Visste du: Luftmassor

Av Martin Hedberg

Betraktar vi vädret på en stor skala, något som i detta sammanhang innebär hundratals till tusentals kilometer, så finner vi ofta stora områden med likartade egenskaper. Det kan vara torr och kall luft över den ryska tundran eller fuktig och varm luft över Atlanten. Luften får dessa egenskaper då den stannat en längre tid över ett och samma område. Man har då fått vad vi kallar för en specifik ”luftmassa”.

Dessa luftmassor behåller sina egenskaper en längre eller kortare tid även då de transporteras till andra områden. Skandinavien ligger i gränsområdet mellan flera födelseplatser för luftmassor. Det är en av förklaringarna till det synnerligen omväxlande vädret i Sverige.

Man namnger luftmassorna efter de områden där de bildats. Exempel på så kallade källområden med enhetligt underlag är öknar, havsområden med likartad temperatur eller stora snö- och istäckta ytor.

Kring våra breddgrader skiljer man mellan tre slags luftmassor: Arktikluft, Polarluft och Tropikluft. Namnen har hängt med sedan 1920-talet och kanske lite ologiskt finner vi att Arktikluften bildas över nordpolen, medan Polarluften bildas längre söderut. (Nationalencyklopedin skriver: Polarluft, luftmassa i atmosfären som bildas mellan 40 och 70° latitud ur avkyld tropikluft eller vintertid ur uppvärmd arktikluft. Vädret i polarluften är oftast svalt med växlande molnighet, god sikt och regnskurar.)

Egenskaperna hos luftmassor som bildats över landområden skiljer sig markant från de som bildats över hav. Därför har man även infört begreppen Kontinental respektive Maritim luft. Till exempel kallas Tropikluft som bildats över hav för maritim Tropikluft (mT) medan Polarluft som bildats över en kontinent kallas kontinental Polarluft (kP).

Mer om luftmassor i kommande blogg.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

  • Hejsan, kontinental arktikluft är det värsta jag vet.

    Men snart får man väl hoppas att mildluften framför lågtrycken strömmar allt längre norrut.

    …….och i april blir ostlig vind varmare än västlig vind här vid Sydkusten 😀

  • Ser det ut som att de milda luftmassorna kommer att dominera den närmaste tiden?

    Martin: Japp, vi ligger i ett tydligt västvindläge.

  • Men Martin…….det hände en konstig sak med luftmassorna i somras. Ett högtryck etablerade sig i Ryssland, som blev allt hetare. Det innebär ju i verkligheten att den kontinentala polarluften skulle ha varit varmare än den kontinentala tropikluften. Jag tycker det verkar vansinnigt, så hur löser man ett sånt problem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *