Extremvärdesanalys är inte lätt

Av Anders Persson

Klimatdebatten handlar inte bara om medelvärden, t.ex. om medeltemperaturen har ökat eller minskat, det handlar ofta om antalet kraftiga stormar, skyfall eller värmeböljor (köldknäppar) har ökat eller minskat. Nedan har jag ett exempel på något slags hypotetiskt extremväder som förekommer 1-2 gånger per decennium dvs. i medeltal vart 5: eller vart 10:e år. Det kan vara orkanartade vindar, extrem köld eller katastrofala skyfall. Jag kan med bästa vilja i världen inte avgöra om detta ”extremväder” håller på att öka, därtill är antalet händelser alltför få.

Fig. 1: Fiktiva tidsserier av ett hypotetiskt ”extremväder” som inträffar ganska sällan.

Varför är detta viktigt? Jo, nyligen kunde vi läsa att ”värmeböljan” på Grönland sker vart 150:e år. Eftersom den senaste var 1889 så har det som inträffat ”i stort sett följt tidtabellen” enligt glaciärforskaren Lora Koenig vid Nasas Goddard Space Flight Center.

Innebär detta att vi kan lugnt vänta till mitten på 2100-talet innan nästa grönländska ”värmebölja” inträffar? Troligen inte. Det beror på hur stor den statistiska spridningen är runt medelvärdet 150. Är de observerade perioderna i det förflutna mellan 130 och 170 år så har var att göra med ett mycket periodiskt skeende.

Men extremhändelser inträffar ofta mycket oregelbundet och Lora Koenigs kunskaper om detta saknas i TT-telegrammet. Min gissning är att även om klimatet inte ändrar sig ett skvatt så kan nästa grönländska värmeepisod mycket väl ske redan om 50 år eller kanske 200 år.

För Grönland har vi klimatstatistik mer än hundratusen år tillbaka i tiden, tack vare iskärnorna man borrat fram. För våra nejder har vi trädringar, men säkrast är mänskliga observationer, men de börjar först på 1700-talet. För vissa typer av observationer har vi kanske bara statistik 50-70 år tillbaka i tiden. Och då blir det svårt att se trender i extremerna. Inom statistiken finns det en särskild gren som sysslar just med detta, ”extremvärdesanalys” (obs inte nödvändigtvis extrem v ä d e r analys).

Problemet är att det råder för närvarande ett kraftigt underskott på den slags expertis inom meteorologin. Det gör det lättare att misstolka vetenskapliga resultat som nästa bild visar.

Fig. 2: Samma som figur 1 men med uppdelning i klimatologiska 30-årsprioder.

Man kan, helt sanningsenligt, skriva att det skett en 50% ökning eller fördubbling under den senaste klimatologiska 30-årsperioden (1981-2010) jämfört med den förra (1951-80) och ge intryck av att en farlig ökning är på gång – utan att detta sagts!

/Anders Persson

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

18 CommentsLeave a comment

 • Då det kommer till ”värmeböljan” på Grönland så anser jag att vi faktiskt har tillräckligt med data för att dra en del slutsatser. Om vi tittar på denna figuren
  http://www.gisp2.sr.unh.edu/DATA/alley1.html
  som kommer från denna rapporten
  http://www.igsoc.org/annals.old/21/igs_annals_vol21_year1995_pg64-70.pdf
  så ser vi att dessa ”värmeböljor” över Grönland har minskat i frekvens de senaste 7000 åren. För 6000-8000 år sedan skedde en sådan ”värmebölja” ungefär vart 70:e år, medans de snarare har skett ungefär vart 250:e år under de senaste 2000 åren.

  Uttalandet om att de skulle ske vart 150:e år är ett genomsnitt av de senaste 10.000 åren.

  Med de trender som syns i klimatet idag så gissar jag att vi kommer återigen se en ökning i frekvensen av dessa ”värmeböljor” över Grönland. Det känns oroande.

 • Att ha glaciärer samt att ha snö och is på Arktis och Antarktis är bara en liten futtig tidsmässig parentes i jordens miljardlånga historia. Naturligtvis kommer denna snö och is att smälta igen, om inte förr så när kontinentaldriften har flyttat hela Antarktis till varmare breddgrader. Men det lär inte ske denna vecka.

 • Snälla nå´n. Det måste bli ett slut på dessa fantasifoster. ”Rainman” har en ovedersägligen korrekt infallsvinkel.
  Martin Hedberg et co. har ett synnerligen tröttsamt sätt att argumentera på som går ut på att hitta fakta som styrjker deras sjuka Nostradamus-teorier om jordens undergång. Låt oss en gång för alla slå fast att människan kan visst påverka men i så liten grad att den intre ens är mätbar i någon form ! Det som direkt diskvailficeras svenska självutnämnda experter typ fd meterologer numera klimatologer (!?!) är deras urusla träffsäkerhet beträffande samtliga prognoser = sämre än slumpen och att då tilltro deras tillrättalagda studier något som helst värde är samhällsekonomiskt slöseri. CO2-lögnen är absurd, tillika uppvärmningsteorierna som pga bilkörning i i ett land som Sverige är så sjukt att det borde vara straffbart. Reella påverkbara faktorer dock, slängs åt sidan då de inte ger några PK-pengar, t.ex. omloppsbanornas NATURLIGA påverkan och atmosfärstrycket reglering enl. Plancks lagar av utsläppet via utbrott osv, osv.
  VÄNLIGEN studera lite av Prof. Lars Bern mfl och inse att människan kommer alltid att förstöra för andra för att sjölv få det bättre, dessa, dagens miljömuppar, har som enda mål att i likhet med Sovjetstatens elitister slå blå dunster i ögonen på de som skall betala för deras lyxliv likt Maria Wetterstrands flygande till Finland VARJE vecka men samtidigt borde varje ANNAN människa verkligen låta bli flyget, särskilt till Thailand !

 • Om det nu vill säga är statistik? Så innebär ju det att det slumpmässigt kan inträffa extrem väder vart 5/10 år.

  Skulle man snabbt tyda ”garfiken” så kan ju det vara helt normalt i 9år innan det ens händer nått.
  Det kan ju ge ett intryck av att det är förhållandevis är mer normalt väder?

  Statistiken säger inte så mycket så vida man inte kan få ett spann på runt 200 år eller mer.

  Rätta mig gärna om jag har fel. Jag spekulerar fritt
  Mvh

 • Svar till Björn: Jo, det är detta som gör statistik så svår, men viktig. Alltså: har det överhuvudget skett någon “ökning” i det hypotetiska exempel jag visar? Eller är det bara slumpvisa variationer?

  Om man kan fastlägga att det inte är slumpvisa variationer så återstår den ännu svårare frågan: kommer förändringen att fortsätta? Det är dessa problem en lättsinnig journalist kan undvika genom att helt sanningsenligt och invändningsfritt säga att antalet extrema väderhändelser ökat med 50% eller fördubblats.

  Det lämnar åt lekmannen att själv dra slutsatser om huruvida vi är mitt uppe i en ökning av extremt väder i mitt exempel.

  OBS. Beträffande det verkliga klimatet så finns det betydligt mer, och statistiskt säkerställda, data som visar hur det förändras.

 • Jag läste för några minuter sedan ett inlägg i en vetenskaplig blogg, där det förkunnades att växthuseffekten inte ligger bakom avsmältningen av Antarktisk havsis, utan att en subglacial ravin, fylld med varmt hvsvatten, gör det. Det lät intressant, men till hur många % är det trovärdigt? Jag menar, de förklarar att ravinen står i förbindelse med havet, och att havsvatten därför flyter in, och äter av isen underifrån, men det har tydligen inte skett förut. Alltså måste havsvattnet värmts upp till den grad, att det krossat isbarriären till ravinen, och flytit in, varvid det senare kunnat börja smälta ned inlandsisen på Antarktis, om nu detta stämmer. Vad anser du om detta förkunnande, Martin?

 • Daniel: Jag läste samma sak i Aftonbladet, men om du kollar den här vetenskapliga bloggen
  http://ekologistas.se/klimat/nytt-klavertramp-av-aftonbladet/
  så får du lite mer klarhet i det hela.

  Upptäckten av den subglaciala ravinen har ökat förståelsen för hur isen på västantarktis smälter och forskarna kan därigenom bättre förutse smältningstakten och därmed även havsnivåhöjningen. Den ökade växthuseffekten har fortfarande ett finger med i spelet, men nu har man bättre förståelse för hur andra faktorer också påverkar.

 • 9 utav 10 till ”Trötter”, dock en sak. Gud styr över denna jord så faktum är att männikan har ingen påverkan alls, det enda vi kan göra är att ta hand om hans natur på bästa sätt – genom att hålla den ren & fin samt ordning & reda.
  MVH
  Sune

 • När man ser på Klart.se:s radarkarta över Sverige, ser man ett stort molnsjok över Sydsverige, med endast små gluggar med sol. Ändå säger just-nu-prognosen klart till halvklart i hela södra Sverige. Är Just-nu-prognosen för optimistisk då?

 • Trötter: Vilka vetenskapliga artiklar skrivna av Lars Bern ska vi läsa?
  Mig veterligt finns det inga.

 • Rainman: Att ha glaciärer samt att ha snö och is på Arktis och Antarktis är bara en liten futtig tidsmässig parentes i jordens miljardlånga historia.

  Trötter: Snälla nå´n. Det måste bli ett slut på dessa fantasifoster. ”Rainman” har en ovedersägligen korrekt infallsvinkel.

  Kan bara håller med!

 • Härligt med sunda infallsvinklar, klimatnojorna börjar tappa mark. Henrik Lassesson, bra inlägg. Det liknar EJ’s för övrigt.

 • det har vi märkt.men sluta tjata om era unika prognoser som aldrig stämmer.jo att det regnar för det har det gjort varje dag sen maj.otroligt nog.o sen ljuger ni om högtryck är på gång.men vilket årtal,2018 kanske.skulle jag lura folk som ni skulle jag få sparken.mäste finnas nåt sätt o lösa upp det där jävla lågtrycket som ni skyller på.tror det är gud som vill straffa semesterfirare.klimatbluffen har inte gått på

 • Jag läste att mätstationen uppfördes 1889 och man inte sett en sådan avsmältning där någonsin, dvs att senaste avsmältningen var >123 år sedan.

  Bar inlägg om statistik, Anders Persson! Samhället, och speciellt journalister, borde definitivt gå en kurs i att förstå statistik. Det är mycket dumheter man ser pga bristande förståelse av statistik.

  Gud skapade världen, så han måste vara utomjording. Då är vi tillbaks på det där med utomjordingarna och deras ansvar. 🙂

 • Blir det inte lite tokigt när det står att inlägget ovan är ifrån Martin? På startsidan står det Martin Hedberg: och sedan länken till inlägget. Är det inte dags att du också får ett ansikte så vi vet vem du är Anders?

  Martin: Jo, vi skall fixa det. Vi har en priolista med systemutveckling som vi kommer att ta tag i när det är full bemanning efter semestrar.

 • Ibland och ganska ofta hör man en del säga:

  ’det var en gång is där det nu är öken’ eller ’ förr var det varmare än nu ’ eller kanske ’ förr var det en gång kallare än nu’

  Känner ni igen det??

  Som om allt går sin gilla gång typ och därmed kan inget påverka eller göras åt saker.

  Man skulle inom politik / historia och ekonomi kanske då kunna säga : ’ en gång var Sverige en stormakt’ eller ’ Persien var ett rikt land en gång i tiden’ som om det skulle åter troligt blir så igen..

  För mig verkar det totalt puckat och irrelevant eftersom det är ett trubbigt och ur kontext taget påstående.

  Vad tycker ni?

 • Trötter,
  Du är genial:) Tack för ditt inlägg som känns bra. Allt människan gör kan inte påverka naturen , i alla fall inte mätbart. ta vilket exempel som helst och din ord håller ska du se. Skulle man vilja kan man också då se vid närmare granskning att många ämnen såsom CO2 och Metan bägge verkar ha en socialistisk böjelse eller rent av kommunistisk. Bara en sådan sak säger en hel del.