Jag har en vision

World

”Jag hörde att du skall börja på nytt jobb. Vad skall du göra?” är en fråga jag fått många gånger den senaste tiden.

När folk frågar så gör jag ett litet överslag innan jag börjar berätta: Hinner jag dra bakgrunden och i så fall den långa eller den korta, eller skall jag bara ta resultatet? Jag känner att jag helst ger lite bakgrund för att öka förståelsen för de faktiska agerandet.

Jag har en vision som jag delar med allt fler. Att göra världen lite bättre.

Det är tveklöst så att många fakta pekar på att vi rör oss i, för oss som människor och samhällen, fel riktning. Vi utarmar naturens resurser ekosystemtjänster och minskar resiliens såväl i naturen som i samhällen. Vi bygger system som förutsätter reservoarer som dock är på väg att utarmas. Vi är fartblinda av vår egen framgångssaga.

WorldVi gör bra saker, fler människor kommer ur fattigdomsfällor, barnadödlighet och svält minskar, läskunnigheten ökar, livslängden ökar, tidigare dödliga sjukdomar botas… välfärdslistan kan göras lång.

Men samtidigt så lever alltför många med antagandet, illusionen, om att naturen finns till för vår skull. De lyssnar inte på vetenskapen när den allt tydligare påvisar att vårt sätt att resonera och hantera vår omgivning inte är hållbart. Och att ”hållbart” inte bara är en fråga om moral utan i första hand handlar om våra förutsättningar att även i framtiden skapa förutsättningar att må bra.

Antaganden som genomsyrat hela civilisation, fundamentala för hur vi organiserar våra liv och samhällen, gäller inte självklart längre. Exempel på detta är stabilitet i klimatsystemen, havsnivåhöjning, tillgång till vattenreservoarer, sannolikheten och förekomst av för extremväder, kapacitet att producera livsmedel mm

Vi lever nu i Antropocene. Det är den tidsperiod när människan har blivit en global kraft, jämförbar i storlek med de krafter som i förhistorisk tid fundamentalt omformat livet på den planet som vi delar med allt känt liv före oss.

Vi har ännu bara sett början av de förändringar av klimat och ekosystemtjänster så är på väg att manifesteras. Många som resultat av systemförändringar och återkopplingar som involverar såväl oss själva som processer som ligger helt utanför vår mänskliga kontroll.

Dessa förändringar, vårt bidrag och vår kunskap om att vi är en del av dem, har skapat ett paradigmskifte. Det uppstår ett för mänskligheten helt nya spelregler om hur vi skall/måste förhålla oss till oss själva och vår omgivning och den miljö i vilken vi fattar beslut som påverkar vår framtid. Något som de flesta beslut handlar om.

Det finns sedan decennier tillbaka ett stadigt ökat medvetande om den föränderliga spelplanen vi lever på och av. Men de allra flesta av oss är fortfarande upptagna av att oss bli styrda av kortsiktiga snabba belöningar utan att reflektera över vad som sker på andra skalor, hur vi själva är del av ett större system och hur vårt agerande påverkar vår egen förmåga att anpassa oss till en föränderlig men/och delvis obekant värld.

Jag vill bidra till att göra världen lite tryggare och bättre förberedd på framtiden. Vare sig det handlar om vädret i morgon, återuppbyggnad av samhällen efter extremväder, anpassning till klimatförändringar, produktion av förnybar energi, ökad resiliens, minskad klimatpåverkan eller att stötta andra individer, organisationer eller företag som också har som vision att skapa en lite bättre värld.

/Martin Hedberg

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

7 CommentsLeave a comment

 • Martin, jag önskar dig lycka till på delvis nya vägar!
  Såg på K-kanalen nyss hur man på ett enkelt sätt kan minska sina egna CO2-utsläpp. Europeer äter i snitt 80 kg kött/år (Amerikaner 120 kg). Nog borde man med en lämplig kampanj kunna minska konsumtionen till hälften. Egen kons är ca 20 kg. Kan man dessutom hålla sig till gris o kyckling blir det ca en tredjedels utsläpp jämf m nötkött.
  Det finns ju flera sätt, t ex att minska på flygresorna o köra etanol-el tom elbil så småningom. Men det är svårt att komma under 5 ton/år pga att man belastas med gemensamma utsläpp från samhällets olika funktioner. Hur skall vi bära oss åt, Martin. Har nog ställt denna fråga förut.

 • Vi har lyxproblem.
  Ner mot två ton, eller två jordklot går att komma idag utan att må dåligt på något vis, tvärtom.
  Men man har fått tänja på vissa regelverk i över ett decennium när det gäller alternativ energi. Men det är då stat, kommun och elbolag som är ansvariga för dem. Elbolagens regelverk har sitt ursprung i 1900-talets början. Som exempel, en elektriker har inte fått göra en inkoppling hemma utanför arbetstid, eftersom det är bolaget som stått för det lagliga ansvaret, inte elektrikern.

  Idag ligger en låginkomsttagare i Göteborg på 5-6 klot, medel 7 och höginkomsttagaren på 10 klot. Låginkomsttagaren använder företrädesvis kollektivtrafik.

  Även mitt stora problem är bilen eftersom jag bor på landet. Idag finns t ex Nissan e-NV 200 Evalia. Fortfarande dyr och ful, men tillräckligt stor och bra räckvidd, men om man bor på landet och med tanke på att det inte finns tillräckligt med laddstolpar så det fungerar det inte iaf.
  Räckvidden är 170km, förutsatt att man hindrar övriga som har bråttom, det är sommar samt nedförsbacke och man inte har hemlängtan. Effektiv räckvidd kan halveras vintertid. Nu pratas det om dubblad räckvidd inom ett par år. Men jag vill se det först. Man bör helst kapa hundratusen på nybilspriset.

  Samhället (världen) MÅSTE in och hjälpa till med väsentligt förenklade nationella (globala) regler runt alternativ energi och stötta användande och utveckling av elbilar mycket hårdare. NU.
  I Frankrike är det numer förbjudet med nya offentliga byggnader UTAN solceller. Förslaget gällde ursrungligen ALLA nya byggnader.

  Det måste till en omdaning av hela samhället och våra värderingar. Om vi klarar det vet jag inte, som det ser ut nu är det kört. Men om man vänder på det så har vi Voyager på väg ut ur solsystemet, vi har fordon på Mars, vi kan resonera runt universums utveckling ända tillbaka till bråkdelen av en sekund efter Big Bang och vi har kartlagt det mänskliga genomet, osv osv.

  Frågan är bara, vill vi?

 • Jag tycker om din vision och håller med om den till fullo. Tyvärr är, enligt min mening, ett av de stora problemen dagens ekonomiska system och med detta även ägandet av de gemensamma resurserna / vinstintresset. Det finns en liten grupp människor som tyvärr, genom sitt ägande av storföretag och andra egendomar, får ett allt stort inflytande / makt. De påverkar, trycker på, lobbar och mutar för att behålla sina vinster och sin makt och deras agenda är sällan till gagn för oss övriga dödliga och inte heller för miljö och klimat. Det behövs en övre gräns för detta. Visst ska man få vara rik, äga mycket m.m., men kanske inte så att det är att jämföra med ett mindre lands BNP. Inte heller ska man få ha så mycket makt att regeringarna i princip lyder minsta vink (jag har jobbat för en sådan person så jag vet). Åtgärdar vi inte detta lär vi inte få fart på de nödvändiga åtgärderna för att rädda vårt klimat. I princip behöver hela det ekonomiska systemet förändras.

  Ett annat problem är nationer och nationsgränser. Vi och dem-tänket är ett hot, som leder till snedfördelning av resurser och även felaktigt klimattänk med följd att inte tillräckligt görs. Så länge det får finnas nationer och nationsgränser och resurserna inte fördelas så att det kommer alla eller åtminstone de flesta till gagn kommer fattiga och stormakter i vardande (tidigare Kina, men fler är ju på gång) att göra sitt yttersta för att få samma standard och då hamnar klimatpolitiken på dekis. Dessutom kan det leda till krig. Alltså behöver vi sänka vår standard och tänka om samtidigt som de får ta del av våra resurser och hjälp att bygga upp ett bra miljövänligt samhälle för att öka deras standard samt se till att människor kan röra sig mer fritt. Då blir det mindre snack och mer verkstad.
  Tänk på att för lite över 100 år sedan behövde man inte visum eller pass… När väl nationerna blev starkare och dagens system kom till fick vi mer krig och större klyftor mellan fattiga och rika.

  Låter som rena kommunismen, men jag är faktiskt liberal egentligen och är också av den uppfattning att för att nå det jag vill kalla ett liberalt världssamhälle behövs åtgärderna ovan först. Det i sin tur kommer även att gynna klimatet och världen i övrigt. Kanske en utopi för ett släkte i utdöende.

 • Marre, du vet väl att de största bankerna har rätt att ”trycka” nya pengar genom skuldsättning. Horribelt.

 • Jo, bankerna är en del av problemet, men värstingarna vill jag nog påstå är de multinationella bolagen, som har en makt utan dess like. Bakom dem i sin tur sitter ett väldigt litet fåtal skrupelfria personer. Hade deras makt och pengapåsar beskurits rejält (utan att de för den del hade blivit fattiga – säg att man sätter gränsen vid 1 miljard) hade vi löst många av dagens problem globalt och kunnat sätta igång att reparera de skador vi åsamkat. Hade vi dessutom avskaffat nationsgränserna finns egentligen inte behovet av vapenskrammel. Nu minns jag inte var jag läste det, men om militärbudgetarna hade minskats med 90% hade vi haft medel till att såväl vidta åtgärder för att på allvar vända de senaste 150 årens negativa inverkan på miljön samt påbörja en terraformering av Mars. Inom 500 år skulle de värsta skadorna på miljön vara reparerade, mänsklighetens sätt att leva vara anpassad till vad jorden kan erbjuda samtidigt som Mars hade haft en atmosfär som det går att andas i (dock tar det millenier att skapa något som liknar jorden, men ändå). Det hela beror alltså på vad man väljer att prioritera. Idag är dessa prioriteringar helt åt helsike.