Tag - Naturkatastrofer

Jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, epidemier, pandemier.
(Det som skiljer denna kategori från ”extremväder” är att denna handlar mer om geologi och samhälle.
Extremväder är mer av atmosfär och vatten.)