Högtryck på Atlanten ger vit jul?

Vädert kommande dagar styrs av ett högtryck på Atlanten. Det bidrar dels till att föra ner kallare luft över Skandinavien, dels att avkylningen ökar när luften subsiderar, dvs sjunker, och torkar ut.

På tisdag kommer ett relativt flackt lågtryck in över Sverige vilket ger snöfall på många platser.

Efter det bildas ett nytt högtryck på Atlanten vilket gör att vi får fortsatt vinterväder. Det ser ut att hålla i sig och ge en vit jul.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

8 CommentsLeave a comment

  • Även jag har förutspått denna mönsterförändring en tid – i en drygt veckas tid har ju modellerna pekat mot en kallare utveckling.

    John: Visst påminner den kommande tryckförändringen inte så lite om väderutvecklingen kring nyåret 1984-85? Visst är det svårt att göra historiska paraleller – men mycket tyder på att vi kommer att få en liknande om än inte lika extrem situation som då.

    Mvh Mattias

  • Håller med! Julstämningen förhöjs märkbart med knarrande snö och stjärnklar himmel! Ljuvligt!