Vår påverkan på klimatet tvingar oss till geo-engineering

Märkligt hur intensiv både kommentarer som ifrågasätter ”AGW-teorin” (Anthropogenic Global Warming) och mängden spam blir när vi skriver om klimatförändringar.

Antropogena klimatförändringar beror varken på bilar, glödlampor eller brödrostar. Antropogena klimatförändringar beror på att människan, framför allt sedan 1950-talet, netto har tillfört växthusgaser i form av koldioxid, metan, lustgas och freoner till atmosfären. Därtill har vi förändrat jordens albedo, såväl genom markförändringar som genom utsläpp av luftföroreningar. (Sedan kan man fundera på hur detta har gått till).

”Lösningen” på problemet, i den mån det finns någon lösning inom realistiskt närhet, ligger bland annat i att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, storleksordningen -5 till -10% per år. I realiteten, om det genomfördes, skulle det betyda att människan inte kan utvinna allt fossilt kol som vi har inom ekonomisk och tekniskt räckvidd.

Vi har därtill gjort oss kraftigt beroende på infrastruktur och systemlösningar (tex ekonomi och livsmedelsproduktion) som mer eller mindre förutsätter tillförsel av fossil energi. Tar man bort eller stryper den fossila energin så uppstår oönskade och i vissa fall livshotande systemförändringar. Detta gör att våra valmöjligheter allt mer liknar ett val mellan pest nu eller kolera senare. Och ju längre vi väntar desto mer pest och kolera blir det.

Jag tror personligen inte att det är realistiskt att människan frivilligt låter energi ligga kvar i marken i form av fossilt kol. Finns det tillgängligt så kommer någon att gräva upp det och inom några månader eller något år så kommer någon annan att elda upp det. Restprodukterna, såväl växthusgaser som (främst i fallet med brun- och stenkol) skadliga luftföroreningar, hamnar i naturen och våra egna kroppar.

Efterhand kommer dock vissa av de fossila resurserna att sina och, om efterfrågan fortfarande består, så kommer priset att stiga. Det leder dels till brist hos vissa konsumenter, dels till att det ytterligare fossilfyndigheter blir ekonomiskt tillgängliga.

(Jovisst blir det även mer lönsamt med förnybar energi i takt med stigande energipriser. Men det är inte antalet vindkraftverk som begränsar klimatförändringarna, det är mängden kol vi inte bryter som gör skillnaden. Och när energipriset stiger så blir fortsatt lönsamt att bryta det fossila kolet.)

Realistiskt så bör man, som slutsats av detta, ta sig en funderare på vilka konsekvenser detta får på klimat- och ekosystem, inklusive oss själva och våra samhällen. Därefter bör man förbereda sig på dessa konsekvenser.

Det betyder inte att man skall ignorera sitt ansvar. Men jag kan samtidigt förstå att det kan kännas rationellt att förneka sammanhangen.

Det är lite grann som att supa sig full: Man skall inte bli förvånad om man blir yr eller får huvudvärk efterhand. Men man kan ju prova att förneka det. Ett tag. Sedan får man acceptera situationerna som uppstår.

Vi har i vissa sammanhang kommit fram till den punkten. Det ser riktigt illa ut, och det kan bli värre.

Realistiskt sett så närmar vi oss punkten där vi blir tvungna att vidta åtgärder i form av ”geo-engineering”. Det är inte en så lustig situation och den kommer att skapa nya komplexa säkerhetspolitiska situationer och doktriner. Som vi bäddar får vi, och våra barn, ligga. Den form av Geo-engineering som ligger närmast till hands, ”Solar Radiation Management”, löser inte det grundläggande problemet, den dämpar bara symptomen. Den skapar också helt nya problem.

/Martin

PS. Nej, man skall inte ge upp. Men man skall inte heller vara naiv. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

66 CommentsLeave a comment

 • Men nu får du väl ändå ge dig med dina fantasier om global uppvärmning, ”geoengineering…”??

  Ursäkta, men du låter som en sektmedlem.:)

  Det borde skrämma vettet ur varje sund människa när vissa galna politiker och forskare börjar prata om ” geoengineering”.
  Stoppa dårarna.

  Martin: Finns det några tecken på att halten växthusgaser i som vi tillför atmosfären är på väg att minska? (Förutom att det rent fysisk finns begränsningar i form av ”peak-oil” osv).
  Nej, trots all kunskap som människan besitter så inte bara fortsätter, utan ökar vi utsläppen!

  Och för att mängden växthusgaser i atmosfären skall minska eller ens vara kvar på samma nivå so den är idag så krävs det ungefär en halvering av våra utsläpp för att därefter ytterligare minska. Är vi på väg dit? Alltså inte bara enskilda länder eller individer utan människan totalt sett.

  Nej. Var hamnar vi då? Jo i fortsatt stigande halter växthusgaser.

  Hur länge kan det hålla på? Jo till dess källan tar slut. Dvs Peak-oil, peak-gas och peak-coal. (vilket i sig är en kris man inte vill uppleva).

  Och tittar man på hur mycket fossilt kol det finns i marken så är det tillräckligt för att skapa en mycket annorlunda värld än den vi är van vid, dvs den vi haft under hela vår civilisations utveckling (de senaste 12.000 åren).

  Om vi inte väljer alternativet ”låt kolet vara kvar i marken”, så återstår bara alternativen ”försök anpassa sig till en värld under kraftiga klimatförändringar” och/eller ”försök dämpa dem”, dvs geoengineering. Det billigaste alternativet är som jag nämner SRM eller vad som även kallas ”The Pinatubo option”, dvs att sprida små partiklar, rimligtvis av svavel, i stratosfären. BAU leder oss dit. Like it or not.

 • Jag läste till början med intersse dina inlägg. Men börjar det inte bli lite mycket av det nu…

  Martin: Okay. Jag skriver en ny blogg om att det är kallt istället. 😉

 • Du har rätt Martin! Tyvärr. Det här med om energipriset stiger blir det mer lönsamt att bryta det sista fossila kolet, det är en slags paradox. Högre priser gynnar inte bara förnybar energi. MEN det värsta som kan hända är att energin blir så billig att man kan exploatera allt. Inte bara fossil energi utan de sista skogarna, polarområdena, mineraler m.m. Det blir förödande för naturen! Det vi borde göra är att effektivisera energianvändningen samt att källsortera våra resor. Tråkigt? Det kommer inte gå att hela jordens befolkning använder lika mycket energi som vi gör nu, även om all energi var förnybar. Vi måste förbereda oss för ett liv utan fossil energi och ett liv där vi använder mindre energi, och det är inte lätt. Sverige, Länen, Kommunerna, Städerna och Byarna behöver bli mer självförsörjande (på bl a energi och mat). En omställning till detta behövs. Låt förorenarna betala! Att det är kallt det behöver du inte blogga om, dessutom är det bara normalkallt.

 • Gustav Ander jag fattar att du är trött kl. var väl 02.00 när du skrev, du är en trött gammal man som har vissa intressen av att det skall fortgå som det gör, för det gynnar just dej !!!!!!!!

 • Tja vi har ju nästan demokrati i Sverige så var och en kan tycka vad man vill så även vad gäller detta.

 • Bra skrivet. Stora delar av världens befolkning strävar efter en standard som åtminstone i någon mån liknar den i väst.
  Dessa mänskor är beredda att arbeta hårt för den standarden och betala för energin.
  Därmed håller logiken, priset stiger för energin men det finns allt fler som har råd att betala. Det blir alltså lönsammare att utvinna de enorma men delvis svårtillgängliga mängder gas, kol och olja som trots allt finns.

 • Ni klimatskojare är köpta av staten. Ni ska ta bort folkets frihet.Sluta vilseled folket!
  Frihetslågan tar ni aldrig död på!

  Martin: Vänligen sluta påstå saker som inte är korrekta.
  Jag är anställd av ett privat bolag (Klart) som ägs av ett annat privat bolag (Schibsted). Jag tar varken emot statliga eller privata pengar för att säga vissa saker.
  Jag varken vill eller kan ta bort eller begränsa folks frihet.
  Det jag kommunicerar är vetenskapligt verifierade uppgifter.

 • Helt rätt Patrik. Martin och hans kompisar tjänar mer pengar om det är klimatkris. Klimatkrisen är politiskt korrekt men helt fel. Lyssna inte på statens propaganda!

  Martin: ”Follow the money”. De som verkligen drar in pengar är kolindustrin. Det är de som verkligen har att tjäna på att bedriva lobbyarbete. Lobbyarbete mot att samhället ställer om till energiförsörjningssystem som bygger på förnybar energi och därmed exkluderar fossilt kol.

  Fossilkolindustrins affärsintressen står i stark kontrast till vetenskapliga slutsatser. Det var på samma sätt med tobaksindustrin som under lång tid motarbetade en allmän kunskapsspridning av vetenskapliga slutsatser om tobaks skadliga inverkan på människors hälsa.

  Människans inverkan på klimatsystemet är vetenskapligt belagt. Är det fel att kommunicera det, i synnerhet när det förekommer så mycket felaktiva (icke vetenskapligt verifierade) uppgifter ute i ”debatten”?

 • Det tråkiga är att våra äldre generationer så envist håller sig fast vid sina gamla inskränkta, inte sällan självupfunna, kunskaper istället för att titta på de kalla (no pun intended) fakta vi faktiskt har idag. I takt med att dessa människor dör ut kommer problemet tas på större allvar, tyvärr lär det vara för sent. En genomsnittlig tredjeklassare har sannolikt större kunskap om detta globala hot mot mänskligheten än valfri medelålders Svensson idag.

 • Det mest insiktsfulla jag läst på länge om klimatdebatten.

  Har själv länge funderat på det realistiska i att ett land/företag skulle avstå ifrån att bryta all den olja/kol som de någonsin kan och all olja/kol kommer att förbrännas för eller senare, om inte i Sverige, så sker det i ”Uzbeckistan”….

  Hur realistiskt är det att säga till Indien eller Kina att ni får aldrig komma upp till/anamma västerländsk standard avseende bilar, levnadsvanor och energiförbrukning?

  Hur realistiskt är det att säga till en västerlänning att anpassa sig till Indisk levnadsnivå?

  Alla fattar givetvis att vi inte kan fortsätta som vi gör men ingen är beredd till de enorma uppoffringarna vi måste göra, tex. barnbegränsningar och negativ tillväxt. Jämför gärna med Greklands skuldkris, där de styrande sett det växande problemet under lång tid men enda prioriteringen har varit att bli omvald.

  Jag kanske låter som en ”Miljöpartist” eller tomte som bor i en grotta i skogen, men jag är tvärtom en del av ”problemet” med stort hus, två bilar och tre barn och trots min ”medvetenhet” känner jag mig själv hotad av inskränkningar, tex. biltullar, skattehöjningar på el etc. som gör det svårare för mig att klara min vardag. Men hur ändrar man på hela världen? Vem går frivilligt i täten?

 • Alla grupper har sin lobby. Klimatlobbyn blir allt mer världsfrånvänd. Höj skatterna! Bort med friheten! En stark stat ska styra allt! är klimatlobbyns recept. Kära folk, låt er inte luras!

  Martin: Jag vill ha frihet, men under ansvar.
  När katastroferna blir fler så ropar alla på att staten skall hjälpa till. Det är ett ödets ironi att den totala friheten att göra vad vi vill (tex med utsläpp) leder till att stater tvingas ingripa och därmed indirekt tar/får mer ansvar/makt.

 • Martin:

  När jag går igenom alla modeller (GFS, ECMWF, WX) för vädret den kommande veckan, dvs. från den 6:e februari så ser det ut som om mildluften slår till väldigt oväntat, men med full kraft.

  Någon modell visar på temperaturer på över +5 grader för hela södra Sverige. Ser du samma bild som mig för tillfället?

  Martin: Ja det ser ut att bli ett ordentligt kliv upp i temperaturen på måndag-tisdag nästa vecka.

 • Största hotet på vår planet är alla giriga människors jakt på Pengar,Roten till allt ont startar där!Pengar pengar pengar..det är det enda allt handlar om,lönsamhet o vinster istället för frisk luft och leva i harmoni med vår natur!:)
  Tyvärr,jakten på rikedom på pengar o kapital kommer att segra,den går ej att stoppa,därmed kommer luftföroreningarna att fortsätta och land o hav att förstöras m.a.o,Roten(pengar,kapital)snabbar på planetens förintelse!

 • Heja Martin! Bra att du tar debatten med förnekarna av klimatkrisen. Vi är många som står på din sida. Tack för ditt engagemang.

 • Jag förstår inte varför det blir sådant motstånd. Martin är väl ändå en ”man of science”, men delvis folklig i sitt sätt att försöka beskriva vad som sker. Kan inte se något sekt-”igt” med det här. Bra, Martin. Ut med en potentiell sanningen!

 • Ja, det verkar som att mildare väder är på g i nästa vecka, men enligt yr, dmi och smhi blir det fortfarande minusgrader (eller nån enstaka plusgrad). Och kör man en simulering (GFS) så tycker jag mig se tendenser på att kalluft är på väg ifrån norr efteråt. Så Förhoppningsvis blir det bara tillfälligt mildare.

  Ursäkta att jag går OT, men tycker det är roligare att prata om aktuellt väder än att spekulera om klimatförändringar… 🙂

 • Varje västerländskt samhälle skulle hotas av total anarki ifall vi fick, säg en veckas oljestopp. Undrar hur länge det skulle dröja innan folk började överfalla för att få mat ovc värme? Det fattar vem som helst att olja är något som måste bort och bytas mot något annat. Begriper inte folk hur farligt beroende vi är av olja?

  Martin: Håller med. Det finns åtminstone tre skäl till att satsa på förnybar energi:
  a) Säkerhetspolitiskt
  b) Miljömässigt
  c) Demokratiskt

  Den sista kanske behöver motiveras? Det är en demokratisk och frihetsmässig rättighet att inte bara vara beroende av stora industriers eller staters välvilja att producera och prissätta viktiga råvaror som energi.

  Men det sättet samhället främst producerar energi på idag (fossilt, vattenkraft och kärnkraft) är något som i princip bara kan utföras av en stat eller ett mycket stort företag.

  Men genom att nyttja solenergi, vindkraft och biobränslen så kan enskilda medborgare producera sin egen energi samt gå samman i mindre bolag och föreningar för att producera energi till samhället.

  Det är en sund avreglering av en marknad och en möjlighet till win-win-win situationer. Men det är klart, om man är eller representera ett statligt eller stort privat bolag vars fundament hotas av detta, då kanske man inte hoppar jämfota av lycka. Men den stora dominansen inom energiproduktion av staten och stora bolagen, den kanske är förbi?

  Fossilspåret leder dels till ytterligare klimatförändringar, dels till ytterligare statlig inblandning.

  Småskalig, resurssnål energiproduktion med miljöhänsyn leder, förutom till renare miljö, till större frihet för medborgaren.

  Vi tycker att det är bra inom en rad andra områden: Livsmedelsproduktion, webbyråer, transporter, hantverkare, massmedia… (eller är det någon som förespråkar statliga monopol här?) Varför inte inom energiproduktion? Förutom det borde det vara sunt förnuft att tex ta tillvara på den energi som flödar in över de egna fastigheten om man råkar ha en sådan, tex solvärme.

 • Roligt , redan omslag i ”vargavintern” ( 10 dagar har den knappt pågått… ) , intressant att se hur kall eller mild februari nu blir ?

 • Underligt hur rädda folk är för sanningen.

  Även om vi inte kan lösa klimatproblemet
  bör vi väl känna till orsakerna.
  Lyssna till vetenskapliga fakta och politisera inte så mycket.
  Det sköter politikerna med den äran.

  Du gör ett bra och pedagogiskt jobb Martin.

 • Intressant blogginlägg. En kombination av minskade utsläpp och ’filtrering’ av atmosfären för att ändra, eller åtminstone minska, växthusgaskoncentrationen borde väl vara det optimala. Samma tankesätt borde väl fungera på algblommingen som, bl.a. beror på att algerna sjunker till botten och ökar övergödningen. Borde man inte kunna samla in dessa istället???

 • Vilken utveckling denna sajt har fått,nu diskuteras tom hur världsproblemen skall lösas,allt hänger ihop. men nu en väderfråga,omslaget i väder nästa vecka torde kanske leda till snöovöder?. tack martin för mycket intressant läsning,man lär sig mycket av allt som skrivs här och fängslande är det.

 • Det är väl så att politikerna inte kan säga hur det är pga att de står i skuld till de som stöder dem som i sin tur vill ha valuta för pengarna. Det är ju med all tydlighet då inte rena energi formerna och deras företagande och /eller vetenskapsmännen som kör med orent spel.

 • Intressant! Låter bra, men tyvärr helt fel. Låt oss plocka isär Martins typiska propagandatexter och se alla felen och knepen.

  1. AGW tror de flesta är detsamma som klimatförändringen vi har nu och läser det alltså så. AGW är en teori som skulle kunna förklara en del av dagens klimatförändringar om den stämmer. Nu har Martin lyckats få det att låta som om mänskliga utsläpp har orsakat klimatförändringen.

  2. Sedan glider Martin snyggt över till att enbart prata om koldioxid och får det nu att låta som om koldioxidutsläpp orsakade av människan står för hela klimatförändringen.

  3. Jag noterar Martins svar ovan: ”Det jag kommunicerar är vetenskapligt verifierade uppgifter.”

  Det är bara att titta ovan hur många personer Martin lyckats dupera med detta pratet. Lättlurat? Nej, inte riktigt. Man måste som jag studerat ämnet länge för att se felen.

  A. Inte ens IPCC tror att CO2-utsläpp står för mer än 50% av de positiva bidragen till klimatförändringarna. Tittar ni i gamla bloggar hittar ni länken. Martin har själv skrivit dit länken och är fullt medveten om detta.

  B. Det saknas fortfarande kritisk kunskap om hur klimatet styrs på jorden för att man skall kunna säga någonting. Det låter väldigt lätt när man säger att CO2 blockerar infrarött och det därmed blir varmare. Det är också så Martin vill framställa det hela. Värme är energi och det lär säkert blåsa mer då. Martin har skrivit om mer frekventa stormar och orkaner. Värme stiger också så omsättningen av luft mellan högre luftlager och lägre ökar. Fast då transporterar man plötsligt en massa värme förbi koldioxiden som skulle fungera som ett täcke. Hmm, nu blev det mer komplicerat. Dessutom förs vattenånga med till högre luftlager. Vattenånga fungerar som koldioxid genom att den håller kvar värmestrålning. Eftersom vindarna blir starkare kan det hända att omsättningen når till högre höjder och då blir CO2+H2O-täcket tunnare. Plötsligt blir beräkningarna och sambanden oerhört komplexa och vi har bara skrapat lite på ytan. Till och med IPCC medger att det är en svag punkt då det saknas grundläggande forskning om hur dessa system fungerar. Se punkt 3 igen och le.

  C. Man har försökt titta historiskt för att se om sambandet mellan CO2 och temp stämmer. Det såg halvbra ut när man borrade i isarna på Grönland och Arktis. Lite oväntat för borrarna att tempen ändrades först och CO2 sedan. Då fick man ett bevis för att CO2 följer tempen men det var osäkert om det även gällde åt andra hållet. Tittar man däremot med geologiska metoder längre tillbaks saknas helt samband mellan CO2 och temperatur.

  D. Jag trodde Schibsted var ett politiskt oberoende förlag, så jag förstår inte att de låter dig härja runt på denna sida på det här sättet och låter dig få utlopp för dina politiska ideal och övertygelser under skenbart vetenskaplig flagg. Nåja, det är deras beslut. Själv ska jag avregistrera mig för deras nyhetsbrev i protest.

  Martin: Ett långt inlägg med lösryckta påståenden. Jag vill dock belysa ett påstående du kommer med: ”Fast då transporterar man plötsligt en massa värme förbi koldioxiden som skulle fungera som ett täcke”.

  Koldioxiden är en väl omblandad gas i atmosfären. Koldioxiden ligger inte som ett täcke eller lager på någon speciell nivå. Eller tror du att ”värme” är en speciell gas som åker förbi koldioxiden? Med vinden?

  Luftens temperatur utgörs av vibrationer, småskalig rörelse hos dess komponenter, dvs kväve, syre, vattenånga, koldioxid, metan, vissa ädelgaser osv. Vinden är den storskaliga transporten av dessa gaser.

 • Ja,det är ju bara att slå upp första sidan i Afton-
  bladet el Expressen så blir det ”Ett fruktansvärt
  Oväder ha,ha,ha,ha i nästa vecka.
  Dom vet ju allt vad som gäller väder.
  Skämt åsido.

 • Tråkig läsning.. Orkade inte ta mig igenom allt 😛

  Du borde skriva lite mer för amatörer, och inte så professionellt.
  Man fattar ju ingenting :-/

  Läser mycket hellre t.ex att det ska bli kallt och att det ska bli snö och så 🙂

 • Väder och miljö hänger ihop, ständiga lågtryck med regnmoln får inte bara mitt humör dåligt utan skuggar mina 1 KW solceller, ännu tråkigare är att ersätta dessa med halvfossil etanol-el. Funderar på att go ON-grid efter 15 år…

 • Står ju om snökanoner längs ostkusten
  Men hur verkar det med ”vänersnön”? Finns det risk att vi blir insnöade i år igen?

 • Det outsägligt tragiska i alla de försök som görs för att få människor att förstå vad vi står inför, är det att det är så enkelt och så kraftfullt för förnekarna att använda metaforer och förenklingar och att de lyckas så fullständigt.

 • Patrik, Per och EJ verkar vara konspirationsteoretiker, oljelobbyister eller bara helt förvirrade. Plocka av skygglapparna och skåda verkligheten. Ta det röda pillret!

  Det är frågor som demokrati, suveränitet, säkerhetspolitik, ekonomi, m.m som borde driva utvecklingen mot ett kol- och oljeoberoende och inte endast de miljömässiga aspekterna. På så sätt skulle ofrånkomliga fakta som att medeltemperaturen går upp inte behöva debatteras så infekterat. Då kan tvivlarna och belackarna fortsätta tro att det endast är naturlig klimatvariation och så får vi bort förbränningen av fossila bränslen med helt andra argument.

 • Att människan påverkar klimatet i hög grad är inte helt sant.

  Orkar inte heller förklara, tänk efter istället.
  Lyssna inte för mycket på media.

 • Hej Martin! Om vi leker med tanken att alla utsläpp av växthusgaser som människan orsakar skulle upphöra idag, hur lång tid skulle det då ta tills klimatet var återställt till det normala?

  Martin: Det kommer inte tillbaka till någon tidigare situation. Men om alla utsläpp skulle sluta idag så skulle det troligen landa på 1-2 grader varmare än idag om 50-100 år.

  Initialt skulle det faktiskt bli varmare om man tänker sig att alla utsläpp av aerosoler, dvs partiklar, upphörde. De har en avkylande effekt och/men stannar bara i luften i veckor-månader.

  Vår ”peak” av extra växthusgaser har en längre omsättningstid och det tar naturen storleksordningen hundratals år att ”tvätta bort” tex koldioxid. Men/och fortfarande om tusen år kommer det att vara en högre halt växthusgaser i luften än det var tidigare.

 • Ett mycket bra o insiktsfullt blogginlägg, Martin. Det finns inte en chans att styra resursanvändningen i någon större grad. Möjligen om hela mänskligheten skulle stå inför en omedelbar katastrof. Ev klimatförändringar är inte tillräckligt omedelbara o katastrofala. Och det demokratiska styrelsesättet är ineffektivt när det gäller att införa tyngande pålagor, men vem vill ha diktatur nuförtiden.
  PS Du verkar ha ett oändligt tålamod med vissa.DS

 • Tack för en mycket intressant sida! Jag undrar hur mycket växtligheten påverkar den globala uppvärmningen? Det står sällan om det. Något måste det väl påverka att vi hugger ner träden som tar hand om koldioxiden och producerar syre? Är det fel forum för den frågan här?

 • Jag tror att mänskligheten på jorden efter hand kommer att förbruka all olja, gas, kol som det går att få tag på oavsett var på jorden det sker sen spelar det inger roll att vi i norden varit ”duktiga” och kört miljövänligt mm vi får att ta del av konsekvenserna.

  Martin: Så det är lika bra att hänga på och fortsätta vara beroende av fossil energi?

  Men sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv så är det ju inte så lyckat att vara beroende av något som kommer att stiga i pris och som man inte förfogar över.

  Dessutom så har vi ju som alternativ att producera energi från källor som vi förfogar över, tex solinstrålning, vindar och vattenkraft, som flödar in över vårt territorium.

  Då säger någon: ”En kWh från solceller är för dyr i relation till olja och kolkraft. Låt oss skifta när det blivit billigare”.

  Kruxet är att det tar mycket längre tid (tiotals år) att ställa om samhället till att fungera utan fossil energi än det tar för energipriset att stiga (månader). Så det gäller att ha lite framförhållning.

 • Tack för ett intressant inlägg. Det är som sagt rätt märkligt att förnekelsen är så stark just kring temperatur och klimatförändringen.
  Hur har det kunnat bli så? Rädslor och stark lobbyverksamhet från rådande energileverantörer? Hela indutricivilisationen existerar ju tack vare olja och kol.

  Men ärligt talat, det finns ingen anledning att gå i polemik. Dra parallellen till alkohol/fylla så försök övertyga en alkoholist som inte slagit i botten att spriten är ett problem… lönlöst.

 • @Rolf som verkar tycka det räcker att var och en får tycka som de vill: Jag tycker det är dumt med cancer och trafikolyckor.
  Då var det klart! Undrar om de problemen försvinner nu?

 • Martin, de lösryckta påstående kommer från dig! Jag överbevisar dina sk vetenskapliga verifierade påstående ibland t.o.m. länkar du själv givit till IPCC. Därav kan du inte svara.

  Visst är koldioxiden utblandad i atmosfären. Täcket är lika tjockt som atmosfären. Tunnare högst upp och tjockast i botten. När värme transporteras med vindar upp/ned går man runt det hela. Det är som om du satt fläktar inuti ditt tjocka duntäcke. Nej, just det; I din sinnevärld står all luft stilla och då fungerar CO2-teorin alldeles utmärkt precis som du antagligen beskriver det på dina föreläsningar.

 • Angående det Martin säger om att bilar ej påverkar växthuseffekten så har han helt fel! bilar går på fosila bränslen vilka i sin tur bildar växthusgaser. Bilar bildar metangaser, koldioxid, kolmonoxid. Det finns metanolbilar!

  Avgaserna från bilarna trodde man förr skulle lägga sig där atmosfären är, gaserna visade sig istället lägga sig på mycket lägre nivåer och skapade problem för oss istället! Martin gå en kurs i miljövård eller liknande!

  Mvh.

  Martin: Bra att du lyfte frågan. Vad jag menar är vad man driver bilen med respektive hur man använder den som genererar utsläpp. Inte bilen i sig. Sedan skall man veta att det inte är en helt ren process att tillverka en bil, vare sig den är planerad att drivas med bensin, etanol eller el.

  PS. Du kan göra en miljöinsats genom att köpa en ”skitig” bil -och låta den stå, eller ännu hellre: skicka den på återvinning.

 • Oljeindustrin tillför stora föroreningar för vår planet, så att säga att bilar inte har med växthuseffekten att göra är ganska konstigt!

  Alla rymdraketer och sateliter som skickas ut i rymden, alla plan som sprider föroreningar i atmosfären. En raket drar enormt mycket bränsle som sen bara dumpas på en viss höjd! detta handlar om ton bränsle!

  Skulle vilja ha en förklaring till hur Martin tänker i detta samanhang!

  Martin: Se min tidigare kommentar till dig. Det handlar alltså om själva bränslet och vad man gör med det, inte föremålet (bilen) i sig.

 • All skövling av skog minskar upptag av koldioxid som ökar vid förbränning av fosilt bränsl

  Uttryck som London fog och LA smog beror på förbränning av fosilt bränsle. London fog uppstog pga att man använde torv att elda med. LA smog uppstod pga att LA ligger som i en grop och att föroreningarna stängs in där och vädras inte bort!

  I dagens läge så bygger vi höga hus som stänger in föroreningar!

 • Martin skrev:”PS. Du kan göra en miljöinsats genom att köpa en ”skitig” bil -och låta den stå, eller ännu hellre: skicka den på återvinning.”
  Eller också gör som jag o många andra: kör din gamla bil(Volvo 740 -89) på 50/50 % etanol/bensin, eller konvertera den till 100% etanol.Etanol är bra i ett övergångsskede för att fasa ut gamla bilar. Du Martin liksom alla(?) miljökramare tänker kanske inte på att det i Sverige finns kanske 1 miljon människor som inte har råd att köpa nya bilar utan är hänvisade till beg marknaden. Miljöpartister är experter att tänka så. Dom skulle gärna höja bensinpriset med kanske 5 kr. Mp är ett lyxparti för de välbesuttna utan förankring i den bistra verkligheten. De med höga inkomster har inga problem med ekonomiskt tyngande pålagor. Det är alltid de fattiga som får ta smällarna.

 • Och hur får man fram etanol då? Knappast med hästkrafter iaf. Går åt mängder med fossil olja för att nå slutkund. Undrar varför vätgasbilarna aldrig blir aktuella?

 • Etanol är, som jag sa, bra för att göra gamla bilar miljövänligare (så att man inte behöver skrota dem för miljöns skull). Men det är knappast något framtidsbränsle. Där kanske vätgasen platsar?

 • Hej Martin,

  Hur ska man se på följande?

  I en debattartikel publicerad i Wall Street Journal (WSJ) gick 16 välrenommerade forskare och professorer i veckan ut med åsikten att hotet från global uppvärmning är betydligt överdrivet.

  ”Inget behöver göras åt den globala uppvärmningen”

  Artikelförfattarna menar att inget behöver göras åt den globala uppvärmningen. I artikeln hävdar man nämligen att ett ökande antal forskare inte håller med om att några drastiska åtgärder behövs för att minska koldioxidhalten i atmosfären.

  Nobelprisvinnare bland avsändarna

  Nobelprisvinnaren i fysik Ivar Giaver avgick nyligen ur Amerikanska Fysiksällskapet i protest mot att organisationen påstår att den globala uppvärmningen är ett ovedersägligt faktum, till skillnad från de ”tillåtna” diskussionerna om exempelvis protoners förändringar över tid, eller hur ett multiuniversum uppför sig. Hans avgångsbrev citeras av de undertecknade i texten i WSJ.

  Inte varmare de senaste 10 åren

  I texten listar man ett antal av de skäl som ligger till grund för påståendena om att hotet från global uppvärmning är falskt. Ett av skälen anses vara det faktum att världen inte blivit varmare under de senaste tio åren. Man skyller på att datorsimuleringar grovt överskattat effekten som koldioxid ska ha på jordens temperatur.

  Gruppen menar också att koldioxid är bra för planetens växter, som man menar utvecklades under perioder då koldioxidhalten var tio gånger så hög som den är idag.

  Yngre vågar inte uttrycka sig

  Vidare beskriver man ett forskarklimat där yngre förmågor inte vågar uttrycka skepsis inför klimatfrågan av rädsla för att bli uteslutna ur forskargemenskapen, och förbigångna när nya anslag ska fördelas.

  Avsändarna menar att många forskare levt gott på anslag de fått genom att överdriva hotet om en global uppvärmning.

  Debattartikeln har fått stor spridning på nätet och flera tusen kommentarer på WSJ:s hemsida. Läs artikeln själv här: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204301404577171531838421366.html

  Svensk källa: http://svt.se/2.22584/1.2694581/forskargrupp_global_uppvarmning_inget_att_oroas_for

  Martin: Först konstaterar jag att du inte har skrivit din text själv utan kopierat den från SvT. Så gör man inte.

  Därefter så kan man konstatera att var och en får givetvis tro vad de själva vill. Jag känner inte till alla som skrivit under artikeln, men i alla fall en Lindzen, är känd som en så kallad klimatförnekare (Linzen har för övrigt även hävdat att det inte finns någon koppling mellan tobak och cancer.)

  En del argument som framförs i artikeln borde föranleda lite mer skeptisk inställning: Man hävdar att det inte blivit varmare de senaste tio åren, ”the lack of global warming for well over 10 years now”, och att datormodeller överdriver uppvärmningen.

  Saken är den att det blivit ca 0,1 grader varmare de senaste tio åren (det är alltså mätningar som visar detta, inte modeller) och att det är helt i linje med vad klimatmodeller beräknade för tio år sedan skulle ske.

  Det finns anledning att vara skeptisk till innehållet i artikeln, precis som vanligt när det gäller klimatfrågor.

 • Det påstås ofta: 0.8 gr temp höjn senaste 100 åren och 0.1 gr senaste 10 åren. Men jag har aldrig sett vilka mätonoggrannheter som finns i dessa siffror. När jag läste mätteknik fick vi aldrig presentera ett mätresultat utan att ange felet. Jag skulle gissa att det är minst +/-0.1 gr. Eller är det noll?
  Jag tycker också att Mp (o C) bör rikta in sig på andra miljöfrågor.

  Martin: Det är klart att det finns mätnoggrannheter specade för respektive data. Som uppskattning gäller att det för början av 1900-talet är +/- 0,1 grader, i närtid så är det +/- 0,05 grader C.

 • Under 2000-talet har temperaturkurvan varit platt med noll stigning. Intressant nog visade den hajpade BEST-undersökningen detta i tydliga omanipulerade siffror.
  Koppla den platta tempkurvan till det globala koldioxidutsläppet -den påstådda orsaken till global uppvärmning/klimatförändring, och alla som inte har pengar att tjäna på att klimathotet är äkta begriper att hela affären är just bara, en affär.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2055191/Scientists-said-climate-change-sceptics-proved-wrong-accused-hiding-truth-colleague.html

  Aldrig i industrialismens historia har så mycket koldioxid släppts ut på så kort tid. Från 25,3 Gt år 2001 till 32,0 Gt år 2010, sammanlagt under nollnolltalet 290,1 Gt. Siffran för 2011 beräknas bli 34 Gt och 2000-talets summa 325 gigaton (miljarder, 109 ton). Decenniet 1991-2000 var summan 235 gigaton.

  Summa:
  Temperaturstegring ingen, eller möjligen två hundradels grader C varmare än det näst varmaste året… koldioxidutsläpp rekordstort. Samband temperaturökning/ koldioxidutsläpp ingen,

  Martin: BEST, Berkely Earth Surface Temperature, är en undersökning som arrangerades av personer som var skeptiska till den etablerade klimatforskningen. Man förväntade sig att finna något revolutionerande. Men det man fann var… en bekräftelse av de resultat som andra forskare redan hade publicerat.

  Slutsatsen var att temperaturen har stigit. Och det syns rätt tydligt på diagrammen från deras egen hemsida. Där ser man även resultaten från andra forskare inlagda i samma diagram. http://berkeleyearth.org/analysis/

  När det gäller kopplingen mellan halten koldioxid och temperatur så är det inte själva utsläppet utan den resulterande koncentrationen i luften som genererar den förstärkta växthuseffekten. Men okay, den har stigit i paritet med utsläppen.

  Som jag har sagt (så många gånger) tidigare så är det inte bara halten koldioxid som påverkar temperaturen. Även mängden solljus som kommer hit (och ett par andra saker) påverkar temperaturen. Och trots att energin från solen har avtagit de senaste tio åren (http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml) så har temperaturen stigit. (Antalet solfläckar är relativt proportionellt mängden energi som solen strålar ut. Läs mer som detta i en tidigare blogg: http://blogg.klart.se/stigande-temperatur-med-eller-utan-solflackar/)

  Om solstrålningen hade varit konstant, eller stigit som den kommer att göra kommande 5-6 år, då skulle temperaturen stigit ännu mer.

  Slutsats: Det har blivit varmare, inte bara sedan 1950-talet, utan även de senaste tio åren. Och de senaste tio åren har det blivit det trots minskad strålning från solen.

 • Lasse H, jo jag förstod vad du menade och tycker ungefär likadant, men jag tror ändå att oljans inblandning inte fullt redovisas när det gäller etanol, säkerligen bättre än bensin men knappast något framtidsbränsle. Speciellt inte när man tar åkermark för matproduktion till att tillverka bilbränsle. Tycker som sagt att det skumt tyst kring vätgasbilar, tillsammans med outsinlig solkraft skulle alla kunna producera sitt eget bränsle till bilen, kanske därför det är så tyst.

 • Hej Martin, tack för ditt svar. Jag förstår dock inte riktigt din kommentar om varför man inte kan klippa in en artikel? Varför kan man inte göra det? Jag undrade ju just hur du såg på denna artikel. Jag tycker det är väldigt svårt att veta vem man ska lita på i klimatfrågan eftersom alla säger så olika saker. Jag försöker bilda mig en egen uppfattning. Med vänlig hälsning, Joakim.

  Martin: Hej Joakim. Angående att klippa in artiklar eller delar av texter som andra har skrivit: dels har vi en princip att man skall skriva sina inlägg själv, det blir helt enkelt mer intressant då. Dels har det med upphovsrätt att göra: Om man citerar någon så skall det tydligt framgå att det är ett citat, samt varifrån det kommer.

  Om du frågar mig vem du skall lita på i klimatfrågorna så blir svaret: Lita på de som är mest insatta i frågan: Den samlade forskarkåren inom relevanta områden. Läs artiklar eller lite mer lättlästa böcker som är skrivna av forskare. Det är inte konstigare än att man går till en läkare när man behöver hjälp av medicinsk karaktär eller till en elektriker när man skall koppla in elledningar.

 • Borde du inte i denna oberoende? blogg informera lite om isen på Antarktis? Om du nu inte har någon
  speciell agenda, politisk eller annan, så borde det väl inte vara något problem att rapportera om detta också? Länkar till källorna har du nedan.
  http://climatedepot.com/s.asp?tag=antarctica

  Sen skulle jag vilja fråga dig om du känner till att det du kallar geo-engineering redan förekommer?
  Idag ett väldokumenterat fenomen. Enl många kritiker ett mycket riskabelt projekt där vi vet alldeles för lite om konsekvenserna.

  Martin: Jag rapporterar gärna om isen på Arktis. Och nej jag har ingen politisk agenda (men det verkar som om de ansvariga bakom länken du bifogar har det 😉 )

 • ”Slutsats: Det har blivit varmare, inte bara sedan 1950-talet, utan även de senaste tio åren. Och
  de senaste tio åren har det blivit det trots minskad strålning från solen”
  Dock väldigt marginell temphöjning, vilken till och med kan betraktas som inom felmarginalen.
  Vi kan enl. planetens historik, till och med vara säkra på att det kommer att bli ytterligare lite varmare, (Kanske) för att sedan åter bli kallare. Rejält kallare. (kanske)

  ”Som jag har sagt (så många gånger) tidigare så är det inte bara halten koldioxid som påverkar temperaturen.”

  Varför avgiftbelägger man då inte andra substanser som människan bevisligen producerar, tex. vattenånga?
  Det finns tack och lov inte många kvar som står på barrikaderna och försvarar modellerade scenarier som hitills inte avviker från planetens historik på något sätt.

  Ett stabilt klimat över tid är snarare en ovanlig företeelse i planetens livscykel.

  Varför skulle den plötsligt införa en behaglig och lätthanterlig rad av årstider bara för att passa herr och fru Svensson?
  Är nog snarare det vi skall rusta inför de klimatförändringar som obönhörligt ändå kommer att inträffa, och inte uppfinna branscher som pungslår medborgarna på påhittade taxeringar och tar focus från reella miljöproblem.
  Att den jättelika organisationen för ”klimatforskning” med IPCC i spetsen är en koloss på lerfötter blir allt tydligare. Det vetenskapligaunderlaget är svagt. Ett, möjligen två grundfakta är solida: (1) koldioxid bromsar långvågig strålning, värms och strålar värmen vidare; i atmosfären till luften, tillbaka till jorden och ut i rymden, växthuseffekten; (2) den ökande halten koldioxid i atmosfären orsakas sannolikt av människans utsläpp av koldioxid, för närvarande omkring 32 megaton, miljoner ton koldioxid per år.
  Varför cirka hälften av det antropogena utsläppet försvinner i den naturliga koldioxidomsättningen som är mer än hundra gånger så stor är oförklarat. Varför den försvunna mängden stadigt är omkring hälften oberoende av utsläppets storlek är också en gåta. (Hälften av 15 Mt/år, hälften av 30 Mt/år.)

  Att höjningen av jordens medeltemperatur med 0,8 grader C sedan 1830 skulle bero på den ökade koldioxidhalten i luften (från 280 till 390 ppm) är visserligen omstritt. Dels steg temperaturen före 1950 trots att det antropogena tillskottet var litet, dels har temperaturen inte stigit under 2000-talet trotsdet största antropogena tillskottet någonsin. Därför har AGW-konceptets innebörd löpande urholkats från ”global uppvärmning” via ”klimatförändring” till ”klimatstörning”.
  Tycker du inte själv att det är beklämmande att AGW-förespråkarna ständigt friserar sina förutspåelser framåt i tiden, då det börjar närma sig dagen D?
  Att en ökande koldioxidhalt i atmosfären kommer att leda till katastrofala klimatförändringar med tiotals meter högre havsnivåer på 50-100 års sikt är hypoteser med ingen eller mycket svag förankring i faktiska observationer.

  Du kommer att ha mycket att förklara om du väljer att vara en så övertygad frontfigur i en så komplex fråga som klimatet.
  Tänk på det innan forskningsläget svänger ännu mer.

  Martin: Om ökningen är 0,1 grader på tio år och felmarginalen 0,05 grader inom samma period så kan man inte säga att förändringen är inom felmarginalen. Dessutom så är förändringen på hundra år som sagt var 0,8 grader och inte ens med en felmarginal på 0,1 grad så kan man säga att förändringen är inom felmarginalen.

  Den vattenånga människan producerar påverkar klimatet, men det är främst i fråga om kondensationsstrimmor från flygplan respektive fartyg. I övrigt så kondenserar vattenångan relativt snabbt och faller ut som nederbörd inom något dygn. Som bekant så händer inte det med koldioxid, det och andra växthusgaser stannar kvar i atmosfären i tiotals, i vissa fall hundratals, år.

  Ca hälften av de antropogena utsläppen stannar i luften, den andra halvan binds dels i skogar, dels i haven. Det ökade partialtrycket koldioxid ”pressar” ner gasen i havet. Detta leder i sin tur till att haven blir surare, pH-värdet sjunker. Detta är ett annat gigantiskt problem kopplat till en ökad halt koldioxid.

  Får se, var det mer saker du undrade över…

  När det gäller vilka konsekvenser utsläppen av växthusgaser får så har forskarna varit mycket bra på sina förutsägelser. Tex vittnade professor Bert Bolin i amerikanska kongressen på 1960-talet och sade då att temperaturen mycket väl kunde stiga med ca 0,2 grader fram till år 2000. Något som visade sig stämma. Även såna ”radikala” forskare som Jim Hansen på NASA har haft i stort sett rätt med sina förutsägelser.

  Och du behöver inte påstå saker utan täckning. När det gäller havsnivåhöjningen inom hundra år så talar man inte om ”tiotals meter”, utan om ökningar på 1-2 meter. Dock vill inte utesluta 4 meter (det kan vara bra att veta att tidigare i historien så har havsnivån stigit med 5 meter inom loppet av hundra år, totalt 20 meter inom loppet av 400 år).

  Så, är det inte bra att det finns svar på alla dina frågor.

  Forskningsläget förändras hela tiden. Men det svänger inte tillbaka, det rör sig framåt.

  Mvh,
  /Martin

 • Sv. Martin:
  ”Om ökningen är 0,1 grader på tio år och felmarginalen 0,05 grader inom samma period så kan man inte säga att förändringen är inom felmarginalen. Dessutom så är förändringen på hundra år som sagt var 0,8 grader och inte ens med en felmarginal på 0,1 grad så kan man säga att förändringen är inom felmarginalen”

  Jo det kan man i det totala perspektivet. Vi avhandlar LITE större tidsbegrepp än din ålder i detta.

  ” bara kondensationsstrimmor från flygplan”
  Visst, det är bara fartyg och flygplan som producerar vattenånga…
  Och när det ramlar ner kallas det onormal nederbörd av fritt valda vädertjejer…
  ” Detta är ett annat gigantiskt problem…”
  Är det ens mätbart i subtotalen och isf i tredje decimalen?
  Intressant att din argumentation är identisk med den jag hade med din väderflickakollega per för ett tag sedan. Lika som två bär.
  Spökskrivare, eller inövad sektretorik?

  ”sade då att temperaturen mycket väl kunde stiga med ca 0,2 grader fram till år 2000.”

  Visst, hade han sagt det med en felmarginal nedåt eller uppåt hade ni klimatonanister beskrivit det som lika duktigt, eftersom det var så ”nära…”

  Det är ju så ni jobbar.
  Friserar verklighetsupplevelsen efter behov.
  Att kampen mot koldioxidutsläppen är hopplös börjar även IPCC förstå. (Men Martin hänger kvar, eftersom han är minst sagt lokal)
  Inte bara har man övergivit begreppet ’global uppvärmning’ som vägrade infinna sig. Även termen ’klimatförändring’ fasas ut. Nu talar man om ’klimatstörning’. De grandiosa katastroferna à la Schellnhuber och Lynas är borta. Klimatstörning betyder helt blygsamt att om koldioxidhalten stiger och om atmosfärens cirkulation ökar så kan det bli fler förekomster av extremt väder. Häftigt regn, stor hetta, stark köld, hård blåst…

  Ju närmare dödsdomen vi kommer desto mer skjuts den på framtiden.
  Smart.
  Se bara till att den är såpass långt fram att ingen kan kontrollera era ”faktum”…
  Oavsett om Co2 avsätts från fossila bränslen eller svinskit är det ändå Co2. Den kommer att fungera exakt på samma sätt i atmosfären.
  Men oroa dig inte. Ditt lilla företag kommer att leva gott på chimären tillräckligt länge för att du och din familj skall reda er ekonomiskt.

  ”Får se, var det mer saker du undrade över…”
  Billigt. Det är till att ta stora ord i liten mun.

  Ni väderflickor, Per H verkar hålla en låg profil numera, verkar avlösa varandra, men i takt med att klimatet inte gör vad ni vill droppar ni av en efter en.
  Så sug in så mycket medel du kan, så länge du kan, men kom igen, till de som tänker själva när du har oemotsägeliga bevis på att er hypotes stämmer.

  Lär nog ta ett tag…

  Martin: Att kalla meteorologer, som dessutom är män, för ”väderflickor” är väl också bara ett avrundningsfel?

 • Inressant debatt, men man orkar knappt ta sig igenom allt.
  Någon som kan svara på att nu när isarna smälter på jorden och på mars – beror det bara på våra koldioxidutsläpp på jorden??

  MVH /En som inte kört bil på mars!

  PS. Men vi måste naturligtvis jobba för att minimera utsläpp och och resursskövling på vår jord! DS

 • Janne: När det blir lika lukrativt att pungslå pöbeln med anledning av klimatförändringar på Mars kommer nog incitament härav också att uppfinnas i rask medial takt…

  Martin: ”Att kalla meteorologer, som dessutom är män, för ”väderflickor” är väl också bara ett avrundningsfel?”

  Möjligen an aning. Du får slå till mig med handväskan om jag har fel…

  Martin: Jag försöker hålla mig till fakta när jag diskuterar seriösa ämnen. Och det känns på något sätt ännu viktigare när man hänvisar till vetenskapliga resultat.

  Men det blir ganska meningslöst att debattera med någon som tycker att det är okay att frisera argumenten liten som det passar.

  Även om det fanns en handväska i närheten så skulle jag inte använda den som argument i en diskussion.

 • Du är en stor man Martin.
  Du har uppenbarligen fått annan information än Världens alla ledare, vilka bakom stängda dörrar tagit del av andra resultat, nämligen att krisen inte står i farstun, eller ens alls.
  Tror du inte att om läget det var så katastrofalt man omedelbart skulle bannlysa varje incitament att bruka fossila resurser?

  Att ersätta de fossila bränslena med annat i industriell skala är helt omöjligt på tio års sikt, och så gott som omöjligt på 40 års sikt.

  Att införa CCS, koldioxidavskiljning och lagring, vid fossilbränsleeldning är dyrbart och ökar bränsleåtgången med 50 procent. Vill man gå längre och strypa koldioxidutsläppen som sådana måste man dessutom sluta att framställa järn och tillverka cement.

  Sambanden är så direkta att delegater till COP-möten kan förstå dem. Att stats- och regeringschefer för länge sedan briefats på området är självklart.

  Nu väljer man att slå mynt av läran iom taxeringsintäkter och som nyttiga idioter låter man som svampar ur jorden växa upp små företag med katastrofscenarier som affärsidé.

  Du känner säkert någon vars företag enbart arbetar med frågan som understatement.

  ”meningslöst att debattera med någon som tycker att det är okay att frisera argumenten liten som det passar..”

  Frisera argument och utfall är AGW-rörelsens signum, det borde till och med du veta.
  Ogillar att upprepa mig även om läsaren i fråga inte verkar kunna/vilja/ ha förmåga att absorbera det jag skriver.

  ””(det kan vara bra att veta att tidigare i historien så har havsnivån stigit med 5 meter inom loppet av hundra år, totalt 20 meter inom loppet av 400 år).”

  Korrekt. Bra analys. Göteborg har redan legat under vatten och vi har haft havssköldpadda i Östersjön och hittat snäckskal och fiskben i Sahara.

  Visst, Världen blir av och till varmare, (och kallare) annars blir det svårt att förklara inlandsisens tillbakagång och för all del andra flexar i temperaturer överlag.

  Förstår att du vill begränsa utsläppet av koldioxid. Våt dröm? Det kan man nämligen inte. Inte ens om koldioxiden skulle vara så farlig som det påstås.
  Det finns inga tekniska och ekonomiska möjligheter att i stor skala ersätta förbränning av kol(föreningar) med annat. Om det globala samhället slutade elda skulle 90 procent av all energi försvinna. På den punkten hjälper inga argument. Istället för att minska ökar förbränningen och därmed koldioxidutsläppet.

  Tycker du inte det blivit väldigt tyst om isbjörnarna som tydligen skulle försvinna pga att de inte kunde kliva runt på isflak?

  Det visade sig att även detta var en skröna, (Lång näsa WWF) då isbjörnstammen haft den kraftigaste tilväxten på hundra år.
  Dessutom är den inte gullig, utan snarare livsfarlig…

  Precis som AGW-teorins makthysteriska ambassadörer är för mänskligheten.

  Martin: Om du hade satt dig in i vad jag skriver i artikeln ovan så hade du förstått att jag poängterar att människan troligen INTE kommer att upphöra med nyttjande av fossilt kol. Detta eftersom vi sitter så fast i det fossila systemet att för oss väsentliga delar av samhället skulle kollapsa OM vi reducerade fossilnyttjandet med det som krävs för att undvika allvarliga förändringar av de klimat- och ekosystemtjänster vi är beroende av.

  Själva poängen i hela artikeln är att vi till slut tvingar oss in i en situation med geoengineering.

 • ”Om du hade satt dig in i vad jag skriver…”
  Jodåvars, jag förstår vad du åsyftar och jag ger dig rätt i många av dina vinklar.
  Det vi är oense om är väl mest din formulering ”vilka konsekvenser det får på klimat- och ekosystem…” och de allmänna skräckscenarierna.

  Och att man skulle tvingas till en så finansiell och praktisk ogreppbar åtgärd som GE kan jag inte tro är möjligt att ens den mest galna statschef skulle ta på sig att genomföra.

  http://www.pnas.org/content/103/46/17184.short

  ”There are some ideas so stupid that only an intellectual would believe them.”

  Risken finns kanske också att människan plötsligt lyckas med att kyla ned klimatet och försätter oss i en nyskapad Yngre Dryas, och DÅ har vi plötsligt verkliga problem.

  Det finns nog andra miljöhot som är äkta och ligger avsevärt närmare i tiden än en ev. klimatförändring som troligen kommer att komma i någon form, oavsett om människan existerar eller ej.
  Så vi kan visst rusta för en klimatförändring, för det kommer säkert förr eller senareoavsett människans existens, men att till dess pungslå befolkningen via påhittade orsaker med hjälp av enorma finansiella organisationer, och små bolagsägande affärsmän/kvinnor som budbärare är inte snyggt.
  Och heller inte särskilt klokt, då ni skriker så högt att mycket få numera lyssnar…

 • Intressant läsning här… Här ser man hur många är hjärntvättade..
  Jag tycker att vi flyttar till Afrika så att vi slipper frysa i Sverige o sparar då på klimatet..
  Där kan vi promenera och hämta vatten i kokosnöt skall. Om ett lejon kommer så klättrar vi bara up i ett träd. Det kommer finnas mycket träd då vi får inte elda dom pga klimathotet. Vi lever på nöter och myror. Vi lär oss att uppskatta rå gräs som ett delikatess.

  Oj håller ni inte med mig?? Hm om alla skall bidra till klimatet varför tar inte ni som är så rädda o flyttar härifrån?? Vi som stannar ”råkar” behöva värma oss. Varför skall jag bry mig om Ert problem?? När jag väntar utanför affären på ngn som handlar så brukar jag låta bilen vara igång typ 30 min. För att inte frysa.

  När fattar ni att i allt så är det pengar som styr!
  Det finns pengar som styr i vindkraftverk, olja, och även Martin som är anställd i ett företag som är ett dotter bolag i ett annat företag som får pengar att publicera en viss form av info..

  Allt spelar roll och inget spelar roll. Det finns så starka ekonomiska intressen som styr allt i samhället som ni inte har aning om. Därför säger jag som råd detta här.

  Vill du värna om miljön? Stäng av värmen o spara ström. (fyrfrys så slipper jorden dig som en konsument)
  Eller gör det som känns bäst o stäng ute propagandan…Vi miljökompenserar redan i Sverige när vi köper bensin så varför skall jag bry mig om mer… ????

  Har mer att säga men här lägger jag ned då detta är ett evig ämne som aldrig kommer att ta slut då Ni har samvetskval… det har inte dom som kör suvar eller andra länder titta bara på usa, kina u name it…Vad i ”#%& är ni alla rädda för???
  Häxan??? ”klimathotet” Titta bara på o inse vad svenska regeringen gör med sina experimet med vaccinet ”svininfluensan” tror ni att dom drabbade känner ngt för klimatet? Ni r så naiva o barnsliga.. finns geo termic bra finns inte well uppfinn det då.. men gå inte på PROPAGANDAN….från staten.

  tack för ordet …

  istalku2

 • ”Klimathotet” är bara ett skrämselprojekt sponsrat av amerikanska banker som hoppas på att tjäna multum på optionshandel med utsläppsrättigheter. Genom effektiv marknadsföring har det blivit det nya modehotet bland dekadenta latteliberaler i Stockholmsmedia. På sjuttiotalet handlade klimathotet om en nära förestående istid.

  Det som driver fram de minimala klimatförändringar åt varmare håll som vi har erfarit är inte människan utan solen, som stadigt blivit varmare sedan den lilla istiden tagit slut. Det kan man se på mängden solfläckar solen har, ju fler solfläckar desto kraftigare konvektion av varm gas från solens inre och därmed ultimat en varmare jord. Men nu är det så att mängden solfläckar har börjat avta varje cykel, och då kommer det att bli kallare här, rejält mycket kallare om vi får ett nytt Maunders minimum. Tittar man på iskärnor som ger en översikt över klimatet för tiotusen år tillbaka ser man att det inte är något speciellt alls med dagens klimat. Det var lika varmt förr eller till och med varmare än idag fram till att den lilla istiden började under medeltiden för att sen ta slut cirka 1850. Den som har en egen tankeförmåga kommer att observera att för tiotusen år sedan täcktes Stockholm av tre kilometer is, som sedan smalt bort trots noll koldioxidutsläpp av den tidens protosvenskar. Eller tja, det kanske var marsianer som släppte ut massor av koldioxid som gjorde att inlandsisen smalt bort. Människan var det iallafall inte.

 • Vad är det som driver svenska klimatförnekare? Är det fruktan för dyrare el och bensin? Om de faktiskt bekymrade sig över energipriserna så borde de vara entusiastiska och pådrivande i framtagandet av nya energikällor. Inte ens klimatförnekare förnekar väl att de fossila bränslena är ändliga?

 • (Vad som driver amerikanska klimatförnekare är väl allmänt känt, nämligen allmän misstänksamhet inför gemensamma lösningar och en godtrogenhet inför t.ex. oljeindustrins propaganda.)

 • Hej igen…

  Johan vem har sagt att vi är klimatförnekare?? JAG är realist.. Om du läser vad DP skrev så ser du att det har ingen betydelse hur mkt bil du kör utan där är solen som spelar in…
  Dessutom så finns det hur mkt olja som helst o andra resurser…du ska inte lyssna på propagandan om att dom tar slut.. det leder bara till högre priser för oss och större vinster för dom som tar fram dessa resurser då dom lever på blåögda som är bereda att betala för klimatet..

  Du skulle oroa dig istället för hur mycket mat som slängs hos producenter för att du vill köpa en rak gurka.. eller hur mkt vildfångad fisk det går åt att föda ett kilo odlad lax i norge… där har du problem… vad gör du åt det själv då ??

  ha det bra .. .hej då..

 • Om det är som du säger att oljan inte alls är på upphällningen, så borde det ju vara lätt att vi går man ur huse och kräver att soppan skall kosta så att det räcker till med pengar när tanken är fylld. Rent för jävligt att vi skulle vara lurade, bor man på landet så finns det inga alternativ till bilen eller skall vi cykla till jobbet och ta vägen förbi dagis också? Av lönen återstår snart inget att leva på. Förr köpte jag kvalitetsmat, nu är det billigaste som gäller för att klara sig. Att detta skulle vara resultatet av en konspiratorisk statsmakt och mutade kapitalintresse vore underlag för en folklig resning.