Om evolution och klimat i förändring

Evolution

Nedan följer en pedagogisk liten video från Kurzgesagt om hur evolutionen fungerar.

Den tar fasta på att alla individer är unika, att vi ärver egenskaper från våra föräldrar och att slump och mutationer påverkar hur vi blir när vi skapas. Vidare så spelar ”selection”, dvs urval och överlevnad, en stor roll för vilka som får chansen att fortplanta sig och därmed föra sina gener vidare till nästa generation.

Sammantaget ger detta grunden för hur arter och livet på planeten förändras över tiden.

Även om det inte är videons ”krok” eller huvudtema, så finns det med en passage som ger en hint om hur klimatförändringar påverkar evolutionen. Rådande väder, eller sammantaget: klimatet, påverkar vilka individer som lever vidare och därmed utvecklingen av olika arter.

Väder och klimat, samt hur de förändras över tiden, påverkar även arter indirekt. Detta genom att det påverkar andra arter som vår art i sin tur är beroende av. Såväl växter som djur. Som föda eller rovdjur. I första, andra, tredje (osv) led. Livet är sannerligen komplext.

Visst, vissa gynnas av att de yttre betingelserna (som väder och klimat) förändras. Andra missgynnas. Det här är något som vi givetvis får lära oss leva med. Och i vissa fall inte överleva.

Nej, man kan inte säga att vi får det vi förtjänar. Men eftersom evolutionen har gett oss en hjärna som uppenbarligen kan föra oss rätt så långt så kan det kanske vara en fördel att använda den. Bortsett från den så har vi ju inte mycket att komma med relativt andra djur. (Det finns en kul passage om detta i filmen Ice Age 1).

Det kan vara bra att förstå de villkor som naturen, och i synnerhet evolutionen ger oss. Vi har inget att välja på.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

24 CommentsLeave a comment

 • Intressant teori, men det finns inget exempel på att det har bildats någon ny art genom evolution.
  God fortsättning på julen, jag tillhör dem som hoppas på lite vinter framöver!

  • Alla nya (och gamla) arter är resultatet av evolution.
   Men om du har en annan förklaring som håller för vetenskapliga tester (dvs verkligheten) så lyssnar jag nyfiket.

   • Snälla läs Richard Miltons ”Shattering the myths of darwinism” och reflektera över det han skrivit. Sen bedöm för er själva vad ni TROR(det handlar om tro i slutändan) om Darwinismen. Och diskutera gärna också ”Social darwinism” vilket alltid glömms bort i Evulotions-debatten.

    MVH Henrik

  • @Johan
   Var glöggen lite för stark igår?
   Avsnittet om Darwinfinkarna visade ju precis det!
   Dessutom är exempelvis fåglars skelett mycket lika vissa dinosauriers skelett, viket också är bevis för evolutionsteorin.
   Annars finns det en annan bra film som delvis förklarar nuvarande väderläge, och vad som möjligtvis kan hända om klimatet blir ännu varmare : http://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U&feature=c4-overview-vl&list=PLFs4vir_WsTw2QgPkGUpg8TOXa5Z-xkXb

   • Darwinfinken är ju ingen NY art , utan en variation inom SIN art.
    Vad var det nu förresten vetenskapen kallade sin inriktning?
    Ja, just det,, evolutionsTEORIN.TYdligen går det bra att tro ibland, fråga kvastfeningen!

    • Du använder ordet som om det vore väldefinierat. Art är ett gammalt begrepp uppfunnet av människan som används på flera sätt.

     Arter (och underarter) har ”skapats” genom att ta fasta på avvikande utseende, beteenden eller att olika populationer OFTAST ej parar sig med varandra… insekter, reptiler, ”fågelarter” eller (mer eller mindre) genetiskt nischade däggdjur, som rödräv, fjällräv etc.

     Men det finns även en mer logisk och stringent användning av ordet ”art” som sätter gränsen vid fruktsam avkomma, där hästar och åsnor är ett klassiskt gränsfall (de får avkomma, men oftast ej fruktsam ).

     Att ”tro” är inget fel i sig… Vetenskapsmän har gjort många många missar men som korrigerats några dagar, månader eller år senare. Att evolutionen kallas teori visar bara på naturvetenskapens inherenta öppenhet för nya insikter och fakta, alltså själva motsatsen till religiös tro.

 • En istid skulle sannerligen inte vara bra för arten människan. Det finns stor risk att vi får svälta om inte vädersystemen i så fall ändras så att vi får fruktbara öknar ”som kompensation”.

  Vad menar du med ”Nej, man kan inte säga att vi får det vi förtjänar.”?

 • Enligt evolutionen får människan precis det hon förtjänar, med tanke på de dårfinkar som finns. 😉

  Gruppbildningar och grupperingar hör till evolutionen. Evolutionen har ingen intelligens eller vilja, den grupp som lyckas är den som överlever. Att det finns de som hellre väljer en tro istället för utbildning är det som kan sänka vår nuvarande civilisation.

  Min dotter går i kyrkan. Självfallet, eftersom hon vill välja sin egen väg och vad blir då bättre än att vara lite emot farsan? 😉
  Vad det gäller ledarna i kyrkan så är de varma, underbara och mänskligt sett genomgoda. Inga problem.

  Men, när det gäller dem som litar fullständigt på att Gud skapat allt, så fungerar inte det naturliga urvalet. Att Gud skulle tillåta att människan skulle kunna förstöra hans skapelse blir en ren omöjlighet.

  Det är det inte. Det är en fullständigt naturlig möjlighet. Det har evolutionen visat gång på gång. Den här gången, har det lett till ett djur som kan förändra alla djurs livsbetingelser.

  Det finns bara en gruppering som kan göra skillnad, vetenskapen. Som man bäddar får man ligga.

  • Hej Trötter Ja på systemnivå får vi det vi förtjänar. Men inte på individ-, samhälls- eller generationsnivå. Men/och det kanske är en bidragande faktor: kortsiktiga vinster trumfar ibland (ofta?) långsiktighet.

   • ”kortsiktiga vinster”

    Snälla Martin, jag uppskattar som många dina kunskaper inom meteorologi – men dra inte in ett ämne som ekonomi (som du förmodligen inte behärskar) i det hela. Problemet ligger inte i vinster – problemet ligger i externaliteter som inte prissätts.

    • Självklart är icke prissatta externaliteter ett grundläggande problem. Det är mycket som tas för givet, tex alla ekosystemtjänster.
     Men jag vill även lyfta begreppet ”vinst” som inte bara är en ekonomisk term. Vi gör saker som gagnar oss i nuet utan att reflektera eller fullt värdera dess konsekvenser längre fram i tiden eller hur det påverkar andra. ”Vinst” kan i detta sammanhang lika gärna vara en upplevd känsla som monetär avkastning.

     • Det spelar ingen roll – allt har ett ekonomiskt värde och därigenom är den upplevda nyttan av en handling/tjänst/vara en vinst – men den upplevda nyttan tar ju hänsyn till kostnaderna och de negativa aspekterna och eftersom kostnaderna för flertalet externaliteter inte påverkar kommer den upplevda nyttan att vara högre än den borde vara. Nyttan/vinsten är inte problemet utan allt handlar i grund och botten om externaliteterna.

      Och att formulera nytta som vinst är ju som skapt för att skapa missförstånd. Inte tror jag många tolkar ”vinst” som ett begrepp för upplevd nytta av mänskliga handlingar utan det ses ju allmänt som ett begrepp rörande monetär avkastning.

   • Evolutionen är det enda perfekta systemet. När något blir för mycket så rasar det. Så även det kortsiktiga tänkandet som vi har lite för mycket av idag. Frågan är när, då evolutionen inte bryr sig om individer eller samhällen.

    Kapitalism som system är ett högst imperfekt mänskligt påfund. Evolutionen tillåter inte att något blir för dominerande, kapitalismen närmast förutsätter det.

  • Kul med en existentiell diskussion så här på en väderblogg!
   Du gör ett misstag som många gör, du sätter tro och utbildning som motsatser till varandra. Det är de naturligtvis inte. Du ger uttryck för en tro att Gud inte finns, av det kan jag ju inte dra någon slutsats om din utbildningsnivå.

   • Allt hänger ihop.
    Du tolkar det fel pga din tro kanske.
    Givetvis är inte tro och utbildning motsatser. Problemet är att tron förkastar vetenskapen, inte tvärtom. Det finns absolut ingenting som motsäger en skapare inom vetenskapen.

    Bibeln kan man läsa som kuriosa. Mer än så är det inte.

 • Men vi ska nu tänka,inte tro och hoppas.

  ’What did you learn in school ,
  to believe or to think?’

 • Bland de troende kristna vänskapskretsar jag har finns det ingen som förkastar vetenskapen, utan tvärtom anser många av dem att det som står i Darwins evolutionsteori bara bekräftar Bibelns budskap, om än mer ingående och med mer fokus på vetenskaplig terminologi.

  • Det där är givetvis det moderna förhållningssättet för en kristen.
   Men det fungerar inte eftersom evolutionen och bibeln är helt oförenliga.

 • Det är en del väldigt konstiga kommentarer som mer eller mindre avslöjar att flertalet på denna blogg tror att det finns ett gäng elaka kapitalister som tjänar grova pengar på att säljer fossila bränslen och därför fortsätter världen att använda fossila bränslen. Det är helt fel!!

  Fossila bränslen är billiga. Bränsle=energi=välstånd=bättre överlevnad. Visst kan varje användare/stat välja ett dyrare alternativ, men ser då den omedelbara konsekvensen. De vill inte välja att deras folk får sämre levnadsförhållande, kortare livslängd, sämre sjukvård osv just nu. De blir de inte omvalda på!

  Sverige är inget undantag heller. Visst hade vi kunnat haft en majoritet av bilparken gående på annat än fossila bränslen, men det beslutet ville ingen politiker ta på 90-talet (eller senare). Jag tror inte oljeschejkarna har varit inblandade i det. Tror verkligen ni andra det?

  • Nej, det är korporativismens fel! Politiker håller tillbaka utveckling för att det skulle innebära för stora förändringar för deras centralstyrning (deras inflytande skulle sättas på spel) och detta gynnar stora aktörer på de marknader som regerar utan substitut. Man ska inte fördöma spelaren – utan man ska fördöma spelet.

 • Jag tittade på videon, Tanganyikasjön och Malawisjön är andra exempel på hur evolutionen skapat nya arter.
  Man kan ställa sig frågan om hur vår medicinska teknologi påverkar vår evolution? Vi har i princip satt ”survival for the fittest” ur spel. Idag är det den med ekonomiskt kunnande som klarar sig bäst – kanske inte riktigt optimalt i det längre perspektivet.

 • Ni lever i en drömvärld tyvärr. Vi styrs av mäktiga grupper som inte tolererar att deras positioner utmanas. Ordspråket: ”När de stora elefanterna dansar har den lille mannen inget att säga till om” är tyvärr en realitet för oss.
  Det finns teknik som kan ge oss billig (=gratis) och miljövänlig energi men den stoppas effektivt och obarmhärtigt av dessa grupper. Att utmana dem är farligt !!!!!!!

  • Evolutionen och selektionsn går inte att sätta ur spel.

   Selektionstrycket har förändrats, men ”survival of the fittest” gäller fortfarande.

   Det är bara det att ”the fittest” inte betyder samma sak idag som det gjorde för tusen, hundratusen och en miljon år sen.

 • Kopernikus sade en gång att vi inte lever på någon speciell plats. Han ville säga att vi inte är så betydelsefulla som vi någonsin föreställer oss. Om vi tar bort stjärnor, galaxer och klustren då förändrar det ingenting. Universum stannar kvar utan dessa saker. Vi utgör 1% föroreningar i universum där 30% består av mörk materia och 70% av mörk energi. Vi är helt obetydliga för resten av universum! Varför skulle ett sådant universum där vi är obetydliga, skapas speciellt för oss? Omöjligt att fatta. Detta förändrade vetenskapen och vår föreställning om framtiden.