Mt Everest, väder och människor

Av Martin Hedberg

Jag fick just ett samtal från baslägret på Mt Everest. Det gäller prognoser till en expedition som inom någon vecka skall göra ett försök att nå toppen på världens högsta berg.

Just nu befinner sig expeditionen på 5000 meters höjd, på sydsidan av berget, i Nepal.

Vädret i alpin miljö är inte bara extremt med låga temperaturer, kraftig solstrålning och höga vindhastigheter. Det skiftar även mycket snabbt från ett tillfälle till nästa

Mt Everest från söder. Wikipedia/ Kerem Barut

Därtill befinner sig klättrarna i en, för oss människor, lite ogästvänlig miljö. Förutom vädrets direkta inverkan så är det som bekant lågt lufttryck och låg absolut luftfuktighet. Det låga lufttrycket gör att kroppen får svårt att syresätta blodet (syrets partialtryck är lågt och det krävs ett visst övertryck för att kroppen skall kunna ta emot det). Den låga luftfuktigheten gör att man torkar ut kroppen, i synnerhet om man måste andas mycket (för att få i sig syre).

För att motverka uttorkningen så måste man dricka mycket, men det är förstås lite knepigt när naturens vatten är fruset (snö och is) och man antingen måste stanna och smälta det eller bära med sig vatten i flytande form.

Och sedan var det det där med vädret. Även det är mycket mer knepigt i aplin miljö. Dels finns det inte så mycket mätstationer man kan kalibrera sina prognosmodeller eller verifiera sina prognoser mot, dels ställer själva topografin till det.

Luftens strömning blir mycket komplicerad och beror förutom markens utformning på stabiliteten i luften. Om luften är stabilt skiktad så strömmar luften hellre runt bergen, om det är labilt skiktat så kan luften röra sig över bergen. Och i lovart av varje objekt bildas det rotorer på olika sätt beroende på hur det strömmar.

Saker ställs på sin spets i alpin miljö.

/Martin

PS. Nu kanske någon blir besviken över att jag inte presenterar prognoserna här i bloggen. Detta är en krönika över varför den alpina miljön är lite besvärlig för oss människor. Och att det är bra att ha koll på vädret. DS

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Jo, det är nog annorlunda att spå väder, f’låt göra prognoser, i alpin miljö. För många år sedan var vi i Österrike på skidsemester. Väderkartorna på teve visade temperaur och väder för olika höjder. På 500-metersnvån var en sorts väder och på 1500 meter gällde andra förhållanden.