför allt inte i Sverige. Men visst, jag har inte gjort någon vetenskaplig utredning om detta. Det är min starka uppfattning och med de jag pratat/lyssnat på som är insatta säger de allra flesta samma sak.

  • Bra kommentar! Och biltrafiken tar ca.1.35 milj dödsoffer om året.

 • Lite mer om PIG & Thwaites.
  Fig 4 och fig A1 är väldigt bra i denna.
  https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2018-252/
  Ett litet citat (förhoppningsvis i kursiv stil):
  Assuming potential destabilization of these outlets (MISI triggered) in the absence of ice-shelf buttressing our results suggest that PIG and TG have the smallest resonse time to destabilization (Fig. 4, Table 1), with TG responding between 1.25 to almost 2 times as fast as PIG. Further considered ice streams draining East or West Antarctica are found to respond twice to 10 times as slow as PIG.

  • Krascher är inbyggda i ekonomin men ingen vill se slutstationen. Det är därför Riksbanken delade ut sitt hittepå-pris till Nordhaus, som pratade om två-tre grader som en optimal temperatur redan på 70-talet. Det är även därför många miljardärer har tappat förståndet. De som skulle kunna göra stor skillnad väldigt fort, tror inte att de kan påverka framtiden.
   https://medium.com/s/futurehuman/survival-of-the-richest-9ef6cddd0cc1

   Vi i väst kan inte göra någonting utan pengar, vilket är själva grundproblemet.
   Man måste givetvis jobba och tjäna pengar för kunna konsumera och förstöra en hel planet.

 • Vet inte om det är någon större nyhet men man har nu mätt hur smältvatten påverkar shelfis.
  https://cires.colorado.edu/news/ice-shelves-buckle-under-weight-meltwater-lakes

  Det är ju inte bara en shelfis som spruckit upp där nere, fler är på g. De som kommer ihåg British Antarctic Survey’s flytt av Halley 2017 kommer ihåg att de gjorde så pga av en spricka som började bli närgången. Här en uppdaterad bild från BAS:
  https://www.bas.ac.uk/wp-content/uploads/2017/04/Brunt-Ice-Shelf-v10_09Oct18.jpg
  Oktober 2018 var avståndet nere i sju kilometer och det ser ut som det bara är en punkt under, som håller shelfisen på plats.
  https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2018-206/

 • Ett nytt parti har bildats av tidigare miljöpartister: https://omni.se/nya-partiets-reformer-vill-ha-helt-ny-klimatpolitik/a/m6mm5O

  Partier gör rätt ofta inte det de lovar, och detta parti är ännu inte helt tydliga med vad de vill. Men jag kan tycka att det på pappret låter som det parti med högst ambitioner för att förhindra klimatkrisen.

  Men med all sannolikhet kommer de få väldigt få röster, så det spelar troligen ingen roll vad de lovar.

 • Skolstrejken för klimatet fortsätter runt om i världen, främst i Europa. Samtidigt har vi en premiärminister i Storbritannien som klagar på denna strejk: https://news.sky.com/story/theresa-may-criticises-pupils-missing-school-to-protest-over-climate-change-11638238

  Hade hon klagat om det gällde vuxna arbetande personer som strejkade för bättre villkor och lön? Med all sannolikhet nej. Men när det är oskyldiga barn som strejkar för att bringa vår tids viktigaste fråga fram i ljuset, då klagar hon.

 • Vi är ju inte ens nära att lösa klimatkrisen när vi låter miljöförstörande bolag sponsra de satsningar som ska vara positiva för klimatet. När det är kolbolag som sponsrar FN:s klimatkonferens, som i Katowice. Eller som nu, när SvD gör en serie klimatartiklar, bland annat om CCS och DAC, och denna satsning sponsras av Max. https://www.svd.se/kan-co2-sugen-pa-island-radda-planeten

  Dessutom, dessa tekniker som serien talar gott om. CCS, alltså att suga upp koldioxid vid källan, och DAC, att suga upp i den fria luften, har mig veterligen aldrig fungerat i annat än liten skala. Rätta mig gärna om det finns fakta som säger något annat. Stället tidningen besöker har med DAC lyckats suga upp 50 ton koldioxid om året, alltså 5 svenskars utsläpp. Det är på den nivån vi är.

 • Har skrivit ett knippe kommentarer runt västra Antarktis på sistone av någon mystisk anledning.
  Den grupp från Göteborg som åkt ner till Antarktis nu, deltar i ett projekt som startade förra året som gemensamt projekt mellan USA och Storbrittannien.
  https://www.bas.ac.uk/project/international-thwaites-glacier-collaboration/

  Som tillägg till den bild över Brunt jag postade här via BAS:
  http://martinhedberg.se/klimatet-vi-ar-intelligenta-och-anpassar-oss/#comment-59778
  Så har nu även NASA skrivit en artikel:
  https://earthobservatory.nasa.gov/images/144563/countdown-to-calving-at-brunt-ice-shelf
  Ett kort citat:
  ”The detailed view shows this northward expanding rift coming within a few kilometers of the McDonald Ice Rumples and the Halloween crack. When it cuts all the way across, the area of ice lost from the shelf will likely be at least 1700 square kilometers (660 square miles). That’s not a terribly large iceberg by Antarctic standards—probably not even making the top 20 list. But it may be the largest berg to break from the Brunt Ice Shelf since observations began in 1915.”

 • Den här har jag missat, nåja det släpps 50-60 granskade artiklar var dag runt klimatförändringarna så det är inget att vara ledsen över.

  Antarctic ice-sheet sensitivity to obliquity forcing enhanced through ocean connections
  https://www.nature.com/articles/s41561-018-0284-4

  Kort sagt så har de kopplat ihop historiska data för Jordens lutning med halterna av växthusgaser och den kombinationen indikerar att isen där nere reagerat därefter, genom att smälta. Sista meningen från sammanfattningen:
  ”Our reconstruction of the Antarctic ice-sheet history suggests that if sea-ice cover decreases in the coming decades, ocean-driven melting at the ice-sheet margin will be amplified.”

  2017 och 2018 gjorde just det och vi ser ut att få fortsatt varma ENSO förhållanden 2019.

 • Samtliga tretton länder runt ekvatorn importerade luftkonditioneringar för nära 1,2 miljarder dollar under 2017. Globalt förväntas antal AC tredubblas fram till 2050.
  Det är en nog bra bransch att satsa på om man är ung idag, eftersom det är garanti på att antal varmare dagar med kylbehov kommer att öka.

  Det är redan idag för varmt på en del ställen (+50°C) för att normala AC ska fungera. De dagarna kommer bli fler.
  Kylbranschen orsakar och drabbas av samma bekymmer som allt annat vi intelligenta anpassningsbara människor bygger. Den liknas nog bättre vid att sätta ett plåster på en avhuggen arm.

  80-talet; vad ska jag med en dator till, de funkar ändå inte.
  90-talet; vad ska jag med en värmepump till, de funkar ändå inte.
  00-talet; vad ska jag med solceller/vindkraft till, de funkar ändå inte.
  10-talet; vad ska jag med en elbil till, de funkar ändå inte.
  Nu i det sista året på 10-talet ylas det inte längre över ovanstående men det hade givetvis varit mycket bättre om vi slutat elda fossiler, så vi slapp passera två grader runt mitten av detta århundrade. Men den lilla saken ignorerar vi och har gjort så i fyrtio år, vetenskapen har haft rätt hela tiden men det spelar tydligen ingen roll.

 • Men Martin, hur förklarar du att det längre tillbaka i jordens historia funnits längre perioder då klimatet varit avsevärt varmare än idag och koldioxidhalten ännu högre? (Innan det ens fanns människor på den här planeten!) Den uppvärmning vi nu sett från 1900-talets början kan mycket väl vara en naturlig variation i jordens klimat. Det finns även indikationer på att den uppvärming vi sett nu börjat stanna av. Det går helt enkelt inte att bevisa att vi har en pågående global uppvärmning och att människan skulle vara orsaken till detta. Det du nämner om framtida katastrofer och temperaturökningar är ju också bara teorier och antaganden. Du kan inte veta att detta verkligen kommer att inträffa.
  Att jordens befolkningsökning kommer bli ett problem har du dock helt rätt i. Och jag vill mena att detta är ett av de problem som många helt missar eftersom de stirrar sig blinda på just temperatur och koldioxidhalt. Men befolkningsökningen är det största hotet för människans framtid, vill jag påstå. Den okontrollerade befolkningsökningen i framförallt Afrika måste stoppas. Det är därför beklagligt att klimatalarmisterna fokuserar på helt fel saker, de borde istället lägga energin på verkliga problem så som att stoppa befolkningsökningen i u-länderna, säkra vattenförsörjningen och tillgången på mat och andra förnödenheter.

  • Det är inget underligt i att klimatet, av naturliga orsaker som inte hade med människan att göra, varierat genom årtusenden eller att halten koldioxid varit högre än nu. Det förtar på intet vis att även människan kan påverka såväl halten koldioxid som andra växthusgaser, aerosoler eller jordens albedo.
   Det går att bevisa att koldioxid, metan, lustgas och freoner är växthusgaser. Samt att vi människor gjort att de ökat. Och att vi därmed (samt på andra sätt) förändrar planetens strålningsbalans. Och därmed förändrar klimatet.
   Alla förutsägelser om framtiden är antaganden. Och de jag presenterar vilar på goda grunder.

  • Vill bara bifoga några tillägg.

   Ingen bör ha missat att vi lever i Antropocen och att Antropogen betyder av människa skapat. AGW.
   De människor som släppt ut ojämförligt mest (och fortsatt gör så) bor i rika västländer. Vi alltså.
   Det är hastigheten på uppvärmningen som är den stora skillnaden gentemot tidigare epoker. Tidigare flera årtusenden.
   93% går ner i haven och utsläppen accelererar. Inget har saktat ner.

 • Bland de härskande primaterna på planeten finns även ingenjörer, en duktig sådan tar alltid höjd för värsta tänkbara scenario. Det är så man bygger system som fungerar. T ex det nätverk vi alla använder just nu.

  Med tanke på de stora kustnära städer och kärnkraftverk vi byggt så vill man nog titta på värsta tänkbara scenario för havsnivåhöjningar. Vad är då värsta tänkbara scenario?
  Tre meter till 2100 är fullt möjligt, men kan det gå fortare, typ näst intill omedelbart? Ja.

  Den här är bakom paywall (lätt att få tag på gratis) och är inte en vetenskaplig studie, även om Peacocks åsikter baseras på sådana. Den handlar mer om vetenskaplig försiktighet som kanske inte alltid är så smart med tanke på vad som står på spel. Det han tar upp runt Antarktis i sektion två behandlar det..
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21550085.2018.1509483
  Hälften av isen i västra Antarktis ligger över Bentley, en djuphavsgrav som är 2500 meter djup.

  Finns det något annat bekymmer kopplat till västra Antarktis som han inte tar upp? Ja. Den helt naturliga värme som redan finns under.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015JB012455

  Studie runt tidigare värsta havsnivåhöjning, smältvattnet från västra Antarktis skulle sannolikt förstärka AMOC.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018GL077623
  Göteborg skulle dränkas och bli varmare.

  Hur skulle världen reagera om vi med säkerhet visste att glaciärerna skulle kollapsa 2040?
  Det finns inga garantier för att de inte gör det.

  • Tar en till eftersom intresset är så enormt stort runt denna svaga underdel av Antarktis.

   Heat Flux Distribution of Antarctica Unveiled
   https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2017GL075609
   Citerar ingenting, plockar bara ut Fig3:
   https://i.ibb.co/XjpY23b/Martos-Fig3.png

   Istungor som den utanför Thwaites, bildas när hastigheten på isströmmen från glaciären bakom överstiger den normala kalvningshastigheten. Om nu någon skulle tro att intresset runt västra Antarktis är något nytt påfund så är det helt felaktigt. Man har känt till denna svaga underdel i åtminstone fyrtio år.