Varannandagsväder

Av Martin Hedberg

Nu blir det lite av varannandagsväder. Lågtryck idag, högtrycksrygg från onsdag eftermiddag till torsdag eftermiddag, sedan lågtryck igen.

Så här på hösten betyder dock inte högtryck alltid att det blir soligt. Det kan lika gärna vara dimmigt, molnigt och grått.

Om molntäcket spricker upp så kommer tamperaturen att falla. Det, i kombination med fuktig luft och mark, skulle i så fall kunna ge halka natten mellan onsdag och torsdag.

Men troligen så hinner vattenångan i luften kondensera till moln/dimma innan temperaturen fallit så pass mycket på marken. Molnen/dimmorna stänger då till atmosfären så att temperaturen inte fortsätter att sjunka vid marken.

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg