Nalgae: Kategori 4

Av Martin Hedberg

Jag skrev igår att den tropiska orkanen Nalgae som nu närmar sig norra Filippinerna skulle komma in som en kategori 1 orkan. Det visar sig nu att Nalgae hämtar mer styrka än man först hade beräknat. Det blir i form av en kategori 4 orkan, dvs med vindstyrkor en bit över 200 km/h. Det blir också något längre söderut än i gårdagens prognos.

Nalgaes läge lördag morgon svensk tid. Från tropicalstormrisk.com

 

Här hemma har vi högtryck och rätt så fint väder. I alla fall på lördag. På söndag drar ett regnområde in över Norrland och nordvästra Svealand. I söder blir det inte så mycket regn, men en hel del moln. Efter att det regnat ett par timmar så spricker molntäcket upp i norr.

/Martin

         

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Hej Martin!

    Får alltid dividera med 3.6 för att få en uppfattning hur mycket det blåser om vidnstyrkan är angiven i km/h. Alltså, om det blåser 100 km/h säger det mig inget men säger man 27.8 m/s så greppar jag direkt. Det är förstås en vanesak men är man seglare känns det mycket mera relevat att ange vindstyrka i m/s. Det är förstås min egen åsikt, -;), men borde man inte ange vindstyrka i första hand i m/s och sedan skriva in km/h inom parentes vid behov (och inte tvärtom). Bilar, tåg etc kör i km/h men vindar går i m/s, -;) Tycker rent ut sagt att det är ett ofog att ange vindstyrka i km/h istället för m/s!

    Martin: Jag håller med dig fullständigt.

    Men som seglare, tycker du då inte att knop är att föredra?

    Det vore fint om människan kunden enas om ett enhetligt sätt att beskriva hastigheter. Det är ju trots allt bara hastighet det handlar om. Men skärskådar man argumenten så finner man skäl att använda såväl m/s (SI-enhet), som km/h (inte bara vana, utan även praktiskt när man skall uppskatta hur lång tid en resa tar) respektive knop (relaterat till avståndsberäkning till sjöss och vårt sätt att ange att en omkrets är 360 grader). Därtill finns det fler enheter för att beskriva hastighet…

  • Nja, det där är ju en lite knepig sak – å ena sidan har man strömmens hastighet (fart + riktning) och båtens fart mäts i knop. Man vill ju då korrigera för avdriften och visst skulle då det vara lämpligast att mäta vinden i knop också (vindriktning + styrka). Å andra sidan är man inkörd med att använda olika segel vid olika vidnstyrkor och för att avgöra vilken segelsätning som är optimal (och lämplig) går man ofta efter ”hur många m/s” det är … Men det skulle ju gå att lära sig att basera verksamheten på sen segelbåt helt på knop (bara det inte är km/h – det är för landkrabbor, ha ha) Fast i sjörapporterna anger man ju vindstyrka i m/s… Det finns ju standarder som ska reglera detta – sedan har man ju nationella skillnader. (t ex man använder yard i USA och meter i Europa och de är inte riktigt lika långa …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *