Urvattnat slutdokument från Riomötet

Urvattnat slutdokument från Riomötet

Rio de Janeiro (TT:s utsände)

Världens länder har enats om ett slutdokument på FN:s möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro – men innehållet är urvattnat enligt många. Det är en kompromiss, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. EU har haft höga ambitioner, men det finns en ovilja i många delar av världen att fatta multilaterala beslut, fortsätter hon.

Dokumentet, som godkänts av alla 193 länder i FN-familjen, bekräftar de överenskommelser som gjorts vid två tidigare världsmöten om miljö och hållbar utveckling, i Rio 1992 och Johannesburg 2002, men innehåller inga nya stora åtaganden. Målet har varit en text som alla kan anta, säger Björn Andersson, Sveriges chefsförhandlare.

Han påpekar att dokumentet ännu inte är formellt antaget. Detta sker på fredag, då statsminister Fredrik Reinfeldt ska tala för Sveriges räkning.

Trots att texten är något urvattnad lyckades dock EU få igenom skrivningar om att världens länder ska arbeta för en grön ekonomi, för utbyggnad av hälsoprogram, och för att minska fattigdomen i världen. Hotet mot klimatet, den biologiska mångfalden, skogarna och oceanerna ska också mötas med ”kraftfulla” åtgärder.

Efter 2015 ska dessutom länderna anta någon form av hållbarhetsmål. Dessa ska ersätta milleniemålen från 2000. Däremot avsätts inga nya pengar för att nå målen. Fast själva genomförandet av alla åtgärder kostar givetvis stora summor – om man genomför dem, säger Björn Andersson.

Föga förvånande är så gott som samtliga miljöorganisationer djupt kritiska till det liggande förslaget. Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF International skräder inte orden: Vi trodde att det här skulle handla om framtiden. Men nu förbinder sig inte länderna till någonting. Nu har vi haft en process i två års tid som förefaller meningslös. Varför kallar man hit tiotusentals människor för detta?

Gunilla Carlsson tycker ändå att mötet har varit värt besväret. Rent koldioxidmässigt och ekonomiskt har det förstås kostat en del. Men Rio har ändå introducerat många nya frågeställningar, exempelvis i energifrågan. Man får se mötet som en anhalt på vägen mot en mer hållbar värld, säger hon.

Roland Johansson/TT


				
			

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

21 CommentsLeave a comment

 • Ganska sorgliga besked och det är lätt att tappa hoppet. Inväntar nu den raljerande gubbmaffian bland kommentarerna som har så vansinnigt svårt att ta till sig fakta. Tur att deras barn (barnbarn?) får med sig en annan insikt via skolan, tyvärr lär det vara för sent när de väl är gamla nog att förändra något.

 • Lägg ner det där tjafset om koldioxid, koldioxid är ingen klimatdrivare. Solen är alfa och omega i klimatet! Den som tror att den antropogeniska globala ”uppvärmningen” har med fakta att göra är förd bakom ljuset. Dags att ”hugga huvudet” av klimat-goliat! Sanna faktan går rätt emot AGW dogman, barnen ska inte bli hjärntvättade med klimatlögner i skolan. Jag är så trött på denna sjuka hysteri, aldrig varit med om något värre!

  Martin: 1. Artikeln handlar inte om koldioxid.
  2. Om du inte har förstått mer av hur klimatsystemet fungerar än du beskriver ovan så bör du studera lite seriös litteratur innan du basunerar ut påståenden som ovan. Man får tycka och tro vad man vill, men ge skilj på fakta och åsikter.
  Jag förstår också att du inte kommer att göra något av det jag just bett dig om. Men för att vara saklig så vill jag markera att det närmaste ”hjärntvätt” barn råkar ut för så är det från olje- och kollobbyn samt en allmän misstro som vissa hyser mot miljöforskning.

 • PDN: Att du aldrig varit med om någon värre hysteri är väl inte särskilt konstigt eftersom ingen av oss har varit med om en värre situation.

 • Vad som verkligen betyder något för de flesta människor är inte den globala uppvärmningen och andra problem på Rio +20 dagordning. Det finns en djup klyfta mellan de mäktiga som vandrar på de mjuka mattorna i FN: s arena och vad majoriteten av världens befolkning behöver. Luftföroreningar, brist på rent dricksvatten, sanitet och hygien dödar 200 gånger fler än av översvämningar, torka, värmeböljor och stormar. För människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen är att oroa sig för miljöfrågor en avlägsen lyx. Men historien visar att när levnadsstandarden stiger börjar människor och samhället bekymra sig om miljön.

  Att hjälpa människor att komma ur fattigdomen är en av de bästa saker vi kan göra för miljön. Ändå kommer tyngdpunkten i Rio att ligga på att tala om helt andra problem.

 • Av Martins beskrivning av de olika områden mötet skulle beröra, så kan man inte förvänta sig att utgången skulle bli något handlingskraftigt program som skulle följas av alla länder. Det är rent naivt att tro att ett sådant möte skulle resultera i något handlingskraftigt.

  Rickard, du måste vara ganska ung om du inte varit med om någon ”värre hysteri”. För 15 år sedan hade vi en pedofilhäxjakt här i landet (och grannländer också). Pedofiler tycktes finnas i varenda buske (läs dagis, skolan, idrotten osv). En tjejkusin till mig utbrast till sist ”Jag vägrar tro att alla män är pedofiler.” och den kommentaren tycker jag säger allt om hur hysterin var då.

  Oroa dig inte. Hysterier brukar till sist avta även fast de kan vara väldigt sega. Klodioxidhysterin är på avklingande just nu. När hysterin lagt sig kanske de riktiga forskarna kan våga göra sig hörda utan att riskera repressalier bara för att deras resultat går stick istäv med gängse mönster.

 • Vill påminna om en hysteri till.
  1984-1986 så var skogsdöden i Europa så omfattande att i Tjeckoslovakien skulle det inte finnas en enda levande gran om 20 år. Och i Sverige hölls det föredrag om att dagens barn inte skulle få uppleva granskog.

  Martin: Det var reella hot. Precis på samma sätt som med tex freoner och ozonskiktet. Men beslutsfattare tog till sig vad forskare hade att säga, man enades kring åtgärder och genomförde dem.

  Det är därför som skogsdöd, försurning, tungmetaller i fisk (nåja), ozonskikt (nåja) och ett par områden till inte är så stora problem idag som de hade varit om inte forskarna hade påtalat dem.

  Du antyder att forskarna ”hittade på” fiktiva, låtsas, problem. Men forskarna talade sanning, då som nu. Men till skillnad från då så kan/vill inte beslutsfattarna agera i tillräckligt stor utsträckning nu för att undvika problemen. I vissa fall är det även så att beslutsfattarna agerar mer kraftfullt än tidigare, men att det inte matchar de ännu större problemen som vi har att hantera i dag.

 • Vilken dag var det som ni meteorloger bestämde er för att anklaga de ökade temperaturerna på människorna? Var det efter en viss Al Gore presenterat en film eller var det när det blev politiskt inkorrekt att hävda att vxthusgaserna inte hade inverkan som ni inte vågade annat än följa med strömmen? PS Har du lagt märke till att när vi har milt på vintrarna råder oftast en västlig luftström? Det är alltså inte så att vi har nord- nordostlig vindar en längre period och trots det milt.

  Martin: Det var faktiskt på 1950-talet.

  Innan dess förstod man förvisso både att koldioxid var en växthusgas och att det blev ett nettotillskott av växthusgaser när man förbrände fossilt kol. (I slutet av 1800-talet hade forskare varnat för att ökade utsläpp av koldioxid skulle medföra en ökad växthuseffekt.) Men man trodde att koldioxiden i princip helt och hållet skulle lösa sig i de väldiga haven och att det på så sätt inte skulle märkas alls i atmosfären.

  Men två amerikanska forskare Revelle och Suess, noterade förändringar i sammansättningen av olika isotoper av kol, bland annat i haven. Kärnvapenprover hade medfört att det cirkulerade radioaktiva isotoper i atmosfär, hav, mark och biomassa. Detta gjorde att man kunde spåra kolets kretslopp mer i detalj. I slutet av 1950-talet och under 60-talet gick debatten hög bland forskare: Kunde människan verkligen påverka klimatet? Ja, det kunde vi skulle det visa sig.

  Men ungefär som det pågick en intensiv debatt kring rökningens ”eventuella” skadeverkningar på människan så pågår det sedan lång tid en liknande ”debatt” rörande klimatet. Inte vetenskapligt, ty där fattade man galoppen på 50- 60 och 70-talet.

  Och den där snubben Al Gore då? Jo det är en politiker som har fattat en del och som tagit på sig rollen av att missionera om det. Det är inte så att forskare hämtar information från honom. Däremot letar Al Gore bland forskares resultat för att finna argument for sin sak.

