Och nu blir det blåsigt. Igen och igen.

Av Martin Hedberg

Nu blir det två stormar inom ett och samma dygn. Cato och Dagmar som Meteorologisk Institutt i Norge har döpt dem till.

Den första, Cato, sveper förbi Lofoten på en bana mot nordost. Det börjar under de tidiga morgontimmarna idag söndag. Det blir storm på många platser och orkan på en del platser i Nordnorge. Även i Lapplands och norra Jämtlandsfjällen blir det mycket blåsigt.

Under söndag kväll och främst den tidiga måndagsmorgonen så blir det riktigt blåsigt. Det är då Dagmar som drar in över Skandinavien. Vi väntar storm på många platser som vanligen klarar sig från blåsväder. På utsatta platser, tex kalfjället kommer det att blåsa orkan.

I stort sett hela Sverige drabbas. De kraftigaste vindarna sveper förbi under mörkret natten mellan söndag och måndag. Det är givetvis bra att göra vad man kan för att förebygga skador när det fortfarande är ljust ute under söndagen.

Ungefär samtidigt som det blåser som mest under de tidiga morgontimmarna på måndag så är det även som varmast, mellan 5 och 10 grader från Jämtland och söderut och mellan 5 och -5 norr om Jämtland.

Men som sagt var: Det kan komma att bli många skador på egendom under de två stormarna Cato och framför allt Dagmar kommande dygn. Det är bra att förbereda sig och försöka minska konsekvenserna.

/Martin

            

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

  • Kan djupa lågtryck ha sina lågtryckscentrum över Sveriges inland eller fjällkedja istället för Atlanten?

    Martin: Lågtrycken rör sig och kan därför ha sitt centrum på i stort sett vilken plats som helst. De gynnas om det kommer värme och fukt från underlaget, därför blir det ofta extra fart i dem när kall luft strömmar ut över varmt vatten/hav.
    Men/och det finns även geologiska förutsättningar som gynnar/missgynnar tillväxten. Det är tex bergsformationer som när luften tvingas upp/ner vertikalt för dess sidor förändrar den horisontella rotationen av luften. Detta alltså utöver den kondensation/avdunstning som hävningen i sig medför.