Milt, blåsigt och vindstilla

Av Martin Hedberg Kommande vecka får vi milt och tidvis blåsigt väder. Men det riktigt blåsiga vädret återfinner vi på Atlanten. Där utvecklas rader av lågtryck som rör sig in mot Skandinavien och därefter på en nordostlig bana längs med Norska kusten där de fylls ut. Ett av lågtrycken som utvecklas under torsdagsdygnet kommer att nå 940 hPa i sitt centrum. Det skall jämföras med normalt lufttryck som är 1013 hPa. Lågtrycket ser i skrivande stund ut att röra sig på en bana strax söder om Island. Trots att det…

Visste du: Kall och varm luftmassa

Av Martin Hedberg En karaktäristisk egenskap hos en luftmassa är dess temperaturstruktur. Därför beskriver man ibland en luftmassa genom att jämföra dess temperatur med temperaturen på underlaget som de strömmar över. Luft som är kallare än den underliggande marken kallas kallmassa. De lägre skikten värms av den relativt sett varmare marken, blir lättare än luften ovanför och börjar stiga. Detta sker i form av stora ”bubblor” av luft (termik) som lämnar marken och ersätts av kallare luft ovanifrån. Denna typ av vertikala rörelser är typiska för kallmassor som därför sägs…

Visste du: Luftmassor

Av Martin Hedberg Betraktar vi vädret på en stor skala, något som i detta sammanhang innebär hundratals till tusentals kilometer, så finner vi ofta stora områden med likartade egenskaper. Det kan vara torr och kall luft över den ryska tundran eller fuktig och varm luft över Atlanten. Luften får dessa egenskaper då den stannat en längre tid över ett och samma område. Man har då fått vad vi kallar för en specifik ”luftmassa”. Dessa luftmassor behåller sina egenskaper en längre eller kortare tid även då de transporteras till andra områden.…

NAO, fortsatt milt, sedan kallare?

Av Martin Hedberg I går måndags skickade ett amerikanskt väderföretag, WSI (Weather Services International) ut ett pressmeddelande som förkunnade att bistra vintertemperaturer kommer att återkomma. Ett meddelande som gått som ett eko mellan olika nyhetsmedia tex DN. Återigen dyker begreppet NAO*, North Atlantic Oscillation, upp. För en beskrivning av NAO, se längst ner i bloggen. WSI:s Chefs meteorolog Dr. Todd Crawford sade: ”At some point later in February or early March, we do expect a return to more strongly negative NAO conditions as the La Nina event weakens and tropical…

Fronter, vad är det?

Av Martin Hedberg Ni har sett dem på väderkartorna, fronter. Kallfront, varmfront och kanske har ni även hört talas om ocklusionsfronten (som är en kallfront som hunnit ikapp en varmfront). Alla dessa tre fronter rör sig. Men fronten kan även stå still och man talar då om en stationär front. Många kopplar en front till ett omslag av någon form. Det är helt rätt. En front är gränsytan mellan två luftmassor med olika egenskaper, vanligtvis skillnader i densitet. (Densitet beskriver hur mycket en viss volym av ett föremål, vätska eller…

Lord Monckton rap-battles Al Gore on Climate Change

Av Martin Hedberg This is a ”debate” between ”Climate skeptic” Lord Monckton and ”Climate Activist” Al Gore. ”…We have technology, but lack philosophy…” It is produced by The Juice Media. I say wonderful. 🙂 /Martin