Satellitbild

Nedan en satellitbild från weathercharts.org som visar stormen Emil med sitt centrum mellan Skottland och södra Norge. Kompakta moln täcker nu södra Sverige medan det ännu är klart eller nästan klart väder i södra Norrland.

Man ser även hur frontmolnen som böljar ut över Atlanten. De innehåller regn som under natten sveper ner över Frankrike.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg