Varningar främst i Götaland och Svealand

Av Martin Hedberg

I samband med att lågtrycket fördjupas och rör sig norrut längs med Östersjön så berörs allt fler av ovädret. SMHI har utfärdat varningar för många platser främst i Götaland och Svealand. Varningar är både klass 1 (den lägsta) och klass 2.

En klass 2-varning innebär väder som kan utgöra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Klicka på ”Varningar” i kolumnen till vänster från prognossidan här på Klart.

Vid kusten faller nederbörden som regn, längre in i landet som snöblandat eller som snö. Mängden snö handlar om 10-20 cm, dvs inte helt obetydligt. I samband med kraftig vind så väntas dessutom drivbildning.

Om du måste ut i dag så ta det lite varligt. Och även om du själv har total koll, så ha lite marginaler för andras misstag 😉

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg