Kittlande konspirationer om månen och klimatet

John_W._Young_on_the_Moon

Dagens Nyheter började häromdagen (2014-05-13) en artikelserie om konspirationer. Den första artikeln hette ”Några vanliga konspirationsteorier”. Där räknar man upp exempel på konspirationer. De flesta är falska, men lever fortfarande vidare. En del har visat sig vara korrekta.

DN:s artikel tar tex upp terrorattacken mot World Trade Center, tillgången till en obegränsad energikälla, HIV, utomjordingar, mordet på Olof Palme, ”chemtrails” osv.

John_W._Young_on_the_MoonBild av John Watts Young, Apollo 16, 1972. Från Wikipedia.

Jag saknar två i mitt tycke mycket tydliga konspirationsteorier som florerar friskt: Att USA aldrig landade på månen samt att diskussionen kring hotet om klimatförändringar bara är ett sätt för forskare att få mer anslag. De dyker i och för sig upp i DN:s kommentarsfält, men jag tycker nog att man kunnat ta med dem som bärande i artikeln.

Den senare, som rör klimatförändringar, har jag själv stött på i debatter och i inlägg här på bloggen. Den går ut på att många tusen forskare skulle samarbeta och ha ljugit ihop en story om att människan påverkar klimatet, därefter skall de ha jobbat (i decennier!) på att övertyga politiker bara för att kunna söka mer anslag på det temat. Efter det skall även många politiker ingå i konspirationen i syfte att kunna höja skatterna för medborgare och införa mer regleringar (!).

Jag finner två (tre) anledningar till att den teorin kan ha uppkommit.

1. En del forskare har nekats anslag för att göra om grundläggande experiment angående växthuseffekten. Detta har tolkats som att de motarbetas och att någon (etablissemanget?) har något att dölja. (Att de nekats till följd av att bidragsgivarna ansett att experimenten inte skulle ge något nytt kanske inte slagit dem.)

2. Lobbyister betalda av olje(fossil)industrin har planterat storyn för att smutskasta forskare i syfte att minska deras trovärdighet vilket i sin tur kan leda till att samhället dröjer med att vidta åtgärder för att minska beroendet och nyttjandet av fossil energi. Detta är i sig också en konspirationsteori vilket gör den väldigt intressant i diskussionen.(!) Sannolikheten för att den till viss del är sann stöds av att just detsamma visat sig vara korrekt när det gäller tobaksindustrin. Därtill har en del individer och företag som driver denna linje inom klimatfrågorna varit verksamma inom tobakslobbyn (tex The Hearland Institute).

3. För mig okänd faktor. (Jag är öppen för att det finns fler anledningar som jag inte känner till.)

”En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder ”andas tillsammans”) är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar.

Gemensamt för konspirationsteorier, när termen används i nedlåtande bemärkelse, är att berättelsen omfattar en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner. Dessa personer antas ofta ha stora resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar. Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap. …”

(Wikipedia)

Om man är uppfylld av idén att det finns en konspiration så sjunker beviskraven dramatiskt. Det är tex därför som ”förnekare” eller ”klimatskeptiker” gärna tar upp fragment av tvivel eller tveksamheter som bevis för att människan inte påverkar klimatet. Men samtidigt kräver oceaner av bevis för att acceptera att människan påverkar klimatet.

Exempel på det första är när man IPCC i sin förra rapport fått med en tvivelaktig uppgift om avsmältningen av Himalayas glaciärer. Exempel på det andra är övriga hundra korrekta faktauppgifter bara på samma sida i rapporten. Lägg därtill all uppgifter på övriga 2500 sidor och alla referenser. Men all belagd fakta (storleksordningen hundratusen till miljoner uppgifter) överskuggades alltså av en felaktig uppgift. Case closed i konspirationsteoretikerns värld!

Att konspirationen fått fäste och sprids vidare av folk utanför ovanstående kategorier är naturligt då den tilltalar oss: Dels gillar vi att ifrågasätta etablissemanget. Dels vore det befriande skönt om det var sant: Vi skulle slippa skatter och andra tvång som begränsar vårt livsutrymme. Vi skulle också bekymmersfritt kunna fortsätta använda det fossila kolet (tills det sinar eller blir en bristvara).

Det senare leder in på en tredje konspirationsteori: Att det fossila kolet inte har någon peak. Att det finns ”hur mycket som helst”. Visst vore det skönt om klimatet inte förändrades (inte av koldioxid, lustgas, skogsskövling, aerosoler eller något annat vi människor skapar). Och visst vore det skönt om Norge, Saudi och några till fortsätter att pumpa upp olja så länge människan finns och att priset på olja även håller sig under 100$/fatet! Inga bekymmer.

Men tänk om vi har en antropogen klimatpåverkan, om det finns begränsat med olja, gas och kol och om USA faktiskt har landat på månen? Det mesta tyder faktiskt på det. Det går bra att ifrågasätta, men till dess motsatsen har bevisats måste vi arbeta utifrån att det är så.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

132 CommentsLeave a comment

 • Det ska vara 2014-05-13 Martin. 😉

  På punkt ett skulle jag personligen sätta kreationismen istället. Den har mer eller mindre konstant motarbetat vetenskapen rent historiskt och gör det fortsatt än idag.
  Ett mycket bra nyligt exempel är Marco Rubio som vill bli president i USA.
  http://www.youtube.com/watch?v=XKtGjqxkubk
  Men har förhoppningsvis sprängt sig själv…

  • OK tack, har fixat årtalet 🙂

   Kreationism är en villfarelsen som går stick i stäv med vetenskap. Men det är väl inte riktigt en konspiration?

   • Missade när jag läste första gången.
    Näe, inte i grunden eftersom det är en tro. Men de är alltid där och medverkar samtidigt som de ofta hymlar med varför, tom i USA där kreationism är mer accepterat. Som Roy Spencer t ex, som till slut fick svara på frågan inför senaten. Han skapar konspirationstänk hos andra genom sin tro på intelligent design och tack vare sin bakgrund blir han trovärdig i mångas ögon.

    Omställningen hade nog redan varit klar, om kreationisterna hade vinklat sin tro till, att Herr Kreator utsätter sin avbild för den yttersta prövningen, där alla måste samarbeta för att människan ska passera Quality Control i hans planetfabrik. 😉

  • Du menar Dessler som även producerade den här skojarvideon om 97% consensus. Vi har haft upp den lögnsiffran förr.

   Sedan är det denna video. Efter ett par minuter ”Vad vi gjorde var att justera vissa siffror och nu visar alla siffror lika. Titta fyra likavisande siffror! Då måste det vara rätt.”. Vad är det för rena propagandalänkar du bifogar?

 • Här får alla konspiratörer en karamell att bita på:
  Det finns faktiskt en norsk rapport där man konstaterade att det i Norska havet finns enorma fyndigheter av olja, men att dessa fyndigheter inte kan utvinnas. Anledningen till det sistnämnda är att man vid utvinning av olja pumpar ner motsvarande mängd vatten. Vattnet har dock en annan densitet. På platser där skorpan är tunnare, exempelvis i hav, medför detta en risk för geologisk instabilitet och i fallet med Norge fanns det alltså en stor risk för jordbävningar och liknande problem. Där utpekades exempelvis den förkastningslinje som går från Oder, upp genom Skåne, Kattegatt, Skagerak, Oslofjorden, Oslo och uppåt som en riskzon där det fanns risk för jordbävningar vid en utvinning och dessa hade påverkat Norge, Danmark och Sverige varav Norge värst så klart. Resultatet blev att man konstaterade att utvinning inte kom på fråga.
  De som låg bakom rapporten var Oljedirektoratet, Miljödirektoratet och Statoil. Jag skulle inte bli förvånad om något departement på RK skulle vara involverat då det ändå var fråga om åtgärder som skulle kunna påverka Sverige negativt, men detta är vad jag vet. Rapporten finns, men jag vet inte om det går att få ut den eller inte. Det är ju inte precis så att de basunerat ut budskapet.

 • Ni känner säkert till den kraftigt kritiserade rapporten från John Cook angående ”97% av forskarna stödjer CAGW-teorin” som under lång tid okritiserat har cirkulerat i media (bild av John från hans egen hemsida:http://tinyurl.com/mj35q8f)
  University of Queensland har nu hotat en person som
  undersöker data som ligger till grund för rapporten med legala åtgärder om han inte lägger ner undersökningen, jag törs garantera att rapporten kommer att avpubliceras inom en inte alltför avlägsen framtid.
  För er som inte känner till hur man kom fram till ”97% konsensus” så satt 3 personer och godtyckligt rankande forskningsrapporter baserat på deras stöd för CAGW-teorin.

 • Att man anser att sensitiviteten är mindre än IPCC hävdar eller att problem finns men är överdrivna innebär inte att man tror att jorden är platt som Kerry tydligen anser. den sortens retorik säger mer om Kerry än om skeptikerna som för övrigt inte är en homogen grupp.

  Vad gäller konspirationer så är det så att den mänskliga hjärnan ser mönster vilket är en fördel i de flesta situationer, vad sedan mönstret beror på är en annan sak som kan misstolkas. Ja forskare som har andra hypoteser blir utfrysta, de behöver inte ens avvika särskilt mycket från den officiella åsikten för att det skall ske. Beror detta på konspirationer? Nej naturligtvis inte, det beror på vårat vedervärdiga konsensussamhälle. Det finns flera andra frågor där man ser exakt samma mönster.

 • Läste nyss på Uppsalainititivet att diskussioner om konspirationsteorier var portförbjudna där 🙂 Det var någon som försökte ta upp ämnet ” chemtrails” men han blev omedelbart motad i grind.
  Det pågår intensiva diskussioner om Lennart Bengtsson är en avfälling el inte. Han har kastats ut i kylan med fötterna före (el tvärtom). Det är inte högt i tak inom den klimatalarmistiska (f´låt uttrycket, vet inget bättre) världen. Ok, han utmanade ödet väl grovt när han gick med i någon klimatförnekarorganisation. Men faktum kvarstår, ingen skepsis får finnas om man är troende. Påminner lite om religiös fanatism. Men skeptikerna är nog inte mycket bättre själva. Påminner också om religiöst fanatism. Eller politisk fanatism. Ingen har en tanke på ödmjukhet: jag kanske kan ha fel. Framtiden får utvisa vem som har rätt o fel. Bäst vore om klimatet hamnar mittemellan resp ståndpunkt.
  Var går förresten gränsen för att vara det ena eller det andra. 2 grader år 2100? I så fall är jag nog alarmist. Men mycket viktigare är ju vattennivåhöjningen. Är gränsen 1 m år 2100? Då när jag skeptiker.

  • Lennart Bengtsson har inte förnekat vetenskapen bakåt iaf.
   Han har opponerat sig mot projektionerna framåt och hävdar att vi har ett fönster på 50 år av handlingsutrymme, OM vi slutar elda kol…
   Sug på den meningen lite och tänk efter.

   Nu har han lämnat GWPF efter två veckor.

   För min del är det en storm i ett vattenglas som inte har ett jota med vetenskap att göra.

 • På Uppsalainitiativet verkar någon Olle Häggström vara en påve. Jag råkade snubbla över en artikel i Vetenskap o Förnuft där han skåpar ut motpolen till UI, nämligen Stockholmsinitiativet, numera Klimatupplysningen, alltså en samling skeptiker. En mycket lärorik artikel om vetenskap kontra pseudovetenskap. Han kommer även in lite på konspirationsteorier, så detta inlägg är inte helt OT.

  http://www.vof.se/folkvett/ar-2008/nr-4/vetenskap-och-pseudovetenskap-exemplet-stockholmsinitiativet/

 • Angående min kommentar ovan till ’Bengt O’, om agnotologi och att skapa tvivel för tvivlens skull.
  Peter Galison har skrivt en mycket bra sammanfattning av tio problem inom vetenskapen rent generellt, ur ett historisk och filosofiskt perspektiv.
  http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/587536
  Problem 10 berör AGW lite mer specifikt.

 • Den populära f.d. guvenören Jesse Ventura har producerat en intressant dokuserie om konspirationer.
  Det finns ju några riktiga klassiker som man sällan ser nämnas, Op Northwoods, Bay of Tonkins, Op Gladio. Dessa är alltså bekräftade konspirationer. Sen har vi ju en som nyligen avslöjades: NSA övervakningen.
  När man tar upp trams som Elvis lever, fotbolls-VM, månlandningen etc så är enda anledningen att man vill förlöjliga människors ansträngningar att tänka självständigt. Kanske en slags konspiration i sig? Medborgarna ska foga sig och lita blint på ”experterna” och inte hålla på och ägna sig åt tänkande?
  En fråga som du Martin, såvitt jag sett, aldrig kommenterat är frågan om Chemtrails som nämns ovan. Vad än det nu är så har dessa kemiska och/eller avgasmoln på himlen definitivt en viss påverkan på vårt klimat. Ofta när det i dina prognoser anges att det ska vara soligt, så blir det iallafall disigt, utan tvekan efter flygplanen som man kan följa kors och tvärs över himlen. Det finns grupper, även i Sverige, som dokumenterar dessa rörelser och det följer i vilket fall inte några reguljära flygningar. Militära? Över hela Sverige och samtidigt? Har vi överhuvudtaget så många militära plan?
  I Kalifornien har man försökt mäta flygtrafikens påverkan på solpaneler och solcellsanläggningar och det kan vissa dagar halvera effekten, enl. dessa.
  Borde det inte finnas med i prognoserna. Dvs idag pga chem/contrails så är det dimmigt över hela Skåne?
  Har du någon kommentar?

  • Samtliga konspirationer du nämner är förankrade i miltär verksamhet. Hade du läst vad Peter Galison skrev (i min kommentar ovan din) och sedan tittat på vem han är (som egen källgranskning om du inte visste vem han var och för att du vill tänka själv) så hade du sett att han även producerat en film som heter ’Secrecy’.
   http://www.secrecyfilm.com/
   Titta på trailern så förstår du nog att det ligger i sakens natur varför militärer vill hemligstämpla och den uppenbara faran med det.

   Dess raka motsats är det som Peter Galison håller på med, vetenskap. Inget hemligstämplat, eftersom det MÅSTE vara öppet för peer review och kritisk granskning.

   Ska jag lägga till ett problem till hans lista blir det nog, Problem 11: Språket. Ett flertal uttryck som forskare använder i sina rapporter är i direkt motsats till vardagligt språk, det är som gjort för att feltolkas. Krydda med lite fysik, matematik, kemi och geologi plus referenser till tidigare arbeten…
   Kort sagt, de är normalt inte lättlästa, men fullständigt öppna för dem som vill tänka självständigt.

   Här en kommentar jag själv kommer ihåg när chemtrails var uppe, http://martinhedberg.se/kritik-mot-forutsagelser-och-vaderprognoser/#comment-9146
   Tycker du inte om min kommentar och länkade video så har du ett par av Martins utförligare svar till andra precis ovanför.

 • Den populära f.d. guvenören Jesse Ventura har producerat en intressant dokuserie om konspirationer.
  Det finns ju några riktiga klassiker som man sällan ser nämnas, Op Northwoods, Bay of Tonkins, Op Gladio. Dessa är alltså bekräftade konspirationer. Sen har vi ju en som nyligen avslöjades: NSA övervakningen.
  När man tar upp trams som Elvis lever, fotbolls-VM, månlandningen etc så är enda anledningen att man vill förlöjliga människors ansträngningar att tänka självständigt. Kanske en slags konspiration i sig? Medborgarna ska foga sig och lita blint på ”experterna” och inte hålla på och ägna sig åt tänkande?
  En fråga som du Martin, såvitt jag sett, aldrig kommenterat är frågan om Chemtrails som nämns ovan. Vad än det nu är så har dessa kemiska och/eller avgasmoln på himlen definitivt en viss påverkan på vårt väder. Ofta när det i dina prognoser anges att det ska vara soligt, så blir det iallafall disigt, utan tvekan efter flygplanen som man kan följa kors och tvärs över himlen. Det finns grupper, även i Sverige, som dokumenterar dessa rörelser, som i vilket fall inte följer några reguljära flygningar. Militära? Över hela Sverige och samtidigt? Har vi överhuvudtaget så många militära plan?
  I Kalifornien har man försökt mäta flygtrafikens påverkan på solpaneler och solcellsanläggningar och det kan vissa dagar halvera effekten, enl. dessa.
  Borde det inte finnas med i prognoserna. Dvs ”idag pga chem/contrails så är det dimmigt över hela Skåne”?
  Har du någon kommentar?

  • Jorå, chemtrails, eller kondensationsstrimmor som det egentligen handlar om, har varit på tapeten ett flertal gånger här på bloggen. Men mest i form av att jag kommenterat kommentarer.

 • Ok, så nu går du ett steg längre och garanterar att det är contrails! Det är inte alla som vågar sticka ut hakan så långt…
  Hursomhelst så är det obehagligt med dessa disiga soldagar som ibland gör att man knappt ser solen. Helt klart att det är planen, Jag har själv fotat processen. Har du inga som helst egna funderingar om det får någon slags konsekvenser? När det gäller vår naturliga gas koldioxid är du ju oerhört bekymrad.

  NASA har under senare år ändrat beskrivningen av olika förekommande molnformationer. Nu finns en helt ny lista på nya molnformationer som visar konstgjorda moln.
  NASA och NOAA menar alltså att det helt plötsligt finns en ny grupp av moln. Intressant i sammanhanget är att dessa nya molntyper började uppträda samtidigt som man startade program för att manipulera vädret och efter att de många patenten registrerats.
  http://newsvoice.se/2014/03/26/amerikansk-fraktpilot-avslojar-chemtrails-ar-verkligt-och-leder-till-katastrof/

 • När det gäller våra naturliga chemtrails gaser och våra naturliga koldioxid gaser har jag mina funderingar
  Har ni inte det ?

  Sedan man funderat en del och tänkt en del tankar på egen hand,
  Därpå inhämtar man andras. Känner på dem och gör avvägningar ..
  Sen blir det de speciellt behörigas och professionellas tankar och bevis.

  Ja det är dä rman är just nu , helt enkelt.

 • Folk tror idag, tack vare den ökande stigmatiseringen av annorlunda tänkare, att så fort något fått ordet konspiration, så måste det vara något som är per definition galet. Men om folk inte ser på ämnet utan förutfattade meningar och verkligen tittar på alla bevis och källor man kan komma över, från båda sidor, så kan vi inte säga att debatten är verkligen öppen. Utan folk som råkar nämna ordet konspiration blir nästan direkt uteslutna(eller värre om någon annan kallar dem konspirationsteoretiker och på så sätt neutraliserar dem direkt). Precis som om vår historia inte är FULL av konspirationer. Öppna era historieböcker. Även i de enklaste historieböckerna nämns många ”ok att tro på konspirationer”. Och de vetenskapsmän eller ”insiders” som säger att alla påståenden om konspiration är falska, bara för de jobbar inom området och skulle ha full koll på det i så fall, finns ett ord, ”compartmentalization”(sektorsuppdelning). Ofta har man ingen aning om vad som verkligen pågår steget ovanför en ens, för att inte tala om i styrelserummet etc upp till toppen… finns såklart undantag till dessa hierarkiska strukturer men de brukar inte vara så inflytelserika i samhället. Om människor är så enkla att de inte tror att andra intressen kan skapa hemliga planer bakom stängda dörrar, som inte är bra för oss, så måste de vakna upp. Tydligen är folk så rädda för detta och förnekar det in i det sista…. tills det biter dem i baken(finns många exempel på detta).

  Ta bara tobaksindustrin som ett skinande exempel på ”compartmentalization”. De visste länge om de hemska effekter tobak har på människan men röjde undan motstånd med brutal effektivitet under årtionden. Läkare och andra fackmän stod bakom rökning och påstod till och med att det var hälsosamt att röka , helt omedvetna om farorna, och bara repeterade vad tobakslobbyn berättade för dem. Samtidigt jobbade där massvis av enkla människor inom tobaksindustrin som inte hade en aning om rapporterna som varnade om rökningens skador och deras ledares affärer bakom stängda dörrar. Det var FORTFARANDE en konspiration, fast alla dessa vanliga människor samtidigt arbetade, stod bakom och gjorde reklam för tobaken. Helt omedvetna om vad som pågick ovanför dem. De följde bara vad ”vetenskapen” sa.

  Exakt samma sak med en frimurare som skrattar åt folk som nämner en konspiration inom deras orden. De är oftast inom de tre första graderna, men har ingen SOM HELST aning om vad som pågår i de 30 grader som finns ovanför dem i tex Scottish Rite systemet. Compartmentalization!

  • Nej. Det är snarare ett stort experiment med människans strävan efter att fylla kunskapsluckor. Med halvt besvarade frågor, suggestiva videoklipp och musik skapar man bilden av en konspiration.

   Torun visar en video där man dissekerar haarp och en del andra konspirationer. Slutsats: Gör som alla utredare, forskare och grävande journalister: Kolla fakta, istället för att ta genvägen och anta att obesvarade frågor tyder på konspirationer.

   Jag säger inte att det inte finns konspirationer. Bara att man, precis som vanligt, måste vara skeptisk. Det är fascinerande, och skrämmande, att de som sprider konspirationer anser sig vara skeptiska och att resultatet av detta är konspirationen. Men alldeles uppenbarligen är de inte särskilt skeptiskt lagda.

   • Tack för svaret. Okej, jag gjorde som Du sa ”Gör som alla utredare, forskare och grävande journalister: Kolla fakta, istället” du kan själv kolla vad dessa politiker/forskare pratar om.

    http://youtu.be/yIYdT-iP9os
    Skulle vara kul om Du fortfarande anser att det inte förkommer vädermanipulation efter du har tittat på denna.

 • Jag håller med Trötter ovan om att det ligger i sakens natur att militära ”operationer” hemligstämplas.
  Det finns miljontals anställda i det militär-industriella komplexet världen över som naturligtvis är specialiserade på desinformation och det inbegriper ständiga konspirationer, av vilka bara ett fåtal kommer upp till ytan. Det råder alltså ingen brist på konspirationer att teoretisera över…
  Men det är definitivt inte begränsat till militära operationer om nu Trötter inbillar sig det.
  Här ett citat från nedanstående mycket intressanta genomgång:
  ”People who are not skeptics of ”official stories” tend to be dull-minded. To believe everything these institutions tell you is a sign of mental retardation. To ask questions, on the other hand, is a sign of higher intelligence and wisdom.”

  Learn more: http://www.naturalnews.com/045172_conspiracy_theories_rational_thought_corporate_collusion.html##ixzz323voN5AZ

  • Först Sassersson och nu Mike Adams som är en dåre av galaktiskt format. Vill du tro på inbillning, ancient aliens, intelligent design och rätten att bära skjutvapen så får du gärna göra det.

   Det har dock inte ett skit med vetenskap att göra, eller hur den fungerar.

 • Det som är lite småironiskt är att just klimathotet i framtiden kommer att ses tillbaka på som den största konspirationen i modern tid.
  Nutida förespråkare kommer försvara sig med att man inte visste bättre på den tiden, att grupptycket mot avvikande åsikter var för stort och att det fanns för mycket pengar att hämta genom att spela med.

  Jag har inte så mycket emot de som spelar med och tjänar pengar på hysterin som råder men har mindre till övers för de som försöker utnyttja situationen för att driva igenom sin politiska agenda.
  Jag kommer som en jämförelse ihåg hur vi i IT-branschen inför millenieskiftet inte avrådde kunderna från att lägga stora pengar på att kvalitetssäkra systemen trots att det i de flesta fall hade varit mycket billigare att rätta till ev. fel som kunde ha uppstått i efterhand.
  Exempelvis avstod en av kunderna en systemgenomgång som hade kostat 500k och drabbades endast av ett stillestånd på 2h i ett ickekritiskt system.
  Det är oftast billigare att åtgärda fel i efterhand jämfört med att förebygga varje tänkbart fel som kan uppstå, detta bekräftar också IPCC i sin senaste rapport.

  Vad gäller konspirationsteorier: tänk på att vi som är tveksamma till klimathotet (dvs. de antaganden om positiv feedback som krävs för att en ökning av CO2 ska vara annat än positiv för det mesta levande på jorden) ser en likhet mellan dagens klimatprofeter och inkvisitionens präster, häxbrännare, förintelserevisionister osv – det fungerar i båda riktningar så det är lika bra att lägga ner den diskussionen.

  Den globala medeltemperaturen har inte ökat på lång tid och vägrar fortsatt envist att göra det men en liten respit kommer de klimatoroade att finna i den Enso som håller på att byggas upp.
  Inom ett år kommer det att ha tjattrats något oerhört om att Trenberths saknade värme kommer tillbaka från de djupa haven för att bita oss i arslet och ”vad var det vi sa”-körerna kommer att mässa unisont över de få tiondels grader som medeltemperaturen kommer att öka.
  Och temperaturen kommer sedan fortsätta att sakta sjunka år efter år.

  Förmodligen så kommer en stor del av klimatgåtan att lösas direkt eller indirekt av forskarna inom CLOUD-projektet:
  http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2014/may/may15_cloudsandclimate.html
  Ökad CO2 => Ökad växtlighet => Ökad molnbildning => Negativ feedback
  Till skillnad från klimatforskningen så studerar man här verkligheten och inte verkligheten simulerad i datorer.

  • Tänk efter lite på ditt sista argument ”Ökad CO2 => Ökad växtlighet => Ökad molnbildning => Negativ feedback”. Vilka parametrar verkar din ”Negativa feedback” på? Är de temperatur dagtid eller nattetid, nederbörd, försurning, albedo, avdunstning, permafrost eller vad? Och menar du att en ökad molnbildning inte handlar om klimatförändringar? Om det blir mindre instrålning och mer nederbörd, vilket inte är otänkbart med ökad molnighet, är inte det klimatförändringar?
   Eller lever du i villfarelsen att det precis kvittar ut varandra (oftast talar man om temperaturen)? Men om det gjorde det så skulle ju inte de villkor råda som skapade den ökade molnbildningen och då skulle de negativa återkopplingarna inte finnas längre vilket i sin tur kullkastar hela teorin (Tips: i komplexa system kan man inte neutralisera en förändring i ett system med en förändring i ett annat system. Man får får fortfarande förändringar, men de behöver inte nödvändigtvis förstärka varandra).

 • Ökad molnbildning ger minskad instrålning. Detta är väl odiskutabelt? Eftersom ökad instrålning ger ökad temp så borde motsatsen gälla. Annars blir det väl kaos i diskussionen.

  • Svaret är Njae. ”Ja” gäller i vissa fall. I alla fall dagtid, då skymmer molnen solen. Men under natten så hindrar molnen istället utstrålning.
   Dvs.
   – Mer moln på dagen = kallare
   – Mer moln på natten = varmare

   Men det stannar inte där. Beroende på vilken höjd molnen finns så påverkar de strålningsbalansen olika. Lite förenklat kan man säga att höga moln (cirrus) värmer, medan låga moln (stratus) kyler. I alla fall dagtid. 😉

   Så, bildades det ”rätt” moln? Eller i alla fall mer (räknat i W/m2) av de som kyler än de som värmer?

   Sedan var det den uppenbara bristen i logiken som jag beskrev i min förra kommentar: Det har beskrivits att ökad värme ger mer vattenånga, som ger mer moln som i sin tur kyler lika mycket som den initiala uppvärmningen. Om det var så så skulle ju uppvärmningen som gav mer vattenånga därmed försvinna. Och därmed skulle även hela den negativa återkopplingen försvinna.
   Det som kan hända är att en negativ återkoppling kan dämpa en förändring. Men den kan inte ta bort den helt. Dessutom så måste man ju ta i beaktande att det kan uppstå lokala variationer: En uppvärmning på ett ställe och en avkylning på ett annat. Detta är också klimatförändringar.

   Och slutligen: En ökad molnbildning faller också in i kategorin ”klimatförändringar”. Så även om ökad molnighet skulle kunna kompensera bort temperaturen så skulle vi fortfarande ha klimatförändringar rörande i alla fall nederbörd och solinstrålning.

   Som du märker så har förespråkarna för den så kallade ”Iris-teorin” rätt så mycket att bevisa och förklara innan man kan slappna av och säga ”det ordnar sig”.

   • Tyvärr har man bara mätt fukthalten i atmosfären på högre höjder sedan 1980. Den enda mätningen jag sett är från Boulder, Colorado, där man mätt ovanför dem, inte hela jorden.

    Från 1980-2000 hade man en kraftig ökning, men från 2000 har det avstannat. Påminner om globala temperaturen. Att dessa två är koppladear är inte konstigt då vattenånga står för så gott som all växthuseffekt på jorden.

    Varifrån kommer då denna ånga? Här har vi problemet som IPCC pekar på. Det saknas tillräcklig forskning! Några givna kandidater utan att nämna storleken de påverkar är:
    1. Ökad avdunstning.
    a) Varmare hav dunstar mer. Här pratar vi alltså om yttemperaturen och inte djuphavets temperatur.
    b) Blötare land avdunstar mer. Mer regn och ökad konstbevattning bidrar här. Ändrad nederbörd ger plus och minus.
    c) Horisontell vind över (vatten)yta ökar avdunstning.
    d) Vertikal vind som transporterar fukten uppåt och torrare luft nedåt. Torrare luft ger ökad avdunstning.
    2. Direkt injicering.
    a) Flygtrafiken.
    3. Minskad molnbildning och utregnande, som återför vattnet till marken. Nedan exempel som ger minskad molnbildning:
    a) Ökad solaktivitet.
    b) Mindre kosmisk strålning.
    c) Färre kondensationskärnor (tex föroreningar)

 • Tänker på låga stratusmoln som minskar instrålningen. Visst är ett fåtal %-enheters ökning av denna typ av moln en klimatförändring men knappast något vi i realiteten kommer att märka av.

 • Area 51 där det skall förvaras utomjordingar är väl en av de största klassikerna.

  Klimathotet har en smula sanning i sig. Det är nog tyvärr så att en professor hängiven ena eller andra sidan inte kommer starta forskningsprojekt som motbevisar sin egen tro. Jag förstår att den som på det sättet blivit nekad en doktorandtjänst känner sig frustrerad och besviken såsom man utsatts för en komplott.

  Jag känner inte till någon annan vetenskap som har blivit så likt ett religionskrig. Det finns forskare som jobbar som hejdukar åt Mammon, liksom de som är fanatiska miljömuppar. Så finns det de däremellan också. 🙂

 • Kalla en motsatt åsikt en konspirationsteori och i de flesta fall så behöver du inte presentera några bevis för din egen teori. Å andra sidan är det inte en konspirationsteori att påstå att de forskare som hävdar att global uppvärmning har en begränsad mänsklig komponent och att det mest handlar om naturlig variation, skulle vara betalda av oljebolag?

  • Jo, och det påpekade jag i artikeln under punkt 2.

   Men nu är det inte så att den är obevisad: Det är ställt utom allt tvivel att det finns reklamkampanjer och lobbyorganisationer som är betalda av oljebolag för att så tvivel rörande klimatförändringar. Tex ”They Call It Pollution. We Call It Life” producerad av CEI.

   Men: Bara för att man hittat ett (behöver jag tillägga att det finns fler?) osakligt inlägg som är finansierat av makthavare som vill slå blå dunster i ögonen på vanligt folk, så betyder det inte att alla klimatförnekande inlägg är sponsrade av illasinnade lobbyorganisationer.

   • Kanske värt att påpeka att det finns forskare som har samma åsikt som oljebolagen utan att vara betalda av dem.

    Man är naiv om man inte tror att det även på andra sidan finns bolag och politiker som betalar för att det skall skrivas artiklar i deras intresse.

    • Rätt EJ, det det var precis det jag tog upp i första kommentaren ovan till Matrins artikel. Kreationismen.
     Men det är naivt att tro att en åsikt räcker, inom vetenskapen måste åsikter bevisas.

     Tyvärr finns exempel på kreationister som blivit finansierade via t ex oljebolag. Av förståeliga skäl och Moralen i det kan givetvis diskuteras. Hur kan en troende gå hand i hand med mammon? Eftersom du är kreationist kan du kanske ge din syn på det sistnämnda?

     • Nu använder du det där vagt definerade ordet kreationist igen som ger en antydning om att det jag påstår saknar anknytning till verkligheten, lite grand som en påhittad saga. Syftet är förstås som alltid från din sida att racka ner på folk. Jag har bett dig flera gånger att sluta upp med det då det inte är sådan hyfs man visar på sådana här sajter, men du fortsätter envist. Det verkar rent ut sagt vara något fel i huvudet på dig, ”trötter”. Själv har jag bannlyst ett par personer som betett sig som du mot andra på annan sida där jag har modereringsmöjligheter. Vad skulle du själv tycka om att bli kallad påståare? Ungefär samma klass, eller hur?

     • Tack för upplysningarna, det där är även min bild av hur det brukar fungera på kreationistbloggar.
      Visst läser jag på dem, men jag kommenterar aldrig, av förståeliga skäl.

     • Du envisas som vanligt med att inte vilja definera vad du menar med kreationist.

      Nu är sidan jag i första hand tänker på en entusiastsida för folk med en hobby. Fast det ligger utanför din sinnevärld.

     • Det är endast kreationister som vill ha en definition på HUR de är kreationister.

      Gemensamt för kreationister är att de avvisar metafysisk naturalism (antagandet att allting i verkligheten har naturliga och inte övernaturliga orsaker).

     • Rent skrattretande idiotkommentar. Jag tar åt mig av vetenskapen. Tyvärr saknar du kunskap i ämnet. Därför kommer också hela tiden rena idiologikommentarer.

      Om du hade haft något vetenskapligt kunnande hade du sett och förstått felen i Franzéns beräkningar som vi diskuterat tidigare. Du fattar inte ett jota av det. Det är rena grekiskan för dig! Du läser en massa artiklar, men tar tyvärr bara till dig artiklar som passar din ideologi. Eftersom du saknar förmågan/kunskaperna att bedöma om artikeln kan vara rätt eller fel så har du ingen aning om vad som är rätt eller fel.

      Men om det nu är så att du fortfarande tycker jag har fel (ja, självklart tycker du det), så kan du antingen förklara felen i Frannzeéns beräkningar, eller så kan du kanske klargöra för hur svårt det är att förstå vattenångans inverkan i klimatförändringarna. Jag vet att du inte har en susning om hur något av dem fungerar. Over and out!

 • Att det skulle förligga en global konspiration runt den globala uppvärmningen är fjantigare, än att påstå att Fredrik Reinfeldt är utomjording eftersom han har hög panna och stora mörka bebisögon.

  Placering på rekordlistan per månad, jämfört mot tidigare år och samma månad, sedan 1880 (för land/havsyta).

  2011 mellan 7:e till 17:e plats per månad mot tidigare månader.

  2012
  Januari, 19.
  Februari, 22. <- Förnekelseargument?
  Mars, 16.
  April, 2.
  Maj, 2.
  Juni, 4.
  Juli, 4.
  Augusti, 4.
  September, 1.
  Oktober, 5.
  November, 5.
  December, 18. <- Förnekelseargument?

  2013
  Januari, 9.
  Februari, 9.
  Mars, 10.
  April, 13.
  Maj, 3.
  Juni, 5.
  Juli, 6.
  Augusti, 4.
  September, 4.
  Oktober, 7.
  November, 1.
  December, 3.

  2014
  Januari, 4.
  Februari, 21. <- Förnekelseargument?
  Mars, 4.
  April, 2.

  April 2014 ligger just nu som nummer två efter April 2010.
  Listan här, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
  Allt ovan som exempel, för det spelar egentligen ingen roll ur vilken synvikel man väljer att se på saken, vi har en pågående global uppvärmning.

  Den finns där, den går att mäta, den går att fotografera och jämföra mot över 100 år gamla fotografier, den går att se via äldre bevarade dokument från förra sekelskiftet, den går att beskriva mha havsnivåökningar, den går att delförklara pågående krig med pga torka, den går att beskriva mha fysik, matematik, kemi och geologi. Koldioxidens effekter finns nämnda sedan Svante Arrhenius vid förra sekelskiftet, veteskapliga dokument från femtiotalet är samstämmiga mot senare.

  Tar man in helheten så finns inga tvivel.

  En par artiklar från Australien idag som avslutning,
  http://www.weatherzone.com.au/news/unprecedented-warmth-as-el-nino-brews-in-the-pacific/61144
  http://www.abc.net.au/news/2014-05-19/nrn-vic-irrigation-outlook/5461986
  Plus den här, som jag antar att flera i Autralien följer nu, uppdateras i morgon,
  http://www.bom.gov.au/climate/enso/

 • Du begår två argumentationsfel i denna artikel: Guilt by association – genom att peka två två orimliga konspirataionsterier, och hävda att klimat-skepticism är samma.

  Det andra är att skriver ”tills motsatsen är bevisad”. Så är det inte – antropogen global uppvärmning är en vetenskaplig teori som måste bevisas, som alla andra teorier. Motsatsen , det vill säga ingen teori, måste inte bevisas.

  • Ursäkta att jag lägger mig i, men ditt sista påstående är mycket intressant. Det visar nämligen på en utgångspunkt som du inte delar med vetenskapen. Din (och förvisso många andras) utgångspunkt är att postulera ”Människan påverkar inte klimatet”. Du är övertygad/anser att det är en neutral och korrekt ståndpunkt. Du anser att den är så fundamental att man inte behöver ifrågasätta den.

   Men det som vetenskapen är så bra på är att ifrågasätta ALLT. Även det som verkar vara självklart. Det är det som gjort att vi kommer ifrån ”självklara sanningar” som förefaller vara korrekta vid första anblicken: Tex förefaller Jorden vara platt och solen förefaller rotera kring Jorden. Detta var ”sanning” till dess vetenskapsmän gjorde observationer som bevisade att det inte var så. Inom många områden har man gjort liknande observationer som har ställt ”sanningar” på ända. Tex att en elektron är både partikel och vågrörelse.

   Backa ett steg och inse att människan skulle kunna påverka klimatet. (Kan/vill du inte göra detta så finner jag det helt ointressant att diskutera frågan) Låt oss nu dela in mänskligheten i två (tre) grupper.
   1. De som tror att människan kan påverka klimatet.
   2. De som tror att människan inte kan påverka klimatet.
   (3. De som inte bryr sig eller förstår frågan)

   Den som påstår att vi inte påvekar klimatet måste faktiskt bevisa det, inte bara lägga bevisbördan hos någon annan och sedan förneka alla resultat som denne presenterar.

   De bägge grupperna måste bevisa sin respektive tes. Och här har grupp nummer 1 kommit mycket längre än nr 2. Det finns massor av bevis för att vi påverkar klimatet. Men ingen har ännu bevisat att vi inte gör det.

   Det gör att vi måste ta till oss insikten att människan påverkar klimatet. Därefter kan man diskutera ”hur mycket”, ”vad kommer att hända”, ”behöver vi bry oss” mm.

   Men du får gärna jobba vidare på att bevisa att vi inte gör det. Jag är mycket intresserad av alla dessa bevis (det är därför jag accepterar att diskutera dem). Men hittills har ingen presenterat något övertygande, bara en massa ifrågasättande som man med lite research kan motbevisa.

  • Njae. Kruxet är ju att det finns drösvis med fakta och bevis FÖR att det finns klimatförändringar som är mänskligt drivna.

   Då är det rimligt att de som säger att detta inte stämmer kommer med någon form av bevis för motsatsen.

   Det du säger är att jag skulle kunna påstå att gravitation inte finns. Då är det upp till dig att bevisa att den gör det. Dumt, eller hur? Det finns väldigt mycket bevis för detta. Har man då en avvikande åsikt behöver man komma med någon form av bevis/hypotes/test för att visa att den gällande teorin inte håller. Att – trots alla bevis – säga ”jag tror inte på det där” utan att komma med någon som helst motbevisning är inte så konstruktivt.

   • Drösvis med fakta, är bara skräp … om man kollar is kärnan i antarktis, och även Grönland dom senaste tusen åren. Javisst, då ser man att det har varit en klar ökning med koldioxid i luften den senaste perioden. Men, om du tar is kärnan dem senaste tusenTALS åren, då ser man att detta är en naturlig tränd som händer med jämna mellanrum. Och vi är i start fasen på en av dom.
    Även om man vore bara en idiot, och inte tänkte sig före … då borde man ändå ifrågasätta frågan, när man läser om Dinosaurier. Klimatet i dag, är kallare än då … så enkelt är det. Denna ena fakta är tillräcklig för att ifrågasätta hela debatten.
    Och ironin i det hela, är jo att utan greenhouse effekt … skulle vi inte kunna leva på jorden, vi skulle frysa ihjäl. Solens värme, utan jorden skydds atmosfär, räcker inte till till att värma oss upp … det är på grund av att värmen fångas, och accumuleras under dagen som vi känner os varma och bekväma.

    • Bra att du inte tvivlar på att klimatet KAN förändras och att växthusgaser spelar en viktig roll.

     Men du har fel angående halten koldioxid: Du får gå tillbaka flera miljoner år till baka i tiden för att hitta koldioxidkoncentrationer i nivå med vad vi har idag. Det vi har idag är ingen ”naturlig trend”.

     Men du har rätt i att vi bara är i början av vad som kommer att ske: Ökad halt växthusgaser. Ökad medeltemperatur, mer energi i atmosfären, mindre samlad volym glaciärer, högre havsnivå kraftigare stormar, intensivare nederbörd mm.

     • Den vetenskapliga faktan, är utan tvekan. Det är hur vi har tolkat den, som är fel. Vi tolkar den, på ett politiskt sätt och resultatet av det … är en koldioxid skatt. Ett sätt att ”styra” andra nationers produktivitet, etc. Det handlar inte om, att det inte finns verklig faktor att hensyn till, det handlar om att dessa fakta undersöks inte. Exempelvis, vi har upptäckt att jorden går runt omkring solen, och att månen går runt jorden. Vi har upptäckt att det ena orsakar hög och låg flöde, det andra sommar och vinter. Vad vi nu står framme för, är att det finns andra faktorer som orsakar regelbundna koldioxid utsläpp från jordens indre, visseligen med miljon års mellanrum. Men isen säger att det är väldigt lite som vi kan påverka det. För att vad vi står framme för, är att politiker vill ”hämma” denna utvecklingen, och i sin galenskap tror vi kan ändra på naturens gång. Det är detta som är faktan bakom politiken … vi vet var vi står, och är rädda för vad det kan innebära … och vi har en gigantisk overtro om egen roll i frågan.

     • Så vad är det du tvivlar på:
      – Att det bildas koldioxid vid förbränning av kol?
      – Att människan utvinner kol ur marken som vi sedan förbränner?

 • Du har fortfarande fel på den punkten. Det finns inga ”fundamentala ståndpunkter” som inte behöver bevisas. Och en obevisad teori är aldrig detsamma som bevis emot.

  • Jag vet inte om det är mig du vänder dig till. Men det är precis det jag säger: Man måste bevisa allt.

   Men du hävdar själv i en tidigare kommentar att
   ”Det andra är att skriver “tills motsatsen är bevisad”. Så är det inte – antropogen global uppvärmning är en vetenskaplig teori som måste bevisas, som alla andra teorier. Motsatsen , det vill säga ingen teori, måste inte bevisas.”
   Jag tolkar det som att du anser att man inte behöver bevisa att vi inte påverkar klimatet.

   Det är den ensida synen som jag vänder mig emot: Du förefaller anse att ”AGW-förespråkare” måste bevisa sin tes, men att ”AGW-skeptiker” inte behöver göra det.

   Det jag vill säga utöver det är att anledningen till att många har blivit ”AGW-förespråkare” är för att det finns övertygande bevis på att människan påverkar klimatet.

   • Du har fel Martin, det är omöjligt att bevisa en negativ. Lika lite som det är möjligt att bevisa att människan INTE påverkar klimatet är det att bevisa att du INTE är en utomjording. Däremot om du kan bevisa att människan påverkar klimatet, eller att det finns bevis för att du är en utomjording, desto osannolikare är det att den negativa slutsatsen stämmer. Vad gäller klimatet så är det väldigt komplexa system, vilket gör det svårt att slutgiltigt bevisa att människan påverkar klimatet på global skala åtminstone… Lokalt är det enklare asfaltera en parkeringsplats där det var en skog förrut och det kommer garanterat vara varmare än det var innan.

 • Hej Martin!
  Jag förstår inte riktigt varför du vill dela in mänskligheten på det vis du gör. De allra flesta som har satt sig in i klimatfrågan säger ju inte emot att människan påverkar klimatet. Det blir fel redan från början kan man säga. Istället handlar det om hur mycket vi påverkar. Det har det gjort hela tiden men det är ju mycket enklare att försöka vifta bort kriska frågor genom att hålla fram ”förnekarflaggan”. Jag förstår inte varför, tål teorin inte kritik?
  Sedan finns det ju ganska många som inte går på IPCCs linje utan hävdar (med emfas) att vi inom några få decennier kommer att se en fyra grader varmare värld, riksdagshuset är dränkt i vatten etc. Vad tycker du om alla dem som kraftigt överdriver hotet? Varför är det ointressant att försöka rätta till kraftiga överdrifter?
  MvH
  /Lena

  • Hej Lena.
   Anledningen till att jag delade in mänskligheten som jag gjorde i min kommentar var en direkt replik till kommentaren från Magnus Hansson som uppenbarligen (?) anser att bara ”ena sidan” behöver bevisa sin tes.

   Jag håller med om att man skall ifrågasätta och besvara alla överdrifter.

   Här kan man tala om ”bägge sidor”. Jag ser det som att de överdrifterna är lika irrelevanta och skadliga som ”förnekarnas”.

   I mitten står vetenskapen. Kruxet är att ”förnekarsidan” i många fall försöker placera forskare och vetenskapsmän ”på andra sidan”, dvs klistra på dem ett epitet som ”alarmister” eller ”extremister”.

   • Hej igen Martin!
    Fast jag tycker mig läsa det svartvita i ditt inlägg snarare. Du skriver ju som avslutning:
    ”Men tänk om vi har en antropogen klimatpåverkan, om det finns begränsat med olja, gas och kol och om USA faktiskt har landat på månen?”
    Det klart att vi har en antropogen klimatpåverkan, hur många säger emot det menar du? Om vi håller oss till Sverige så skulle jag säga att den skara som menar att människan inte påverkar klimatet överhuvudtaget är så försvinnande liten så den är ointressant.
    Jag får mycket tråkiga vibbar när jag hela tiden ser en önskan om att försöka fösa in kritiker i något slags ”förnekarbås”. Det är ju rätt uppenbart att väldigt många (kanske inklusive du själv) på något vis inte vill kännas vid osäkerheterna. Det ska vara enkelt, det ska vara 97%, men den här vetenskapen är allt annan än enkel skulle jag säga.

    • Nu måste jag hålla med Martin igen, då det känns som att du förskönar å det grövsta. Det finns nämligen väldigt gott om personer som helt och hållet förnekar mänsklig påverkan. Visst finns det ett antal skeptiker som argumenterar att det är _storleken_ på påverkan som de debatterar, men de skulle jag säga är i minoritet. Åtminstone om du ser till ”vanligt folk”.

     Otroligt vanligt att läsa kommentarer – t.ex. här – där skribenten raljerar om ”konspiration”/”extremister”/”miljömuppar” osv. Det handlar väldigt sällan om att kritiken riktar in sig på att påverkan skulle vara mindre än påstått, oftast om att allt bara är lögner/påhitt. ”Temperaturen har ju inte ökat de senaste 17 åren!” är ett av de vanligaste sakerna du kan läsa när det går att kommentera den här typen av blogginlägg/artikel.

     Personligen tillhör jag det fack som du själv verkar göra, de som accepterar att vi påverkar men däremot inte är helt med på vad vi ska göra åt det. För mig är det ren och skär idioti att förneka konceptet. Däremot är det högst relevant att diskutera vad som ska göras åt det hela – om något ska göras över huvud taget. För min del känns det totalt egalt om temperaturen blir lite högre, några länder dränks… om vi samtidigt skräpar ner/hugger ner skog/förgiftar jorden/utrotar massor av andra arter i samma takt som nu. Speciellt för svensk del är ju uppvärmningen en icke-fråga. VI kommer inte lida mycket skada av det. Egoistiskt? Ja. Men det finns viktigare saker att ta hand om först.

     Så jag är helt med på det du säger om att det är omfattningen som ska diskuteras, inte konceptet. Dock har du helt och hållet fel när du försöker få det till att det är den ståndpunkten som skeptiker i allmänhet har. De flesta förnekar hela konceptet. Ofta baserat på att deras egen termometer minsann visade -5 grader en natt i maj i Enskede.

     • Det är inte min upplevelse. Dessutom behöver det ju inte innebära att personen menar att vi inte har någon klimatpåverkan bara för han eller hon nämner bristen på uppvärmning. Dessutom brukar de flesta erkänna att vi har en påverkan om man s a s känner dem på pulsen. Det finns nog dåligt med undersökningar om saken tyvärr så det blir svårt för något att få rätt.
      Resten som du skriver håller jag med om och det är den största anledningen till att jag har engagerat mig, dvs vad gör vi åt det om vi nu ska det etc….

 • Är inte intresserad av ”konspirationsteorierna”, men av de faktiska klimatförändringarna. Bevisligen har det funnits en istid då hela Norden var täckt av is. på 1000-talet har jag hört att klimatet i Uppsala gjorde att man där kunde odla vindruvor (saknar bevis för detta), 1658 marscherade Karl den X med sin här över både Stora- och Lilla Bält. Mina frågor är: vet man vad som orsakade dessa klimatförändringar? Självklart påverkar bl.a. flygtrafiken, om man på 10 000 meters höjd har en temperatur på c:a -50 grader Celsius och släpper ut avgaser på c:a 1000 grader blir det ju en förändring. Men hur stor är denna påverkan? I Sverige hävdade miljökämparna att om man sänkte hastigheten på våra vägar skulle koloxidutsläppen minska. När någon senare gjorde en kontroll och konstaterade att svensk bilisms utsläpp hade en knappt mätbar påverkan globalt, än mindre den lilla del som man beräknade skulle åstadkommas med en hastighetssänkning. Konklusionen av detta blir ju ”är man på rätt spår” . Om man börjar från istiden och framåt, kan man då hitta svaren på dagens klimatförändring och hur stor är klimatförändringen i exakta siffror?

 • Hej Martin!

  Har följt debatten om ’chemtrails’ litet och ju mer jag läser ju mer oroad blir jag. Dessa konspirationsteoretiker verkar gå till ytterligheter för att bevisa sina teorier. Det senaste jag hittade är detta: http://www.plowedclouds.com/2011/04/chemtrail-spray-operations-captured-on.html
  där de säger att dessa ’chemtrails’ dyker upp på vädertjänstens dopplerradar. De påstår att samma radar inte klarar av att detektera Cirrusmoln, vilket enligt dem är vad ett contrail skulle motsvara. Ingen jag pratat med har någon förklaring, har du ? Är det de påstår bara bluff? Vet faktiskt inte vad jag skall tro *_*

 • Vädret och planeten snurrar vidare och bryr sig inte ett smack om konspiratoriska eller vilseledda djur.
  I Australien är skidbackarna gröna och det är inte ens lönt med konstsnö. Melbourne har satt en nytt litet rekord, ”Wednesday was the city’s 11th day in a row over 20C, eclipsing the previous May record of 10 days in 1972.”
  http://www.weatherzone.com.au/news/melbournes-mildwave-breaks-may-record-for-temperatures-above-20c/62611

  Om nu passadvindarna fortsätter vara svaga och allt ramlar på plats så det blir en El Nino-säsong. Vad händer med vår vinter? Kallt med massor av snö och varmt i nordamerika?

  Våra elpriser går genom taket och Bixias positiva prognos om utbliven elprisökning får ett magplask tack vare den lilla reservationen ’väder’?
  http://www.energinyheter.se/2014/05/energibalansen-f-rst-rks-fram-till-2025

  • Äh, nu släpper jag ENSO och evetuell påverkan av våra vintrar. Varmare->mindre havsis vid nordpolen->ökad benägenhet till högtryck på vintern->ofta kallare->eller inte alls->kaos. 🙂

 • Har läst en hel del av honom de sista åren som hamnat i papperskorgen. Så även detta pga några vinklingar han valde att göra.
  Hela historien är enbart tragisk, ur alla synvinklar.

  • Vadå tragisk? Tragiskt är att du inte vill inse det han påpekar om hur klimatdebatten fungerar. Fast då krävs att du accepterar att du själv ingår i det han kallar ”social konstruktion”, och det vill väl inte din självkänsla, eller hur?

   • Jag bryr mig egentligen inte om klimatdebatten som kreationister, oljebolag och vissa ekonomer vill skapa.

    Bildning är en social konstruktion.

    Vad jag vet så är det oftast kreationister som motsätter sig bildning och vetenskap rent generellt vilket jag finner synnerligen märkligt.
    Att oljebolag och vissa ekonomer motsätter sig resultat av bildning och vetenskap som inverkar negativt på deras omsättning är lika märkligt.

