Rekordvarm juli och det fortsätter…

Juli temperatur

Det kändes inte så i Sverige, men Juli var troligen den varmaste månaden någonsin. Med ”någonsin” menar jag de senaste 125.000 åren, dvs sedan slutet av den förra interglacial perioden.

Juli temperaturerBåde NASA och JMA, den Japanska Nationella vädertjänsten, har publicerat data som visar att juli 2015 är den varmaste uppmätta juli som registrerats. Mätdata sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Innan dess så får vi förlita oss till paleoklimatologiska data, dvs indirekta mätningar av temperaturen.

Men eftersom juli är den varmaste månaden på året (ja, inkluderande bägge hemisfärerna) och vi ligger på all-time-high vad gäller temperaturen på årsbasis så är årets juli med stor sannolikhet den varmaste månaden sedan slutet av förra värmeperioden.

Vostok Ice core

Bild. Temperatur, koldioxid och aerosoler (partiklar) i luften från nutid (år 1950) och 400.000 år tillbaka i tiden. Källa Wikipedia.

Och eftersom januari, mars, maj och juni var sina respektive varmaste månader sedan mätningarna började 1891, och februari och april kom på 3:e plats, så kommer med stor sannolikhet 2015 att bli det varmaste året.

Detta förstärks av att vi nu har en kraftig El Nino som dessutom fortfarande växer i omfattning och inte väntas avta förrän under 2016.

Juli temperaturBild. Temperaturavvikelser under juli månad 2015. Notera den lite svalare luften över Sverige, samt den kraftiga uppvärmningen av västra Stilla havet, ett fenomen kallat El Niño eller ENSO (El Niño – Southern Oscillation).

Så de som argumenterat och gjort ett stort nummer at för att globala uppvärmningen skulle ha tagit en paus för tänka om. I ett kort perspektiv så accelererar uppvärmningen just nu.

Många kommer att önska sig en lagom svensk sommar. Framför allt skall vi inte gnälla på den sommar vi haft utan kanske snarare vara fascinerade över att just vi låg i närheten av en av de få svala områdena på jorden.

/Martin

               

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

46 CommentsLeave a comment

 • Hej
  Det finns andra temp.kurvor som visar att den globala medeltemperaturen står still sedan drygt 18 år.
  Det finns många andra forskare som visar minst lika vetenskapligt befästa teser och resultat om att vi nu ser en fullständigt väntad temperaturkurva.
  Kort sagt, det finns skilda meningar.
  Varför ska jag lyssna på just dig?

  Mvh
  Erik

  • För att jag är ödmjuk nog att påpeka att jag har rätt. 😉

   När det gäller ”stått still” så kan du tex kolla på NASA:s graf. Med lite fantasi så kan man hävda att temperaturen har planat ut eller stått still sedan början av 2000-talet. Eller i alla fall att den inte ökat lika mycket som tidigare år.

   Men
   A) Samma, och även större, ”fall” har inträffat ungefär vart tionde år de senaste hundra åren.
   B) Det har inte blivit kallare. Och i synnerhet inte fallit tillbaka till temperaturerna på säg 50-talet.

   • Hej Martin
    Point taken – science is settled, eller hur 😉
    Jag återgår till min allra första fråga och svarar mig själv.
    Det här är din blogg och jag önskar dig lycka till med den. Jag har dock inget här att hämta.

    • Science is not settled.
     Men man bråkar inte om huruvida människan påverkar klimatet eller ej. Ej heller om koldioxid är en växthusgas. Och inte heller om det är en allvarlig situation vi står inför eller ej.
     Däremot har man inte svar på om tex havsnivån kommer att stiga med 1 eller 5 meter kommande hundra år. Hur fort glaciärerna smälter. När återkopplingar börjar kicka in på ett okontrollerbart sätt eller hur människor kommer att reagera och hur det påverkar samhällsfunktioner. mm.
     Det finns rätt mycket man inte vet. I synnerhet om framtiden. En del tar detta för intäkt att vi inte skall göra något alls. De tyck ha uppfattningen dels att naturen är ”snäll” mot människan, dels att baseline är att inget händer.
     Men forskare, vetenskapen, vet att naturen inte är ”till för att gagna människan”. Och man vet att vi just nu genomför ett gigantiskt geofysiskt experiment i och med att vi återför till atmosfären en stor del av det fossila kolet som legat stabilt i marken i hundratals miljoner år.
     Detta påverkar atmosfär, hav och ekosystem kraftigt. Det vet man. Exakt hur, det vet man inte. Men man vet att det kommer att bli förändringar.

  • Erik, de där 18 åren utan uppvärmning du syftar på är inte direkt temperatur, utan indirekta uppskattningar som baseras på satellitmätningar av syreatomernas mikrovågsstrålning i tre olika våglängder, vilket ska representera temperaturen i breda atmosfärslager från troposfär till stratosfär. Varje liten yta på jorden scannas av blixtsnabbt med 3-4 dagars mellanrum, av de två vädersatelliter som normalt är i drift samtidigt.
   Satellitmätningarna störs av strålning från marken, vattenånga, drift i satellitbanor och instrument, teknikskifte o dyl, vilka måste korrigeras och justeras.
   Temperaturen i lägre troposfären beräknas så här hos UAH v6 utifrån de tre våglängderna:
   LT = 1.538*MT -0.548*TP +0.01*LS

   De ”temperaturer” som man trots allt får fram ger en bra bild av temperaturfördelningen på nästan hela jorden, dock inte riktigt polnära eller över högländer som Antarktis och Tibet. Satelliterna är dock inte pålitliga när det gäller att beskriva långsiktiga temperaturtrender.
   Temperaturen i troposfären mäts också med ”riktiga termometrar” på väderballonger, här den globala RATPAC A-serien: https://tamino.files.wordpress.com/2015/06/ratpac97.jpeg
   Temperaturtrenden i troposfären visar inte alls någon paus, den löper på i ca 0.20 grader per decennium, och är statistiskt signifikant.
   Satellitmätningarna verkar tyvärr ha gått vilse i den komplexa justeringsdjungeln, har drivit iväg, och kan inte verifieras mot väderballongdata sedan millenieskiftet..

   • Martin
    Först av allt, förlåt att jag stolpar in på sättet jag gjorde. Det var inte meningen att verka stöddig, meddelandet skickade jag iväg lite för snabbt.

    Gällande uppvärmningspausen, så har väl IPCC kommenterat och accepterat dess existens? Huruvida den kommer fortsätta har ju dessutom inget med el Nino att göra, som är ett naturligt väderfenomen. Det intressanta är väl vad som händer efter el Nino och då måste vi vänta ett tag.

    Olle R
    Alla mätmetoder är behäftade med problem. Jag är i alla fall så påläst att jag tror mig förstått att satellitmätningarnas största nackdel är att den inte sträcker sig särskilt långt tillbaka i tiden.

    • El Nino är naturligt, men det är växthuseffekten, monsunregn, glaciärer, skogsbränder och mycket annat också. Antropogena klimatförändringar innebär, som du säkert vet, att vi förändrar dessa. Så även El Nino. Eller rättare sagt: Man kan inte säga att El Nino inte är påverkad av den förstärkta växthuseffekten, albedoförändringar, aerosoler mm.

     • Martin
      Förlåt mig, men nu hänger jag inte riktigt med dig. Om man ska argumentera på så sätt, kan man väl lika gärna säga att uppvärmningspausen också har antropogena orsaker? Att mänskliga utsläpp lett till en (temporär eller ej) utplaning av globala temperaturen?
      Kan vi enas om detta:
      el Nino får anses vara ett naturligt förekommande och återkommande väderfenomen som hade uppstått i vilket fall som helst, påverkad av människan eller ej? Det är först efter den har avklingat vi kan avläsa medeltemperaturens fortsatta riktning?

      Jag skulle vilja säga en sak, som då får riktas mer generellt: efter att ha läst åtskilliga artiklar sedan flera år tillbaka, är jag inte alls lika övertygad som många andra, om att den pågående globala uppvärmningen (låt oss utesluta uppvärmningspausen från resonemanget) är så starkt antropogent påverkad. Den skulle lika gärna kunna beskrivas och härledas från fullt naturliga fluktuationer genom århundraden och -tusenden.
      Framförallt reagerar jag när man påstår att det skulle finnas bevis för CAGW. Det finns det inte.

      Det är heller inte ovanligt att man läser (finns att hitta även här på din sajt) inlägg som hävdar att skeptiker (du får, om det blir lättare för dig, kalla mig skeptiker) är ovetenskapliga, köpta av BIG OIL-maffian, kristna ID-troende eller bara extremt bekväma och ovilliga ta till sig information som hindrar bekvämligheten.
      För egen del har jag alltså skaffat mig denna inställning genom att läsa. Att då bli hopklumpad med t.ex den amerikanska kristna högern eller påstå att jag skulle vara köpt/mutad känns ohederligt och fult.

      Det som bekymrar mig angående rådande debattklimat och klimatvetenskapliga dogm, är att det tar bort fokusen från verkliga miljöproblem såsom övergödda hav, spridning av tungmetaller, verkliga avgasproblem (koldioxid är INTE en farlig gas!) m.m. samt snedvrider energiproblematiken.
      Ytterligare ett stort orosmoment är att när (du själv kanske hellre skulle skriva om… 😉 ) CAGW visar sig vara falsk, kommer vetenskap och forskning i allmänhet få sig en allvarlig törn och folk förmodligen börja ifrågasätta vetenskapen i sin helhet – den kommer tappa i trovärdighet.

     • Hej Erik.
      Vi måste givetvis hantera både klimatförändringar och andra miljöproblem/sociala problem/ekonomiska problem osv. Inte antigen eller.

      När det kommer till den antropogena uppvärmningen så har vi minst två krux.
      1. Det går inte att bortse från att koldioxid är en växthusgas och att människan har ökat halten av den i atmosfär (och hav).
      2. Man kan inte förklara den uppvärmning vi haft de senaste hundra åren utan att ta med mänsklig påverkan som en kraftigt bidragande faktor (solfläckar, kosmisk strålning, slump, vulkaner… you name it. Inget av dem är lika inflytelserikt som förändring av växthusgaser, albedo och aerosoler. Alla tre står vi människor för.)

     • Jag är inte tvärsäker på något. Det enda jag kan göra är att läsa på och skaffa mig en uppfattning.
      IPCC kan man ha synpunmkter på men de samlar i vilket fall som helst ihop mer eller mindre relevant information. Det finns mer information de inte har med men de bildar en bra utgångspunkt.
      Enligt IPCC kan vi bara (med tillgängliga medel) anse att det är efter ca 1940-1950 man kan tro på antropogen påverkan av medeltemperaturen, inte de senaste 100 åren.
      Håller du med?

     • ”…mer eller mindre relevant information”?
      IPCC samlar ihop alla vetenskapligt granskade artiklar som publicerats.
      Det är i högsta grad merparten av vad som kan kallas relevant information. Har du någon annan definition på ”relevant information”?

     • Martin
      Ursäkta mig igen! Det var slarvigt skrivet. Din beskrivning av IPCC stämmer bra. Det kan dock finnas synpunkter på hur sållandet av och tillvägagångssättet av granskade artiklar, skrifter och publikationer går till, vilket lämnar en mängd annat utanför deras publikationer. Det var därför jag skrev som jag gjorde.
      Men jag godtar IPCC som du beskriver dem, för diskussionens väl.

      1. IPCC har väl kommenterat och accepterat uppvärmingspausen?
      2. IPCC har väl också sagt att antropogen påverkan av globaba medeltemperaturen egentligen endast kan spåras från 1940-1950-talet och framåt?

     • Okej, om vi med antropogen påverkan endast menar den medelst koldioxid uppkomna och upprepar frågorna igen angående IPCC, fråga 1 och 2.
      Jag tycker det är ett bra sätt att använda samma utgångspunkt/format/referensramar så jag godtar IPCC som varande allt detta.

     • Menar du då hur koldioxiden påverkar växthuseffekten, dvs strålningsbalansen, havens försurning, temperaturen i luften, isarna eller temperaturen i haven, eller ekosystemen? 😉
      Och hur gör vi men långsamma återkopplingar, gills de redan när de börjar koppla in eller först när de har som störst effekt. 😉

     • Martin, vad menar du med att antropogen påverkan på klimatet accelererade på 1950-talet? I diagrammet ser det ju ut som att temperaturen var ganska konstant mellan ungefär 1940 och 1980.

     • Vår påverkan (på många saker och sätt) accelererade efter krigsslutet. Effekterna i naturen var dock inte omedelbara. I vissa fall dröjde det tex innan reservoarer hade blivit tillräckligt stora eller vissa tröskelvärden passerades.
      Liknande är det med avsmältningen av glaciärer, den kommer att fortsätta i århundraden, även om vi skulle sluta med våra utsläpp av växthusgaser i morgon. Naturen är inte i balans än på lång tid.

 • Bra inlägg! Bra med fakta samt länkar som bemöter mina få skeptiska och bekvämlighetsbeivrande vänner.

  • Intelligent kille med humor, som skriver bra och inte krånglar till det fär mycket.

   Men hur 2016 blir (avslutningen på artikeln) är mindre intressant just nu tycker jag, hur mycket av isen i Arktis får vi behålla nästa år? Mindre än 2012 förmodligen.
   Når Jakobshavn ytterligare lite längre uppströms 2016 förbi den ”pinning point” som ligger under glaciären och öppnar till den djupare delen bakom som sträcker sig långt in i Grönland? Jakobshavn rinner tre gånger så fort nu, hur fort kan en glaciär rinna?
   Kommer Pine Island Glacier på Antarktis att dra sig ytterligare längre uppströms? Förmodligen. Och så småningom öppna upp för Thwaites Glacier som är ett monster med en glaciärfront på ~55km.
   Jakobshavn är bara en lite pygmé i jämförelse…

   Även havsisen runt Antarktis är påverkad nu.
   http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

 • Hej! Har varit väldigt torrt här en ellet två veckor, när kommer regnet? Att gå på gräset om dagarna känns som man går på hö eller något.
  Sen har jag en fråga till… eftersom du sa martin att hösten dröjer lite nu.. betyder det att den kommer senare i år pga sommaren fick en seg start?

 • Klimatförändringarna kommer inte o upphöra bara för att bränslen till förnyelsebara o koldioxidfria . Även om vi slutar med allt som förstör klimatet. Man kan inte stoppa upp uppvärmning av jorden eller mildra den för det som har börjat kommer o fortsätta.så vad vi än gör så blir det varmare.på jorden. Många klimatforskare verkar tro att om vi slutar med koldioxid så är problemet löst men så är det inte.

 • Martin
  Jag kan inte hitta något om diagrammet på den sida som du länkade till. Dessutom var den sidan sedan 2011.
  Det diagram som jag länkade till är från juli 2015.
  Diagrammet visar IPCC alla, jag tror över 100 IPCC prognoser, över framtiden och Roy Spencer visar den utveckling av temperaturen som man får med hjälp av satelliterna och även väderballonger.
  Vi kan kallt konstatera att verkligheten är inte den som IPCC dataprognoser visar, verkligheten är en helt annan.
  Jag tycker att detta diagram borde vara en öppning i diskussionen men det tycker tydligen inte du Martin.

  Går man sedan till sidan
  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
  Får man en helt annan bild av den globala temperaturen än vad som basuneras ut bland alarmisterna.
  Jag har svårt att förstå hur en som säger sig vara för vetenskap inte tar till sig all vetenskaplig fakta utan avfärdar det man inte gillar bara för att det går emot vad man tror eller tycker.

   • Den där typen av kreationister som Spencer delar sajt med i länken ovan är fascinerande. Sajten har varit registrerad länge och Skotten som står som registrar har andra kreationistsajter. Ungjordskreationisterna är nog de mest skruvade av alla.

    Hur kan man idag 2015 hävda att rovdjur inte fanns före ”syndafallet” för ca 4000 år sedan?
    Hur kan man idag 2015 hävda att Människan skapades för ca 6000 år sedan?
    Hur kan man idag 2015 hävda att Jorden skapades för mellan 6-10000 år sedan?
    Hur kan man idag 2015 hävda att Universum skapades för ca 10000 år sedan?
    Hur kan man hävda att dessa renodlade fantasier är vetenskap?

    Tror man tillräckligt hårt, så funkar det uppenbarligen att hålla vilken piiiiiip diskussion som helst levande, hur länge som helst. 🙂

    • Enligt Douglas Adams är svaret på frågan ”Vad är meningen med livet, universum och allting.. ?”, 42.
     Enligt Spencer är svaret på frågan ” Vad är Jordens sanna temperatur?” , LT = 1.538*MT -0.548*TP +0.01*LS 🙂

    • Kreationister hit och kreationister dit. Har läst det ofta i kommentarerna här, bland annat av dig trötter. Varför hålla på att kalla vissa personer för vissa saker, istället för att möta argument? Jag tror verkligen inte det är ett bra sätt att föra en debatt och komma fram till vetenskapliga slutsatser.

     I debatten förr i tiden om jorden var platt eller rund, hade säkerligen förespråkarna för det runda alternativet kallats för kreationister här.

     • Vilka argument vill du framföra Karl?
      Jag hänger på direkt.

      Man ska stå för det man tror på och det gör faktiskt Spencer. Vad gör du?

 • Nu har de stora vaknat. Skrev en kommentar i Söndags om att Jakobshavn kalvat enormt med en länk till Worldview. Nu har ESA skrivit en artikel om det.
  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Chasing_ice
  Citat.
  ”Satellite images show that the fastest moving glacier in the world shed a chunk of ice measuring around 12.5 sq km this week – one of the most significant calving events on record.

  Radar images from Sentinel-1A captured the Jakobshavn glacier in western Greenland before and after the event, which took place between 14 and 16 August.

  Comparing images taken on 27 July, and 13 and 19 August, the new face of the glacier has been pushed inland by several kilometres to what appears to be its furthest easterly location since monitoring began in the mid-1880s.

  The image time series suggests that between 27 July and 13 August, the glacier advanced westward before the calving caused rapid retreat of the ice front to its position on 19 August.

  It is estimated that the glacier lost a total area of 12.5 sq km. Assuming the ice is about 1400 m deep, this equates a volume of 17.5 cubic km – which could cover the whole of Manhattan Island by a layer of ice about 300 m thick.”

  Direktlänk till den högupplösta satellibild som ligger i artikeln.
  http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2015/08/jakobshavn_glacier_calving/15562440-1-eng-GB/Jakobshavn_glacier_calving.jpg

 • Kalifornien är drabbat av flerårig torka som de flesta välinformerade känner till. Men ”over there” utnyttjar man pionjäranda och handlingskraftighet genom att använda spillvattnet från hydraulisk spräckning till bevattning.

  Nu kommer dock ett förslag om att märka dessa grödor.
  http://www.huffingtonpost.com/entry/fracking-water-food-label-bill-california_55d38099e4b07addcb44544a

  Tja, vad säger man? Humorn väntar inte iaf.
  http://www.alternet.org/files/oilwater600.png

 • Hej Martin och ni andra!
  Vet att många faktorer påverkar framtida klimatet, viktiga faktorer är ju de växthusgaser som finns i atmosfären. Vattenångan är den viktigaste och den relativa mängden vattenånga (luftfuktigheten) har minskat sedan 1950-talet. Se http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2014/08/20/declining-relative-humidity-is-defying-global-warming-models/ med tillhörande diagram: http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/GlobalRelativeHumidity300_700mb.jpg , vilket länkas i artikeln.

  Hur stor påverkan ger detta på klimatet? Jämfört till exempel med ökningen av koldioxid i atmosfären? Och kommer luftfuktigheten att fortsätta att minska?Prognosmodeller över framtiden av klimatet verkar tidigare inte ha haft med denna minskade luftfuktighet i atmosfären.

  Vore kul att få ett svar från en som är väl insatt, gärna från dig Martin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *