Ett index för både värme och kyla

Av Martin Hedberg

Diskussonen fortsätter. Så fort det dyker upp stormar, värmeböljor, torka och översvämningar så ropar ”miljönissar” på klimatförändringar och att vi måste minska utsläpp av både det ena och andra.

Men när det vräker ner snö och är kallt så att vattenledningarna spricker, då är de tysta och istället är det ”klimatförnekare” som skriker glåpord över såväl forskare som miljöskatter och incitament som betraktas som verkningslösa förutom att de förhindrar individens frihet.

Är det verkligen så svårt att hålla rätt på om det blir varmare eller kallare? Tänk om man kunde hitta någon form av index där man sammanställde temperaturer, hur stora områden de representerar och hur länge de varar.

Indexet, om det var heltäckande, skulle kompensera för hur vädret utvecklas över tiden och på olika platser. En mild vinter på ett ställe skulle kanske kompenseras av en kall sommar på ett annat ställe. Men en kall sommar på ett ställe kanske å andra sidan inte kompenserade en inte lika varm, men större till ytan, höst på ett annat ställe.

Om man hade ett sådant index och följde upp det över tiden, då skulle man ju få koll på förändringarna!

Hur skulle ett sådant index se ut? Det måste givetvis vara oberoende av mänskligt godtycke, det kan t ex inte vara baserat på antalet feta tidningsrubriker. Nej det skall vara objektivt och baserat på fakta.

Ett sådant index skulle t ex kunna vara om man tar medelvärdet av temperaturerna över hela jorden. Om man gör det år för år och jämför dem så får man ju dels en kompensation för olika årstider, dels en utslätning av vädret.

Land-ocean temperature 1880-2011. Från NOAA.

Som med alla bra idéer så kan man inte förvänta sig att man själv var först med att tänka ut dem. Man har samlat temperaturdata från många tusen olika väderstationer över hela jorden, land som över hav, under lång tid. Som synes finns en viss form av trend. Diagrammet börjar 1880 och går fram till och med 2011.

Men nu säger någon att haven innehåller så otroligt mycket mer energi än luften. Tänk om det bara skett en omfördelning av värme från haven till luften? Då skulle en till synes global temperaturökning i luften kunnat kompenseras av en minskning av samma energimängd i haven!

Nåväl, nedan ser ni förändringen av energi i haven, från ytan ner till ett djup av 700 meter. Som synes så har den energin ökat, inte minskat!

Ocean-heat-content 1955-2009. Från NOAA.

Att det blir varmare i luften betyder att luften innehåller mer energi. Samma sak med haven (och här är enheten redovisad i Joule direkt, dvs energi). Det absorberas även energi i mark och i glaciärer.

Om man summerar den totala förändringen av energi (dvs 100%) så ligger 93% i haven och bara ca 2,3% i luften. Även om man mest talar om temperaturen i luften så är det med andra ord kanske viktigare att titta på vad som händer i haven.

Var kommer all energi ifrån? Jo anledningen till att jorden inte är djupfryst är förstås att Solen lyser. Men lyser den kraftigare? Har det blivit mer energi?

Solar energy 1978-2009. Från NOAA.

År 1978 fick man upp de första satelliterna som på ett tillförlitligt sätt kunde mäta solstrålning (energi), därför börjar ovanstående diagram 1978. När det gäller solfläckar så finns det data som sträcker sig tillbaka till 1700-talets mitt. (Det finns en koppling mellan solfläckar, solfacklor och energi. Jag skrev om det i en tidigare blogg.)

Med reservation för att det skulle kunna vara variationer mellan olika våglängder så har nettoflödet från solen inte förändrats. Sedan slutet av 70-talet har det varit i stort sett lika sett över den 11-åriga solcykelperioden.

Och tittar man på de senaste åren så ser man att effekten från solen faktiskt har minskat. Att den senaste nedgången av solcykeln varat lite längre än de tidigare. Trots att det kommit mindre energi från solen till Jorden så har inte temperaturen på Jorden minskat i samma utsträckning. Inte heller mängden energi i haven.

Det finns en liten korrelation mellan mängden energi från solen till jorden och temperaturen i luften. Om man tittar på 5-års medelvärdet av temperaturen i luften så ser man att det svänger i paritet med solenergin.

Men överlagrat på detta finns en trend av stigande temperatur, från 1900 till 1940 och från 1970 fram till idag. Eller om man så vill från 1880 fram till idag.

Solen strålar ungefär som tidigare. Det som skapar uppvärmning är att planeten Jorden inte strålar ut lika mycket energi som tidigare. Om det är en skillnad mellan inkommande mängd energi och utgående, så blir det uppvärmning eller avkylning av planeten.

Så summa summarum:

 1. Det finns ett index som beskriver hur temperaturen, globalt sett, har förändrats. Den kallas ”global medeltemperatur” och den har uppenbarligen stigit.
 2. Andra stora reservoarer som lagrar energi, t ex haven, har också blivit varmare.
 3. Samtidigt som det blivit varmare på Jorden så har strålningen från solen varit i stort sett konstant (1978-2009).
 4. Under en period när energin från solen har minskat (från 2002) så har temperaturen i luften varit i stort sett oförändrad. Mängden energi i haven steg dock samtidigt.

Observera att jag i denna blogg, förutom i denna mening, vare sig nämnt växthuseffekt, koldioxid, metan, lustgas, ozon, vattenånga, aerosoler eller albedo. Jag har inte heller nämnt vulkanutbrott, kosmisk strålning, Saturnus, Venus eller Pluto.

Jag har inte förklarat i detalj varför det blivit varmare. Bara att det blivit varmare och att det inte bara har med solen att göra. Indexet som man använder sig för att avgöra det heter ”medeltemperatur”. För att den skall ha någon vettig mening behöver man beräkna den på global skala.

En ytterligare slutsats man kan dra av denna blogg i kombination med de två tidigare är att det uppenbarligen kan vara värmerekord i USA, regnrekord i hela Sverige, köldrekord på (minst) en plats i Lappland en dag samtidigt som det blivit en global uppvärmning de senaste hundra åren.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

44 CommentsLeave a comment

 • Jaså, Martin. Nu har du backat till att ”bara” påstå att det blivit varmare, utan koppling till CO2?
  Tack för upplysningen, men det känner jag liksom redan till. Har stått i tidningarna sen mitten av 90-talet. Lite dags att rapportera om detta nu när ökningen avstannat och ser ut att vända. Det syns ju tydligt i dina diagram att temperaturökningen nästan helt avstannat sen 2002, vilket överensstämmer med den minskade solaktivitet som ditt sista diagram visar.

  Martin: Hej Lennie. Vadå ”backat”? Jag ville till att börja med konstatera vad som har hänt. Om en liten stund kan vi resonera om varför det har hänt.

  Det här med att ”ökningen har avstannat och vänt”… Samma sak hände kring 1980-85 och 1990-95. Vad blev det av den ”avkylningen”?
  a) Noterar du att det finns en viss koppling till solaktivitet? Så när solen lyser mindre så är det inte konstigt att ökningstakten i uppvärmningen minskar. Frågan är vad som kommer att ske när/om solen börjar lysa lite kraftigare igen? Titta vad som hände 1985-90 respektive 1995-2000! Temperaturen steg igen. Och den gjorde det mer än den hade ”avstannat och sjunkit” föregående år.

  b) Noterar du att det även finns en hel del energi som ackumuleras i haven och att de fortsätter att ackumuleras energi i haven även efter 2002?

  c) Noterar du att vi inte är tillbaka på den temperaturen som rådde innan industraliseringen?

 • Martin// Vi är många på vårt kära jordklot som vill ha tillväxt, tillväxt och åter tillväxt. Detta i första hand för att vi tror den enda lyckan i världen är att tillskanska oss ett så stort ekonomisk kapital som möjligt. Se t.ex på ekorrarna hur dom ibland samlar på sig enorma mängder nötter. Allt beror på en instiktiv trygghetssträvan. Många gånger svår att förstå., men psykologiska tester har visat att den girigaste buken UPPLEVER som hon/han inte har någonting. Därför är det lätt att förstå att vi tillväxtfixerade inte vill höra talas om att vi bidrar såväl indirekt som direkt med att ”värma upp” vår planet. Att förstå sambandet kan ju kanske gå, men att tänka om är värre. Det smärtar. Å andra sidan kan man fråga sig vad våra efterlevende kommer att tycka när dom sitter på sina kala kobbar nedtyngda av pengapåsar, med verifikationer på kapital i banker som ligger 5-10m under havsytan och där eventuellt kvarlevande fågelarter låter som en förkyld Bob Dylan dagen efter. Dit kan vi komma om vi fortsätter tro att ”visselblåsare” fifflar med och tolkar data för att få forskningsanslag. Det ÄR verkligen naivt att tro och inte inse att människan inte kan påverka klimatet. //F.ö. Tycker det vore underbart om Zlatan lämnade det superkorrumpta AC Milan för underbara PSG//

 • Äntligen ett nyanserat och informativt inlägg Martin!! Min förhoppning är ju att man kan bedriva vettiga diskussioner här inne utan att varenda regnfall/torka indirekt ska kopplas till klimatförändringar. Det riskerar att urholka ditt förtroede över tid.

  Nu är det ju så, precis som du skriver, att det har skett en global uppvärmning de senaste 100 åren. Det är (i princip)alla överrens om. Vad många kritiker menar är ju att denna temperaturökning stannat av de senaste 10-15 åren och att ökningen inte följt utsläppen av växthusgaser. Vad har du att säga om det? Finns det bra förklaringar till varför det är så?
  En annan sak jag funderar över är varför man (SMHI idag t.ex) raljerar över att ökade översvämningar i Sverige skulle bero på varmare somrar. Det var lika varmt i Uppsala på 1700-talet som det är nu och dom senast somrarna har varit långt ifrån rekordvarma…har du en bra förklaring till det påstadda ökande extremvädret i Sverige?(varmare somrar köper jag alltså inte.

  Bifogar även en artikel där det påstas att extremvädret i världen inte ökat. Däremot inrapporteras fler naturkatastrofer idag än tidigare, precis osm antalet jordbävnibgar, epidemier osv. Att du med flera (IPCC t.ex.) rapporterar att extremvädret kommer att öka köper jag men att du/ni är så säkra på att vi ser effekterna redan nu gör mig väldigt misstänksam. Kommentar?? 🙂
  http://www.dn.se/nyheter/vader/vaderkatastroferna-har-inte-okat–annu

  Ser fram emot givande svar 🙂

  Martin: Att temperaturen ”avstannat” (jag sätter citationstecken eftersom det handlar om en relativt kort tidsperiod) trots att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat betyder inte att det inte finns någon korrelation mellan växthusgaser och global medeltemperatur.

  Som jag poängterat många gånger förut så finns det flera saker som påverkar globala medeltemperaturen. Och som jag skriver i både löptext, punktlistan och svar till tidigare kommentar så har solaktiviteten minskat de senaste tio åren. Det vore faktiskt underligt om det inte märktes alls på temperaturen.

  Samma sak, ”avstannande temperatur” hände 1980-85 samt 1990-95. Vad hände efter det? Jo det steg, ännu mer.

  När det gäller regnet: Det måste inte vara varmt här för att det skall regna mer här.
  Globalt sett så har det blivit varmare. Globalt sett så har det ”hydrologiska kretsloppet” ökat, dvs det avdunstar mer vattenånga och det faller mer nederbörd. (På vissa platser leder det till ”paradoxen” mer snöfall.) Det är inte så att vi i Sverige just dessa månader måste få både mer värme och mer regn samtidigt.

  När det gäller artikeln du hänvisar till så säger den ju faktiskt ”ännu så länge”. Därtill finner jag Pielkes uttalande ”Någon effekt av mänskligt orsakad klimatförändring på väderkatastrofer har inte någonstans kunnat påvisas för något fenomen.” lite underligt. Det är magstarkt att så tvärsäkert säga: ”inte någonstans” samt ”inte … för något fenomen”.

  Lite längre ner i artikeln påtalas dessutom hur andra har en annan syn på saken.

  Om vi hade haft en kopia av planeten Jorden som snurrade parallellt så skulle man kunna jämföra. I alla fall om det handlar om Sci-Fi eller biljardbollar. Men nu har vi bara en värld och det är svårt att jämföra vad som skulle skett om inte…

  Men samtidigt skall man komma ihåg att medelvärdet av tex temperatur eller nederbörd är en sammanräkning av en mängd olika värden. För att medelvärdet skall förändras så krävs (ja krävs) att dessa komponenter avviker från de tidigare.

  När det blir varmare så ökar antalet varma dagar. Och det är inte bara de ”i mitten” som blir varmare, även de extrema temperaturerna blir högre (det här är inget antagande, det är mätdata). Det är också därför som vi ser fler/längre/större värmeböljor idag än vad vi hade gjort om medeltemperaturen inte hade ökat.

  Samma sak gäller för tex det hydrologiska kretsloppet: Det är mer avdunstning vilket vilket på vissa platser leder till torka som annars alltså inte hade inträffat. Det är mer/kraftigare/större områden som det regnar över. Det är det som vi ser som, på en del platser som inte kan härbärgera detta, översvämningar. Den samlade bilden av översvämningar hade inte blivit lika omfattande om inte det hydrologiska kretsloppet hade ökat.

 • Hur skulle det vara om man ser lite filosofiskt på klimathotet och de parametrar som påverkar:

  1) Vi vet att koldioxid medför växthuseffekt, dvs motverkar utstrålning av värme.

  2) Vi vet också att det finns en naturlig variation hos klimatet.

  3)Vi vet också att vi för närvarande spär på (ökar) koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom fortsatt och utökad användning av fossila bränslen.

  Frågan är: Varför kan vi inte satsa på energislag som minskar den fossila förbränningen? Varför ska det vara så svårt att elliminera, eller åtminstone minska, energianvändning som baseras på fossila bränslen när vi vet att koldioxidhalten påverkar klimatet?

  Klimathotet är det största hot, tillsammans med kärnvapenhotet, som människan står inför. En stor satsning på vattenkraft, kärnkraft (fission) och i framtiden fusion är nödvändigt om vi ska bibehålla den höga energianvändning vi har idag. Annars behöver vi ändra vår livsstil och det tror jag är svårt – ingen vill väl det.

  Utvecklingen behöver hela tiden fortgå annars stagnerar mänskligheten. Social oro är också något som kan följa i spåren av minskad energianvändning – tunga industrier behöver minst dra ned och antalet arbetstillfällen minskar – medför i förlängningen social oro. Jfr med 30-talet och depressionen – vilket i alla fall delvis ledde till Andra världskriget.

  Men vi behöver minska energiuttaget från fossila bränslen och satsa på tillförlitliga energikällor som inte påverkar kilmatet – vattenkraft och kärnkraft (fission och fusion)! Vindkraft kan vi satsa på också men tillgängligheten hos ett vindkraftverk är inte ens 50 % idag…

 • Tack för ett suveränt blogginlägg. Det kändes nästan som att någon kastade en växthuseffekt i ansiktet på mig. Nu ska jag ta tag i sopsorteringen.. Tack!

 • Faktum är att gud styr vädret & jorden. Guds hand är oförutsägbar och någonstans i det hela, trots alla händelser på jorden finner vi hans kärlek till människan. – Jesus Kristus.Han kom till denna jord och kunde styra vatten & vind. Tro på honom och må ni bliva frälsta.

  Martin: Det är bra att känna tillförsikt och kärlek till sina medmänniskor. Men låt inte tro och religion förblinda dig från vare sig vetenskap eller ansvar för dina handlingar.

  Är det gud som har bestämt att klimatet skall ändra sig just precis samtidigt som vi släpper ut växthusgaser? (Kanske något slags straff?) Eller är det så att gud styr oss människor så att vi släpper ut växthusgaser, hugger ner skogar mm?

  Som du förstår är jag lite kritisk till synsättet. Man gör det lite för lätt för sig själv genom att skylla på högre makter.

  Så här är det: Vi människor har kollektivt, tillsammans, skapat den här situationen. Det var inte avsikten, men det blev så.

 • Bästa bloggartikeln jag läst här hittills (1-2 mån). Och inte bara det, bra debattklimat på kommentarerna 😉

 • Det är nog ingen, inte ens ”förnekarna” som förnekar att det finns växthusgaser, däribland CO2 (som dock inte är den kraftfullaste). Jag har sett uppgifter om att en fördubbling av CO2-halten motsvarar en ökning av instrålningen på 4 W och att detta motsvarar en medeltemphöjning av ca 1 grad. Om allt stannade vid detta fanns det ingen orsak till klimatalarmism. Men det är ju tröskeleffekter och positiva återkopplingskedjor som kan ställa till det. Men om dem tvistar de lärde. Det finns väl fyra el fem olika scenarier som IPCC satt upp. Det är väl bara att vänta och se vad som händer. I bästa fall händer inte mycket.
  De kurvor som visas i inlägget kan ju se väldigt alarmerande ut, men om man visade dem i absoluta skalor skulle variationerna vara knappt synliga som ett rippel på en linje. (Det är ett effektivt sätt att skrämmas på). T ex vilket absolutvärde är det på energiinnehållet i oceanerna?. Solenergivariationerna ligger på <1 promille. CO2 effekten på 4 W motsvarar ca 3 promille. Hur skulle så små förändringar kunna få så stora konsekvenser?

  Martin: Små variationer kan uppenbarligen även göra att planeten vandrar mellan istid och interglacial tid. Mellan dessa situationer är det 3-5 grader (i slutet av förra istider var jordens medeltemperatur ca 4 grader lägre än idag).

  Det vi verkar ha framför oss, kommande hundra år, är en uppvärmning på 2-4 grader, möjligen lite mer. Försiktigt räknat motsvarar det en halv istid.

  En stor skillnad är dock att förändringen går mycket snabbare idag än då vi gick ur förra istiden. Det, i kombination med långsamma återkopplingar, gör att systemet denna gång hela tiden är långt ifrån någon form av jämviktsläge.

  Det märks tex i att klimatsystemet inte är i balans avseende tex havens temperatur och glaciärernas massbalans. Vi har alltså inte sett det fulla utslaget av vad vi redan ”laddat” klimatsystemet med.

 • Tittar man på grafen för havstemperatur så står uppgången under tre år i början på 2000-talet för ungefär hälften av uppgången under 55 år. Inte heller är det någon tillfällig topp då data före och efter inte ”ramlat tillbaka”.

  Är mätningarna verkliga tillförlitliga eller finns det någon bra förklaring till denna plötsliga massansamling av energi i haven, typ en massa vulkanutbrott på havets botten?

 • Det märks hur den mediala intutningen av koldioxid har påverkat en hel del människor att sätta ett direkt likamedtecken mellan temperaturhöjning och koldioxidhöjning utan att ägna en objektiv tanke på hur verkligheten ser ut.

  Martin skrev ytterst tydligt längst ned att orsakerna kunde vara många. Ta tex Tottes artikel har ovan. Punkterna skulle kunna utökas med de andra punkterna i Martins lista, tex:

  4. Vi vet att ozon stoppar ingående högenergetisk strålning i mycket höga luftlager så de inte når jordytan.
  5. Vi vet att människan har minskat ozonet med utsläpp av bland annat CFC-gaser.
  6. osv

  Just att gå bort från fossila bränslen har vi i Sverige redan gjort största delen på 70- och 80-talet. Visste du tex att vi förbrukar bara hälften så mycket olja idag som vi gjorde 1970? Det beror på vårt kärnkraftsprogram som fick kol- och oljekraftverk att försvinna från elproduktionen, liksom uppvärmning av hem med olja att minska kraftigt.

 • ”Climate is what you expect. Weather is what you get.”

  Kommer inte ihåg vem som sa det men det kokar ner den här tidserans politiserade klimatpåverkanstramserier i sina beståndsdelar rätt bra, tycker jag.

  Allt i naturen är föränderligt, ständigt och jämt. Klimat är mindre föränderligt än väder. Väder är kaos(teori), Det är meningslöst att göra utsagor om kaotiska system och teoretisera om hur en sketen liten spårgas som CO2 kommer att tippa jorden in i klimatkatastrof eller inte (maken till erbarmerligt trams!?). Inom dessa naturliga föränderlighetens ramar uppstår givetvis extremer åt båda hållen båda avseende klimat och väder.

  Kan ni insupa denna kunskap nu och ägna er åt väsentligheter istället?

  Martin: Det är inte meningslöst att göra utsagor om vare sig väder eller klimat. Man kan förstå, men det krävs lite större ödmjukhet än du uppvisar i din kommentar, inom vilka ramar klimat och väder förändras.

  ”En sketen liten spårgas” visar sig har stor inverkan. På liknande sätt som ”en sketen liten” kvantitet bakterier kan få en människa magsjuk eller ”en sketen liten” räntehöjning kan påverka ett helt företags ekonomi.

  Det finns gott om exempel på hur förändringar av små saker kan få stora konsekvenser, såväl i våra samhällen som i naturen.

 • Glömde i hastigheten påpeka att det är SOLEN som styr klimat och väder på jorden, inte CO2. Det spelar ingen roll hur många ideologiska/köpta forskare eller politiker som säger nåt annat. Solen befinner sig just nu i ett s.k. maximum vilket kan förklara den starka molnbildningen (växthuseffekt!) som t.ex. leder till det myckna regnandet i Sverige denna sommar. Tittar man sen på solen i ett för våra dagar helt irrelevant framtida perspektiv så kommer solens påverkan på jordens klimat och väder att bli ännu extremare … rent outhärdligt extremt. Det finns inga politiska paroller om hur skattefinansierat GRÖNT vi skall tvingas leva som kan råda bot på universums fysikaliska lagar.

  Martin: Du säger att solen är i ett maximum just nu. Maximum i relation till vad, ett tio- femtio eller hundraårsperspektiv? (eller vad menar du?) Kan du redovisa någon trovärdig källa som bekräftar ditt påstående? Som du kanske ser i bilderna ovan så har solen MINSKAT sin utstrålning sedan 2002.

  Och förresten: Som du säkert har märkt så varierar såväl vädret som klimatet mer än solen varierar. Dvs det är inte (bara) solen som styr ”väder och klimat”. Det är många saker som påverkar väder och klimat. Bland annat sol, växthusgaser, aerosoler, albedo mm

 • Jag vet att CO2 gör planeten varmare. Men det jag har märkt är att det blir både varmare somrar och kallare vintrar och om det är varmare vintrar blir det kallare somrar. CO2 gör så att Jorden måste ändra vindriktningar och havsströmmar så att temperaturen jämnar ut sig så bra det kan, annars skulle CO2 förstört Jorden för länge sedan genom att värmen stannar kvar på samma ställe om det inte byter vindriktning, och det leder till stora konsekvenser. men för att jorden ska fixa klimatet så bra som möjligt från mer varma somrar så blir det kallare vintrar än normalt också. som vintern 2010/2011 när det blev -30 till -35 grader i Stockholm en vinterdag med fler mycket kalla dagar. men på sommaren har det blivit varmare, som år 2011 en vecka i Umeå var det runt +30 grader nästan varje dag i en vecka! och i Nordmaling var års högsta +32,6 grader! och i framtiden lär vi stöta på mer extrema vintrar och mer extrema somrar! men om inte Jorden skulle gjort någon förändring med vindar och vatten sedan vi började med olja så skulle nog Jorden legat risigt till. 🙁

 • Jag håller med Triton – Gud styr vädret. Dock vill jag tillägga att Gud finns i var och en av oss, liksom vi finns i Gud. Därför har vi makt att påverka vädret genom våra tankar.

  TOTTE, jag håller med dig om att det borde vara enklare att minska eldandet av kol och fossila bränslen. Dock håller jag inte med dig om att klimathotet är det största hotet. Jag ser det inte som ett hot över huvud taget. Det största hotet människan idag står inför är avskogningen av planeten.

 • Martin, skillnaden mellan nu och 1980-85 kanske är att nu spår astronomerna att solens aktivitet kommer sjunka framöver och framkalla en miniistid, vilket inte var fallet då för 20 år sen. En annan skillnad är förstås att fler människor idag är medvetna om sin makt att påverka med tanken, och kan använda denna för att påverka saker i rätt riktning.

 • Martin, du glömmer också att på 80-talet hade man inte ens börjat tala om global uppvärmning, så den minskning som skedde då gills inte. Så flack som kurvan över temperaturökningen är nu, har den aldrig varit sen början av 90-talet då man först började tala om global uppvärmning.

  Martin: Du menar alltså på allvar att du tror att det är själva tanken på global uppvärmning som värmer upp planeten?

  Hur menar du att ”den minskning som skedde då gills inte”? Har den inte inträffat eller bortser du från den för att den inte passar din ”modell”?
  För övrigt, och det kanske passar din model, så pratade man om global uppvärmning före 80-talet.

 • Triton och alla andra som håller med honom, ni tror alltså att en sagofigur styr vädret? Detta är tyvärr ingen kyrka, utan en väder/klimat-blogg. 😉

 • hej jag håller med dividendum solen styr klimatet på jorden det kommer att hända massor av natur katastrofer av olika slag typ jordbävningar med tsunamis stormar vulkanutbrott stenar från rymden kommer att falla ned på jorden vissa av dessa katastrofer kanske vi kan lära oss att förutse,och kanske påverka men klimatet är knappast en av dom vill vi ha varmare och torrare är det säkrast att gå inomhus.Sedan har det alltid funnits människor som levt gott på att skuldbelägga andra tex genom religion även klimat religonen,verkar fungera bra mvh anders

  Martin: Nu handlar ju inte klimatförändringar så mycket om att man inte gillar vädret. Snarare handlar det om torka, översvämningar, spridning av vektorburna sjukdomar (tex malaria) och skadeinsekter, havsnivåhöjning, försurning av haven, skogsbränder mm. Skall vi ha jord- och skogsbruket inomhus också?

 • Hej Martin, intressanta diagram och en pedagogisk text! Jag har läst inläggen om allt från gud och tankekraft till konspirationsantydningar och har en liten fråga efter det: Du säger att om temperaturen ökar i haven så får man en större avdunstning och högre luftfuktighet atmosfären vilket leder till moln och regn. Någon sa att vattenånga ger växthuseffekt, men jag trodde att moln minskade temperaturen genom reflektion (i alla fall så upplever jag det så här där jag är). Nu undrar jag då hur den ökande koldioxiden förhåller sig till den ökande vattenångan. När tar vattenångan ut effekten av koldioxiden?

  Martin: Vattenånga är en växthusgas precis om koldioxiden (och metan, lustgas, ozon och freoner). De ta inte ut varandra.

  Däremot har vattenångan en förstärkande effekt på förändringar av koldioxid: Mer koldioxid (eller någon annan växthusgas) gör att det blir lite varmare. Det gör i sin tur att det blir lite mer vattenånga i luften. Det kallas för positiv (förstärkande) återkoppling (”positive feedback” på engelska.

  Vattenångan reagerar direkt (storleksordning timmar) på förändrad temperatur. Men det finns även en positiv återkoppling på metan och koldioxid, men den är betydligt långsammare: När det blir varmare så töar permafrost. Biologiska processer startat i markerna vilket frigör metan och koldioxid. Vidare så finns det metangas infruset som så kallade ”metanhydrater” i permafrost under marken och på havsbotten i Arktis. När det blir varmare kan dessa frigöra och stora kvantiteter metan frigörs till luften (vilket skulle göra de ännu varmare).

  Men det finns även negativa (bromsande) återkopplingar och det är nog främst de du tänker på med molnen: Med mer vattenånga i luften kan det bildas mer moln och dessa hindrar instrålning. Men nu är det inte riktigt så enkelt. För moln hindrar även utstrålning, det sker tex nattetid. Moln kan alltså både ha en kylande och värmande effekt. Det beror på: tid på dygnet, på vilken latitud, vilket underlag de skymmer och på vilken höjd de befinner sig.

  Kring dessa frågor kretsar mycket av de stora frågorna: Hur stor kylande/värmande effekt har molnen? När och var? Hur mycket påverkar de partiklar som vi människor släpper ut (så kallade ”aerosoler”)? osv.

  IPCC har sammanställt olika faktorers inverkan i ett diagram som du hittar på http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html

  OM molnen netto skulle ha en negativ (istället för positiv) återkoppling så kan de i alla fall inte kompensera tillbaka samma temperaturförändring som växthusgaserna gjort. För skulle de göra det så skulle ju temperaturen falla tillbaka och molnigheten skulle ”återställas”. Men molnen kan ha en betydande effekt som man måste beakta. En del av molnen skapas av ökad luftfuktighet, en del av ökad mängd aerosoler.

  Notera också att det inte måste bli mer moln bara för att det blir varmare och luften blir fuktigare: I takt med att luften är varmare så kan den ju behålla fukten. Det är egentligen först när en varm och fuktig luft kyls (tex när den stiger i ett stackmoln eller tvingas upp över ett berg) av som det bildas moln.

 • hej martin oavsett om vi tycker olika är det starkt att du inte censurerar smått förolämpande inlägg tack, det är bra gjort.

 • Intressant Martin!
  Man ska ju också komma ihåg att vi befinner oss på en tunn jordskorpa på flytande varm magma i jordens kärna. Kärnan som bestrålas av solvinden. Ett ganska komplext system. Energin i jordens kärna kanske t.om. har ökat mer än haven? Vet inte hur mycket buffert det finns i kärnan men om oceanerna (som ju har en mycket mindre massa och energi än kärnan) blir varmare, lär det nog märkas efter ett tag om magman får mer energi och rör på sig och jordskalven och vulkanutbrotten ökar i frekvens? Skulle vara intressant och se ett diagram på ev. ökning i jordskalv och vulkanutbrott i korrelation till dina andra diagram.

 • Per Svensson; Antal jordskalv och vulkanutbrott har inte ökat. Bara rapporteringen om dem.

 • Tack för en superbra blogg! Verkligen bra förklarat så de flesta förstår vad som håller på att hända med jorden. Att några förnekar eller blundar är tråkigt men så är det ju alltid. Hoppas några fler efter att läst här tar ansvar för sina handlingar. Tråkigt att politikerna som borde läsa bloggen verkar ha annat för sig. Synd att det blir våra barn som får betala för vårt ansvarslösa sätt att leva. Viktigast är inte tillväxten, utan det är miljön som vi är helt beroende av, trots att vi inte vill erkänna det.

 • Samma tjat hela tiden, Martin! Snacka mer väder istället, sämsta sommaren sedan 1987. Är det du själv Martin som är ”EJ”. Konstigt att ”EJ” bara dyker upp i dina klimatinlägg?

  Martin: Nu fick du förmodligen en person att vika sig dubbel av skratt: Han/hon som skriver under pseudonymen ”EJ”.

  Det var bara en enkel fråga från dig, men ändå en av de mest underliga jag fått. Varför skulle jag skriva så irriterande kommentarer/frågor till mig själv som jag sedan var tvungen att svara på?

  Bäst dock att jag svarar tydligt: Nej, det är inte jag som är ”EJ”.

  Utöver det så kan jag lugna dig med att jag inte författar under pseudonym. Om jag har skrivklåda eller vill få något sagt så gör jag det genom en ny artikel.

  PS. Jag tycker att artiklar och kommentarer har ett betydligt större värde om de undertecknas av dess korrekte författare med korrekt namn. De får större tyngd och jag anstränger mig mer med svaren till dem. DS.

 • Håller förstås med i berömmet av inlägget.

  Har sagt det förut: Mer energi i atmosfären leder till extremare väder.

  Människan har i allt högre hastighet sett till att den energi som kommer från solen, och de lager av lagrad solenergi som vi eldar upp, blir kvar här. Men inte nog med det, vi eldar ljuset i bägge ändar!

  Naturen har förmåga att balansera den vågskål den själv utgör. Tyvärr tycker människor inte om naturen. Människor gillar mera dubbelgarage och altan i giftimpregnerat virke, banan och kaffe på morgonen, och bilåkning helst hela dagen. Man ersätter således fager natur med bl a ovan. Det är inte så bra, för då skadas de balanserande mekanismerna och processorna. Därmed blir det också svårt och svårare och svårare att återgå i balans

  Det kanske låter flummigt och påhittigt det här, och jag är väl en skogsmulle-tomte eller nåt. Inte finns det väl nån här gillar kaffe, altan, dubbelgarage och banan?

  PS http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Varlden/juni-2012-gott-om-varmluft-pa-norra-halvklotet-men-inte-over-skandinavien-1.22874

 • Jodå, Fredrik, vi är många som gillar kaffe, snus,altan och banan. Det viktigaste är dock att det mesta här i livet beskrivs nyanserat. Ödmjukhet är också något vi borde hålla högt. Att ”ha rätt” är inte det samma som att få rätt. Vidare om vi genom emperisk vetenskaplig forskning kan verifiera en tes så innebär det inte att den sammantagna uppfattningen/upplevelsen av hur olika faktorer verkar i precis motsatt riktning i någon mening är fel. Att beskriva verkligheten är svårt ibland, nästan omöjligt eftersom vi upplever den olika. Mångfald är nog trots allt motsats till enfald.

 • Maggan: Läs på lite vad tillväxt betytt för miljontals människor de senaste 100 åren innan du kör dina floskler om tillväxt/miljö. Miljontals människor har gått från extrem fattigdom till att ha ett drägligt liv. Det finns mycket kvar att göra och orättvisorna är fortfarande gigantiska men innan du har ett bättre alternativ än fortsatt tillväxt så anser jag att du får hålla dina floskelkommantarer för dig själv….

  Seadn ska man komma ihåg att tillväxt och utvecklig av u-länder kan leda till bättre miljö! Du får gärna kalla mig miljöfientlig men då kallar jag dig för människofientlig….

 • Martin, det är dags att inse att detta är internet på 2010-talet. Det är numera ganska ovanligt att man använder sitt fullständiga namn på internet (Facebook är det stora undantaget). Så även på denna sida. Vissa använder enbart förnamn, men såvida det inte är ett mycket ovanligt namn kan du väl ändå inte på fullt allvar påstå att det är någon skillnad jämfört med att använda alias?

  Martin: Hej 53Hk.-3+f€. Kul att du hörde av dig. Skojigt namn du har förresten. Frågan är vad man skall med ett så unikt namn till om man inte använder det annat än för att vara anonym. Eller tilltalar dina vänner dig med det namnet också?

  Det fina med att vara personlig är att man kan mötas och att man troligen blir bemött med mer respekt än om man kallar sig för en något med avsikt att inte bli igenkänd.

  Jag har förståelse för att man vill vara anonym eller uppträder under falskt namn om man slåss mot regimer i tex Kina eller Nordkorea. Men man skall vara bra konspiratoriskt lagd för att inte vilja ställa upp med sitt rätta namn på en väderblogg i Sverige.

  Nu är det ju inte ett krav från vår sida att våra kommentarer skall vara personliga. Men som jag sade tidigare: Sannolikheten för att du skall bli tagen på allvar minskar om du kallar dig 53Hk.-3+f€ istället för Kalle Johansson.

  Syftet med att ange sitt namn är inte att någon annan skall kunna identifiera dig, det blir bara väldigt mycket trevligare att konversera.

  Vad är syftet med att INTE ange sitt korrekta namn?

 • Martin,
  Du säger att det bara är för att ”det blir bara väldigt mycket trevligare att konversera”. Vaddå trevligare? Om man läser tidigare bloggar så är det vissa som inte är så trevliga (inklusiv dig ibland), så var är det för mening att vara trevligare genom att skriva sitt riktiga namn, när du inte är så värst trevlig själv ibland???……..
  Och jajaja, jag vet att du tycker jag är ohyfsad, otrvlig och allt vad det nu är, och förmodligen kommer du att deleta mitt inlägg, men det är vad jag tycker. Jag vet att du iallafall ser den!

  Det kan ju vara bra att vara anonym. Man vet aldrig om det kommer en man inrusande i ditt hus och attackerar dig……
  Som har sett ditt riktiga namn på Klart.se blogg och är arg……

  Martin: Man skall inte raljera över hot. Menar du att det vore bättre om även jag var anonym?

  Själv önskar jag att samhället snarare var mer öppet och än att folk anonymiserar sig själva. Som sagt var, vi lever i en demokrati, inte i en diktatur.

  Om jag tolkar dig rätt så alltså anledningen till att man bör vara anonym att man då slipper repressalier och attacker. Men det förutsätter väl nästan att man anstränger sig för att reta upp folk?

  Det gör att det är rimligt att anta att de som skriver anonymt gör det för att de skall kunna ”ta ut svängarna” och vad mer? Är det med det filtret som du anser att vi skall tolka inlägg från tex ”EJ”, ”nulldev”, respektive dig själv? Tycker du att det är en önskvärd utveckling?

  Vi kanske alla skall vara anonyma? Det skulle bli enklare: Vi anställer folk som kanske är meteorologer och så skriver de och låtsas vara experter på de ämnen som de faller dem in att ha åsikter om. Ingen skulle kunna kolla upp dem eftersom de alltid var anonyma eller skrev under låtsasidentitet. Skulle det vara bra?

  Eller så väljer vi ett annat spår som jag faktiskt har varit inne på tidigare: Vi skulle kunna ändra policy här på forumet så att man inte kan vara anonym eller skriva under pseudonym. Det skulle bli lite krångligare för er och kanske minska kommenterandet. Men dialogen skulle nog också bli hövligare. (Vi skulle också slippa en hel del spam, reklam för roliga piller mm som jag rensar bort manuellt.)

  Jag hoppas att alla som läser och skriver gör det med ärligt uppsåt och att de (ni) står för vad ni skriver. Det blir en betydligt bättre dialog och man får fler seriösa svar om man dels är trevlig, dels skriver under sitt riktiga namn.

 • Snälla StigReinebo, om din kommentar avser mitt inlägg så ska du läsa det och sedan kommentera med hänvisning till vad som skrivits – artighet och hyfs och ödmjukhet kräver det. Om du däremot vill göra ett eget inlägg så ska du inte hänvisa till vad jag skrivit.

  Det här är en logisk/semantisk kullerbytta, StigReinebo:
  ”Vidare om vi genom emperisk vetenskaplig forskning kan verifiera en tes så innebär det inte att den sammantagna uppfattningen/upplevelsen av hur olika faktorer verkar i precis motsatt riktning i någon mening är fel.” Förstår att du har lätt för att vara ödmjuk. 😉

 • Henrik!
  Du är visst politiker eftersom du tog så illa upp.
  Kanske har du också en hel del att läsa på? Jag är säker på att människorna i de så kallade U-länderna hade klarat sig bra utan våra vapen,att bli instängda i fabriker med urdåliga löner och att storbolagen lagt beslag på deras jordar eller att deras skogar skövlas. Pengarna går tyvärr inte till de som behöver dem bäst. Det finns delade meningar om vad ett drägligt liv är och människofientlig är jag inte.

 • Fredrik// Kul att du förstått att det är lätt för mig att vara ödmjuk i alla fall:)D

 • Bloggare som dig Martin vill vara ickeanonyma. Det ligger i er natur, antingen vill man missionera sina åsikter eller sitt utseende eller något annat som stärker er självkänsla. Det syns tydligt att du ingår i denna kategori efersom du fullständigt går i gång på klimatfrågan, annars kunde det ju räckt med vädersnack och lite klimatkrydda. Nu är det precis tvärtom. Det är inte ett dugg ovanligt att bloggare använder sig av falska antiprofiler, just för ännu mer kunna hävda sina åsikter på det absolut bästa sättet och kunna ge de bästa kommentarerna. Det var endast en enkel fråga till dig, tack för svaret.
  Att du har svårt för oss som vill vara anonyma, får du nog vänja dig vid. Många har ovanliga namn, har känsliga yrken eller har tidigare varit utsatta för brott. Personlig integritet är ett trevligt ord.

  Martin: Om det finns skäl att vara anonym så skall man givetvis vara det, det är en rättighet. Men rättigheten kan även utnyttjas för tex personliga påhopp, lobbyverksamhet och ”kampanjer” av olika slag. Det är inte lika lyckat.

  Jag har svårt att se varför någon åsikt som avhandlas på en svensk vädersajt skall vara så kontroversiell att den kräver att man är anonym eller skriver under pseudonym. (Även om denna diskussion mest berör tidigare inlägg.)

  Japp, jag går igång på klimatfrågor. Men det jag egentligen går igång på är när man hanterar vetenskap på ett ovetenskapligt sätt. Mitt område rågkar vara meteorologi/klimat, men jag tycker att det är precis lika illa om det sker inom någon annan disciplin som t ex medicin, matematik eller historia.

 • hej martin såg att du svarat på mitt inlägg, på tal om att jordbuk måste ske till stor del utomhus vet jag att så är fallet pga att jag själv är lantbrukare.men i sverige har vi turen att slippa jätte extremt väder trots detta får man sällan den perfekta skörden.om klimatet har förändrats under min tid som lantbrukare rör det sig om icke märkbara skillnader,dock skiftar vädret år från år.

 • Citerar dig:”Jag har svårt att se varför någon åsikt som avhandlas på en svensk vädersajt skall vara så kontroversiell att den kräver att man är anonym eller skriver under pseudonym”

  Ok, är det så man kan se det, då ber jag att få upplysa dig om att en kommentar på din blogg finns överallt, inte minns som en ev. sökträff på Google. Är du öppen på internet engång så är du alltid öppen.

  Martin: Självklart. Frågan är varför någon överhuvudtaget skulle reta sig på något du har skrivit kring vädret?

  Den sortens frågor som man skulle kunna reta sig på (vad vet jag: extrema politiska eller religiösa åsikter, personangrepp mm) hör inte hemma på denna blogg, de får man ventilera på andra platser om man nu måste. Och då är det där du skall vara anonym.

 • ”Själv önskar jag att samhället snarare var mer öppet och än att folk anonymiserar sig själva. Som sagt var, vi lever i en demokrati, inte i en diktatur.”

  På DEN punkten är vi överens Martin. Men vad tänker du på när du säger att det talades om global uppvärmning före 80-talet? För det kan inte ha varit 70-talet, för då talades det ju om global nedkylning.

  Gällande tanken, ja våra undermedvetna övertygelser har stor påverkan, även på vädret. Det går att påvisa experimentellt, och är alltså inga gissningar. Delvis anser jag att detta beror på, att människans medvetande och Jordens är ett, vi är en enda levande varelse. Vädret är som ett ansiktsuttryck, som visar Jordens känslor.

  Martin: Hej Lennie. Jo tex att Amerikanske presidenten Lyndon Jonson talade om global uppvärmning inför kongressen 1965: (Lyndon Johnson. Special message to Congress, 1965)
  ”This generation has altered the composition of the atmosphere on a global scale through … a steady increase in carbon dioxide from the burning of fossil fuels.”

  Det var inte bara forskare som kände till att klimatet förändrades eller varför det skedde/sker. Om USA:s president visste det, och talade om det, 1965 så får man nog säga att det var allmänt känt. Eller i alla fall borde vara det.

 • Men hallå, det handlar inte om vad man säger på nätet här och där, för mig och många fler så handlar det om att inte alls ange sitt namn på nätet. Därför väljer man att vara anonym oftast på alla ställen. Namn och personuppgifter kan missbrukas och ställer till det för oss som har ovanliga namn och känsliga yrken, och vill värna vår integritet. Jo jag struntar i vad folk tycker om mina väderåsikter men nagga inte på vår möjlighet till anonymitet.
  Ofta är det inbitna politiker som tycker illa om anonymitet på nätet, de som sägs värna om demokratin, och i en demokrati skall man väl få vara anonym eller lever vi en demokratur?

 • censur är ett annat dåligt verktyg som borde avskaffas,i en blogg säger jag vad jag tycker och vill jag krydda mitt argument med svordomar och könsord så borde jag i demokratins namn får göra det,tål man inte kränkningar ska man inte blogga eller bedriva verksamhet på internet,det är min åsikt,

  Martin: Då får du skriva dina svordomar på din egen blogg, det kan ingen hindra dig från -så länge du inte driver hets mot folkgrupp, förtal och annat som är reglerat i lagen. Men då är det polisens sak att hindra dig. Det är din fulla rättighet i demokratins namn.

  Men varken du eller någon annan har dock rättighet att skriva vad ni vill på tex den här bloggens kommentarer. Det är nämligen min rättighet att skriva vad jag vill på den här bloggen. Respektive min rättighet att inte låta vem som helst skriva vad som helst -på den här bloggen.

  Det är på samma sätt med andra media: Varken du eller jag har någon som helst rättighet att skriva på tex Dagens Nyheter.

  Och om man vill, men inte får, skriva på dn.se, eller här för den delen, så har man inte blivit censurerad. Man har däremot blivit refuserad.

  Censur är det bara riktigt mäktiga organ som kan bedriva. Censur betyder att någon (oftast staten) hindrar dig att överhuvudtaget uttrycka dina åsikter.

 • jag håller med om att skyddad personlighet är viktigt på nätet av många olika anledningar,företag ska ju dessutom anställa folk för deras kompetens inte deras intressen,politisk agenda eller något annat i människans privatliv,tyvärr rotar olika myndigheter,bolag och företag allt för mycket i vårt privata liv som inte angår dom,sorgligt men sant

 • Bortsett från allt trams om religion och anonymitet…
  Tack för en intressant blogg om VÄDER!