TV-vädret, historik del 1

Av John Pohlman

I Sverige har man visat väder i TV i mer än 50 år. Startåret var 1954.

I England hade man redan i november 1936 presenterat en väderkarta i en reguljär sändning från Alexandra Palace i London. British Broadcasting Corporation (BBC) hävdar att det var första gången i världen man visade väder i television.

Väderkartan över Brittiska öarna innehöll ett lågtrycksområde med isobarer och en del temperaturuppgifter i Fahrenheit och kompletterades med en text. De engelska meteorologerna kom inte i bild förrän på 50-talet.

De första meteorologerna i rutan lär ha dykt upp omkring 1940 när en handfull TV-stationer i nordöstra USA startade en del försökssändningar med nyheter och väder. Den här försöksverksamheten väckte intresse hos två unga assistenter på Tekniska Högskolan i Stockholm, Björn Nilsson och Hans Werthén, som gjorde en studieresa till USA för att skaffa sig kunskap om det här nya mediet.

De lade sedan fram ett förslag om att starta TV-verksamhet här i Sverige och därför inrättades år 1947 ”Nämnden för televisionsforskning”. Bland medlemmarna fanns representanter för Tekniska Högskolan, Telestyrelsen, Statens tekniska forskningsråd,  Försvarets forskningsanstalt, LM Ericsson och efter en tid bland annat också AB Radiotjänst.

På Tekniska Högskolan byggde man under Hans Werthén en sändare och började en provverksamhet med visningar och demonstrationer för regeringen och pressen.

Men intresset var svalt för television och nämndens arbete gick långsamt. Först efter fyra år kom en utredning från nämnden om den framtida TV-verksamheten, som lades fram för riksdagen.

Fortsättning följer.

/John

               

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Hej!
    Och tack för den roliga historiken. Nog vore det roligt också att få se en liten filmsnutt av hur det såg ut när det begav sig i tevens barndom!
    Leo Rannalet och Curry Melin som står där och ritar fronter och skriver temperaturer. Och Artur Similää: ”Nordligare än normalt i de kalla delarna…”
    Väderkartorna har gått uppåt, neråt och åt sidorna. Ibland kärvade mekaniken, idag kärvar elektroniken.

  • 🙂 🙂 Artturi: Nordligare än normalt i de kalla delarna.
    Det var faktiskt bättre förr, och ju förr dess bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *