Sammanfattning av Hansens artikel ”Ice Melt, Sea Level Rise and Superstorms”

Igår kväll skickade James Hansen ut en text som sammanfattade bakgrunder och slutsatser i hans (deras, de är 19 författare tillsammans) senaste artikel.

Det är en mycket bra lista på saker som var och en dels är fascinerande, dels är skrämmande, processer som sker just nu. Man får en tydlig överblick och insikt i vad det är som sker i naturen och hur människan interagerar med processerna.

Hansen har redan och kommer säkert att få kritik framöver för att han ”tar i” för mycket inom vissa områden. Men han välkomnar diskussionen och det går inte att bortse ifrån att han är en av de personer som dels besitter djup kunskap inom många parallella områden, dels inte har backat för att gå emot strömmen, dels har haft rätt i de flesta av de förutsägelser som han har gjort de senaste decennierna.

Just det här senaste är värt en extra tanke. ”Varför skall jag lyssna på Hansen?” -Jo, därför att han har, långt före många andra forskare, haft rätt i det han har påvisat. Han har ett unikt bra track-record.

Hansens artikel är mycket genomarbetad och arbetet kommer att gå till historien som en milstolpe.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment