Tag - varningar

Vad är en värmebölja?

Högsommarvärme och värmebölja

När nu den hett (sic!) efterlängtade sommaren äntligen gjorde entré så gjorde den det med besked. ”Värmebölja råder”, men vad krävs för att det skall bli det? Och då menar jag inte hur låg- och högtryck skall röra sig utan rent krasst, vilken temperatur som definierar ”värmebölja”.

Det är klart att det måste vara varmt, men hur varmt? Och hur länge?

Låt oss börja med den beskedligaste formen av värmedefinition, ”Högsommar”. För att det skall vara högsommar så skall det vara varmare än 25° någon gång under ett dygn.

Högsommarvärme och värmeböljaFör att det skall vara en värmebölja så skall det vara varmare än 25°fem dygn i sträck.

Med det florerar flera definitioner av värmebölja, inte bara globalt eller ens i Sverige, utan även inom SMHI. För fjällen så räcker det tex med ”i närheten av 25°”.

Rätt intressant är att WMO (World Meteorological Organization) definierar värmebölja enligt att det skall vara fem dagar i sträck med högsta dagstemperatur mer än 5° över den för årstiden normala under perioden 1961–1990.

Enligt den definitionen så kan det förekomma en värmebölja när som helst på året, även mitt i vintern. Bara temperaturen överstiger genomsnittet med minst fem grader, fem dygn i sträck.

Sommarens högsta temperaturTill vänster: Medelvärde av årets högsta temperatur under perioden 1961-2012. Till höger: Skillnad mellan årets högsta temperatur 1961-1990 fram till 1991-2012. Från SMHI.

Eftersom det kan vara besvärligt med värme, och sannolikheten för detta har ökat i takt med klimatförändringarna, så har SMHI infört kriterier för när det utfärdas varningar relaterade till värme.

Specifikt meddelande, eller varning, om värme utfärdas enligt:

  • Man utfärdar meddelande om höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på minst 26° tre dagar i följd.
  • Man utfärdar en klass 1-varning (den lägsta på den tre gradiga skalan) för mycket höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på 30° tre dagar i följd.
  • Och man utfärdar en klass 2-varning för extremt höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på 30° fem dagar i följd. alternativt 33° tre dagar i följd.

Mer information om värmeböljor finns på SMHI:s faktablad nr 49, 2011.

/Martin

Kyla, snö, tögrader och regn

Vädret 15 januari 2015

Det är stora kontraster i det svenska vädret just nu. Från -30 grader i Norra Norrland till ett par plusgrader i Götaland. Däremellan såväl snöfall som regn.

Men det är inte någon statisk situation, det som sker är att mild luft strömmar upp över landet med sydvästliga vindar. I den gränszon som bildats mellan den kalla luften i norr och den milda luften från söder så har det utvecklats ett nederbördsområde. Efterhand kommer det även att bildas ett lågtryck.

Vädret 15 januari 2015Detta lågtryck gör att det (återigen) kan komma en hel den snö över främst Gävleborgs län, Västernorrland och Jämtland. Jovisst både snöar och regnar det på andra platser också, men det är här det kommer rikligt med nederbörd. SMHI har gått ut med en klass-1 varning för 10-25 cm snöfall.

I samband med att mildluften strömmar upp över Svealand så kommer regn att frysa och fukt att kondensera på kalla ytor. Det gör att vi kan vänta oss ishalka i bland annat Värmland, Örebro län, Västmanland, Södermanland, Stockholm och Uppsala län.

Ta det varligt i trafiken, håll lämplig hastighet och ett lite större avstånd till framförvarande bilar.

/Martin

Värmebölja ett tag till

Värme och varningar

Värmen håller i sig ett tag till.

Med anledning av det så har SMHI nu utfärdat en klass 2 varning för värmen. Den gäller eftersom det väntas vara över 30 grader dagtid, minst fem dygn i sträck (räknat från första dagen med värmen).

Värme och varningarDet kommer att fortsätta vara varmt i alla fall fram till och med lördagen. Därefter ser det ut att bli lite svalare, men inte kallt. Istället för 30 grader så blir det omkring 25 grader.

Det kan, och kommer att, bildas värmeåskväder. Inte överallt, men på en del platser. Idag torsdag är det främst norra Svealand och södra Norrland som ser ut att få regnskurar. Det kan även förekomma åska.

Jag vill även varna för att faran för bränder i skog och mark har ökat i takt med att det varit varmt och torrt, det är trots allt mer värme och över större ytor än det är regn.

Ta det lugnt i värmen, sök skugga och svalka. Drick mycket vatten.

/Martin