Växthuseffekten, del 4

Av John Pohlman

Under 1970- och 80-talen skapades allt kraftigare datorer samtidigt som nya mätningar bland annat med satelliter bidrog till alltmer ökad kännedom om atmosfärens gaser och dess verkningar.

Man fick också bekräftat vad man tidigare misstänkt att även andra gaser än koldioxiden påverkade uppvärmningseffekten. År 1975 påtalade den indiskfödde klimatforskaren Veerabhadran Ramanathan att även klorfluorkarboner hade stark växthusverkan och under de följande åren tillkom ytterligare växthusgaser, dikväveoxid, metan och ozon.

Man började alltmer inse att människan genom sin livsstil och utsläpp av gaser kunde förstärka den pågående klimatförändringen och skapa framtida stora problem. Därför bildades 1988 av FN:s miljöprogram och Världsmeteorologiska organisationen en klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC).

Panelens uppgift är att med hjälp av all vetenskaplig forskning utvärdera följderna av människans påverkan på klimatet. Panelen är ett samarbetsorgan för klimatforskare i hela världen.

Dess förste ordförande var professorn i meteorologi vid Stockholms universitet, Bert Bolin. Under hans ledning började man arbeta intensivt med att samla all information om klimatförändringen.

De första steget för att begränsa i-ländernas klimatpåverkande utsläpp togs på FN:s klimatkonvention vid konferensen i Rio de Janeiro 1992, det så kallade Kyotoprotokollet.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

 • IPCC har som uppgift att visa att växthuseffekten finns. De är partiska och måste ifrågasättas, vilket såklart är svårt eftersom det kräver en massa insikt och kunskap. Jag uppmanar dig att göra det, John.

  Klimatet har alltid förändrats och har ju varit mycket varmare än det är nu. Om man tittar noga så ser man att koldioxid kommer som en REAKTION på att klimatet har blivit varmare (fler växter trivs). Alltså inte som en ORSAK.

  Det här är ett gigantiskt spel om mycket stora pengar (utsläppsrätter med mera).

  Martin svarar: Temperatur och koldioxid är positivt återkopplade. Se bloggen: http://pohlman.klart.se/koldioxid-ar-bade-orsak-och-verkan/
  IPCC har som uppgift att sammanställa kunskap kring klimatförändringar. Du kan se IPCC som ett stort bibliotek. Bibliotekets uppgift är att samla och göra litteratur tillgänglig, inte att skriva bocker och inte att styra författarnas slutsatser. IPCC sammanställer den senaste forskningen, precis det som du efterfrågar.

 • Intressant med klimatforskning, men jag läste att dessa experter glömt och ta med landhöjningen när dom räknar fram is smältningen?….är detta sant eller är det en skröna på nätet?

  Martin svarar: Det är en skröna. Medialt låter informationen som om det inte pågår någon allvarlig klimatförändring.

  Det pågår, sedan förra istiden, regionala landhöjningar, tex i norra Skandinavien. Därtill kommer troligen tex delar av Grönland att få landhöjning kommande tiotusen år -till följd av att glaciärerna på Grönland smälter just nu (och tyngden av isen minskar).

  Men/och havsnivån kommer netto att stiga just till följd av att landbaserade glaciärer smälter, nu precis som för tiotusen år sedan.

  Notera att landhöjningen inte reagerar direkt på avsmältningen, än mindre existerar annat än där det tidigare var is. Större delen av planetens kustområden har inte någon landhöjning.

  Det vi ser nu är en netto avsmältning av både landbaserade och havsbaserade glaciärer. Havsnivån stiger. Det går säkert att hitta någon plats på jorden där marken stiger snabbare än havsnivån, men totalt sett kommer vi att se havsvatten tränga in i över land och därtill göra dricksvattentäkter obrukbara.