Lovisa-stormar

Stormvindar under sommarmånaderna förekommer mest i samband med tromber, som är begränsade både i tid och rum. Mera allmänna stormtillfällen med vindhastigheter på mer än 24 meter per sekund förekommer då och då  i våra farvatten men är ytterst sällsynt i inlandet.

Statistiken visar dock att risken för hårda vindar över 20 meter per sekund, som förr var gränsen för begreppet ”halv storm”, ökar under augusti. Särskilt sista veckan i månaden sker en markant ökning. Det har därför knutits till namnsdagen den 25 augusti i ett gammalt uttryck från Roslagen, nämligen Lovisa-stormar.

Tilläggas skall att begreppet ”halv storm” med intervallet 20-24 m/s är borttaget och ingår numera i kuling-intervallet 14-24 m/s.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

4 CommentsLeave a comment

 • Hej John.
  Jag undrar om det kan hagla på vintern, jag har bara sett det sommartid.

  Mvh, Jonas

  • Hej Jonas.

   Det kan hagla på vintern, men det är mycket ovanligt. Att hagel främst förekommer sommartid beror på att då är förutsättningarna bäst för de Bymoln (Cumulunibus-moln eller Cb) att utvecklas. Det krävs kraftiga vertikala vindar som kan hålla nederbörden uppe, trots att den blir allt tyngre. Det behöver även vara stora temperaturskillnader med både plus- och minusgrader för att det som från början bara är små iskristaller skall växa till stora genomfrusna ishagel.

 • Hej.

  Hur stor är sannolikheten att en ny storm som Gudrun eller Per drabbar oss?

  Ulrika.

  • Hej Ulrika.
   Sannolikheten för en ny storm i klass med Gudrun/Per är lika stor som tidigare, dvs inte försumbar. Gudrun meförde, förutom alla materiella och ekonomiska skador samt personliga tragedier, att vårt sdamhälle vaknade till.
   Sannolikheten för kraftiga stormar har inte minskat, däremot har samhällets beredskap för att hantera dem (förhoppningsvis) ökat markant.