Koldioxiden snart stadigt över 400 ppm

Koldioxid det senaste året

I år har vi för första gången i historien haft en halt koldioxid som varit över 400 ppm (”parts per million”, miljontedelar) i mer än en månad.

Halten koldioxid varierar med växtligheten på planeten. Växter omvandlar koldioxid, CO2, till kolföreningar och syre som frigörs. Eftersom det finns så mycket mer växter på norra halvklotet än på södra så sjunker halten koldioxid under norra halvklotets sommar. 

Men under höst, vinter och vår så frigörs istället mer koldioxid från naturen självt än vad den tar upp. Det medför att halten koldioxid i luften stiger igen.

Halten koldioxid i luften varierar alltså över ett år. Som lägst är den i månadsskiftet september-oktober. Som högst är den i mitten av maj. Det är lite som att mark, växter och hav ”andas” ett andetag koldioxid per år. Sett över veckor och månader så förändras halten, men sett över ett helt år så kommer man tillbaka till samma koncentration koldioxid.

Detta i alla fall om vi inte räknar med oss människor. Och då handlar det inte om att vi andas ut koldioxid. Nej det handlar om processer som vi står för där vi förändrar halten koldioxid i atmosfären från ett år till ett annat. Genom att netto hugga ner biomassa och genom att utvinna och förbränna fossilt kol så tillför vi allt mer koldioxid till atmosfären. Halten stiger därför från ett år till ett annat.

Över väldigt stora tidsskalor så varierar halten naturligt i takt med istider som avlöser interglaciala perioder. Under en istid är halten nere på 180-200 ppm (miljontedelar). Globala medeltemperaturen är då ca 3-5 grader lägre.

Under de interglaciala perioder, dvs när det är varmt, är halten uppe på 260-300 ppm. (Det som skapat dessa variationer är mängden inkommande energi från solen till följd av sk. Milankovitch-cykler).

Koldioxid under 800.000 årBild 1. Halten koldioxid under 800.000 år. Grafik från http://keelingcurve.ucsd.edu/

Koldioxid sedan 1700-taletBild 2. Halten koldioxid sedan 1700-talet.

Koldioxid det senaste åretBild 3. Halten koldioxid det senaste året.

Koldioxid under april 2014Bild 4. Halten koldioxid under april 2014.

”Normal” nivå på koldioxid under vår civilisation, är 280 ppm (miljontedelar). Men i takt med industrialiseringen så har halten stadigt stigit och den är nu upp i omkring 400 ppm. Det var länge sedan den var så högt förra gången. Med länge menar jag ett par miljoner år sedan!

För mellan 3 och 5 miljoner år sedan, under den geologiska eran ”Pliocene”, så var halten koldioxid uppe i omkring 415 ppm. Det var en del saker som var annorlunda då jämfört med nu:

 • Globala temperaturen var 3 till 4 grader högre än idag,
 • Vid polarområden var det omkring 10 grader varmare,
 • Både Grönland och Antarktis hade väsentligt mindre is än idag och hade delvis skog,
 • Havsnivån var mellan 5 och 40 meter högre än idag,
 • Nederbörden var intensivare,

Vi rör oss mot de situationerna, men det tar lång tid för naturen att stabilisera sig. Tex tar det storleksordningen hundra år för glaciärerna att smälta så mycket att havsnivån stiger med 2 till 5 meter. Men ändå!

Den symboliska gränsen 400 ppm passerades faktiskt första gången i fjol, den 9:e maj 2013. (Jag skrev om det här). Nivån höll sig däröver någon vecka innan den åter var under 400. 

I år, 2014, passerade vi 400 redan i mars och för första gången i historien så har halten koldioxid varit högre än 400 ppm i mer än i en hel månad. Halten kommer att stanna kvar över 400 fram till första veckan i juli.

År 2015 kommer den att komma upp över 400 ppm redan i januari och vara däröver ännu längre in på sommaren än i år.

Någon gång i början av oktober 2016 kommer halten för sista gången på mycket lång tid vara under 400 ppm. Med ”mycket lång tid” menar jag tider i storleksordningen tusentals år eller längre. 

Detta givet att vi inte skärper till oss inom ett par år och gör minst två saker: 1. Minskar våra utsläpp av växthusgaser med storleksordningen 5-10% per år i ett par år. 2. Utvecklar och implementerar metoder för att ta bort koldioxid och andra växthusgaser från luften.

Ju längre tid som halten växthusgaser är hög, delsto större blir konsekvenserna och desto större blir riskerna för att återkopplingar i naturen omöjliggör att vi skall kunna behålla klimatet inom rimliga nivåer. Och när det väl börjar bli varmt så kommer naturen själv att frigöra koldioxid och metan vilket driver på processerna ytterligare, glaciärer smälter och haven blir varmare.

Just nu ser det inte så ljust ut. Jag hoppas dock att vi vidtar åtgärder för att minska utsläppen på riktigt parallellt med att vi förbereder oss på konsekvenserna av de klimatförändringar som vi skapar.

Jag beräknar att vi i slutet av 2016 går vi över gränsen 400 ppm CO2 för gott. Packa väskan och spänn fast bältet. 😉

/Martin

PS. Nivån 400 ppm är inte mer magisk än tex 398,12 eller 401,37. Men den har givetvis ett betydligt större symbolvärde. DS.

Mer om halten koldioxid från KeelingNOAA och CDIAC.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

31 CommentsLeave a comment

 • Du ”glömde” nämna att havsströmmarna under pliocene var annorlunda än idag. Anledningen till att klimatet blev kallare anses bero på att Nord- och Sydamerika kolliderade och bröt en havsström.

  Andra skillnader från pliocene är att det finns 7 miljarder människor som omvandlat både jordytan och atmosfären på betydligt fler sätt än bara vräka ut koldioxid i atmosfären.

  Jag tycker du i perspektiv av din bild på CO2:s förändringar de senaste 800000 åren borde länka in en bild de senaste halvmiljard åren, dvs den tid då liv faktiskt funnits på jordytan. Då ser plötsligt vår lilla parentes i tidsrymden oväsentlig ut. Allt handlar om vad man väljer att visa. 😉 Precis som det handlar om att man kan välja att visa klimatändringarna senaste 150 åren i bilder samtidigt med EN av alla förändringar som skett under denna tidsperiod.

 • Martin du är en av de cherrypickers som vad som än sker kommer du att leta fram något som passar in i din uppfattning om klimatet.
  Så här är det med isen: Det finns rekordmycket höst-is vid Antarktis, och globalt mer is i April på över 30 år.
  Vi vet att det finns en nedåtgående trend för havsisen i Arktis och samtidigt en uppåtgående trend vid Antarktis. Men exakt varför det är så verkar vara ett mysterium. Forskarna spekulerar i om det finns en koppling mellan havsströmmarna på norra halvklotet som också påverkar havsströmmarna på det södra så att effekten blir motsatta varandra.
  Dit körsbärsplockande håller inte Martin.

  • Nu handlade ju i och för sig artikeln om koldioxid.
   Men visst, jag nämnde isar i ett större sammanhang; förhistoriska klimatförändringar. Att isar smälter om det blir varmare, är det cherry picking? Obs ALLA enskilda isar måste inte smälta eller krympa, det har jag inte heller påstått. Men den samlade mängden fruset vatten på planeten tenderar att minska när det blir varmare. Det jag skrev var att det under Pliocene var mindre glaciärer både på Grönland och Antarktis (tillsammans med ett par punkter till). Samt att vi rör oss mot den situationen.

   Cherry picking är däremot vad du ägnar dig åt i dubbel bemärkelse. Du plockar upp något som jag beskrivit i generella termer och ger det en specifik innebörd. Därtill så hänvisar du upp en situation som gäller en månad: april 2014 (enligt dig) och drar generella klimatologiska slutsatser av det.

 • Visst är det så att CO2 halten ökat till 400 ppm men globala temperaturen har inte ökat på 17 år. Vad säger det dig Om CO2 haltens betydelse?

  Jag sitter lugnt utan att spänna fast några sbälten.
  Och när det gäller isarna så är det inte enbart under april som de ökat så håll dig till fakta.

  Utan att göra antydningar och skicka ut skrämselpropaganda.

  • Du har ju varit med förr så du borde sett mina svar på detta tidigare: All värme hamnar inte i luften. Det mesta hamnar faktiskt i haven (ca 90%). Så att överhuvudtaget ”bevisa” koldioxidens signifikans som klimatpåverkare genom att bara hänvisa till temperaturen i luften (som absorberar ca 3% av energidifferensen) är felaktigt.

   Det är för övrigt inte bara förändringar av halten koldioxid som påverkar klimatet, du har såväl andra växthusgaser som förändringar av albedo och solinstrålning.

   Lägg därtill alla återkopplingar i klimatsystemet och man inser att det vore ytterst naivt att tro att det skulle vara ett 1:1-förhållande mellan koldioxid och temperaturen i luften.

   Ingen seriös forskare har för övrigt påstått det, men av någon underlig anledning framförs det av andra för att användas som ett argument för att såga koldioxiden jämte fotknölarna.

   Utöver det kanske vi skall lyfta blicken lite och fråga oss vad som har höjt den globala temperaturen (i såväl luft som mark, hav och isar) de senaste hundra åren. Att välja en period på 10 år när man vet att interna variationer är stora och solfläckarna har en periodicitet på ca 11 år kan nämligen inte förväntas leda till särskilt relevanta svar rörande en parameter som har ökat i mer än hundra år, precis som temperaturen i det kombinerade systemet hav-luft-isar-land (samt i dem var för sig, men det är en parentes).

   Jo jag skrev 10 år, trots att du sade 17. Det är nämligen bara de senaste tio åren som temperaturen planat ut. Om du hänvisar till 17 år så väljer du avsiktligt (cherry picking) ett startår som ger den bild du vill visa. Prova att ta 1999 istället för 1998 så får du en helt annan bild, nämligen en kraftig ökning av temperaturen fram till idag! Kolla grafen på NOAA.

   Det förefaller vara du som står för propagandan.

   • Martin, räkna alla artiklar du skrivit om koldioxid och jämför med antal artiklar som beskriver tex andra växthusgaser. Där kan du prata om cherry picking och propaganda!

    • Nu står ju koldioxid för merparten av strålningsbalansen och är den enskilt största faktorn som berör oss som individer när det gäller klimatpåverkan, så det är rätt så relevant att tala om den per se. Det är inte så att man måste berätta det marknära ozonets eller freonernas livscykel varje gång man pratar om koldioxid.

     Men i stort sett varje gång jag nämnt koldioxid har jag även nämnt att det finns andra växthusgaser och albedoförändringar som även de påverkar strålningsbalansen. Därtill har det påpekats specifikt väldigt många gånger som svar till tex dig som trots detta tycks ”glömma” (?) bort det mellan varven.

     Man behöver inte heller tala om koldioxid varje gång man skriver om klimatet, men av någon underlig anledning så finns det ett par individer som allt som oftast lyckas läsa ”koldioxid” mellan raderna.

     Detta sammantaget är såväl cherry picking som vilseledande från tex din sida. Men jag har slutat bli överraskad.

     • Fel, vattenånga står för merparten av strålningsbalansen!

      Dessutom kan man notera att bara ett fåtal molekyler i atmosfären mäts och studeras i detalj så någon total bild finns inte. Den bästa sammanställningen jag hittat på luftens sammansättning är på wikipedia.

      Du nämner andra orsaker i artiklar ja, men räkna efter på rubrikerna vilka orsaker som du väljer att skriva artiklar om. I allra högsta grad cherry picking!

      Jag glömmer inte, och koldioxid står inte mellan raderna. Ordet ingår i artikelrubriken. Se efter högst upp på sidan.

     • Ja den här artikeln handlar om koldioxid.
      Men artiklar om klimat handlar inte automatiskt om koldioxid.

      Och ursäkta, jag borde skrivit ”Av den totala antropogena påverkan på strålningsbalansen står förändringen av koldioxid för det största bidraget”.

      Därutöver är den relativt långlivad så vad vi släpper ut i atmosfären kommer att påverka systemet under lång tid, hundratals år eller mer. Den är därmed tillräckligt långlivad för att hinna påverka andra delar av systemet, tex vegetation och glaciärers massbalans.

     • Ja, gör den det? Koldioxidhalten stiger medans temperaturökningen avstannat. Det lustiga är att halten vattenånga i högre luftlager som varit på ännu större frammarsch än koldioxid har fått en inbromsning på sistone.

      Det går förstås att försöka förklara med att varmare temperatur medför ökad vattenånga och att koldioxiden står för starten. Det går även att förklara att minskad solaktivitet skapar mer molnbildning och därför minskar fukthalten. Det går även att påstå att andra utsläpp ger grundbulten och att koldioxidutsläppen inte ger så mycket skillnad. Tittar man på bandmodeller så är det vattenångan som är styrande. Nu måste man ha i åtanke att bandmodellerna har sina begränsningar i antal parametrar.

      Hur som helst så tycker fortfarande min kommentar högre upp stämmer:
      ”Martin, räkna alla artiklar du skrivit om koldioxid och jämför med antal artiklar som beskriver tex andra växthusgaser. Där kan du prata om cherry picking och propaganda!”

 • Förutsägelsen om koldioxiden lär nog hålla. En sak till som kan slå in är om El Nino drar igång i år, vilket finns tecken på. Då får vi med god sannolikhet 2014 som det varmaste året hittills, dessutom följt av 2015 som slår det rekordet. Det finns inga tvivel om att den globala uppvärmningen kommer at fortsätta.

  Att kreationister och andra tokstollar älskar att sprida missuppfattningar och lögner för att urholka vanliga människors förtroende för vetenskapen är bara tragiskt.

  • Eftersom jag hör till förvillarna så måste jag givetvis vara både kreationist och tokstolle. Givetvis tror jag även att jorden är i centrum av universum och att jorden är platt…

   • Tråkigt att du kände dig träffad personligen trots att du inte kommenterat i tråden tidigare. Du gör samma fel som förnekare brukar göra. Väljer en egen tolkning av det du läser och tillverkar en felaktig slutsats.

    Signaturen ”goran” ovan påstår att det globalt finns mer is än på 30 år och försöker följa upp med antydningar som ”mysterium” och uppmanar Martin att hålla sig till fakta. Det är ren bullshit och precis så som kreationister brukar argumentera. Även signaturen ’EJ’ brukar hålla på i samma stil.

    Fakta: Globalt smälter is totalt sett. Att vi skulle se mer havsis runt Antarktis trots global uppvämning förutsågs för över tjugo år sedan, 1990/91. Då var det förbryllande, idag ser man att det stämmer. Vetenskap är ingen lögnfabrik.

    De som jobbar i lögnfabriken är kreationister som Roy Spencer och lobbyister som Christopher Monkton, låt dem få ha sin pingismatch i fred. Den har väldigt lite med vetenskap att göra. Du har ett exempel på ett set i den matchen nedan i en kommentar från Lasse H och hur den påverkar människor att tro fel saker. Det är Monckton som är ursprunget till den där skrönan, tror jag. Sen kör de pingis mellan varandras bloggar och nätinlägg, vilt påhejade av rena tokstollar från helt anonyma förnekarbloggar.

    • Du verkar påläst och duktig men klimatförvillare finns på båda sidor. Jag gillar dock inte tonen och aggressiviteten hos en del klimathotstroende. Lite respekt skulle inte skada. Vetenskap handlar inte om vilken sida som flest tror på utan vilken sida som har rätt. Lite respekt skulle inte skada.

     • Vetenskap handlar inte om tro eller vilken sida som har ’rätt’. Det handlar enbart om att förstå hur verkligheten fungerar, utan åsikter och tro.

     • Du förstår mycket väl hur jag menade i mitt inlägg. Men väljer ändå att misstolka det för att vinna en poäng.

     • Inte alls, min egentliga poäng är att vetenskapen fungerar och är det bästa människan har åstadkommit.
      Att du använde ord som ”klimathotstroende” uppfattar jag som att du invänder mot det, samt eventuellt inte har förståelse för hur vetenskapen fungerar.

     • Fast du Trötter har ju redan visat ett par gånger att du inte vet hur allt fungerar på det fysiska planet och det är inget unikt. Även fast du pratar med en riktigt inbiten person vet inte heller den hur allting i klimatsystemet fungerar ännu och det är ingen dimridå jag eller andra sprider såsom du påstår några inlägg högre upp i ytterligare ett smutskastningsinlägg från din sida.

     • Du har endast lyft fram det faktum att du tolkat fel vad jag skrivit tidigare. Det blir inte mer rätt för att du tolkar fel flera gånger.

      Varför skulle jag veta hur allt fungerar? Jag är inte din messias, honom hittar du inte hos vetenskapen heller.
      Det är ingen smutskastning att referera till vad du själv skrivit. Att du inte kan stå för det är självklart, lika självklart som att du inte tycker om det.

      Jag har ställt dig frågan om du är kreationist tidigare, men det undvek du att svara på. Skäms du för det så tycker jag du ska byta trosuppfattning.

      Att du bad att Martin skulle censura mig då du får dina egna ord i ansiktet är bara fånigt och inkonsekvent eftersom du själv skrikigt högt då du anser dig blivit censurerad tidigare genom åren.

      Det hade varit trevligare om du läst det, som du i god ton fått dig serverat, under de år du deltagit på denna blogg. Men du är tydligen fullt upptagen med att (för att använda dina egna ord) sprida dimridåer.

     • Vad du avser med ordet kreationist behöver inte betyda samma som jag. Jag hittar dock inte på fysikens lagar. Jag försöker följa dem!

      Smutskastning och påhopp är sådant som kan censureras, dvs ett antal av dina kommentarer. De kommentarer jag klagat över att Martin censurerat mig innehåller varken eller. De är borttagna för att Martin inte vill skylta med att hans kunskaper sviktar.

      jag håller med AndreasF. Det intressanta är vilken sida som har rätt. Den som har rätt förstår hur det hela fungerar. Du får fråga messias. Han verkar vara den enda som vet i nuläget.

  • Trötter… Du vill gärna använda härskartekniken att genom att vara hånfull och arrogant mot de som motsätter sig vad majoriteten tror är riktigt, vinna billiga poäng för dig själv. Jag föraktar människor som du (och det finns många av er), som är en simpel, feg ,mobbare som vet att du har tillräckligt många bakom dig för att våga vara kaxig mot en minoritet.
   När man väl insett att människans utsläpp av koldioxid inte har någon reell påvisbar effekt på klimatet i förhållande till solen, och övriga mekanismer i naturen, så handlar det inte om att man misstror sund forskning, vetenskapsmän eller vetenskapliga principer. Själv har jag naturvetarbakgrund, och har alltid varit fascinerad av forskning och vetenskap. Det handlar om att man inser vilken makt makthavare har över vetenskapen.
   De som har makten över de som har makt över institutionerna ser till att de får fram de resultat och publikationer från de vetenskapsmän som de har ”rätt” forskningsfocus. Vi misstror inte vetenskap, Vi misstror de makthavare som manipulerar vetenskapliga undersökningar och stödjer och marknadsför de forskare som har ”rätt” premisser och kommer fram till ”rätt” slutsatser.
   ”Money talks” även i forskarvärlden…. Det är det vi måste bekämpa för att finna

   • Fantastiskt, då borde du kunna erbjuda massor med faktaunderlag för det du påstår, i sann vetenskaplig anda. Jag väntar.

    • Du missar min poäng.. Jag är antagligen otydlig…. Så…. låt mig försöka igen… Om jag säger att: De som påstår att människans koldioxidutsläpp är det avgörande för klimatets utveckling (och inte t.ex. ……… solen) är lögnare som driver, och vinklar den åsikten för egna mål (som jag ej kan redovisa, då de ej publicerar sin agenda offentligt). Tror du då fortfarande då att det är meningsfullt för mig (och människor som inte tar till sig information okritiskt) att du använder deras retorik och starkt vinklade ”data” för att rättfärdiga samma propaganda?

 • Att utvärdera gångna tiders klimat kan väl kallas exakt vetenskap men att förutspå kommande klimat kan nog inte kallas så vilket ju den oförutspådda temperaturpausen visar.
  En sak jag undrar över är orsaken till den kraftiga temperaturökningen 1920-1940 ca. Den var ju lika stark som den 1975-1995 men under helt olika CO2 betingelser. Hur kan vi veta att den senare ökningen inte hade samma orsak? Antag att den nuvarande temperaturpausen följs av en tempsänkning. Kan vi glömma CO2-spöket då.

  Även en etablerad AGW-skeptiker vill hyfsa argumenten från andra skeptiker för att inte dumstruten skall hamna på hela skeptikerkåren, intressant inlägg.

  http://www.drroyspencer.com/2014/04/skeptical-arguments-that-dont-hold-water/

  • Som Yogi Berra sa” att förespå är svårt, speciellt då det gäller framtiden”

 • Hej
  Jag tror på det du skriver, jag är övertygad om att människan påverkar klimatet.
  Men tyvärr tror jag att ekonomi samt att förändringarna inte är så påtagliga i våra liv, så att människan är beredd och förändra sin livsstil.
  Personligen tycker jag en del är skrattretande tex varför tillverkas det motorer som slukar mycket bensin?
  Är det det bättre för klimatet om vi importerar kött från Brasilien ?
  Det finns så många exempel på att ekonomi och egen vinning går före klimatet .
  Detta är mitt sätt och se på det

  • Stora bensinmotorer. Kan de påverka klimatet? Inte det minsta. Tar vi alla världens bilars produktion av koldioxid under 20 års tid så orsakar de lika mycket koldioxid i atmosfären som när jag tänder en tändsticka i en 40 fots container.

 • Utvecklingen är skrämmande, växthusgaserna ökar och kommer inte att minska på 10tal år även om vi kunde stanga av ala utsläpp redan idag. Politiker mf talar om åtgärder under medlet av seklet men då har vi redan fått uppleva många miljökatastrofer.