Därför blir det ingen ny istid

Solfläckar

De senaste dagarna har såväl internationell som svensk media publicerat flera artiklar som handlar om att vi skulle kunna få en ny ”lilla istid” inom något tiotal år. Det blir inte så, man har missförstått alternativt övertolkat vad man kan dra för slutsatser av en forskarrapport.

I det här fallet är det dessutom inte ens en vetenskapligt testad och publicerad rapport/artikel, det är en artikel som presenteras på en konferens! Det betyder inte att den är felaktig, men det betyder att man inte skall tillskriva den alltför mycket uppmärksamhet innan den blivit vetenskapligt granskad.

SolfläckarDet finns mycket att säga, men två saker slår mig tydligt:
1. Att en rapport/påstående som ”går emot strömmen” får så stor uppmärksamhet.
2. Att man inte anstränger sig mer för att beskriva vad forskarna egentligen säger.

Den första punkten är nog ett resultat av mänsklig empati i kombination med önsketänkande. Vi tycker spontant lite illa om ”etablissemanget” och vill gärna se den ensamme, listige riddaren välta detta.

Eftersom vi även blivit upp till öronen mättade med bevis om hur illa det är ställt med globala uppvärmningen och att vi människor bär skulden, så vore det även skönt om det visade sig att naturen/solen var god och räddade oss. Inte för att en istid skulle göra det, men om det ändå skulle bli istid så gjorde det ju inget om vi hade för-värmt lite så att den blev mildare.

Den andra punkten är ett resultat av dålig journalistik, ”kreativa” bild- och rubriksättare och en febril jakt på klick-vänliga artiklar.

Så det blir alltså ingen ny istid?

Nix. Det som Professor Valentina Zharkova presenterade är en modell som beskriver hur solfläckarna varierar. De skriver i ett pressmeddelande att:

”It is 172 years since a scientist first spotted that the Sun’s activity varies over a cycle lasting around 10 to 12 years. But every cycle is a little different and none of the models of causes to date have fully explained fluctuations.
A new model of the Sun’s solar cycle is producing unprecedentedly accurate predictions of irregularities within the Sun’s 11-year heartbeat.
The model draws on dynamo effects in two layers of the Sun, one close to the surface and one deep within its convection zone.
Predictions from the model suggest that solar activity will fall by 60 per cent during the 2030s to conditions last seen during the ‘mini ice age’ that began in 1645.”

Det man har gjort är att:

A: Man har skapat en ny, och som man hävdar bättre, modell av ”solar activity”, dvs antalet solfläckar.
B: Man använder denna för att göra en prognos på ”solar activity” och finner att den kommer ha ett nära minimum år 2022 och två ”full phase separation” mellan 2030 och -40. Då skulle antalet solfläckar falla med 60% och det har inte inträffat på 370 år.
C: När de två vågorna däremot är i fas med varandra får man en förstärkning av solfläckarna.

Jag kan börja med att förtydliga att ”solar activity” inte är solenergi. Solar activity är antalet solfläckar. Det är detta som beskriver solens 11-års cykel.

Modellen bygger på utsläckning eller förstärkning av två processer som har olika periodicitet. När de ligger i fas med varandra förstärker de varandra, när de ligger i motfas släcker de ut varandra.  56477main_destructive

Mängden solfläckar har i och för sig en koppling till mängden energi som når jorden genom kopplingen till ”solar flares”. Jag har skrivit om det tidigare, tex ”Håller solen på att somna?” och ”Stigande temperatur med eller utan solfläckar”.

Skillnaden i hur mycket energi solen strålar ut är mindre än 0,1% mellan låg och hög ”solar activity”.

SolenergiSolenergi (rött) och dess koppling till jordens medeltemperatur (blått). Från Wikipedia.

När det är låg ”solar activity” så strålar solen med 1366 W/m2 och när den är hög strålar solen med 1367 W/m2 utanför jordens atmosfär. Detta påverkar jordens klimat, men inte så mycket som man tidigare trodde. (Grafen ovan visar dessutom hur ”solar activity” påverkar jordens medeltemperatur. Det finns en viss påverkan, men den är liten jämfört med ökningen orsakad av växthusgaser och albedoförändringar.)

En artikel i vetenskapliga tidskriften Nature (Regional climate impacts of a possible future grand solar minimum) skrev om en eventuell effekt av minskad solaktivitet i fjol, 2014 (underligt att den inte fick så mycket uppmärksamhet?):

Any reduction in global mean near-surface temperature due to a future decline in solar activity is likely to be a small fraction of projected anthropogenic warming. However, variability in ultraviolet solar irradiance is linked to modulation of the Arctic and North Atlantic Oscillations, suggesting the potential for larger regional surface climate effects.

 

Solfläckar

Antalet solfläckar sedan 1600-talet. (Wikipedia)

”Lilla istiden” i slutet av 1600-talet (Maunder minimum) och början av 1800-talet (Dalton minimum) var dessutom relativt lokala. De påverkade klimatet i Europa och Nordamerika, men hade begränsad inverkan på hela jordens medeltemperatur.

Som synes av grafen nedan så a) syns knappt ”Lilla istiden” på global skala, och b) har vi redan nu höjt temperaturen med råge över de förändringar som förekommit de senaste tusen åren, alltså inkluderande Lilla istiden.

PAGES2k_MBH99

Jordens medeltemperatur rekonstruerad tusen år tillbaka i tiden. Gröna punkter är 30-års medelvärde av PAGES 2k rekonstruktion. Röd kurva visar global medeltemperatur enligt  HadCRUT4 data från 1850 fram till idag. Blå kurva och yta är orginalet till ”the hockey stick” av Mann, Bradley and Hughes (1999 ). Grafik av Klaus Bitterman. Källa: Thinkprogress.

Den effekt av minskad solaktivitet som Professor Valentina Zharkova föreslår skall inträffa 2022 samt 2030-40 skulle på sin höjd motsvara ett par år av uppvärmning. Och värmen skulle dessutom ”återtas” när de två dynamiska effekterna några år senare istället samverkar.

Att dra slutsatsen att det skulle bli kallt som under ”Lilla istiden” (som dessutom inte var kall globalt sett) bara för att solfläcksaktiviteten under ett par år liknar det som varade under många år då, är att dra för långtgående slutsatser.

Atmosfären är helt annorlunda nu, det krävs mycket större minskning av energin från solen för att det skall bli kallt igen.

Det blir ingen istid. Det kan bli ett hack i den i övrigt stadigt stigande temperaturen.

/Martin

Den som vill läsa mer kan göra det på tex Uppsalainitiativet, HotWhopper eller AndThenThereIsPhysics.

 

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

110 CommentsLeave a comment

 • Intressant att det är så stora osäkerhetsintervall. Det kan alltså mycket väl ha varit lika varmt som nu under stora delar av de senaste tusen åren.

  • Inte ”mycket väl” för värdena i kanterna, i synnerhet inte under lång tid.
   Det mest sannolika hittar du närmast linjen i mitten.

   • Det mest sannolika är väl ändå att temperaturen har varierat så att den har varit i den övre delen av osäkerhetsintervallet vissa tider och i den nedre delen andra tider. Det räcker med en väldigt kort period längst upp i intervallet för att det ska vara jämförbart med nuvarande varma period.

    • Varför skulle det vara mest sannolikt?
     Dessutom så borde den ju med samma resonemang, även ha varit lika lång tid i den nedre delen -och därmed väldigt långt ifrån nuvarande temperaturer.

     • Tja, vad är mest sannolikt, att det är exakt 20 grader varje dag i hela juli eller temperaturen varierar mellan olika dagar?

      Vad jag menar är att det är fel att säga att ”klimatet är varmare nu än vad det någonsin varit de senaste x tusen åren” när det i själva verket mycket väl kan ha varit lika varmt lika länge som nu?

     • Titta en gång till på grafen. Vi är inte bara långt ifrån medelvärdet, vi är även ovanför den övre felmarginalen av temperaturen de senaste tusen åren.

     • Den mest sannolika temperaturen är medelvärdet, eller möjligen medianen. Det är sannolikt att temperaturen varierar kring dessa.

 • Men varför blev det så kallt under lilla istiden? Det måste ju ha en helt naturlig förklaring. En sådan naturlig mekanism måste dessutom lika väl kunna inträffa nu, om vi har tur!

  • Den Lilla istiden var inte en global nedkylning, utan en regional över Europa och Nordamerika. Det som skapade denna regionala nedkylning var inte så omfattande att den verkade över hela globen (likväl var det stora problem i Europa och Nordamerika).

   En stor del av orsaken, parallellt med solen, tros ha varit kraftigt ökade mängd aerosoler/partiklar från vulkanutbrott.

   • Tack för en bra förklaring om solaktivitet. Försöker om möjligt bli klarare över ”Lilla istiden”. Var fanns vulkanutbrotten som gav denna regionala nedkylning? Kan en nedkylande återkoppling (mer snö och is som kyler och reflekterar ge klimat med mer kyla och mer snö och is osv. ) ha varit bidragande?

    • Det finns flera delförklaringar till ”lilla istiden” men håller vi oss till vulkaner så finns t ex följande studie från 2012 som pekar på att ”lilla istiden” initierades redan strax före 1300-talet med några stora utbrott i tropikerna.
     https://www2.ucar.edu/atmosnews/news/6338/study-may-answer-longstanding-questions-about-little-ice-age
     Själva pappret ligger här och är gratis.
     http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011GL050168/full

     Ska man leta efter utbrott under den perioden så är nog Rinjani VEI7, Kuwae okänd VEI, Billy Mitchell VEI6, Parker VEI5&6, Long Island VEI6, Laki med ett knippe utbrott, Huaynaputina VEI6, Tambora VEI7 några goda kandidater. Vissa tros ha haft fler utbrott än de konfirmerade, den sista är väl den mest kända som följdes av ”året utan sommar”. Det finns säkert Islänningar med annan åsikt tack vare Laki 1783, då hälften av djuren på Island dog och en fjärdedel av människorna.

     Här finns massor av vulkaner med men inte alla äldre utbrott. http://volcano.si.edu/
     Känner man sig hugad kan man tanka ner ett excelark och sortera efter årtal så hittar man säkert flera under perioden.

 • Jag förstår inte riktigt vad du menar Martin. En istid som verkar över en halv kontinent är ändå en istid. Det som kännetecknar en istid är väl ändå att isen inte hinner smälta på den korta eller svala sommaren och således växer sig starkare/tjockare för var år. Det kan även resultera i att området blir större för var år. Däremot vet jag inte vad en ”liten” istid är
  Dock är det ju inte alls omöjligt, snarare högst sannolikt, att en del av jorden får ett större isbelagt område över flera år. Naturen försöker att skapa balans på alla sätt. Människan släpper ut det energirika fossila bränslet som naturen bundit sedan jorden var ung. All denna energi finns nu i vår atmosfär på olika sätt. Ett sätt är värme. Vi vet att värme är energirikt men det är ännu mer energirikt med is. Och om naturen behöver binda överskottsenergin snabbt så är isbildningar exemplariskt och lätt i det klimat vi går mot.
  Den ökade temperaturen skapar en avdunstning som kan leda till ökad molnighet som vidare leder till minskad solinstrålning. Om det kan vara 15 grader kallare än en föregående het sommar. Kan det likaväl bli 15 gr. kallare än en föregående kall. Och då är vi nere på noll.
  Och ju varmare sommar Sydeuropa har desto kallare får norra delen. Utjämning!
  Vidare påverkar avsmältningen av nordpolen kraften hos Golfströmmen, den som gör att vi inte har det så kallt som i Sibirien, och då blir det kallare vintrar här i norr (tjockare is) men ännu mildare i södra Europa. Temperaturen globalt sätt behöver inte ändras för det.

  • Hej Camilla.
   Nej, det är högst osannolikt att vi får en ny istid, vare sig liten eller stor. Förutom att planeten innehåller mer energi, främst i form av värme, än tidigare så tar det lång tid att skapa en istid. Att smälta is och snö är en snabb och blöt process. Att skapa is är en långsam torr process. Isen som du föreslår skall bygga upp omfattande glaciärer måste inte bara växa om vintern, de måste även överleva sommaren.

   Du skriver även att ”Vi vet att värme är energirikt men det är ännu mer energirikt med is.” Här får du nog tänka om lite. Värme är energi, tar man bort värme (energi) så blir det kallt. Och pratar vi vatten i dess olika faser så representerar tex 1 kg fruset vatten mindre energi än 1 kg flytande vatten, vilket i sin tur innehåller mindre energi än 1 kg vattenånga. Ju kallare desto mindre energi.

 • Jo, det här med att koldioxid i väldigt stor mängd sänker jordens temperatur var väl det som Svante Arrhenius förde fram på 1880-talet och blev väl belönad med Nobelpris – för sin ”koldioxid-temperatur” teori.
  Och sedan vändes det hela så att för mycket koldioxid skapar värme – växthuseffekt och katastrof för vår planet.
  Såg en uppgift att el Ninjo är så stark att den höjer jordens medeltemperatur med en halv grad ? Detta beroende på att så mycket vatten värms upp.
  Såg också en uppgift att urbaniseringen o stora städer hjälper till att höja jordens temperatur.
  Men kanske bara fel det också.
  Däremot verkar det ju lurigt att så exakt räkna ut medeltemperaturen på vår planet där så mycket är vatten o där temperaturen varierar mellan +50 o -50 grader. Ja, menar det är ju inte vädret vi pratar om utan klimatstörningar så jorden närmar sig the big katastrof…

 • Chansen att folk tror på en ny istid är stor för de är rädda för den verkliga faran med att vi kan komma överskrida tröskelvärdena i koldioxid halterna i atmosfär och i haven . då får vi det dåligt och snabbt ånnu värre.
  Då är det lockande för veka och rädda att ’hoppas’ på en sådan marginell ide som att en istid skulle landa rätt i tiden och ’ta hand’ om vad vi ställer till med just nu.

 • Kvällstidningarna skriver att temperaturen denna sommar är nästan normal . Stämmer det ?
  Det känns som det är lite kallare än normalt med vissa nätter nära noll gradigt här i Höga Kusten. Undantaget var 2-3 Juli som var varma , runt 30 grader. Ha det bra i sommar ”värmen”.

 • Finns det en lista på vilka länder som ’står sig’ sämst och ’bäst’ i den verklighet klimatet ger pga uppvärmningen??
  Man har ju hört att länder som Bangladesh , Maldiverna etc ligger riktigt illa tid i snar framtid men finns det en lista på alla andra etc??

 • Apropå framtida scenarier.
  Rignot släppte ett papper nyligen med det man kunnat ana genom att följa de mätningar som gjorts. Fjordarna på Grönland är djupare än tidigare trott vilket innebär försämrade projektioner iom att isen kommer att smälta fortare.
  http://blogs.agu.org/geospace/2015/07/15/greenlands-fjords-are-far-deeper-than-previously-thought-and-glaciers-will-melt-faster-researchers-find/#.VaadhJ2OWMI.twitter

  James Hansen är en annan av dem som tidigare uttryckt faran för en accelererande havsnivåhöjning till 2100 jämfört tidigare projektioner. Nu kommer ett nytt papper inom kort.
  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/20/climate-seer-james-hansen-issues-his-direst-forecast-yet.html

  Citat:
  ”This roughly ten feet of sea level rise—well beyond previous estimates—would render coastal cities such as New York, London and Shanghai uninhabitable. “Parts of [our coastal cities] would still be sticking above the water,” Hansen says, “but you couldn’t live there.”
  This apocalyptic scenario illustrates why the goal of limiting temperature rise to 2 degrees Celsius is not the safe “guardrail” most politicians and media coverage imply it is, argue Hansen and 16 colleagues in a blockbuster study they are publishing this week in the peer-reviewed journal Atmospheric Physics and Chemistry. On the contrary, a 2 C future would be “highly dangerous.” ”

  Tittar man på hur glaciärerna ökat sitt tempo både på Antarktis och Grönland så är det där inget hysteriskt domedagsscenario, snarare en framtida verklighet. Göteborg får sätta fart med sitt vallbyggande, golfbanor och övrigt på t ex Falsterbo är enklare att flytta.

  • Kommentar till Hansens papper av David Archer idag.
   http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/15/C5209/2015/acpd-15-C5209-2015.pdf
   Citerar ett par bitar.
   ”The main thrust of the paper, the part getting all the press, arises from the confluence of several recent developments in glaciology. First is the identification of a runaway condition in outflow glaciers of the West Antarctic ice sheet that makes the IPCC prediction for year-2100 sea level rise clearly obsolete. The other is the recognition that warming ocean temperatures at the grounding line for the glaciers is driving a really strong flow and thus melting response. Temperatures at this
   depth tend to have a paradoxical inverse relationship with surface temperatures, which can cool due to fresh meltwater input, trapping heat in the subsurface.”

   ”Analysis of sea level changes during Eemian time, the last interglacial, show changes of several meters in time scales of a century.”

   Vi upplever just nu den snabbaste uppvärmning planeten skådat. Flera av de studier som refereras till är jag medveten om och länkat till tidigare på bloggen, samt anlednignen att det är fullt möjligt att vi kommer få se tre meter till 2100.

  • Lite mer från Hansen själv igår.
   http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2015/20150727_SeaLevelDisaster.pdf

   Han bad om ursäkt för sitt ordval till Joughin mfl. Det ligger på hans hemsida. De som borde bry sig verkar inte göra det.
   ”My conclusion, based on the total information available, is that continued high emissions would result in multi-meter sea level rise this century and lock in continued ice sheet disintegration such that building cities or rebuilding cities on coast lines would become foolish.”

   ”A startling conclusion of our paper is that effects of freshwater release onto the Southern Ocean and North Atlantic are already underway and 1-2 decades sooner in the real world than in the model (Fig. 2). Observed effects include sea surface cooling and sea ice increase in the Southern Ocean around Antarctica and cooling in the North Atlantic. We suggest that the sluggishness (delayed response) of the climate models may be a result of a common excessive small scale mixing in many ocean models, including ours, as discussed previously.”

  • Diskussionerna pågår för fullt. Det är bara gammelmedia som inte tar i det. Ansvarsfulla media och framförallt politiker borde jobba stenhårt för att avveckla fossilanvändning omedelbart och inse vad som börjat hända i Antarktis.
   Vi ligger redan på nivå med Eem för 120000 år sedan när havsnivåerna var upp mot 8 meter högre men idag har vi byggt en kustnära civilisation som kommer att drabbas hårt.

   Radiointervju med bl a James Hansen.
   http://www.kcrw.com/news-culture/shows/to-the-point/rising-seas-are-threatening-americas-cities/
   Gå ner till ”A Wake-Up Call for Slow Moving Disaster” och klicka på play.

 • Förutom länkarna till JMA och GISS ovan (under min kommentar till torun) så släppte NCDC sin rapport idag där de även nämner Skandinavien som en av få kallare platser på Jorden.
  Varmaste Juni, varmaste året till datum samt varmaste löpande tolvmånadersperiod.
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201506

 • Ytterligare bieffekter av El Nino men på andra sidan av Stilla Havet.
  Linfa, Chan-hom, Raquel, Nangka, Ela, Iune, Dolores, Enrique är åtta stormar i västra Stilla Havet och nu är Halola på väg in.
  http://www.cyclocane.com/halola-storm-tracker/

  Vad är det för konstigt med det då? Alla nio på två veckor… 😮
  Japan t ex, har fått enorma mängder nederbörd i samband med dessa.

  Mini-AGW, mer energi, mer väder, mer torka, mer nederbörd. Entropin ökar och det blir mer av allt, undanta glaciärer och djur som inte hinner anpassa sig (homo sapiens inkluderad).
  Istid blir det inte, det hinner gå åt piiiip långt före det. Det är det självpåtaget visaste djuret som står för jobbet.

 • Det känns som att istids-storyn hamnar på löpet ett par dagar varje år för att sedan totalkrossas av 98 % av forskningen. Har för mig att du förklarade samma grejer ifjol också efter att kvällspressarna överdrivit och misstolkat.

  Och det roliga är att folk verkar tro att en mini-istid skulle vara något bra? Som att det är lindrigare än en uppvärmning motsvarande samma temperaturvärde. Vill inte ens tänka tanken på att leva i Norra Sverige om medeltemperaturen sjunker 3-4 grader/år.

 • Det är ingen som påstår att solens minskade effektinstråning till jorden skulle vara av betydelse om antalet solfläckar går till ett minimum. Läste för flera år sedan Henrik Svensmark : De kylande stjärnorna : en kosmisk syn på klimatförändringarna. Där är ju det korrelerade sambandet att solen vid hög solfläcksaktivitet via solstormar får bort de tyngre partiklar från avlägsna stjärnor som skapar kondenspunkter för moln på jorden. Nytt för mig var solfläckarnas effekt på UV-strålning. Solfläckarna ökar andelen kortvågig solstrålning. Inom UV-intervallet 200–320 nm kan påverkan vara 10% eller mer.

  • Hade Svensmark varit rätt ute så borde vi observerat en nedkylning under ett flertal decennier.

   • Sagofiguren Trötter förmedlar sagor från sagoförfattaren James Hansen om hur vi alla kommer att förgås om vi inte håller oss till den alarmistiska linjen. detta trots att INGEN MÄTNING AV VARKEN TEMPERATUR ELLER HAVSNIVÅHÖJNING STÖDS AV VERKLIGHETENS MÄTNINGAR.
    Det finns numera bevis på att temperaturkänsligheten inte i i något fall faller inom ramen för IPCC prognoser. En fördubbling av CO2 koncentrationen ger maximalt 0,8 graders höjning av globala temperaturen men ger oss betydligt bättre skördar och minskande öknar. Jorden kommer att grönska.
    Alarmisterna vill beskatta bort vår chans att mätta fler och fler munnar.

    • Till skillnad från sagofiguren finns jag på riktigt, ”verner”. 😉

     Förutom ditt renodlade nonsens i versaler ovan, tappade du bort dig här förresten?
     http://martinhedberg.se/hur-blir-sommaren-2015/comment-page-1/#comment-54060
     Är van vid förnekarsamba sedan tidigare men jag hade tänkt fortsätta såga dina lögner om Antarktis och Arktis tilltagande isar.

     Det hade varit trevligare om du läst Hansens papper ovan och kommenterat det eftersom det är publicerat helt fritt. O jo, det är sexton medförfattare, inte enbart Hansen. Men det ser man givetvis så fort man läser inledningen.
     Prova!

     • Varför läsa prognoser och simuleringar ni har ju visat med sommarvädret att den prognosen slog alldeles galet.
      Sommarvädret har varit extremt kallt. Detta är fakta och kan inte förnekas ens av sagofiguren trötter..
      James Hansen tillhör inte mina favoritförfattare och i synnerhet när han ger ut sagor som är värre än både Rockströms och Al Gores.
      Hur det blir med varmaste året får vi se när det är slut. Inget märkligt om det skulle bli något varmare i Sverige och Europa då gobalinstrålningen sedan 1983 ökat med mera än 10 procent. Källa SMHI.

 • Ja Svensmarks teorier har visat sig fel.
  Det har ej Hansens och andra klimatologer som varnat oss sedan ett bra tag nu .. Johan Rockstrom ar en annan
  kompetent och objektiv kalla.

 • Den enda ”klimatförändring” som uppmätts är en uppvärmning på trekvarts grad sedan 1880. Tillsammans med den höjda halten koldioxid i luften från 0,3 till 0,4 promille har den givit oss frodigare växtlighet med en grönare Jord och dramatiskt rikare skördar. Dessa har lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Utsläppen har varit nyttiga!

  Havsisarna växer både i norr och söder. Orkaner och tyfoner har 20 procent mindre energi än på 90-talet. De globala återförsäkringsbolagen Swiss Re och Munich Re rapporterar 20 procent lägre kostnader för väderskador 2014. Havets nivå stiger inte mer än normalt, 1 – 2 mm per år.
  Det finns inget ”klimathot”.

  • Ursäkta en lite nyfiken fråga, men den är viktig eftersom det du säger är ungefär 180 grader ur fas jämfört med vad vetenskapen konstaterar. Jag vill gärna förstå vilka bevekelsegrunder du bottnar i.
   a) Hur mycket har du läst av saklig information (unbiased, dvs ej vinklad) kring klimatfrågorna?
   b) Tror du verkligen på det du skriver?
   c) eller skriver du så främst i syfte att övertyga andra?
   d) eller något som jag har missat kring varför man uttrycker en övertygelse som strider mot vad forskare säger.

   • Martin

    Förklara för mig hur mycket den globala tempera turen stigit sedan år 1998.
    Hur har den globala koldioxidhalten ökat under samma period.
    Du får gärna ange dina källor.

     • Varför svarar du på en fråga att ställa en motfråga?
      Inte särskilt vänligt eller lärorikt.

     • För att jag har förklarat din fråga många gånger tidigare och du har varit här länge.

      Förutom i alla kommentarer så finner du tex svaret här.

      Mer än 90 % av energiobalansen absorberas av haven. Endast ca 3% absorberas av luften (resten i isar och landmassa). Så vad som sker i haven, tex om de ett år absorberar några procentenheter mer eller mindre, påverkar kraftigt hur mycket som ”finns kvar” att värma luften.

      Och notera, det har inte blivit kallare i luften, det halmstrå ni ”skeptiker” hänger upp er på är att det inte blivit lika mycket varmare i luften som tidigare år. Men ni ”glömmer” såväl haven som, för en gångs skull, solaktiviteten.

      Svaret på din fråga är att PLANETEN Jorden har blivit varmare hela tiden.

      Och det skulle fortsätta att bli varmare även om vi slutade släppa ut koldioxid helt och hållet. Detta då systemet ännu inte kommit i energibalans.

     • Hoppsan Olle R
      Det var hårda ord och uselt underbyggt.
      Ser ”trenden” de senaste 18 åren ut att vara 0,2 grader/ decennium.
      Om inte kartan stämmer med terrängen är det terrängen som är fel tycks du försöka att inbilla dig själv och oss andra.
      Svamlet är det nog du själv som står för Olle R.
      Och Olle R hade t.o.m. svar på varför Globalstrålningen ökat i Sverige och Europa. Men vad innebär en ökad globalstrålning för temperaturen i Sverige/Europa svarade han inte på.

    • När det gäller solens inverkan på uppvärmningen så stämmer inte dina påståenden eller också har SMHI fel.
     Enligt SMHI har globalstrålningen i Sverige ökat mera än 10 % sedan 1983 och man skriver att det även varit så i hela Europa.
     Vad jag avser med temperaturökning är mycket riktigt temperaturen i atmosfären som mäts med hjälp av ballonger och med satellit.
     Och där har temperaturökningen avstannat de senaste 18 åren. Detta är inget påhittat utav det du kallar förnekare. Det är uppmätta och kontrollerade värden.

     • Av någon anledning låter du bli att ta in det jag skrev om haven: De absorberar merparten av energiobalansen mellan inkommande och utgående energi till planeten.

      Sluta tramsa om att temperaturen i luften har ”avstannat”: Den har ökat. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
      Att det varierar från ett år till ett annat, eller tom mellan decennium, är inget konstigt. Det har det gjort de senaste hundra åren (se återigen grafen ovan till NASA). Det som däremot har hänt är att temperaturen inte har sjunkit lika mycket som den brukar när solen har sitt minima. (se grafen igen).

      Blanda inte ihop solens instrålning och globalstrålning. Från SMHI (källa nedan): ”Globalstrålningen utgörs alltså av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.”

      Jag ifrågasätter även din uppgift om 10%: SMHI skriver att: ”Sedan mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-2006 ökade den årliga globalstrålningen med nära 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa.” Du kanske har hittat den någon annanstans hos SMHI, eller så är det på samma sätt med den som det verkar vara med dina övriga uppgifter: Man hugger till lite som det passar och kollar inte så noga.
      Källa SMHI.

     • Hej Martin
      Självklart ifrågasätter du mina uppgifter om ökad globalstrålning, den passar inte in i dina ramar. Men jag kan upplysa dig om att jag hittar inte på några uppgifter som du så felaktigt antyder.
      Gobalstrålningen har sedan 1983 ökat med i snitt 0,3% och detta kommer från SMHI.
      Här är länken till SMHI
      http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

      Jag har jobbat med solenergi sedan 70 talet och jag har fortfarande kvar mätningar från den tiden.
      Jag t.o.m. har en solarimeter som jag idag använder i samband med kontroll av solcellspaneler.

      Jag talar inte om att temperaturen avstannat utan att ökningen av globla temperaturen (mätt med satellit och genom temperaturmätning med ballonger) har avstannat de senaste 18 åren.
      Den graf du hanvisar till visar detta tydligt.
      Jag skall be att få återkomma med havstemperaturen men enligt mätningar med ARGO rör det sig om mycket så förändringar som man inte kan dra några definitiva slutsatser om.
      Det du och alarmistkopisarna gör arr att överdriva det som sker för att skrämma till. Rockström är en av dessa klimatskrämmare. Jag vet inte och hoppas inte att du blivit rätt citerad i Aftonbladet men där förkom en mängd grova överdrifter som du påstås ha uttalat dig om.

     • Verner, vad svamlar du om? Den globala troposfärtemperaturen mätt med väderballonger har inte avstannat sedan -97. Den löper på i samma trend som tidigare, ca 0,20 C/ decennium
      https://tamino.files.wordpress.com/2015/06/ratpac97.jpeg
      Om inte satellitserierna visar samma mönster antyder det snarast brister hos dem..

      Under de 10 år som Argo-bojarna varit i drift har oceanernas värmeinnehåll 0-2000 m ökat med 14,2* 10^22 J. Det är mycket, ca 0,88 W/m2 globalt, klart högre än de antaganden som ligger till grund för uppskattningar av ”låg” klimatkänslighet (vilka är populära i förnekarkretsar).

      Att solstrålning/ globalstrålning ökar beror väl helt enkelt på minskade luftföroreningar under perioden…

 • Menar du att detta är en bluff?
  http://klimatsans.com/aktuellt-4/
  Har du sett filmen om den Stora Klimatbluffen. Det är många jobb sagan om klimatförändringen har skapat, men är i grund och botten en politisering av en vetenskap och börjar anta en proportion av religion. Du vet lika bra som jag att jorden har varit mycket varmare än den är idag. Hela jorden har t.o.m. varit helt istäckt. Inte heller det kan vara okänt för dig. Ska du också göra som Pär Holmgren, sälla dig till sagoberättarna och tjäna mer pengar?

  • Jag vet också varför planeten varit såväl varmare som kallare än den är idag. Och jag vet orsakerna till varför klimatet nu förändras i en takt som saknar motstycke, även i ett geologiskt perspektiv som sträcker sig hundratals miljoner år tillbaka i tiden.

   Ja, det mesta som ”klimatskeptiker” producerat är bluff och lobbyism. Det blir inte mer sant för att det upprepas av folk som inte försöker eller kan skilja riktig från oriktig vetenskap. Spårar man källorna till kliamtskeptiker hamnar man inte sällan hos stora olje- och kolbolag. Det har stora likheter med lobbyister som för trettio år sedan, på uppdrag av tobaksindustrin, drev linjen att tobak inte nödvändigtvis var skadligt.

   Jag är ledsen, men vetenskapen är tydlig: Vi människor påverkar klimatet signifikant och vi befinner oss i en allvarlig situation. Att stoppa huvudet i sanden gör saken ännu värre, men valet står dig givetvis fritt. Men det är synd om du lurar andra att följa ditt exempel.

  • Tack för länken Peter Byrsell, nu vet vi alla att du enbart klipp&klistrade Sture Åströms ord i din första kommentar ovan. Så gör man inte.

   Det är inte en bluff, det är massor av bluffar på den skräpsajten och framförallt en fullständigt hutlös ignorans för vetenskapliga rön. Men den beror då på att han uppger vår Svenska klimatskam som källa.

   Alla med en internetanslutning har idag samma fantastiska möjlighet att källgranska. Använd den.

 • Spårar man källorna till klimatskeptiker hamnar man inte sällan hos stora olje- och kolbolag???
  Spårar man källorna till katastrof- och domedagsprofeter så hamnar man inte sällan i religiösa samanhang(troende), maktgalna och/eller sådana som tjänar pengar på det.

 • Snacka om lobbyism. Tänk vad medier har tjänat pengar på att basunera ut klimathotet. Hur kan IPPC spå väder fram till 2100 när SMHI eller yr.no knappt klarar att ha rätt fem dagar i följd. IPPC:s datormodeller är ju rena rama skämtet. Temperaturen har ju inte alls stigit som IPPC påstått att den skulle. Uppvärmningen är mindre än en grad sedan 1850. Orkanerna har inte blivit flera och kraftigare. Jag har personligen fört väderstatistik sedan mitten på 60-talet och inte ser jag någon dramatisk uppvärmning. Jag kan se en liten ökning av nederbörden däremot.
  Man har ju nu konstaterat att polarisarna ökar istället för att minska. Havsvattenökningen ligger fortfarande på normala 1-2 mm/år. Varför sker inget dramatiskt där? Skulle man trott på IPPC så skulle den ju ökat mycket mycket mer. Jag har sedan barnsben vistats vid havet under alla årstider och inte sett minsta lilla ökning. Mina fiskeställen ser precis likadana ut idag som för 50 år sedan. Förklara det för mig.

  • Det är skillnad på väder och klimat, datormodellerna är inget skämt.
   Temperaturen har stigit som klimatforskare förutspått.
   ”Klimatskeptikerna” har däremot fått sina utsagor grusade en efter en.
   Glaciärerna smälter. Och när det rinner ut sötvatten kring polarisarna så fryser detta (sötvatten flyter ovanpå det salta vattnet) snabbare än det tidigare salta vattnet.
   Havsnivån stiger med drygt 3 mm/år och ökningen accelererar.
   Titta globalt.

   Dina fiskeställen känner jag inte till och kan därför inte uttala mig om. Du borde tillämpa samma princip rörande klimatvetenskap.

   • -Glaciärerna smälter. Och när det rinner ut sötvatten kring polarisarna så fryser detta (sötvatten flyter ovanpå det salta vattnet) snabbare än det tidigare salta vattnet.
    Gör inte oftast glacierer det delen av varma halvåret?
    Hur mycket mer smälter de nu?
    Finns det någon studie där man tittat på sammansättning av havsisen i områden du menar är sötare än tidigare?
    Är det därför inte Arktis is har dött i dödsspiralen än?

    Ökningen är 3mm/år. Hur mycket accelererar havsnivåökningen??

    -Temperaturen har stigit som klimatforskare förutspått?Jag har uppfattat det som det har funnits olika klimatscenarior(temperaturökningar)? Har temperaturen stigit som alla de, eller bara som den värsta(högs temperaturökning)?

   • Så här skriver du Martin
    ”Temperaturen har stigit som klimatforskare förutspått”.
    I vilken klimatmodell finns det beskrivet att temperaturens ökning de senast 18 åren har mer eller mindre planat ut.
    Jag hävdar att det är precis tvärtom och kan visa detta med flera diagram som du också tidigare sett.
    Vilka forskare avser du med ditt uttalande och vad styrker det uttalandet?

    • ”verner”, vi har sett ditt diagram på ditt företags hemsida. Vill du svara på min fråga nedan?
     http://martinhedberg.se/darfor-blir-det-ingen-ny-istid/#comment-54533

     Varför inte ta ett nyligt diagram som är gjort av Kevin Cowtan. Eftersom vissa temperaturserier inte börjar förrän 1880 så använder man normalt 1880-1899 som förindustriell klimatologisk basperiod. Men med tanke på att Krakatau sänkte temperaturen mellan 1883-1888 så blir det mer rättvist att använda 1850-1899 som basperiod. Det är det Cowtan gjort med följande graf. http://s9.postimg.org/d6btysnin/Cowtan.jpg
     Observera källhänvisning i grafen på höger sida…

     Sedan kan du titta på hans hemsida där han erbjuder lite mer service.
     http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

     Dock så har han justerat HadCRUT4 för att kompensera för Arktis. Undrar du över hur han gjort det så finns full dokumentation här.
     http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/index.html

     Så där bör det se ut verner, man ska kunna redovisa för allt. Att länka till en graf av kreationisten Roy Spencer utan att det ens finns källhänvising i diagrammet är brutalt uruselt.

     Förresten, kan du hitta någon trend i någon av temperaturserierna hos Cowtan, som planat ut?

 • Du Trötter, varför gömmer du dig bakom ett ”nickname”? Du gnäller över att jag citerar Sture Åström. Du fick ju källhänvisning. Varför presenteras här inga källhänvisningar till någonting? Varför skulle Klimatsans var mer skräpsajt än denna? Det är klart en skräpsajt bara för att den inte tycker som du. På Klimatsans finns åtminstone källhänvisningar. Nej, jag är snart 70 år och tror inte på tomtar och troll längre.

  • Gömmer mig? 😀
   Åsikter är inte ett skit värda och du citerade aldrig Sture Åström. Punkt.

   Om jag trodde Jorden var platt eller att NASA aldrig landade på månen, vilket är i paritet med dina åsikter, så hade jag aldrig avslöjat min identitet för den som driver bloggen eller på Internet överhuvudtaget.

   Du måste ha sämre syn eller vara skäggigare än mig, eftersom du missat mina kommentarer ovan. Det finns gott om källhänvisningar till t ex Hansens papper. Har tidigare blivit kallad länkmannen av en annan förnekare eftersom hen inte uppskattade att jag länkade och citerade så mycket som förstörde förnekandet. Poängen med det är att det inte är mina ord eller mina åsikter, dem kan du lugnt ignorera. Det finns en samlad vetenskap där ute att läsa som du helt klart förnekar. Du får leta bakåt i bloggen så hittar du många fler kommentarer med källhänvisningar och citat. Du hittar tom påstötningar ifrån Martin som tidigare velat att jag skulle skriva lite mer med egna ord. Så du kan lägga ner det du påstår där med. 😉

   Jag gnäller inte utan har faktiskt kollat de som driver skräpsajten. Det är skräp. Vill du jag ska utveckla mig runt skräpet?

   Förresten, hur ska jag veta att du Peter är samma som Peter Byrsell? Hur ska jag veta om någon som kallar sig Peter Byrsell är Peter Byrsell?
   De som ser mail och ip är de som driver bloggen. Men inte ens då är det säkert att det går att kolla upp den som kommenterar. För min del är det helt ointressant vad andra kallar sig, det är det som skrivs och kan bekräftas via källhänvisningar och länkar som är läsvärt. Inte grundlösa och felaktiga påståenden som dina.

 • Den här artikeln och efterföljande kommentarer börjar bli historisk.

  Har läst bloggen sedan Martin och John startade den. Såg att signaturen ”Patrik” kommenterat en artikel av John från 2009 och fick en liten flashback. Även till alla förnekare som kommenterat genom åren.

  Martins artikel ovan är som vanligt väldigt bra, inklusive en länk till en helt öppet papper. Kanon. Massor av dokumentation och läsning. Under kommentarerna hittar man fördjupningar runt vulkaner, glaciärer, stormar och temperaturer med länkar till papper, länkar till JMA, NASA, NOAA och ECMWF osv.

  Hansens nya papper ligger ovan, även det helt öppet och som jag tycker är dagens bredaste och mest kompletta papper runt AGW. Fullt av information, mätningar, grafer och referenser till tidigare papper.

  Allt som finns att läsa ovan är ett formidabelt isberg av information och data, men likväl så ignorerar förnekare rubbet och fortsätter med frågor och felaktiga påståenden.

  Det brukar vara så att förnekare ploppar upp i gäng och ylar i kapp, så fort det finns något som de anser att dagen vetenskap, modeller eller meteorologi inte fixar. Visst blir det fel ibland, men tar man ett praktiskt exempel som modeller och superdatorer spottar ur sig just nu och verkligheten faktiskt blir så, vad händer?
  Största möjliga tysssstnad…

  Guess what? Att de fixar det, är det normala. Faktiskt. Framförallt så finns inget annat som är bättre och utvecklingen står inte stilla. Det som står stilla är gamla inbrända åsikter, ofta i gamla gubbar som slutat ta till sig information. Där spelar det ingen roll om förnekarna tillhört näringslivets toppar som finns exempel på ovan, eller om man jobbat på golvet hela livet, alla kan motionera skallen.

  Om man inte orkar läsa så finns video, här ett exempel ur en serie som jag länkat till tidigare.
  http://youtu.be/ERLd15drxDA

  Apropå näringsliv och blå eller röd, är man lagd åt det blå hållet så kanske just Richard Alley som medverkar i videon ovan funkar bättre? Han är republikan och bjuder nedan på en snabb resumé som enbart tar 25 minuter för att plöja igenom 4,6 miljarder år och vad vi människor håller på med. Vill man verifiera det som han pratar om måste man tyvärr motionera skallen, det finns inga genvägar.
  http://youtu.be/ujkcTZZlikg

  Det är tyvärr precis som vanligt, att den här typen av videor får väldigt få visningar på tuben.

  • Kul att läsa dina inlägg, Trötter. Du verkar vara väldigt insatt i ämnet.

   Vill dock säga att en prognos av vad som kommer ske med jordens klimat inom 100 år ska tas med en väldigt stor nypa salt. En prognos är alltid en prognos. Den som lever kommer få reda på vad som händer med klimatet, oavsett vad någon prognos i världen förutspår.

   Det enda rätta när det diskuteras om klimatförändringar bör vara att enbart ta hänsyn till det som uppmätts, inte vad någon prognos, eller liknande, säger. Det är också mycket lättare att kunna övertyga dessa klimat-förnekade genom att visa på uppmätta fakta än att hänvisa till någon prognos av klimatet om 50-100 år.

   Slutligen tycker jag att denna debatt kan bli lite väl ensidig när det bara pratas om de klimatrelaterade konsekvenserna som utsläppen av koldioxid (och övriga farliga ämnen) leder till. Det finns väldigt många andra konsekvenser som är betydligt närmare i tid, nämligen sker i vår vanliga vardag. Exempelvis att vi andas in avgaser från fordonen på vägarna (som nästan alla går på fossilt bränsle) som leder till en rad sjukdomar, såsom demens, astma och hjärta-kärlsjukdomar m.m.

   Jag vet ju att detta är en sida för väder och klimat, men anser ändå att man nedprioriterar viktiga aspekter (de som påverkar oss närmast i tid) till förmån för klimatförändringarna. Det gäller att se hela delen av problemet med utsläpp av växthusgaser.

   • Tack Karl.

    Visst gäller det att se hela problemet men däri ligger ett problem, jag är amatör men ägnar uppskattningsvis 2-3 timmar om dagen till att läsa och då framförallt runt ENSO, Antarktis och Arktis. Det har varit en formidabel explosion de senaste åren av studier som rör glaciärerna och Antarktis. Jag rensade min länklista för väder och klimat för ett tag sedan, det var uppskattningsvis tusen länkar som åkte i papperskorgen.

    Har flera gånger skrivit att man kan lugnt skita i projektioner och framtidscenarier, det räcker med att titta på vad ”som har hänt och händer” för att förstå att vi redan bokat in enorma problem för vår nuvarande civilisation. Många av mina kommentarer har varit om det ”som har hänt och händer”, det är även de som minst drar till sig andras kommentarer…
    Det är när man nämner att IPCCs projektioner är för konservativa och att vi siktar på tre meters havsnivåhöjning till 2100 som andra reagerar. Men här leder det aldrig, observera ALDRIG till diskussion om den vetenskap och de mätningar som ligger till grund för det och det som faktiskt händer just nu. Man tar rakt av istället. Det gör för övrigt många runt omkring mig i verkligheten med. Tyvärr.

    Visst har det börjat hända saker men långt ifrån tillräckligt. Människor vill inte se riskerna och ignorerar det som händer. Om vi slutar omedelbart med våra utsläpp av växthusgaser och uppvärmningen på något magiskt vis skulle stanna exakt där den är idag (ca 1°C just nu och vi har bokat in betydligt högre med det vi redan släppt ut) får vi ändå leva med konsekvenserna av fortsatta massförluster av glaciärerna och därmed stigande havsnivå. Det är inte lätt att starta den utveckling som vi observerat det senaste decenniet i Antarktis och den utvecklingen kommer inte sluta oavsett vad vi gör. Samma med Grönlands glaciärer.

    Det finns massor av problem men vi försäkrar oss om att få fler. Kortsiktigt tänkande av våra ledare (oavsett kulör) och näringsliv håller inte. Det är ungefär som om man får en prognos av sin läkare om en tumör som sannolikt inte är godartad och bör opereras. Chansar man eller följer man läkarens råd och tar bort tumören?

    Just nu häller människan i sig det sista av groggen och går ”all in” med den enda planet hon har.

    • All in med planeten, säger du. Jag håller inte med i den beskrivningen, men en hel del annat av det du säger.

     Det finns väldigt mycket som behöver förbättras och det hoppas jag innerligt att världen tar tag i snarast, även på grund av andra orsaker än klimatet.

     Däremot anser jag att en del som arbetar inom detta område, och uttalar sig, inte ser hela bilden av vilka problem som finns. Temperaturen har ju ökat med ca 1 grad, pga koldioxidutsläppen, men det är förhållandevis lite med tanke på andra faror kan orsak. Såsom alla kärnvapen som finns förberedda runt om på denna planet. Ett avfyrande av dessa vapen från en eller flera länder skulle ge effekter som handlar om temperatursänkning på flertalet grader, skulle kunna ge en sänkning på 1-7 grader beroende på antalet och storleken på vapnen.

     Jag vill inte på något sätt säga emot de klimatexperter som visar på att klimatet blir sämre, inte nedvärdera på något sätt. Men hela bilden måste förstås, och vi är troligen närmare ett kärnvapenkrig i världen än vi varit sedan kalla krigets dagar (i första hand mellan Indien och Pakistan, men även från Nordkorea). Och inte har jag hört någon klimatexpert tagit med det i beräkningen. Att förhindra att dessa vapen avfyras är avsevärt mycket viktigare än att minska utsläppen här och nu (även om båda två faktorerna är oerhört viktiga att bekämpa).

     Det jag vill är bara att det ska bli en mer helhetsförståelse för vilka faktorer som avgör framtidens klimat.

     • Avslutningen var för att få lite knorr. 😉
      Men med det du tar upp så kanske du borde hålla med? Mina föräldrar var med om krig och överlevde av en slump. En bra förutsättning för krig är klimatförändringar, t ex torka leder till svält som ökar risken för krig, titta på Syrien. Nu ligger Brasilien risigt till iom den El Nino som pågår och som brukar medföra ökad torka, de hade redan kraftig torka innan. Regnskogen utgör dessutom en kolsänka, det som pågår där är väldigt allvarligt för hela planeten.
      Ny lag i Brasilien.
      http://jus.com.br/artigos/41490/brazil-s-national-policy-to-combat-desertification-and-mitigate-the-effects-of-drought

      Vi borde ha en lag som förbjuder Vattenfall att fortsätta sin brunkolsverksamhet i Tyskland.
      Fortsätter vi med utsläppen som nu, får vi stora problem inom 35 år. Det är inte längre bort i tiden.

   • Bäste Karl

    Så här skriver du ”Slutligen tycker jag att denna debatt kan bli lite väl ensidig när det bara pratas om de klimatrelaterade konsekvenserna som utsläppen av koldioxid (och övriga farliga ämnen) leder till”.
    Har jag missat något? När blev CO2 klassat som ett farligt ämne?
    CO2 är en förutsättning för livet på jorden och i den mängd som det idag förkommer ger det oss ökade skördar ökad tillväxt av våra skogar samt.
    En fördubbling av CO2 koncetrationen till 800 ppm skulle enbart gen en beräknad uppvärmning på 0,6 grader Celsius men enorm skillnad för alla länder där skördarna skulle öka och öknarna kunna tas i bruk för matproduktion.
    När det gäller havsytenivån kan jag tala om för dig att vid 1812 års sjömätningar låg havsytan ca 1m högre än idag. Har du läst eller hört talsa om några problem med detta?

    • Verner, jag kunde naturligtvis ha varit tydligare i beskrivningen. Koldioxid är inte farligt i sig, men när människor släpper ut för mycket koldioxid till atmosfären, leder det till ökad risk för översvämningar, extrem värme, torka m.m.

     Utsläppen av koldioxid hör ju ofta samband med användandet av fossilt bränsle, vilket har en rad negativa effekter såsom de jag nämner vid exponering av fordonens avgaser.

    • Du har missat allt verner, Verner, VERNER, för det är väl samma person?
     Typ över hundra års vetenskap. Du länkade tidigare till ditt företags hemsida med en hempulad graf tillverkad av kreationisten Spencer. Är du kreationist själv?

     • Trötter du som gillar länkar.
      Här kommer en liten film från Amerikanska Congressen.
      https://www.youtube.com/watch?v=uimiXfONbRk&list=PLfYyooVm30dUPcGY-yyid4vOmQMXl-hgG
      Duger diagrammet åt Congressen kanske det duger åt oss andra.
      Som john Christy så tydligt utrycker det så har diagrammet funnits i mera än ett år och INGEN (utom möjligen du trötter) har kunnat påstå att diagrammet är felaktigt.
      Min ”hempulade graf” är den som visas i Amerikanska Congressen.
      Jag förstår din frustration över att så till den milda grad stå med rumpan bar men att sätta etikett som saknar all grund på meningsmotståndare är lågt mycket lågt Trötter.

     • Tack verner, jag har sett den men jag gillar länkar med faktabakgrund, det är en viss skillnad. Den dög inte åt kongressen.

      Här är det som Cristy lade fram den 13:e Maj i år,
      http://naturalresources.house.gov/uploadedfiles/christytestimonyemr.pdf
      som republikanernas ENDA ”expervittne”, han är en av dem som det finns mindre än 3% av som försöker förneka AGW. Varför håller inte övriga 97% med? Följdaktligen finns massor av människor som förstår varför det är felaktigt att lyfta fram grafen som ett ”bevis” för att AGW inte existerar…

      Erbjöd mig redan den 30:e Mars att redogöra för Spencers grafer, men du svarade inte. Spencer har tidigare vid ett par tillfällen justerat skalan så det ska se ”bättre” ut… Sedan fick du en förklaring av Martin om vad de mäter vilket även det raderar ditt påstående nu, om att INGEN kunnat påstå att det är felaktigt. 😉

      Du förstod uppenbart själv redan då, att grafen avser troposfären… Mer specifikt mellan 8-15km höjd. Bor du på toppen av Mt Everest? Är temperaturerna där representativa för resten av planeten? Bör de jämföras mot temperaturer uppmätta vid ytan? Bör man inte även ta in vad som händer i haven?

      Även om man inte vet ett skvatt om AGW så tror jag inte man köper det där. Det är kreationistens sista halmstrå.

      Ridå verner, dra nu upp brallorna över din gamla rumpa anno 1945 och vänligen sluta med ditt uppenbara nonsens och svammel.

     • Trötter
      Vad har min trosuppfattning med AGW och vetenskap att göra?
      Vad har mitt födelseår med vetenskap att göra. Man kan också fråga sig varför du ”forskat fram” mitt födelseår (om nu det är rätt).
      Du har en förkärlek att angripa personen och inte åsikter eller de fakta som personen tar fram.
      Naturligtvis vill du alltid ha sista ordet.
      Här får du chansen att riktigt smutskasta mig och jag lovar jag kommer inte att svara dig.

     • VERNER
      Kreationism och vetenskap går inte ihop. Spencer erkände tom sin inför senaten och det bör man väl göra om man verkligen är kreationist?

      Jag kollar det mesta, en yrkesskada. Men det krävdes ingenting när det gällde din rumpa eftersom du lade ut all info om dig själv tidigare, det bör man var försiktigt med och att jag valde den kommentaren var faktiskt mer en vänlig gest, än att länka tillbaka. Då hade jag gått över gränsen.

      Brukar svara som folk frågar. Du får tåla det med tanke på din egen svada. Du vet mycket väl allt jag länkat till tidigare, om inte annat så ser väl alla andra vad jag länkat till i enbart denna tråd. Det du länkar till är Spencer.

 • On Topic för en gångs skull! 🙂
  Ännu ett förnekarsänke. Variationen i solfläcksaktivitet har varit likadan länge.
  http://www.leif.org/research/Reconstruction-of-Group-Number-1610-2015.pdf
  ”Abstract
  We have reconstructed the sunspot group count, not by comparisons with other reconstructions and correcting those where they were deemed to be deficient, but by a re-assessment of original sources. The resulting series is a pure solar index and does not rely on input from other proxies, e.g. radionuclides, auroral sightings, or geomagnetic records. “Backboning” the data sets, our chosen method, provides substance and rigidity by using long-time observers as a stiffness character. Solar activity, as defined by the Group Number, appears to reach and sustain for extended intervals of time the same level in each of the last three centuries since 1700 and the past several decades do not seem to have been exceptionally active, contrary to what is often claimed.”

  Det finns även en kortare presentation på samma sajt.
  http://www.leif.org/research/The-History-of-the-Sunspot-Number.pdf
  ”Conclusions
  •Both the International Sunspot Number and the Group Sunspot Number had serious errors
  •Correcting the errors reconciles the two series and new sunspot series have been constructed
  •The new puresolar series are confirmed by the geomagnetic records and by the cosmic ray records
  •There is no GrandModern Maximum, rather several similarmaxima about 120 years apart
  •There is still much more work to be done, and a mechanism has been put in place for updating the sunspot record as needed”

  • Trötter, är inte solstrålningens styrka ett bättre mått att använda sig av? Det som på engelska kallas solar irradiance. En sida som visar dessa (liksom även solfläckar) är http://www.climate4you.com/Sun.htm

   På denna sida finns bland annat än graf för solstrålningen sedan början på 1600-talet till nutid. Där kan man t.ex. se att solstrålningen varit ovanligt stark mellan 1950-2000, den starkaste strålningen de senaste 400 åren inträffade under den perioden. Finns det något samband med att temperaturen globalt har ökat en del under just samma period?

   Dessutom ser man att strålningen har minskat de senaste 15 åren, och verkar fortsätta göra så. Vad händer när solinstrålningen till jorden minskar och intar ett lägre värde?

   Förändringar i temperaturen kan väl antas ske med en viss fördröjning, om jag inte har fel. På grund av att atmosfären reflekterar tillbaka strålning till jorden och på så vis kvarhåller ”gammal” solstrålningen längre. I mina öron låter det orimligt att temperaturen inte skulle påverkas i framtiden av att solstrålningen minskar.

   • Karl, du svarar indirekt på din egen fråga iom att det senast maximat redan är/varit lågt, vi lever nu i det varmaste året någonsin.
    Här hittar du en jämförelse mellan nuvarande och tidigare liknande cykler.
    http://www.solen.info/solar/images/comparison_similar_cycles.png
    Så här ser det ut för den senaste och den föregående.
    http://www.solen.info/solar/images/cycles23_24.png
    Det är en radioamatör som driver den sajten och jag gillar enkelheten i hans grafer.
    En direkt slutsats man kan dra är att El Nino 97-98 och den nuvarande som håller på, påverkar väldigt mycket mer. Den kraftigaste El Nino vi haft var den 97-98, den som håller på nu visar tecken som inte synts till sedan dess och kan slå 97-98. ENSO är efter årstider och dygnsvariation den trejde största variation vi har. Från den kraftiga El Nino 57-58 fram till 97-98, så har de kraftigaste bara ökat. Är man gambler så sätter man en femma på att den nuvarande blir kraftigare än den 97-98.

    Läs länkarna i din länk och under grafen du hänvisar till så hittar du studierna som den baseras på (Lean).
    Även där nämns korrelationen mot solfläckar. Det är deras historia som korrigeras med Leif Svalgaard’s papper ovan. Det finns inget modernt maxima.

    Det klart längsta intresse jag haft genom livet är astronomi. Det mest sannolika är faktiskt att det inte finns någon skillnad i hur solen agerat sett över några få hundra år. Milankovic cyklerna, som defintivt påverkar hur stor effekt vi får från solen, ligger mellan drygt 20000 till 400000 år och det är långt till nästa istid…

    Det är Jorden som värmer atmosfären via infraröd strålning och växthuseffekt. Så har det alltid varit. Nu hjälper vi till på ett sätt som saknar motstycke i planetens historia genom våra utsläpp av växthusgaser.

    De låga effektskillnader som beror på solcyklerna kommer att överväldigas av vår numer pimpade atmosfär. Tyvärr.

 • Det senaste maximat är lägre än tidigare, och tittar man på medelvärdet på solstrålningen senaste 11 åren får man en bättre bild. Se den feta linjen i denna graf : http://www.climate4you.com/Sun.htm#Solar irradiance reconstructed since 1610

  Dessutom är det felaktigt att säga att för att det senaste maximalt är lägre än tidigare skulle det göra att det märks i temperaturen. Som jag sa tidigare finns det en fördröjning från minskad instrålning till att temperaturen sänks. Den är på ca tiden för en cykel, vilket i den nuvarande förväntas bli på 10-13 år. Framtiden får alltså utvisa om det blir en temperatursänkning p.g.a. minskad solstrålning, eller om koldioxidutsläppen är en för stor faktor.

  De senaste 10-15 åren syns ingen signifikant ökning av jordens medeltemperatur, det är fakta. Sedan finns det mätningar som visar att detta år varit det varmaste0 hittills, vilket sannolikt beror på den starka el niño. Andra mätningar visar att detta inte är det varmaste året och att temperaturen står rätt stilla fortsatt, se http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

  Samtidigt har ju koldioxidutsläppen fortsatt att öka, så det måste finnas en annan faktor som gjort att temperaturen inte fortsatt öka (om teorin om koldioxids relation till temperatur ska stämma). Känns mer troligt att jordens energikälla skulle vara orsaken till att temperaturen inte längre ökar.

  • Varför anade man att ett förnekande var på väg?

   Nu trycker du ur dig nonsens, Karl. Den uppmätta accelererande trenden är den största någonsin. Och du gör precis det som du skrev ovan att du inte ville göra:
   ”Jag vill inte på något sätt säga emot de klimatexperter som visar på att klimatet blir sämre, inte nedvärdera på något sätt.”
   Hur ska du ha det?
   Du nedvärderar ett konsensus på 97% av samtliga forskare mha av en välkänd förnekare och kreationists arbete, Spencer. Vet du hur satellitmätningarna går till och varför de inte visar samma resultat som mätningar vid ytan och vilka problem de dras med?
   Du bör även ta med det faktum att det mesta av värmen absorberas i haven. Det är därför glaciärerna på Antarktis uppvisar accelererande massförluster och kalvar mitt i vintern nuförtiden. Jakobshavn på Grönland i vintras och Pine Island på Antarktis nyligen… På Antarktis är det inte varmt i luften och det finns inga smältvattensjöar, som på Grönland och i Arktis, inte ens sommartid.

   Sen det där med att titta på vad som händer nu, varför tittar du inte på vad som händer nu och varför tar du inte hänsyn till det som tidigare uppmätts?

   Du hittar ett av mina svar till verner ovan med lite fler serier som även tar med hav, med och utan hänsyn till uppvärmningen i Arktis.
   http://martinhedberg.se/darfor-blir-det-ingen-ny-istid/#comment-54554

   Med ditt sista stycke ignorerar du hundra års vetenskap. Du känner uppenbart inte till vad som avses med en vetskaplig teori, slå upp det på wikipedia.
   Läste du ens mitt svar till dig precis ovanför? Det är inte solen. Det är vi.

   • Jahapp, förnekelse kallades det visst! Jag ifrågasätter bara och försöker själv skaffa mig en uppfattning. Hört talas om uttrycket ”Don’t believe what you read, believe what you see”?

    Det är mycket möjligt som du säger att satellitmätningar inte är de mest relevanta, men jag visade på att olika källor finns. Och även om man till exempel tittar på NASA:s grafer finner man ingen signifikant temperaturökning senaste 10 åren, se http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

    Sedan har jag inte sett något bevis för att det verkligen är koldioxidutsläppen som orsakar temperaturhöjningen. Och kom inte med någon graf eller likande där koldioxiden följer temperaturen, för det är inget bevis.

    Har själv tittat på serier på 400 tusen år tillbaka i tiden och visst följer koldioxiden i atmosfären temperaturen väldigt väl under de åren. Om du ser på denna graf http://www.brighton73.freeserve.co.uk/gw/paleo/400000yearslarge.gif kan man utläsa att en ökning på 200 ppm koldioxid motsvarar en temperaturökning med 15 grader. Det blir ca 1 grads ökning per 13 ppm. Det betyder att om det historiska även inträffat i denna nutid så skulle temperaturen ha ökat med drygt 6 grader de senaste 50 åren, med tanke på att koldioxiden ökat med ca 85 ppm. D.v.s. långt ifrån vad son verkligen skett.

    Du Trötter, har du någon förklaring till det? För i nästan alla grafer där koldioxiden relateras till temperaturen sätts temperaturförändringen att vara betydligt mindre än det historiska. Helt enkelt anpassas skalan för att temperaturutvecklingen ska passa koldioxidens utveckling. Känns verkligen inte professionellt att se sådant.

    • Japp du förnekar, du kommenterar inget av det jag länkat till och den här meningen t ex är inget ifrågasättande:
     ”De senaste 10-15 åren syns ingen signifikant ökning av jordens medeltemperatur, det är fakta.”
     Du ville inte nedvärdera, först var det solen, nu fortsätter du och påstår att man anpassar skalan och att hela bunten är oprofessionella. 😉
     Varför frågar du inte, om du inte vet?
     Varför tittar du inte, om du vill se?

     • Trötter, jag har läst allt det du skrivit och länkat till mig. Men valde att inte kommentera det. Allt jag har skrivit om har egentligen med samma sak att göra, nämligen sådant som påverkar vilken temperatur det är på jorden (oavsett om det handlat om solen eller koldioxid).

      Sedan är det ju tråkigt att bli kallad för en som ”förnekar” när jag inte håller med majoriteten av befolkningen. Det är väl bra att människor kan ha lite olika vinklar på saker och ting här i världen (en gång i tiden trodde majoriteten att jorden var platt, innan några få gick emot det). Det är så utvecklingen går framåt och vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden. Jag tror i alla fall att man inte ska dra för stora växlar av hur mycket koldioxiden påverkar klimatet, erfarenheten är för liten för att göra det. Det är ju egentligen bara tiden sedan den industriella revolutionen som människan har bidragit till en förhöjning av koldioxid i atmosfären. Den tiden är i sammanhanget en för kort tidsperiod.

      Däremot finns mer data och erfarenhet av att högre temperaturer leder till större mängd koldioxid i atmosfären. Det omvända mot det som eventuellt sker nu.

      Jag gillar att diskutera och det är ju på så vis man kan lära sig mer och bli lite klokare. Hoppas du lär dig något också av diskussionerna här på denna sajt 🙂

     • Trötter, det är klart att jag vet vad det jag länkar till innehåller. Temperaturen är från iskärnor från Antarktis vid forskningsstationen Vostok, koldioxiden är också från motsvarande iskärnor från Antarktis liksom även uppmätt vid Mauna Loa på Hawaii.

      Sedan förstår jag inte varför du länkar tillbaka till ett tidigare inlägg. Jag hade läst det förut och läste det nu igen, men innebörden har inte ändrats. Varför ska jag läsa samma sak igen?

     • Karl, då förstår du även varför du inte kan dra de förenklade slutsatser du gör runt koldioxid.

      Svårt att veta vad du läst eftersom du skrev att du undviker att kommentera det man länkar till dig.

     • Jag vet mycket väl att man inte ska förenklade slutsatser om koldioxid, och det har jag heller inte gjort. Jag har ifrågasatt de som drar en förenklad slutsats att koldioxid är boven till den uppvärmning som skett. Jag hävdar att det är mycket mer komplext än bara koldioxiden, nämligen att solaktiviteten är en mycket viktig faktor att väga in.

      Jag frågar gärna dig trötter, vad anser du är det som kommer att avgöra om jordens temperatur kommer att stiga, säg närmaste 50 åren? Som andra fråga, vad anser du är orsaken till att jordens temperatur inte ökar längre, eller åtminstone ökar i lägre takt?

      Hoppas du svarar med ett vänligt och vetenskapligt svar!

 • Kanske handlar om att ozonskiktet breder ut sig allt mer?
  Kan förklara värmerekorden som slås i central och syd Europa. Att skylla på co2 är nog mer ett sätt att driva på ny energiteknik, göra sig oberoende av oljeländer.

 • Förutom solaktivitetscykeln så kommer jorden att gå in i en ny istid förr eller senare. Enligt Milankovic’s teori så finns det tre olika cykler då en istid kan inträffa, eller har större förutsättningar att inträffa. En som löper på ca 100 000 år (jordbanans form), en på ca 41 000 år (jordaxelns lutning), och en på ca 26 000 år (jordaxelns precision).

  • Vi borde (vilket vi uppenbart inte är) redan vara på väg mot en istid med tanke på Milankovic cyklerna. Slår man ihop excentricitet, axellutning och precession och försöker uppskatta nästa peak, så blir den på ca -5°C i avvikelse (normal global medeltemperatur) och om ~12500 år.

   Men om vi fortsätter släppa ut växthusgaser i samma takt som nu så kommer vi ohyggligt mycket snabbare upp i +6°C. Då hamnar vi på samma nivå av massutrotning som under Perm och de som är kvar på planeten riskerar att inte få uppleva någon istid som beror på Milankovic cyklerna.

 • Trötter,

  du är bra på att beskriva tids förhållandena, tack för tydliggörandet.

 • Visst.. då detta är ett ämne som många tycker och tror mycket om utan självreflektion och egentlig objektivitiet
  kan det kännas skönt med bevis och kunskap med hänvisningar till gedigna källor som kontrast.

 • Apropå El Nino och media, nu är den pågående döpt till Godzilla, hum… 🙂
  http://www.usatoday.com/story/news/2015/08/13/godzilla-el-nino/31647757/
  Nåja, vad borde vi kalla oss själva då?

  Här istället senaste uppdateringen från NCEP/NOAA.
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
  Citat.
  ”All models surveyed predict El Niño to continue into the Northern Hemisphere spring 2016, and all multi-model averages predict a strong event at its peak in late fall/early winter (3-month values of the Niño-3.4 index of +1.5°C or greater; Fig. 6). At this time, the forecaster consensus unanimously favors a strong El Niño, with peak 3-month SST departures in the Nino 3.4 region potentially near or exceeding +2.0°C. Overall, there is a greater than 90% chance that El Niño will continue through Northern Hemisphere winter 2015-16, and around an 85% chance it will last into early spring 2016 (click CPC/IRI consensus forecast for the chance of each outcome for each 3-month period).”
  ECMWF uppdaterar snart med Augusti månads prognos.

  Något som man normalt bara kan använda bakåt i tiden är PDO, men nu börjar det bli intressant värre. Nu ökar index igen och vi har nu 19 konsekutiva månader med positiva värden, mer än under de två kraftigaste tidigare El Nino. 82-83 och 97-98.
  http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest

  Havisen i Antarktis ligger nu nära medel (area).
  http://s21.postimg.org/ptpm76i53/seaice_recent_antarctic.png
  Havsisen i Arktis gör som det gjort under tidigare kraftiga El Nino, stretar emot smältning, men ligger fortsatt långt under medel (area även där).
  http://s4.postimg.org/8cdr6p00t/seaice_recent_arctic.png
  Men om likheterna fortsätter så får vi se an kraftigare avsmältning följade år. Ett isfritt Arktis är ruskigt nära nu.

  En snygg animation från NASA som visar avvikelser i havsnivå mellan Januari till Juli.
  http://youtu.be/XO8gXGCWjQQ

 • JMA placerade Juli 2015 som den varmaste någonsin.
  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/jul_wld.html
  1st. 2015 (+0.38°C), 2nd. 1998 (+0.30°C), 3rd. 2014 (+0.28°C), 4th. 2010, 2005 (+0.24°C)
  God marginal till ner 1998 och 2014.

  Om man tittar på de första elva dagarna i Augusti via NCEP/NCAR så kommer även Augusti bli nummer ett och slå 1998 och 2014 med mycket god marginal om det inte sjunker under sista halvan av Augusti.

 • Man får inte lämna Internet ett par dagar för då händer något nytt. Tittade via Worldview på Jakobshavn (Grönland). En enorm kalvning syns den 15:e.
  http://1.usa.gov/1DViLfs
  Gå tillbaka en dag till den 14:e Augusti.

  • Följande är den största kalvning som filmats.
   http://youtu.be/hC3VTgIPoGU

   Det är nog fortsatt rekord som filmad händelse, men inte ett rekord som kalvning för Jakobshavn. Det som hände nu var större. Frågan är hur fort det gick. Notera grafen i videon på slutet som visar var fronterna legat tidigare.