    • Klimatdebatten innefattar även politiker, milömuppar, du själv och seriösa vetenskapsmän. Fast enligt ditt eget synsätt så är seriösa vetenskapsmän som tyvärr inte kommer upp med ett resultat som följer din ideologi oseriösa. Ta tex Henrik Svensmark som ett lysande exempel.

     Folk med ideologier ignorerar bildning och vetenskap som motsätter sig just deras ideologi.

     Vad du menar med kreationist är det fortfarande ingen som vet.

     • Svensmark får väl hålla på hur mycket han vill, som alla andra. Han har hållt på i 18 år nu, problemet är att ingen annan kommer till samma slutsatser. Du lyfter konstant fram honom som han hade 100% rätt vilket är 100% ovetenskapligt. Inte ens Jasper Kirkby håller med längre trots att det var Svensmark som inspirerade honom.
      Här ett annat dokument du kan läsa om du vill, det finns mer.
      http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/4/045022/pdf/1748-9326_8_4_045022.pdf

      Håller med om att folk med ideologier motsätter sig vetenskap, precis som du gör, fullständigt oseriöst dessutom med liknelser till Al Qaida (igen då).
      http://martinhedberg.se/tornados-och-klimatet/#comment-2168
      http://martinhedberg.se/tornados-och-klimatet/#comment-2170
      http://martinhedberg.se/honan-och-agget-en-positiv-aterkoppling/#comment-4385
      http://martinhedberg.se/honan-och-agget-en-positiv-aterkoppling/#comment-4360

     • SVensmark har vi haft uppe förr och du hävdade då helt felaktigt att inga andra kommer till hans slutsatser. Både jag och någon annan här på sidan har påpekat för dig om resultatet ifrån CLOUD på CERN som direkt påverkar Svensmark & Co teser. Men duverkar återigen inte vilja läsa det som motsätter sig din tro.

      Jag håller inte på med ideologier. Jag håller på med vetenskap. DU däremot måste hålla på med tro då kunskapsluckorna i vetenskapen är för stora för annat. Vågar du ens kommentera vad DU tror ligger bakom dagens klimatförändringar?

     • Det är helt korrekt att påstå att ingen annan kommer till samma slutsatser som Svensmark.
      Uppenbart vet du inte ens vem Jasper Kirkby är?
      Vågar kommentera vad? Är du helt blind?

     • Kirkby sitter i CERNS CLOUD-projekt och som vanligt är det desinformation från din sida.

      Svensmark publicerade först en upptäckt att det verkade finnas ett samband mellan solaktiviteten och temperaturen på jorden. Direkt blev han hårt ansatt av miljöideologiskt drivna sk forskare som klagade att hans verk motsatte sig deras koldioxidreligion och han inte ska publicera sådant alster.

      De flesta vill inte ha bråk utan stiger hellre åt sidan, men Svensmark har skinn på näsan och tog striden. Han blev förbannad och presenterade ett motdokument där han tillbakavisar alla anklagelser. Sedan satte han igång med att försöka hitta sambandet. Till sist lyckades hans team hitta ett samband som de också lyckades bekräfta i experiment.

      I CERN startade man då CLOUD-projektet för att göra om hans experiment. De visade att sambandet existerar. Alltså SVENSMARK HADE RÄTT OCH ANDRA HAR OCKSÅ ÅTERSKAPAT EXPERIMENTET. Du ljuger alltså om att ingen lyckas återskapa det Svensmark kom fram till.

      Länken du skickade med är en skrivelse där Kirby inte tror att kopplingen mellan solaktivitet och klimat är avgörande stor. Sådana beräkningar är ganska osäkra för alltför mycket är fortfarande osäkert och oklart i sådana kalkyler och modeller. DET ÄR INTE ETT DOKUMENT SOM BEVISAR ATT SVENSMARKS FORSKNING ÄR NÅGOT INGEN ANNAN KAN ÅTERSKAPA.

      Men det här är återigen ett exempel på dina sätt att förvränga verkligheten. Det är som när du skrev att alla bensinbilar kan köra på etanol, vilket de flesta tolkar som att det bara är att hälla i etanolen i tanken, medans du menar att de går att bygga om till att gå på etanol.

     • Fel igen. Alla kan läsa vad jag skrev så du behöver inte uttrycka något annat.
      Kreationister älskar Svensmark. De drar exakt samma slutsatser som du.
      http://www.icr.org/article/new-theory-climate-change/
      Men de där slutsatserna är fel, fel och åter fel samt väldigt lätt att avfärda genom att läsa de riktiga dokument som finns. Men du visade åter att du inte tycker om att läsa.

      Det var Sloan och Wolfendale som skrev dokumentet jag länkade till. Inte Kirkby. Jasper Kirkby är initativtagare till CLOUD.

      Svensmark gick ut 1996 med att kosmisk strålning var orsaken till den globala uppvämningen. Sedan dess har han försökt bevisa det.
      Jasper Kirkby sa 1998 att ’Svensmarks teori’, ”förmodligen kunde förklara mellan hälften till hela uppvärmningen vi sett under det sista århundradet”. Men han sa samtidigt precis det som en vetenskapsman SKA göra, ”vi måste bevisa sambandet”.

      Fördelen CLOUD har vid CERN är partikelacceleratorn. Istället för att förlita sig på naturlig strålning så kan man ’vrida på knappen’ och sköta den biten helt kontrollerat.
      Och visst finns ett samband, men inget som förklarar pågående global uppvärmning. Det har Jasper Kirkby uttryck vid ett flertal tillfällen.
      A:et sitter fortfarande kvar i AGW. Det är vi själva som gräver upp fossiler och släpper ut koldioxid som är orsaken, enligt den samlade vetenskapen.

      Att du försöker dra upp etanolen igen visar bara på din fåfänga och oförstånd eftersom det blev tydligt klartlagt tidigare.
      Din okunnighet om etanol kan även visas genom att du aldrig tagit upp en sak som faktiskt ÄR ett problem med etanol, det producerar aldehyder vid förbränning som i sin tur kan skapa smog.
      Men vetenskapen är en väv, full av samband och olika människor, det finns även ett sådant mellan aerosoler, etanol och CLOUD. 😮
      Om etanol och mätningar i Sao Paulo i Brasilien via BIOFUSE, ett samarbete mellan Brasilien och Finland.
      http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/11/C16685/2012/acpd-11-C16685-2012.pdf
      En av deltagarna är Marko Kulmala.
      http://www.atm.helsinki.fi/FCoE/index.php/research/research-highlights

      Det finns en video där med så slipper du läsa. Men vad ligger längst upp?
      Jovisst, Marko Kulmala är med i CLOUDS senaste.
      http://www.sciencemag.org/content/344/6185/717.abstract

      Jag följer vetenskapen, inte enskilda individer. Svensmark verkar inom vetenskapen, alltså läser jag även vad han skriver, trots att han sitter med i GWPF.

      Du påstår däremot att en person har 100% rätt och läser inget annat. Lycka till! 🙂

     • Låt oss göra samma rapport som länken du skickade om Svensmarks resultat, fast nu med Arrhenius resultat som du beundrar.

      Resultaten blir identiska!!!

      I laboratorium kan man konstatera att CO2 har ett absorptionsspektrum i infrarött. Dvs samma som Svensmark. Lab = ok!

      Jämför man med temperaturkurvor ser det bra ut i iskärnorna förutom den där fördröjningen på 800år. Dvs samma kommentar som Svensmark med fördröjning på 1-2 år.

      Tittar man på riktigt lång tidsaxel syns ingen korrelation alls. M.a.o. skulle man kunnat skriva exakt samma artikel om Arrhenius och koldioxid!

      Ändå kommer du till slutsatsen att Svensmark är bara båg och ingen kommer till hans slutsatser, medans Arrhenius ären stor vetenskapsman och fullständigt rätt. Du tror inte att du förblindas av ett ideologiskt filter.

      För övrigt kanske du märkte lite fel i rapporten. Författarna påstår att växthuseffekten beror på CO2 och inte vattenånga såsom vetenskapligt vedertaget som den växthusgas som främst bidrar till vår 30°C höjda globala temperatur. I alla fall är texten skriven för att få det intrycket. Dessutom gör de samma misstag som Franzén i sina enkla beräkningar, men sådant märker inte du.

      Nu tror du plötsligt att jag tror 100% på idén att solen står för 100% av klimatförändringen. Det är helt fel!! Däremot låter det som om du tror att koldioxid står bakom 100% av klimatförändringen. Det är lika fel det också. Eller har du någon annan siffra du vill delge?

     • Du fantiserar.

      Du skiljer inte på begreppen växthuseffekt och global uppvärmning. IPCC kan det och du bör slå upp skillnaden.
      Begreppet klimatförändring handlar om variationer av jordens klimat över tid, både kallare och varmare. Där ingår variationer i solens temperatur givetvis, när man pratar om hundratals miljoner år bakåt i tiden.

      Lite av vad du skrivit om solen.
      http://martinhedberg.se/tornados-och-klimatet/#comment-2168
      ”Vi får kanske kallt någon vinter till tills solen gasar på igen. 🙂 Om den orkar gasa på såsom den gjort senaste 50 åren. Aktiviteten har varit högre än vanligt.”
      Fel som vanligt.

      Det har framgått att du inte klarar av att följa ett resonemang, trots att du uppger dig vara ”extremt logiskt lagd”.
      http://martinhedberg.se/haller-solen-pa-att-somna/#comment-18899
      ”Låt solforskarna hålla på” skriver du, samtidigt som du invänder mot all annan forskning, förutom just Svensmarks.

      Okej, om jag förstår rätt så är du alltså ”extremt logiskt lagd”, men begränsad av din språkförståelse samt oförmåga att söka efter information och länka på nätet.
      Jag vill gärna att du svarar på frågan om du är kreationist, jag har upprepat den, men du vägrar svara. Tycker du inte man får fråga dig det?

     • Vad anser du har bidragit till globala uppvärmningen de senaste 150 åren samt ungefär hur stort bidrag varje komponent har?

     • Då får du specificera din åsikt, för det är uppfattningen jag får från dina uttalande.

     • Mycket trevlig läsning! Ramanathan är en tung klassiker. Jag undrar om han spräckt 200-vallen än i publikationer. Noterade du att Ramanathan och Franzén har olika uppfattning om hur värmestrålning återemmiteras?

      Jag tycker Ramanathans papper visar på hur osäkert läget är, samt hur många jokrar det finns. Bland det bästa jag läst!

      Så din åsikt är att klimatet beror på alla möjliga orsaker som han nämnde i början? Eller koncentrerade du dig på den senare delen där Ramanathan koncentrerar sig på just olika utsläpp av växthusgaser (i synnerhet de som inte funnits i atmosfären förr) och dess effekter?

     • Ja, den är bra rent generellt. Med lite historia dessutom, det är via den man bevisar vetenskapen. I inledningen nämner han när teorin om växthusgaser fick sin moderna form via Manabe/Wetherald 1967 Här har du den med.
      http://go.owu.edu/~chjackso/Climate/papers/Manabe_Wetherald_1967_Thermal%20equilibrium%20of%20the%20atmosphere%20with%20a%20given%20distribution%20of%20relative%20humidity.pdf

      När det gäller siffrorna i Ramanthans papper bör man notera att Tabell 1 är från 1980. Där listas de Antropogena ämnena föredömligt. Det är alltså ingen som enbart pratar om koldioxid som du påstår. Men eftersom du enbart hänger upp dig på koldioxid så måste jag fråga hur du kunde missa siffran 339×10³ ???

      Det tog duktigt lång tid att få dig att svara på frågan om du är kreationist. Här ställde jag den första gången.
      http://martinhedberg.se/klimatrapport/comment-page-2/#comment-9519
      Nu när du svarat att du inte är det, så vet jag inte vad jag ska tro. Möjligen återstår enbart signaturen ’Science’ kommentar strax nedanför, vad vet jag?

      Om någon annan läsare är intresserad av Fritz Franzén och EJs åsikter om hur fysik och strålning fungerar så tycker jag de ska läsa hela den tråden och bilda sig en egen uppfattning.

     • Siffran 339? Hur kom du in på den och varför skulle jag missat den?!?

      Du tog god tid på dig att komma med definitionen på kreationist. Kan ju inte ge svaret utan en definition! Till sist kläckte du ur dig att meningen ”Gemensamt för…” var definitionen i fullt.

      Någon kommentar från ”science” finns inte nedanför på denna sida.

      Vill man veta vad Trötter och Martin har för åsikter om hur fysik och strålning fungerar så kan man läsa det i de trådarna. Tyvärr kan man inte läsa mitt slutgiltiga bevis för att Martins åsikt är fel. Den blev nämligen borttagen!

     • Jag skrev ju det…
      Kan du inte ens få en siffra rätt? Det var 339×10³ ppb och det var den enskilt största, med marginal. Och den anger halten koldioxid med ett ’A’ -> antropogen.

      Noterade du, i min förra kommentar, att det där om kreationist, länken och referensen till signaturen ’Science’, stod i ett eget stycke och att jag därmed refererade till det som var skrivet i länken? Tydligen inte.
      Tog god tid på mig? Ska jag förutsätta när jag argumenterar med dig att du är så borttappad att du inte kan slå upp det själv? Jag tyckte det var självklart, uppenbarligen tyckte signaturen ’Science’ det med eftersom han förstod och uttryckte det några kommentarer efter, i den tråd jag refererade till. Du borde nog förstått. Sedan fick du ytterligare en länk till den uttryckliga definitionen i en tidigare tråd, i den tråd du hoppade av.

      Vem tror du att du lurar med ditt snurrande?

      Jag kan läsa, jag kan slå upp det själv, jag kan ta till mig historia, jag behöver inte tro på någon enskild person eller leta efter halmstrån. Svarar ingen på mina frågor får jag engagera mig själv. Det är 2014 nu, vi alla har tillgång till mer information än något kreatur någonsin haft på planeten under ~4,5 miljarder år. Typ…

      Du bevisar bara att du hänger upp dig på tvivel, är konspiratoriskt lagd och passar bra som exempel i den här tråden.
      Min åsikt är att alla bör ta till sig vetenskaplig fakta och ignorera konspiratoriskt svammel.

      Det enda du kan hävda är, att ditt slutgiltiga bevis för att Martin hade fel, blev borttaget. Du återkommer till det hela tiden…
      Vem f_n bryr sig! 😀

 • Hej! – Jag slås av en tanke: den som på 70-talet ifrågasatte eller motsatte sig maktstrukturers oetiska eller kortsiktiga beslut kallades radikal….idag, några decennier senare, konspirationsteoretiker.
  Låt oss skrota käbblet om siffror hit och dit och sluta slåss med statistiska hockeyklubbor och fokusera på det fundamentala; huruvida de metoder som är i bruk verkligen löser problem, eller ställer till med mer skada än nytta. och om det är rätt att föra allmänheten bakom ljuset med förekomsten av dessa ”problemlösnings-ingenjörs-projekt”.
  Den som får upp ögonen för aerosoler(inget nytt, tidigare hemligstämplade dokument styrker faktum att militära tester och experiment med kemikalie-, virus och bakteriebesprutningar utan befolkningens vetskap eller samtycke pågått sedan 60-70taler…och pågår än…)och det som kallas geoengineering (strathospheric aerosol geoengineering, operation cloverleaf m. m ) kan inte annat än ta sig för pannan:
  Hur kan det vara klokt (”nödvändigt”) att spruta atmosfären med kemikalier OAVSETT vad eller vilka som förorsakat obalanser/problem….? Har vi inte förstått att ALLT hänger ihop och återverkar i det lilla likväl som i det stora? – En tanke, en bild: cellgiftsbehandling ”löser” kanske problemet effektivt och många hävdar så, men ställer till med stor skada då hela eko-systemet slås ut….ALLA celler dör. Och är det inte så att vi fastnat i ett sk. vetenskapligt sätt att se på/lösa problem där vi lever i illusionen om att företeelser är isolerade, skilda från helheten, när det i själv verket är tvärt om . Att ” rädda liv” genom att döda liv är en gammalmodig vetenskaplig modell som vare sig är etiskt försvarbar eller evolutionärt hållbar. Geoengineering återspeglar ett urmodigt och riskabelt förhållningssätt till globala och planetära predikament – punkt slut.
  bästa hälsningar Charlotte ps. att det ligger militära och affärsmässiga intressen i att styra väder är ingen konspiration, ens en hemlighet, utan snarare fakta som ligger utanför/ovanför mångas uppmärksamhetssfär,,,,,,ds.

  • Hej. Håller med.
   Jag har skrivit ett par artiklar (och en mängd kommentarer) om Geo engineering, tex Klimat och skiftnycklar.
   Det är klarlagt inte bara att vi påverkar väder och klimat, utan även gör det avsiktligt. Dvs att vi (vissa) gör saker i syfte att manipulera vädret och klimatet.

   Men beviset för detta är inte ”chemtrails”. Kondensationsstrimmor har helt enkelt funnits så länge vi har flugit. Men visst skulle någon av dem kunna vara ”geoengineerade”.

   Kondensationsstrimmor kan för övrigt uppstå efter fartyg och vara synliga på satellitbilder. I princip kan de uppstå även efter tex bilar, men turbulensen nära marken och närheten till andra föremål som vattenångan/dropparna/kristallerna kan kondensera på gör att de inte inte ligger kvar så länge.

   • Det verkar som det behövs en definition i resonemanget om con/chemtrails. Se nedan.

    Det finns flera problem som du inte nämner i ditt inlägg ovan:
    Charter eller reguljärflyg följer inte en rutt kors och tvärs tills du har ett rutmönster på himlen.
    De har speciella tidtabeller och är spårbara. Detta stämmer inte med chemtrailflygningarna.
    Det finns både vittnesmål och bilder som piloter har tagit på besprutande flygplan, där kemikalierna kommer ut från speciella besprutningsmunstycken.

    Det finns enl uppgift visselblåsare som med egna ögon sett avtal mellan svenska politiker (Göran Persson) och utländsk makt där tillåtelse för besprutning medgivits. Detta är visserligen hörsägen men skulle vittnen så småningom våga framträda så inser man vilken skandal det skulle orsaka. Vi är politikernas uppdragsgivare och kräver naturligtvis att hållas informerade.

    Definition of a contrail: A contrail occurs when a plane travels at a high altitude (about 30,000 ft. or more) and compresses the air into a water vapor or ice crystals through jet engines or the wing tips pushing through the air. This trail disappears after a minute or so due to evaporation, because it’s water.

    Definition of a chemtrail: The term ”chemtrail” is a relatively new word, which appeared in the last few years along with the appearance of chemtrails.

    A chemtrail is very different from a contrail. At first a chemtrail might look a bit like a contrail. However, instead of disappearing like a contrail does, a chemtrail just keeps spreading out and forming a hazy cloud bank. These trails traverse the whole sky and stay for up to around five or even eight hours. They have been known to turn what was originally a clear blue sky into a grey haze – See more at: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread348964/pg1#sthash.71PztjeB.dpuf

 • Trötter: Jag tror att det är bra att någon med lite extra kunskap sätter ned en fot, för att försöka dämpa den värsta alarmismen.
  En fråga: när kommer den stora vattennivåhöjningen att starta?

 • Ytterligare ett inlägg från Lennart Bengtsson: http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/21/min-personliga-syn-pa-klimatforskningen/
  Det är en lisa för själen att läsa vad sveriges mest prominente klimatforskare anser om det rådande läget inom klimatvetenskapen. Uppfriskande!
  Jag kan ha fel men det verkar som det börjar bubbla liite under ytan, när väl tåget går så kommer det att gå fort – ingen vill bli utpekad som den som såg kejsarens kläder.
  Ps
  Trötter: http://barrie.ctvnews.ca/blue-mountain-resort-set-to-break-record-for-longest-ski-season-1.1783827
  ps

  • Det är samma försvarstal som Lasse H länkade till. Blev det mer intressant på klimatupplysningen?
   Lennart Bengtsson har satt foten i en potta och nu kan han inte komma loss.

   Det den samlade vetenskapen publicerar är mycket intressantare, inte en enskild person.
   Bengtsson fick t ex inte sitt senaste alster publicerat. Förklaring av IOP här, http://ioppublishing.org/newsDetails/statement-from-iop-publishing-on-story-in-the-times

   Tycker du det är förvånande att Ontario haft en av de kallaste vintrarna på länge? Deras förra vinter var den 8:de varmaste. Omväxlande eller hur, och växlingarna kommer att ske snabbare framöver.

 • Råkade ramla in på en, i mitt tycke, lite märkliga och nedslående nyhet från Filippinerna, http://www.mb.com.ph/program-to-fight-el-nino-sought/
  Detta är då ett naturligt återkommande fenomen som El Nino, man vet att det kommer tillbaka men har ändå inte vidtagit några åtgärder.
  Ett citat, “A national disaster program designed to mitigate the effects of El Niño in the country is imperative. Doing nothing and letting nature take its course is criminal negligence.”
  Det gäller då ett land och ett odiskutabelt återkommande fenomen som upptäcktes för mycket länge sedan helt utan modern teknik.

  Måste väder vara ett årligt återkommande problem för att människan ska vidta åtgärder?

 • I Filippinerna får de väl fortsätta vänta på sina ledare. Precis som de flesta gör när det gäller den globala uppvärmningen. Man väntar på att någon ’tar tag’ i problemet.
  En konstnär som uttryckt detta på ett smått fantastiskt sätt är Isaac Cordal, via en miniatyrinstallation i Berlin.
  http://cementeclipses.com/wp-content/uploads/2013/11/Follow-the-leaders-berlin.jpg
  Här är ett till av hans verk, denna gång full skala i Nantes.
  http://cementeclipses.com/Works/waiting-for-climate-change-nantes-france/
  På hans site finns även övriga verk, bl a från när han var i Örebro förra året.

 • Ett bevis är ett giltigt bevis om det inte kan visas felaktigt i framtiden.
  Sedan finns det ju falska bevis också 😉

 • Ni som har tillgång till National Geographic har kanske sett att det går en serie där som heter Cosmos. En ny version av Carl Sagans gamla serie med samma namn. Nu med astrofysikern Neil deGrasse Tyson.
  Den har redan skapat stor irritation bland just kreationister i USA eftersom den redan hunnit avhandla både Big Bang och Evolutionen. Just AGW har bara ploppat upp lite här och var, utan att egentligen beröra det mer specifikt. Men nu kommer det på Söndag kväll klockan tio.
  Här är trailern till avsnittet.
  http://www.youtube.com/watch?v=cBdxDFpDp_k

 • Bosse 2,
  Vad tänker du på?

  ’Falska’bevis ,..hmm ,ok,ge lite exempel ,tack.

 • En genomtänkt och balanserad summering av varför och hur vissa ej kan ta emot observationer och faktiska
  verkligheten finns att hitta på denna kanon bra hemsida.
  http://www.climatedenial.org
  Mycket nöje!

 • Följande passar denna tråd som en klocka, tyvärr.
  Satt och läste lite i GWPFs ”SEA LEVEL CHANGE Living with uncertainty”.
  http://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/05/Sea-level-report.pdf
  Skriven av de Lange och Carter, luktade lite unket direkt men så dumma kan de ju inte vara på GWPF?
  Jo då, det kan de vara.
  En ny rapport med gammal skåpmat kopierad från NIPCCs rapport från förra året
  http://www.nipccreport.org/reports/ccr2a/pdf/Chapter-6-Hydrosphere-Oceans.pdf
  Bakom detta finns, just det, The Heartland Institute.

  Tar ett citat från båda dokumenten, det finns fler.
  GWPF först.
  ”Abandonment of ‘let’s stop global sea-level rise’ policies.
  No justification exists for continuing to base sea-level policy and coastal management regulation upon the outcomes of deterministic or semi-empirical sea-level modelling. Such modelling remains speculative rather than predictive. The practice of using a global rate of sea-level change to manage specific coastal locations worldwide is irrational, and should be abandoned.”

  NIPCC.
  ”Abandon “let’s stop global sea-level rise” policies
  No justification exists for continuing to base sea-level policy and coastal management regulation on the outcomes of deterministic or semi-empirical sea-level modeling. Such modeling remains highly speculative. Even if the rate of eustatic sea-level change was known accurately, the practice of using a notional global rate of sea-level change to manage specific coastal locations worldwide is irrational, and it should be abandoned.”
  Enda skillnaden, är att nu har de tagit bort raden i kursiv stil.

  Inom riktig vetenskap refererar man till tidigare arbeten. Här är det ”Try Red, it’s the new Blue!”, samma skit som vanligt alltså.
  De borde åtminstone refererat till sig själva, Heartland Institute samt NIPCC.

  Motorsåg och soptunna…

 • En del av dem har ju en ide som motsäger vetenskap och har en värdegrund skild från den. Det kan man enkelt konstatera och givetvis peka på och bli trumpen och arg. Men vad göra ? blir det bra av det?
  Eller är det delvis därför det ’gått fel’ i 20 till 30 år nu?

  Ett exempel är Koch bröderna.
  http://www.alternet.org/economy/if-you-thought-oligarchy-and-aristocracy-were-bad-youll-really-hate-kochocracy?akid=11866.219237.EGb_Yy&rd=1&src=newsletter998135&t=11

  Men en motpol är tex Nader och Lovins

  http://www.youtube.com/watch?v=GgrJ0Zk-3KY Ralph Nader

  http://www.youtube.com/watch?v=xe_CdygXNPo
  Amory Lovins

  • Minst tio år för sent, men bättre sent än aldrig, Förslaget om nedskärningar av utsläpp är inte spikat än heller.
   Men när militärer och ekonomer börjar röra på sig så har det nog börjat röra på sig lite iaf.
   En intevju med John Baffes, ekonom vid värlsbanken, mest om El Nino men givetvis kommer det in lite om helheten mot slutet.
   http://www.youtube.com/watch?v=XvHEPyZmuQQ

  • AGW står för att människan förändrat klimatet, inte att koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringen.

   Förbränning av fossila bränslen är EN sak människan gjort. Det finns en lång rad andra. Förstörelse av stratosfäriskt ozon. Uppbyggnad av troposfäriskt ozon. Ökning av vattenånga, molnbildning, utsläpp av diverse nya långlivade ämnen i atmosfären, sotutsläpp. Även marken är omdanad, främst till jordbruksmark, men även städer.

   Det gäller att försöka förstå systemet och vad de olika delarna bidrar med. Trötter publicerade en bra länk, http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/pr72.pdf

  • Normalt ligger bevisbördan på den som påstår att något har hänt och vad orsaken till det är.
   Och det oberoende av om det handlar om brott eller vetenskap.
   Med tanke på hur mycket pengar det finns i klimatindustrin tycker jag 10 000 var skrattretande lite.

   • A. Om du nu tänker på potentiella lobbyister: Hur mycket pengar finns det i industrierna som bedriver verksamhet som påverkar klimatet? Tex olje-, gas- och kolindustrin eller klimatpåverkande skogsindustri? (Jämfört med tex vind- och solenergi)
    B. När det gäller vetenskap så är den, korrekt utförd, fri från att styras av politik, religion, pengar och andra åsikter.

 • Jag har träffat många som säger sig tro på både det ena och det andra. Vansinniga teorier om vad som helst, men helst saker som talar emot etablissemanget har kommit upp i hundratals år. Nu sprids de fortare än någonsin. Månlandningen genomfördes med runt 30000 människor som var direkt involverade i projektet. Ingen av dessa har ”tjallat”. Märkligt med tanke på att flera socialt handikappade nördar har insett att allt är en bluff.
  ”Chemtrails” är naturligtvis skapade av ondskefulla myndigheter eller andra hemliga makthavare utan att vare sig flygplanskonstruktörer, mekaniker, besättning eller flygplatspersonal märkt något. Dessa kan inte vara fler än några tiotal tusen i det här landet, så det är ganska lätt att föra alla bakom ljuset.
  Observera att ”chemtrails” i stort sett bara kommer från civila flygplan innan ni utforskar den militära delen av konspirationen.
  Benämningen contrail har funnits sedan stora flygplan började klara av att ta sig upp på höga höjder. Dvs runt 50-60 år sedan, men kan även ses i mindre skala efter vingar på F1 bilar och annat som avleder luft hastigt. Formel 1 bilar har mycket små flaskor med kontrollkemikalier som påverkar alla inom en meters avstånd från bilen. Konstruktören, mekanikerna och föraren är alla naturligtvis ovetande om detta eftersom de inte har tillgång till Internet.
  För att göra en lång historia kort så är jag inte säker på att människor som vill verka märkvärdiga borde uppmärksammas bara för att de försöker låtsas som om de inte gått på några lektioner alls i skolan.

 • Jag minns för drygt 30 år sedan när chefen för SMHI:s forskningsavdelning lade fram ett förslag att modernisera prognosverksamheten med större användning av datorresurser, satellitbilder, radar och annan “fjärrmätning”. Jag och ett par andra prognosmeteorologer tyckte det var intressanta idéer och kunde inte förstå varför alla våra kollegor var stenhårt emot det. Men de hade fullt med principiella meteorologiska invändningar.

  Men när det blev känt att de som engagerade sig i projektet skulle få 500 kr mer i månaden i lön (det var mycket pengar på den tiden) kunde man se en ström av kollegor som plötsligt glömt sina ”principer” och hängivet kastade sig över olika uppgifter i projektet.

  Men kunnigheten stod inte i proportion till entusiasmen och ofta spårade arbetet ut och jag fann mig plötsligt i ”skeptikernas” skara. För att t.ex. motivera installationen av en radar på Gotland (bra idé) vände man upp och ner på de atmosfäriskt-fysikaliska grundsatserna. Jag höll mig utanför och påverkades inte när projektet i stora delar visade sig bli ett fiasko.

  Men jag trodde aldrig att det hela var en jättelik konspiration framdriven av en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner med stora resurser till sitt förfogande som samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar. Icke, det hela var ju helt öppet!

 • 9/11:
  Hur kan misstroendet mot den officiella förklaringen vara en konspirationsteori? Det är ju George W Bush, Cheney, Rumpsfeldt m.fl:s förklaring som är konsprationen.
  Det finns hundratals anomalier i den officiella teorin (nedan: dot). Här är två:
  1). Enligt dot kör kaparna planen i 900 kilometer i timmen i ”ground level” mot WTC. Boeing själva dementerar möjligheten för denna fart i ground level, som bäst kanske 400 km/h. (Redan här spricker ju kapar-teorin.)
  2). Hur kan motorerna, som är byggda att klara värmen från jet-fuel-förbränning med fullt pådrag under många timmar, här smälta och dunsta bort tillsammans med hela planen i syrefattig miljö inne i tornen? 🙁

 • 1. Därför att planen inte flög ”level flight” De dök.
  2. De vaporiserades inte helt. De var däremot inte gjorda för att krascha mot en skyskrapa och sedan begravas under tusentals ton med bråte utan att sedan hittas.
  Vad är problemet med detta? Tusentals ögonvittnen har alltså fel? Eller menar du att motordelar bara kan återfinnas om flygplanet förolyckats på grund av kapning? Fortsättningen blir olidligt tröttsam har jag en känsla av…

 • Kära CONSPIRATÖRER!
  Har försökt att hänga med, men ger upp… Däremot hoppas att ngn av Er har en förklaring på följande:
  – jag har en bekant som är VÄDERKÄNSLIG, och KÄNNER AV 2-3 dagar i förväg när vädrefronten ändras. Det är ingn. konspiration jag har kännt henne i över 30 år.
  HAR NI NGN VETTIG FÖRKLARING om detta?
  För övrigt undrar jag om TRÖTTER &Co har mer än 24 timmar / dygn?
  Hur årkar ni att vara sååååå effektiva?
  Med respekt
  TIBORFOTO da iMMORTALIZER