Bränder i Mexiko och USA/Texas

Av Martin Hedberg

Bränder har härjat i norra Mexiko sedan 23 mars. Det är glest befolkade områden i bergen i norra Mexiko. Delstaten heter Coahuila och gränsar till USA/Texas i norr.

Enligt Mexikos National Forestry Commission så har minst 17.000 hektar brunnit ned.

Skogsbrände i Mexiko. (Foto: NASA Earthobservatory)

Skogsbränderna har klassats som nationell katastrof och man har begärt internationell hjälp för att bekämpa bränderna.

Skogsbränder har även uppstått i Texas, troligen till följd av bränderna i Mexiko.

Skogsbrände i Texas. (Foto: NASA Earthobservatory)

Både i Mexiko och i Texas är vegetation och marker extremt torra, det är låg luftfuktighet och kraftiga vindar. Allt gynnar spridningen av bränderna.

I Texas har man givit namn till bränderna: The Killough fire (4 250 hektar), The Swenson fire (29 000 hektar) och the Rock House Fire (24 000 hektar) skog. Ett trettiotal hem har brunnit ner.

/Martin

PS. En hektar är 100×100 meter, dvs 10 000 kvadratmeter. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

  • Läste för ett tag sedan att gammalt tillbaks så brände aboriginerna bort stora delar av marken för att just motverka bränder. Så har dom börjat och göra tydligen i USA också i Yellowstone National Park på prov.

  • Låg luftfuktighet, extremt torr mark och vegetation och kraftiga vindar… Jag tror man kan sträcka sig till att det endast är då skogsbränder uppstår. Annars är det liksom inte någon skogsbrand.
    Aboriginerna sveder/svedde gräset. Det gjorde vi också för kanske 100 år sedan. Dock inte längre eftersom det är usel ekonomi och stora faror inblandade.

  • Om man är intresserad av torkan däröver, finns mycket info o historik här: http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html och här: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/expert_assessment/seasonal_drought.html

    Om det är på väg mot en ny långvarig torrperiod kommer nästa tanke, och kanske större bekymmer; Ogallala? Akvifären med fossilt vatten under de delarna av USA. De har försökt begränsa utnyttjandet och effektivisera uttaget under decennier nu…