Stort symbolvärde i orkanen Isaac

Av Martin Hedberg

Orkanen Isaac har nu dragit in över land i sydöstra Louisiana. Vindarna är håller hastigheter på omkring 36 meter i sekunden. Det gör Isaac till en tropisk orkan klass 1.

Vi behöver alla referenser. Hur mycket kraftigare är en klass-fem orkan jämfört med en etta? Först en liten reflektion: Vår egen referensstorm har kommit till att bli Gudrun som drog in över södra Sverige 8-9 januari 2005. Gudrun åstadkom stor förödelse men var en lillasyster jämfört med Isaac när det gäller vindhastigheter. SMHI skriver:

Av de stationer som vi fått data från hade Hanö utanför västra Blekinge både högst medelvind, 33 m/s (orkanstyrka), och de kraftigaste vindbyarna, 42 m/s.

Ännu mer anmärkningsvärda är dock de kraftiga västliga vindbyarna inne i det skogrika Småland, där både Ljungby och Växjö noterade 33 m/s. Vindbyar på 25-30 m/s förekom i stora delar av Götaland och även i sydöstra Svealand.

Det skall noteras att vindbyar är en kortvarig vindstöt. Den är alltid kraftigare än medelvinden. Gudrun klassade nätt och jämt in som en orkan (klass 1).

Att det nu är så mycket uppmärksamhet kring orkanen Isaac som i skrivande stund drabbar södra USA beror dels på att det är en orkan som skapar stora skador. Många tänker givetvis på vindhastigheterna, men de vattenmassor som orkanen pressar upp från havet torde vara ännu mer problematiska. Och dels har Issac ett enormt stort symbolvärde då den drar in över Mew Orleans exakt på 7-årsdagen efter orkanen Katrina.

Katrina drabbade Mexikanska golfen och New Orleans den 29 augusti 2005 (Katrina var en orkan mellan 23:e och 30:e aug 2005). Till följd av Katrina omkom mer än 1800 människor. Kostnaderna beräknades till omkring 100 miljarder dollar.

Just detta till synes märkliga mönster: Ännu en orkan på årsdagen av den mest dödliga orkanen och dessutom över samma ställe… Det ser ut att vara ett mönster!

Men det är förstås bara en händelse. Det som är mönster och sammanhang i sambandet är att vi människor har utvecklat en enorm förmåga att identifiera mönster och sammanhang. I vissa fall är det bra, förmågan att se orsak-verkan har bidragit till att vi skapat och lever i komplexa samhällen. Men ibland spelar de oss spratt: I mörkret ser trädet ut som en arg gubbe, vi tror att man får otur om man går under stegar osv.

I naturen är Isaac ännu en orkan. Den hade kunnat komma nästa vecka och då hade den inte fått samma status. Men likväl är det ett kraftigt oväder. Men inte i närheten av Katrina annat än att det är på årsdagen och samma plats.

/Martin

PS: En klass-1 orkan håller vindar på 33-42 m/s, upp till 150 km/h. Det är respektingivande och skall inte förringas. Men en orkan klass-5 medför vindar över 70 m/s, dvs mer än 252 km/h. I Katrina uppmättes vindar på omkring 280 km/h. Mer om Saffir–Simpson Hurricane Scale på Wikipedia. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Kan meteorologerna inte se hur blir kommande vinter efter alla stormar och väder förhållande som råder ????