Sluta förvånas över värmen

Juli månad är på väg att bli den varmaste månad som någonsin uppmätts på jorden. Detta efter att juni satte rekord som den varmaste junimånaden som någonsin uppmätts.

Och på det en pågående värmebölja i Europa. En värmebölja som kommer att krossa många lokala värmerekord. För att inte tala om allt lidande som den skapar.

Avvikelse av temperatur ca 1500 meter upp i luften. Prognos från ECMWF för torsdag 00 utc.

En del media illustrerar sommarvärme med ”Äntligen sommar”, smältande glassar, barn som hoppar från bryggor i vattnet och solar med solglasögon. Jag tycker att det vore fint om man var mer neutral och saklig. Man kunde också ta med lite av den andra sidan, uttorkning, badsårsfeber, algblomning, skogsbränder, sinande brunnar, ökad energiförbrukning osv.

Och när man ska illustrera det katastrofala med värmeböljor så blir det alltsom oftast folk som svalkar sig i fontäner. De beter sig annorlunda än vad de gör en onsdag i november, men de är inte representantiva för lidandet av värmeböljan. Folk avlider av värmen! Det sker främst för att kroppen inte kan återhämta sig under de varma natterna. Det är barn, gamla och redan svaga som drabbas, inte ungdomar som badar fontän.

Jag menar nu inte att man ska göra bildkollage från bårhusen, men att man skulle kunna välja illustrationer som bättre berättar om umbäranden som folk upplever i samband med värme och uttorkning.

Och så ska vi sluta vara förvånade över att det slås värmerekord. Forskare har i decennier både beräknat och kommunicerat att det som nu sker kommer att ske.

Vi ska vara förvånade om temperaturen/energin i haven/glaciärerna/luften INTE stiger.

Bara för att tydliggöra vad vi behöver förbereda oss på (Hallå politiker, näringsliv, strateger och beslutsfattare)…

Normalt nu, och under överskådlig tid (kommande decennier), är ACCELERANDE stigande temperaturer, havsnivåhöjning, tinande glaciärer, jorderosion, försurning av hav, förlust av ekosystem, växt- och djurarter.

Halten koldioxid i luften sedan år 1700, Keeling-kurvan. Förra gången koncentrationen var så här hög var för 3-5 miljoner år sedan. Det var innan det blivit svalt nog för istider att bildas som kommit och gått.

Vi ska inte heller vara förvånade över att halten koldioxid, det sätt varmed människan primärt driver på dessa förändringar av klimat och ekosystem, stiger accelererande. Hur kan det bli på annat sätt när vi utvinner och förbränner allt mer fossilt kol, skövlar skogar och dessutom naturens förmåga att buffra, absorbera våra utsläpp, minskar?

Det förefaller inte finnas någon som helst vettig eller realistisk plan för att hantera detta. Vare sig på global, nationell eller regional nivå.

De fattiga, utan rösträtt, utsatta och maktlösa har inget att säga till om. Hit räknar jag inte bara människor utan också övrigt liv på jorden. De flesta fattar inte vad som håller på att hända, varför eller vad man kan göra åt det. De försöker bara klara av dagen på den systemnivå de befinner sig.

De som är rika, har makt, inflytande, resurser, kontakter och överblick tror jag lever i illusionen av att de kommer att klara sig med begränsade umbäranden eftersom de har just resurser och redundans på många olika plan. Man förväntar sig kunna omallokera sina tillgångar (som i pengar räknat är många gånger större än vad man med värdighet kan omsätta under en livstid) och i värsta fall helt enkelt flytta till platser som inte drabbas av extremt väder och betala för tjänster, tex livsmedel, energi, säkerhet om det skulle bli en bristvara.

Sedan har vi den stora medelklassen. Människor som lever hyfsat, men inte har jättestor frihet, eller insikter om hur man ska ändra sina liv. Jag tror att många här är medvetna om att vi behöver ändra kurs, men samtidigt känner sig maktlösa över sin kapacitet och förmåga att göra det. Man hoppas att de med mer makt, resurser och inflytande (givetvis) ska göra vad som krävs för att behålla stabiliteten i samhället utan att erodera naturen som vi (ju) är helt beroende av.

Jag ser inte någon hållbar plan eller strategi som ser till allmänhetens eller helheten bästa. (Men jag välkomnar alla initiativ som visar att jag har fel.) De planer som finns i subkulturer eller små samhällen kan möjligtvis vara hållbara för dessa, till och med utan att vara eroderande för andra, men de förhindrar inte den storskaliga skövlingen av naturen på en högre systemnivå.

Och de företag och maktcentra, tex de hundra bolag som står för 71% av utsläppen av växthusgaser, har inte någon plan för sin egen överlevnad utan de fossila resurser de lever av. De kommer att köra sina race in i kaklet. Vi andra följer med av bara farten. Som att sitta med en trerättersmeny i restaurangvagnen på ett skenande tåg.

Vad ska vi då göra? Att klimatkompensera sin semesterresa, byta elavtal, cykla till jobbet, återvinna plastpåsar eller tom ”stora uppoffringar” som att sluta flyga och bara äta växtbaserade livsmedel (något som allt fler klimatmedvetna gör) är inte tillräckligt.

Vi behöver ställa om hela samhället så att vi i princip inte alls använder fossilt kol, vi behöver hjälpa naturen att bli regenerativ, dvs skapa mer mångfald, bördiga jordar, skogar, habitat för växter och djur istället för monokulturer och skövling som är netto är resultatet igår och idag.

Och vi behöver (förmodligen) ändra på vår syn på och relation till övrigt liv på planeten. Vare sig planeten, dess naturtillgångar (resurser), växter eller djur finns till för vår skull.

Bara för att vi kan skövla, döda och dominera andra individer och alla arter betyder inte det att vi har rätten att göra det. Inte ens om det skapar nytta för oss. Vi och övrigt liv, såväl just nu som i framtiden, skulle må bättre om vi visade just övrigt liv betydligt mer respekt än vad vi gjort och gör.

Att göra de här omställningarna på individnivå, i lokalsamhället och tom på nationell nivå är bra. Men inte tillräckligt. Ska det fungera så måste alla ställa om. Människan kan inte använda fossilt kol, inte heller skövla naturen och samtidigt förvänta sig business as usual från ekosystem eller för den delen samhällen. Allt förändras, ingen har kontroll.

Prepare for impact. Vi har redan drivit systemen långt utanför deras mode of operation. Att naturen ska vara typ snäll mot oss för att vi behöver det är en otroligt naiv strategi. Ändå förefaller det vara vår plan.

Det skrämmande är att vi vetat om allt detta i decennier. Vi har känt till att vi måste upphöra med fossilt kol. Vi har känt till att problemen och konsekvenserna blir större ju längre vi väntar. Vi har känt till att det blir allt svårare att ställa om samhället. Och vi har sett att forskarsamhället levererat tillförlitliga scenarier. -De bekräftas av observationer som visar hur verkligheten förändras.

Så ska vi tänka något om framtiden så behöver det vara i linje med vad relevanta klimat- och ekosystemscenarier beskriver. Även om det är jobbiga slutsatser.

Och ändå ställer vi inte om. Om vi inte gjorde det igår när det var hanterbart, varför skulle vi, med samma tänk som igår, göra det idag eller i morgon?

Vi är i akut behov av ett nytt narrativ, en ny berättelse om varför vi är här. Det behöver prägla alla beslut vi tar, i synnerhet strategiska, alla relationer och allt vi gör.

Fram till dess kommer det att bli värre, accelererande. Jag är mycken ledsen att behöva säga det, men det är så mätdata, dynamik, vetenskap och logik ser ut.

Det är jobbigt och just därför jobbar stora delar av samhället med olika former av förnekelse. Alltifrån rena lögner som att påstå att nuvaramde klimatförändringar beror på solfläckar, naturliga variationer eller är forskarlögner till att vi undgår problemen genom att tanka biobränsle eller köpa utsläppsrätter.

Bli inte förvånad om nästa skogsbrand blir värre, nästa orkan orsakar större översvämning, nästa isberg som bryts loss är större, nästa utbrott av vektorburna sjukdomar blir värre eller om nästa värmebölja blir värre än den vi upplever just nu.

Det nu normala är ett skenande klimat och en massutrotning av liv. Detta eftersom vi saknar verlighetsförankrad strategi för att ställa om samhället. Har någon något bättre för sig än att göra allt vi kan för att förändra den situationen?

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

27 CommentsLeave a comment

 • Tyvärr slår du huvudet på spiken här. Det är få planer som faktiskt gör tillräckligt stort avtryck. Mycket snack och lite verkstad. Hastigheten vi skulle behöva rulla ut ren energi på är galet hög för att klara de nivåerna som diskuteras, tyvärr gör vi inte det.

 • Vi kanske borde kräva av våra beslutsfattare att de ska spendera några månader på en torkdrabbad eller översvämmad plats i tredje världen innan de tillåts ta klimatrelaterade beslut?

  Eftersom de inte kommer att göra det är det dags för oss andra att ta saken i egna händer. Vi måste skapa ett Citizens’ Assembly enligt XRs modell och kräva fossilstopp 2025 och en folkomröstning om hur det ska gå till.

  ”No one is too small to make a difference” (Greta Thunberg)

 • Bra skrivet, Martin. Min uppfattning är att klimatbildningen bland medborgarna är helt undermålig, politiker dämpar effektivt det som de anser är alarmism och skickar lustiga signaler tex genom investeringar och stöd till fler och större flygplatser. Vi ska inte bara prata om hur det är på våra arbetsplatser, i mitt fall statlig myndighet, där flygresor i tjänsten (även inrikes) inte får ifrågasättas för att inte skapa skuldbelägga eller skapa klimatångest. Miljö, rese och mötespolicys är ofta formulerade som rena skämt och samla flygbonuspoäng nästan uppmuntras. Politikerna understödjer detta genom att dela upp myndigheter och förlägga verksamheter på flera orter (arbetsmarknadspolitik) med resultatet att flygresorna skjuter i höjden eftersom chefer måste pendla för att träffa sin personal på alla orterna. Miljögrupp och fack är, om det öht finns ett klimatintresse, ganska handfallna.

  • Jim, i stort håller jag med dig men tror inte lösningen är att enstaka personer eller organisationer ska vara ansvariga genom flygskam, det krävs struktur förändringar som ändrar incitamenten i stort, vi pratar skatter och subventioner som alltid, stora sådana dock.

 • Värmebölja just nu, ja, men den är kortvarig. Tittar vi på medeltemperaturen i juli i Sverige så här långt så ligger den på normal eller något under normal nivå i hela landet..
  Sen är det ju så, att i princip alla forskare är överens om att det inte går att bevisa att den uppvärmning vi sett under det senaste seklet är orsakad av människans utsläpp av CO2. Det finns så många andra, naturliga variationer som påverkar, såsom solaktivitet, variationer i jordaxelns lutning, olika större globala väderfenomen osv. Tittar man långt tillbaka i tiden så går det historiskt sett inte heller att se någon tydlig koppling mellan koldioxidhalt och temperatur. Det är som sagt flera andra faktorer som inverkar också.

 • Ganska tydligt att ”Klimatskeptiker” bara vill ha uppmärksamhet. Hen vet att det hen skriver är tokigt.

 • Hur har man visat sambandet mellan CO2 halt och medeltemperaturen? Hur vet man att det inte beror på att vi värmer upp jorden mer, genom hus, maskiner, fler människor, mm?

  • Hej Jonas.
   Räknar man på mängden energi så är det storleksordningen 1000 gånger så mycket energi som läggs till planeten från den förstärkta växthuseffekten, jämfört med värmen från själva förbränningen.

   Typ IAEA, IEA mfl har data på hur mycket olja, kol, gas och kärnkraft människan utvunnit. Ur det kan man beräkna eneegimängden i joule.
   Den kan man jämföra med energiobalansen till/från jorden som just nu ligger på 0,75 W/m2. Och det fortsätter att vara obalans än en om vi skulle sluta elda. (just nu ökar den eftersom vi inte slutar).

   • Hej, tack för svaret. Finns det något ”snabbt” sätt att kyla ner planeten på? Hur effektivt kan vi suga upp den CO2 som finns i atmosfären (med filter eller annat)? Är det ens praktiskt möjligt?
    Borde inte växter och träd växa mer om det finns mer CO2 i atmosfären och på så vis ta hand om CO2?

   • Hej, igen. Hur mycket bidrar befolkningsökningen till ökad temperatur? Man borde ju kunna se en tydlig korrelation mellan befolkningsmängd och temperatur?
    En människa avger ju koldioxid hela tiden och är dessutom ca 32 grader varm på huden, så det borde ju också bidra?

 • Här några tydliga insikter om hur vi behöver se problemen och vad vi behöver göra, och inte göra. Det handlar inte längre om små steg eller löften. Det handlar om att vi behöver transformera våra samhällen.

  “Climate Change: Incrementalism Is No Longer A Viable Option” by Brad Zarnett https://link.medium.com/yjdisObQCY

 • Martin. Varför visar du en manipulerad temperaturgraf längst upp. Det stora temperaturfallet på ca 0,5 grader från runt 1950 är helt borttaget. Det kan man se på äldre mätningar som finns på nätet. Sedan 1998 har det ju inte blivit något varmare enligt satellitmätningarna men här går ju kurvan rakt upp. I Sverige har det inte blivit varmare på 25 år. Den här temperaturgrafen är ju en sådan man manipulerade på NOAA (eller NASA-GISS) när man märkte att temperaturen slutat stiga för att kunna fortsätta klimatlögnen. Från rådata från klimatstationer som inte varit påverkade av sk. Heat Urban Areas har bl.a. prof. Willie Soon konstaterat att det inte är just varmare nu än på 1930-40-talet

  • NASA har inte manipulerat data utan illustrerar relevanta observationer.

   ”Urban heat” tar man givetvis hänsyn till (och det kanske är det du misstolkar som manipulation av data).

   Att peka på Sverige när man talar om globala frågor är lika relevant som att säga ”jag är mätt alltså finns ingen svält”. Men btw, det har blivit varmare i Sverige också.

   Och även om atmosfären var varm 1998, till följd av en kraftig El Nino, så har det faktiskt blivit ännu varmare sedan dess.

   Och när vi ändå är inne på havet, det är där den absoluta merparten av energiobalansen lagras. 2,5% värmer luften och 93,5% värmer haven (resten värmer glaciärer och mark).

   https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

 • När någon kommer med ett sakligt inlägg svarar Hedberg: ”Det du påstår är nonsens” Ett övertygande argument? Verkar som att Hedberg har lite tunt på fötterna

  • Ursäkta mitt korthuggna svar.
   Inlägget var dock inte sakligt, med lite enkel research får man reda på det.
   Dessutom har jag spenderat åtskilliga timmar åt att upprepande gånger svara utförligt på precis den sortens påståenden på precis den här bloggen. En inte inte oansenlig andel av de drygt 1500 artiklarna och ca 16.000 kommentarerna från mig och andra handlar om just detta.

   Jag svarar gärna på ärligt nyfikna kunskapssökande frågor. Men jag är less på att spendera mer tid på frågor vars främsta syfte tycks vara att ifrågasätta sånt som hen redan fått svar på. Personen bakom pseudonymen ”Klimatskeptiker” har de senaste året varit en frekvent frågeställaren här på bloggen och hade hen tagit till sig något av alla de svar hen har fått så skulle han inte fortsätta ställa samma sorts frågor om och om igen.

   Sorry.
   Men för att inte det ska ungå någon vad jag menade med ”nonsens” så kan jag berätta att det är precis tvärtom avseende kärnbudskapet i ”Klimatskeptikers” påstående.
   Alla seriösa forskare är överens om att det att är bevisat att uppvärmningen vi sett under det senaste seklet till största delen är orsakad av människans utsläpp av CO2.
   Och tittar man långt tillbaka i tiden, tiotusentals år och mer, så ser man ett extremt tydligt samband mellan koldioxid och temperatur. De är positivt återkopplade till varandra, ökar/minskar en så ökar/minskar den andra.
   Växthuseffekten är grundläggande fysik och har varit känd sedan 1800-talet. Detta, och mycket mer, har ”Klimatskeptiker” redan fått förklarat för sig.

   • Du talar om alla seriösa forskare som är överens. Betyder det då att dom som inte är överens är oseriösa?

    • Även så kallade ”skeptiker” som tex Björn Lomborg (som inte är fysiker) accepterar att människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid.

     Kan du nämna någon/några forskare som inte ser sambandet mellan antropogena utsläpp av koldioxid och global uppvärmning/klimatförändringar?

 • ”I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind.
  We have before us many, many long months of struggle and of suffering.” Sade Winston Churchill när det såg som allra mörkast ut 1940. Den dag dagens ledare säger något liknande (och byter ut månader mot år), samt handlar i enlighet därmed, kan jag känna lite hopp inför framtiden. Inte för att den genast blir bättre, men för att den verkligen tas på allvar.

 • Om vi ska kunna rädda klimatet måste vi ta vissa risker. Vår enda räddning de närmaste 30 åren är att behålla och satsa ännu mer på kärnkraft. Den är förvisso inte riskfri men den släpper inte ut någon koldioxid. De sk miljövännerna är hycklare som tror att vi kan rädda klimatet
  genom att både slopa kärnkraften och de fossila bränslena samtidigt. Bara att minska de fossila bränslena kommer att ta lång tid och kosta biljontals dollar per år. Detta kan bara rika kärnkraftsländer som t.ex Sverige och Frankrike klara av. Dessa länder står ju dessutom redan för de lägsta utsläppen. Den tyska ”Energiewende”. och den svenska avvecklingen av reaktorerna i Ringhals
  är komplett vansinne. Fransmännen däremot är realister. De behåller sina 58 reaktorer. Finländarna är också ett klokt folk. De bygger kärnkraftverk.

  • Man borde forska mer på fusion istället för att satsa på fission. Det var ganska nära att Tjernobyl-härdsmältan kunde lett till en gigantisk explosion som skulle gjort stora delar av Europa obeboeligt under tusentals år.

 • Det finns hur mycket som helst som tyder på att Jorden värms upp och att ökad koldioxidhalt påverkar hela klotet. Lägre pH-värde i havet, hur förklarar skeptiker detta? Trädgränsen i fjällen flyttas allt högre upp, helt påtaglig förändring. Det handlar om så många olika yrkesgrupper, forskare med olika inriktningar som oceanografer, meterologer, folk som sysslar med glaciärer, alla har data som visar på ökad koldioxidhalt från mänsklig aktivitet, ökade medeltemperaturer, osv. Skulle alla dessa ha fel? Klimatskeptiker skippa erat skitsnack!

  • Jag förnekar inte att klimatet förändras, det är det nog ingen (vettig) människa som gör. Vi har historiskt sett haft både varmare och kallare perioder. Jag förnekar inte heller att människans utsläpp av CO2 har en viss påverkan, MEN jag hävdar att många idag av ideologiska och politiska skäl kraftigt överdriver den påverkan människan står för, och skrämmer upp folk i onödan, samtidigt som man missar andra, reella miljöproblem som bör tas itu med. ”Global warming” har blivit lite grann som vår tids religion, ett politiskt slagträ som används av politiker för att skrämmas, och därmed kunna styra och kontrollera befolkningen och driva igenom skattehöjningar (som dock oftast används till helt andra saker än den påstådda ”klimatkrisen”!)

   Men ur ett rent objektivt vetenskapligt perspektiv finns som sagt inga bevis för att den uppvärmning vi sett under 1900-talet huvudsakligen skulle vara orsakad av människan. Det finns, som jag påpekat ovan, många andra faktorer som samverkar. Sedan är det ju bara att konstatera att den uppvärmning vi sett under 1900-talet nu har stannat av under de senaste 15-20 åren. Nyligen sattes ett nytt världsköldrekord på Antarktis, på -98,6 grader. Det tidigare rekordet på -93,2 grader var från 2010. Två köldrekord alltså bara på de senaste 9 åren. Klimatet

   • ”Klimatskeptiker”, du hävdar det ena och det andra. Men du har inga handfasta, vetenskapliga, belägg för det. Det skiljer dig från de som forskar kring klimatfrågor och slutsatserna man kan dra om man studerar det som de kommer fram till.
    Och ur precis exakt ett rent objektivt vetenskapligt perspektiv så finns det, precis tvärt emot vad du påstår, bevis för att uppvärmningen vi sett under 1900-talet huvudsakligen är orsakad av människan.
    Och den har INTE stannat av de senaste 15-20 åren. Och även om det skulle ha satts ett köldrekord någonstans så motbevisar inte det att det faktiskt blir varmare.

    Det är ändå märkligt hur många fel du radar upp i kommentar efter kommentar. Det är nästan så att man kan misstänka att du antingen är en bot eller bara gör det för att du roas av att vara motvalls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *