3 CommentsLeave a comment

  • Du ja’ vet! Tal iint om eländet! Tog en långtur i blåsta igår. Börje’t i motvinn, medvinn hem, i fö’ mö kläde: Tjock salsko’pa nä jag kom hem.

  • …Och efter värme kommer kyla, så säkert som amen i kyrkan. Det behöver man inte vara någon meteorolog för att förstå.