  Men själv då? Du verkar tro att Svenskt vinterväder är synonymt med Globalt klimat? Eller varför ditt exempel? Det finns en anledning till att ordet ”global” förekommer i begreppet ”global uppvärmning”. Det handlar nämligen inte om ”regionalt väder” vilket du hänvisar till när du talar om Svensk vinter.

 • Du Martin får gärna förklara dina källor till ovanstående om skogsdöden. Tvivlar på att du har några, men det är ju helt fantastiskt om du kan redovisa vad som gett sådana otroliga framgångar.
  1. slut på skogsdöd! Åtgärd? Bevisat resultat?
  2. Slut på försurning! Åtgärd? Bevisat resultat?
  3. Slut på Tungmetaller i fisk! Åtgärd? Bevisat resultat?
  4. Slut på förtunning av ozonskikt! Åtgärd? Bevisat resultat?

  Martin: Problemen har inte upphört. Men de skulle varit betydligt värre om inte forskarna hade redovisat sina resultat och om inte beslutsfattare följt deras råd. Jag förtydligar det.

 • Det verkar som källan är Martin.
  ”Forskarna” Känn på det ordet helt underbart och användbart.

  Martin: Och vad är din poäng? Att jag hittar på miljöhot som egentligen inte finns?
  Läs på lite. Tag tex problematiken uttunningen av ozonlagret: http://www.oar.noaa.gov/climate/t_ozonelayer.html Tror du att det är jag som har skrivit texterna kring detta på NOAA:s hemsida?

  Eller tror du att det var jag som gav Paul Crutzen, Mario Molina och Sherwood Rowland Nobelpris 1995 för deras arbete kring beskrivningen av hur ozon skapas och bryts ner i atmosfären samt hur människan påverkar denna process?

 • Revelle påpekade i publikationen ”Cosmos: A Journal of Emerging Issues,” att det INTE finns tillräckligt med vetenskapliga evidens för att påstå att det existerar en ”Global warming” orsakad av männinskan:

  Martin: Du har fel.
  Det är vidare mycket intressant att du tar upp just den artikeln med argumentet att en seriös forskare som representerar ”etablissemanget” skulle förneka mänsklig påverkan på klimatet.

  Idén som du i och med detta representerar bygger på tanken att man genom en specifik observation (i form av minst en etablerad forskare som på minst ett ställe ifrågasätter global uppvärmning) skulle kunna ”motbevisa” alla andra forskare och alla andra vetenskapliga artiklar som påvisar just global uppvärmning.

  Det bygger på en vetenskaplig grundtanke att man genom ett enda motbevis kan kullkasta en hel teori. Och det spelar an på känslan av att ”etablissemanget” dikterar villkoren. Men det har inget bevisvärde i sig att en seriös forskare vid ett enstaka tillfälle säger något som går stick i stäv med något annat han/hon sagt. Och det blir inte bättre av att den aktuelle forskaren faktiskt inte har sagt/skrivit det du påstår.

  a) Artikeln publicerades 1992. Huvudförfattare var S. Fred Singer, en välkänd klimatskeptiker. Singer har även arbetat med tobaksindustrin och kan i en metafor även kallas ”cancerskeptiker”.

  b) Varken sig Revelle, eller de övriga författarna, förnekade antropogen påverkan på klimatet i artikeln.
  I artikeln står det däremot att att: ”Drastic, precipitous and, especially, unilateral steps to delay the putative greenhouse impacts can cost jobs and prosperity and increase the human costs of global poverty, without being effective. Stringent economic controls now would be economically devastating particularly for developing countries…”
  samt ”The scientific base for a greenhouse warming is too uncertain to justify drastic action at this time. There is little risk in delaying policy responses.”
  Man diskuterar energisparåtgärder, förnybar energi mm, men manar till försiktighet rörande att tvinga folk till att ställa om till detta.

  Men man förnekar inte att människan skulle påverka klimatet.

  Vidare så skrev man att: ”there is every expectation that scientific understanding will be substantially improved within the next decade”. Och precis så är det. Det har gått 20 år sedan artikeln. Vare sig artikeln eller Revelle förnekade antropogen (mänsklig) klimatpåverkan.

  c) Artikeln hade publicerats ett år tidigare, 1991, av S. Fred Singer som ensam författare. Han fick därefter med sig Revelle som författare. Åren som gått efter det har kantats av långa debatter där Revelle och hans efterlevande önskat få Revelle frikopplad från artikeln.

 • Naturen gillar koldioxid för den är naturlig. Precis som en fisk gillar att vara i havet i stället för i ett litet akvarium så gillar miljön stora mängder av allt. På så sätt och med en bra positiv attityd och gejst där människan kan få ta del av det som givits henne att njuta av kan allt bara bli bättre och bättre med tiden. På tal om tid så kan man ju undrar : gillar man att ha mycket eller lite tid? Svaret är givet och naturligt även här.man behöver inte tänka efter så mycket utan helt enkelt köra sitt race efter eget huvud och då får alla det så mycket bättre.
  Naturen känner av vad människan vill och inte vill och gör sen precis som vi vill.
  God jul.

  Martin: Svårt att veta säkert om du är ironisk eller menar det du säger, men på sista raden blir det tydligt.

 • Jag är ingen tomte men gillar roliga berättelser. Det gör alla och därför vill man inte lyssna på motsatsen till vad som allmänt känns som ett ’gott och roligt’ liv.
  Rapporter och slutsatser struntar majoriteten i om deras status , coolhet och livs stil blir i frågasatt.

 • Hela principen för att vårt ekonomiska system ska fungera bygger på ständigt ökat ekonomisk tillväxts. Upphör tillväxten rasar korthuset samman. Måste de välja väljer de tillväxten trots att miljöargumentet genererar mycket stora skatteintäkter.

 • Tillägg: Naturligtvis sänks inga ”straffskatter” för medborgarna, politikerna har sett till att både äta kakan och ha den kvar.

 • Ja så ser det ju ut. Hur kan man då uppdatera ekonomi som inte verkar ha mycket mer än kredit att erbjuda när den fallerar förutom jobb som ofta är i grunden ohållbara ? tillväxt som ej är på bekostnad av hälsa och framtid verkar ju då bli intressant. tror man ska lägga sin energi och kraft på att komma fram med ideer som är i led med detta.

 • Jag måste ge Nisse lite medhåll. Vi hade i tyskaboken i skolan ett ”kapitel” som handlade om dessa skogar med bilder av död skelettskog. Man gavs intrycket av att allt var för sent. Skelettskogarna skulle bre ut sig (även i Sverige) och naturen skulle ta låång tid på sig att återhämta sig, om den ens skulle återhämta sig.

  Plötsligt (på några enstaka år) försvann all debatt om skogsdöden och skogarna mådde fint igen. Jag minns slutet av tyskabokskapitlet. Det var ett stackars träd som sa ”Jag försöker överleva, men jag orkar inte mer. Jag dör!”.

  Om man antar att oljeindustrin nu är lika rutten som tobaksindustrin på 50-60-talet, så kan man på samma sätt anta att ruttenheten hos klimatalarmister hamnar på träddödnivå. Man kan ha analogierna i bakhuvet, men inte direkt sätta ett likamedtecken mellan då och nu.

 • Enligt vad jag läst så berodde ”skogsdöden” på att man i skogsbruket planterat träd som inte tålde svensk klimat. Hepp. För övrigt så visar alla tecken på att den ”globala uppvärmingen” är en svindel. Klimatförändringar är fullt naturliga och en titt i klimathistorien visar att det har skett rejäla förändringar trots noll mänsklig närvaro.

  Martin: Uppenbarligen har det skett klimatförändringar tidigare i historien. Vi har tex haft inlandis som har kommit och gått. Naturen fixar rejäla förändrar även utan människan.

  Men bara för att det skett utan vår närvaro tidigare så betyder inte det att vi människor inte kan påverka klimatet, eller hur? Det är som att säga ”Skogsbränder förekom innan människan så därför kan inte människan skapa skogsbränder.”

  Klimatet kan förändras, det visar historien. Vi människor kan påverka klimatet. Och vi vet hur, och att, vi gör det. Det vore faktiskt mycket märkligt om det inte blev några konsekvenser av vad vi människor gör. Eller tror du att naturen ställer allt ”till rätta” så att det skall passa oss människor perfekt?

 • Jag tror beteendevetare kan se varför många ej kan begripa / vill begripa/ förnekar att vi människor är problemet och lösningen när det gäller för mycket och för snabbt med utsläpp av olika slag inkl . växthusgaser jämfört med tidigare normer över tid.
  Sedan är det troligt att intressen som har mycket makt och medel skapar dimriåer och tvivel kring detta faktum.