Klimatrapport

Av Martin Hedberg

Rubriken till min förra artikel, Nu blir det varmare, handlade om vädret. Jag skulle kunna återanvända den till denna artikel som handlar om klimatet.

Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Det står klart sedan IPCC presenterat arbetet av Working Group 1 (WG1) nu under veckan.

Slutsatserna är i stora ordalag att vi kan göra något åt en del av klimatförändringarna -om vi anstränger oss. Men om vi fortsätter med den låt-gå attityd vi i stort haft hittills så går det alltmer åt pipsvängen.

Nej, det är inte så att Jorden går under, men det blir allt jobbigare att leva för allt fler. Havsnivån stiger, haven försuras, extremväder blir vanligare, isarna minskar, värmeböljor blir vanligare, växt- och djurarter dör ut osv. Nej, inte varje dag på varje plats. Men i genomsnitt. Ungefär som att vi i Sverige har mer välfärd idag än vi hade för hundra år sedan. Det betyder inte att alla har det bättre idag. Men i genomsnitt. Fast nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.

Människan har blivit en global aktör som påverkar hela planetens funktion. Allt ifrån klimat till flöden av vatten, kväve och annat som är en förutsättning för liv. Vad vi gör spelar roll. Människan har kunskapen och många har insikten. Men vi saknar verktygen -personliga incitament? att göra det som är långsiktigt bäst för Människan och vår civilisation.

Välkommen till Anthropocene.

/Martin

PS. Låter det deppigt och uppgivet? Ja, på ett sätt är det det. Vi har haft så lång tid på oss att göra bra saker och vi har haft bra underlag, dvs vetenskap. Men vi (Människan) har trots detta sagt och agerat efter någon form av ”vi väntar lite till”-mentalitet. Vad har hänt? Jo vårt ”window of opportunity” har minskat. Vi har färre bra saker att välja på och vi får anstränga oss hårdare för att nå dem. Inte jättesmart ur ett strategiskt perspektiv. Men nu är vi här och får vackert acceptera det. Kruxet är att vi fortfarande rör oss i fel riktning. Vi har inte lärt oss läxan ännu.

Det räcker inte med att göra rätt. För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

121 CommentsLeave a comment

 • En sån dubbelmoral av dig Martin att skriva om växthusgaser men totalt ignorera chemtrails och haarp som har en tusenfalt mera påtaglig påverkan på vädret och klimatet.

  Tack vare chemtrails får vi nästan inget regn numera, och när det väl kommer blir det ofta för mycket. Det beror inte på global uppvärmning, det beror på att chemtrails bryter och stagnerar vattnets kretslopp, genom att kondensera vattenånga på så små partiklar att de inte faller som regn.
  Kemstrimmorna (i motsats till kondensstrimmor) gör också att träd och djur dör i allt högre takt.

  De tre största miljöproblemen i Sverige idag är som jag ser det:
  1) Skogsskövlingen
  2) Chemtrails
  3) Vindkraften

 • Martin, en fråga , har Antarktis isvolym minskat eller ökat sedan mätningarna startade?

  Martin: Hurså, varför undrar du?

 • Senaste rapporten verkar ju onekligen rätt gynnsam för Sverige. Ngt mer nederbörd och ett par grader varmare överlag. För mälardalen, lite som vädret man har i norra Tyskland och det är ju perfekt! …för oss som bor där vill säga..

 • Isen i Antarktis är just nu vid en topp rekord, tvärt emot vad klimat modeller har förutspått. Dessutom sliter forskarna med att förklara de senaste 15 årens utjämning av klimatet. Läs, temperaturen stiger inte så som beräknat. Dock har isen i Arktis minskat mer än vad som förutspåtts.
  källa: http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Record-Antarctic-sea-ice-confounds-climate-models

  Martin: Det är olika på olika platser. Men att det blir tjockare på en del platser är inte underligt: När det blir varmare, men fortfarande är under noll, så snöar det mer.

 • När jag var liten bodde det en efterbliven snubbe rätt nära oss som alltid sade ”gamle kungen är död” till folk. Han lär ha fått jobb på FN:s klimatpanel. ”Global uppvärmning är människans fel” heter det nu numera. Så fort man sätter på TV el. radio kommer hjärntvättningen om en GloBal UpPvÄrMnInG. Man kan inte blunda med öronen så jag har fått öronskav.

  Martin: Visst kan det vara jobbigt att ta in fakta?
  – Gamle kungen är faktiskt död.
  – Människan är orsaken till (bland annat) den globala uppvärmningen. Men källan till de fakta är inte din granne utan en stor samling vetenskapsmän.

 • ’”För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel.”
  Precis. Vi kan börja med att lägga ner UNs IPCC. Deras ’prognoser’ är ett (dåligt) skämt.

  Martin: IPCC gör inga prognoser, IPCC sammanställer forskningsresultat och gör dem mer tillgängliga för folk utanför de vetenskapliga fakulteterna.

  Om du, eller någon annan tvivlare, inte gillar vetenskapliga resultat eller har något ni vill tillföra så är det bara att skriva en vetenskaplig artikel och få den publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vill du ifrågasätta något vetenskapligt resultat så går det utmärkt att göra det, dels när artikeln publiceras, dels inför att IPCC sammanställer dem.

  Jag har tagit bort din länk.

 • Ingen rök utan eld!

  Oavsett klimathotet skulle vara överdrivet eller inte har människan en inverkan. Vi vet att ökad koldioxidhalt i atmosfären katalyserar uppvärmningen. Fossila bränslen producerar koldioxid. Genom att minska den fossila förbränningen minskar vi utsläppen av växthusgaser och påverkar Jordens naturliga variation i klimatet mindre. Sedan finns det faktorer som man inte alls kan göra något åt; läckande metangas, kossor som idisslar etc.. Satsa på klimatsmart energi och tillförlitlig och tillgänglig sådan! Bygg ny kärnkraft och vattenkraft. Satsa på solenergi och solpaneler på våra villor och hyreshus. Satsa även på vindkraft även om dess nyttjandegrad bara ligger på ca 30 %. Men Sverige kan inte ensamma göra något – hela världen behöver agera och först ska den del av världen, dvs vår värld i väst, som bidragit mest historiskt sett till den globala uppvärmningen omforma energiproduktionen. Om några år följer sedan resten av världen inkl Kina efter. Men världen är inte ideal – money talks. Et exempel på det är när vi hade ett förslag om fjärrvärme i min samfällighet som skulle halvera uppvärmningskostnaderna och få ned den totala energiförbrukningen röstades ned pga att det var för dyrt att installera…även om det skulle ökat värdet på våra villor betydligt… Det behövs breda politiska lösningar nationellt och internationellt för att värja oss mot ett av de allra största hoten mot livet (i alla former) på Jorden. Är det realistiskt att tro att vi kan få konsensus? Hoppas gör man alltid men… tyvärr krävs nog en rejäl (klimat)katastrof, som en plötslig ändring av golfströmmens riktning, innan det händer och då kan det vara för sent!

 • IPCC sovrar bland rapporterna och i sin egen rapport sammanställer de ett förenklat sammandrag. problemet är att de anpassar verkligheten efter kartan. Det som inte stämmer överens med det resultat de önskar får inte komma med. Sedan går de ut och säger att vetenskapen har talat.

  Oavsett om det har rätt, delvis rätt eller fel så är det allvarligt.

  Martin: Det var en rätt så konkret anklagelse. Kan du belägga den eller skall den stå kvar som ett obevisat påstående? Ett sätt att smutskasta de vars resultat du inte gillar.

 • Konstigt Martin, att din ”fanclub” mestadels består av kufar som har en helt annan uppfattning om väder och vind än du har.
  Annars brukar väl medlemmarna i en fanclub närmast avguda sin idol!
  Stå på dig Martin, du gör ett jätteviktigt jobb, vi kan väl hoppas och tro att de flesta i din fanclub faktiskt tycker du är bäst, det är bara det att kufarna hörs och syns mest.

 • Grattis till mälardalen som väl lär få södra skåne/norra tyskland klimat. För södra Skåne kan man förvänta sig centraleuropeiskt klimat vilket kommer göra gott för min lilla vinodling :). Växtsäsongen lär bli i stort sett hela året.

 • InterAcademy Council gjorde 2010 vad jag förstår en anonymiserad undersökning om hur mötet gick till där folk svarade att politiska hänsyn hade för hög prioritet.

  När det gäller de senaste rönen om att uppvärmningen varit liten eller obefintlig de senaste 12 åren så varför viftar man bort det? Olika forskare har ju olika teorier om orsaken, Vem som har rätt kan ingen veta men bara det faktum att man inte är ense tyder ju på att man inte vet.

  Istället för att undersöka närmare så avfärdar man det som en statistisk anomali eller teoretiserar om att värmen lagrats i världshaven.

  Journalister pumpar ut skräckhistorier och visar bilder på normalt kalvande isberg samtidigt som de med ödesmättad röst pratar om jordens undergång. De vetenskapsmän som har en annan uppfattning får sällan komma till tals i intervjuer och debattprogram.

  När vi får en tillfällig värmebölja så beror det på global uppvärmning enligt media, en lika lång köldknäpp avfärdas med att man (helt riktigt) inte kan titta på en kort period på ett avgränsat område men borde det då inte gälla samma sak för båda fallen?

  En forskare som Svensmark blir persona non grata på sin arbetsplats. Oavsett om det ligger något i hans teorier eller ej så fylls jag av obehag inför hur IPCC, politiker och media hanterar frågan.

  Martin: Den vetenskapliga rapporten av IPCC skrivs av forskare som sammanställer vad andra forskare har kommit fram till. Där finns även referenser till alla artiklar som ligger till grund för arbetet. Denna lilla skrift är på ca 1000 sidor. (och ytterligare 2×1000 sidor för de två andra Working Groups)

  Det ställe där det debatteras om hur saker skall formuleras är skriften ”Summary for policymakers”. Det är en text på ca 30 sidor som man gör för att Statsministern, VD:n för General Motors, kommunalrådet mfl inte orkar/hinner/kan läsa alla 1000 sidor i den riktiga rapporten, än mindre läsa alla de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den.

  Det där med jordens undergång får stå för de enskilda reportrarna, jag rekommenderar alla att i möjligaste mån läsa texter som är så nära det vetenskapliga som möjligt.

  Angående uppvärmningen de senaste 10-15 åren så har jag avhandlat dem ett flertal gånger här på sajten. I korthet: Dels har solen inte följt sin vanliga 11-års cykel (ja, klimatet påverkas även av solen), dels har en större andel värme ackumulerats av haven. Och eftersom haven absorberar mer än 90% av energiobalansen och luften bara ca 3% så gör en liten skillnad i havens absorption mycket stor skillnad för luftens temperatur. (Som du kan se här så har haven fortsatt att absorbera energi under åren för dina tvivel: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/)

  Man måste se helheten. Och helheten är inte bara luftens temperatur, helheten är energiobalansen.

 • Länken http://www.climatechange2013.org/

  masco som försöker luras själv och ni som förutsätter att alla andra luras, det mesta finns att inhämta för egen del så behöver ni inte läsa andras tolkningar.

  masco fick ett par tips här sist http://blogg.klart.se/sommaren-pa-sista-valsen/#comment-109206

  Just nu fungerade inte nasa.gov så jag drar in NASAs siffror här för Antarktis istäcke. Max medel för September och Min medel för Februari. Siffrorna anger millioner kvadratkilometer.
  1979–2000 18.7 2.9
  1999/2000 19.0 2.8
  2000/2001 19.1 3.7
  2001/2002 18.4 2.9
  2002/2003 18.2 3.9
  2003/2004 18.6 3.6
  2004/2005 19.1 2.9
  2005/2006 19.1 2.7
  2006/2007 19.4 2.9
  2007/2008 19.3 3.9
  2008/2009 18.5 2.9
  2009/2010 19.2 3.2
  2010/2011 19.2 2.5
  2011/2012 18.9 3.5
  2012/2013 19.4 3.8

 • Facit finns det nått som heter ! Och facit finns på att temperaturhöjningen på jorden avtagit de sista 15 åren ! Och Fn:s klimatpanel kunde inte förklara detta ! Men att förklara hur det blir i framtiden med datoriserade mallar är inga problem !

  Martin: Facit var ett svenskt företag som inte fattade att världen förändrades 🙂

  Temperaturen: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/ Temperaturen har inte avtagit de senaste 15 åren. Det har blivit 0,1 grad varmare, men inte i samma snabba takt som tidigare. Det är dock för kort samplingsperiod för att göra några långa extrapolationer av.

  Och som jag skrev i en tidigare kommentar: Haven absorberar fortfarande ännu mer energi (ca 30 gånger) än luften. Och IPCC har förklarat detta.

  Notera för övrigt att du kan hitta flera perioder med avkylning de senaste hundra åren, det som hänt de senaste tio åren är inte unikt. Men att uppvärmningarna mellan alla dessa perioder varit mycket större. Totalt sett har detta medfört att det blivit varmare sett såväl ur ett 20, som 50 och 100-års perspektiv.

 • Håller med Anders Bergman förstås. Fast jag vill inte göra det till en sak för eller mot Martin. Man måste förstås hoppas att Martin inte heller tar det personligt.

  Och snälla kommentatorer, plocka inte saker från bloggar. Det går att hitta vad som helst i dem, (och på Internet), och de kan innehålla vad som helst.

  Om Antarktis is – i tillägg till vad Martin skriver om att man inte ska mäta bara i yta – står det för den som vill, att läsa på ovan länk:
  ”But despite many headlines to the contrary, it in no way marks a reversal of the striking long term decline which has been observed since satellite data was first gathered during the late 1970’s.” Snabbtolkning:
  De nya isdata innebär ingen ändring i den häpnadsväckande takt med vilken isen försvinner alltsedan…

 • Trots att en majoritet av vetenskapsmännen/kvinnorna säger och dokumenterar att vi människor påverkar klimatet så finns det de som tar enstaka rösten som stöd att så inte är fallet.

  Det intressanta är egentligen inte om det är så eller inte att vi påverkar klimatet, utan varför dessa som försöker hävda att så inte är fallet, gör det?
  Om de som hävdar att det inte är några förändringar i klimatet och vi inte påverkar på något sätt har fel så blir konsekvenserna enorma.

  Medan om vi gör som de som tror att vi påverkar klimatet negativt och måste göra något nu, har fel så får vi inte dessa svåra konsekvenser som om de som förnekar har fel.

  Jag tar nog det säkra före det osäkra 😉

 • Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd
  Nä det köper inte jag så enkelt är det inte men så länge det finns dom som tjänar pengar på den globala uppvärmningen kommer den att fortgå

 • TT skrev en sammanfattning av IPCCs rapport: ”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar, och ingen har ännu kunnat förklara varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren.”

  I ett otal inlägg på den här sidan har du påstått att man faktiskt vet hur systemet fungerar och mer eller mindre idiotförklarat mig när jag påstått att man inte vet det. Vidhåller du fortfarande att man vet hur systemet fungerar?

  Återigen propagerar du för att allt blir värre. Du tycker inte det känns lite spekulativt om man inte vet hur nyckelkomponenter i klimatet fungerar eller varför klimatet beter sig som det gjort senaste 15 åren?

 • Ursäkta Martin, men Jan Ekblom skrev inte att temperaturen har avtagit, han skrev att TEMPERATURHÖJNINGEN har avtagit.

  Martin: Helt rätt. Ledsen för det. Så alla är med på att det blivit varmare, men de senaste 15 åren har det inte blivit det lika snabbt som tidigare år.

  Detta är dock vare sig kontroversiellt eller svårt att förklara (vare sig för mig eller IPCC).

  Och när det gäller framtiden och kritiken mot datormodeller, så anger dessa ett stort spann av utvecklingar. Vad det blir i verkligheten beror på en massa olika saker. Och just osäkerheten i detta manifesteras bland annat i tex ett brett temperaturintervall.

 • Ingen kan förneka att klimatet under säkert rätt lång tid har blivit varmare.Där har Martin helt rätt.Men när det gäller människans utsläpp är den relativt försumbar jämfört med det naturliga kretsloppet under dom 4 miljarder år jorden har funnits.Nu verka ju också tempen sakta ner trots allt mer utsläpp inte minst från kina och usa.Som jag tolkar det har vi redan vänt och går mot svalare väder vilket vi redan märkt i sverige.Vädret de senaste 10 månaderna har varit relativt normalt överlag anser jag.

  Martin: Det naturliga kretsloppet av kol är större än människans. Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.

  Det är lite som pengarna på banken: Antag att du får 10.000 i lön varje månad och har omkostnader på 10.000. Samtidigt sätter en faster in 100 kronor på kontot varje månad. Slutresultatet? Trots att din omsättning är mycket större än din fasters måttliga insättning så gör just din fasters insättning av en hundring att ditt kapital på kontot ökar.

  När det gäller kolcykeln så skickar naturen in 212 miljarder ton kol till atmosfären varje år. Och varje år tar naturen bort 216 miljarder ton. Resultatet blir att mängden kol i atmosfären minskar för varje år -Om det nu inte var för att människan lägger till ca 8 miljarder ton per år.

  Slutresultatet? Mängden kol i atmosfären ökar för varje år med ca 4 miljarder ton.

  PS. Före industrialismen så var kolcykelns naturliga omsättning ca 180 miljarder ton/år. Lika mycket upp som ner. Men genom industrialismen så har vi påverkat den till att dels blir kraftigare, dels fyller vi på med kol. DS.

  För övrigt är inte vädret i Sverige något bra mått på hur det står till med det globala klimatet.

 • Trötter, dina siffror över arktis istäcke stämmer inte överens med de som finns på National snow and ice data center, http://nsidc.org/arcticseaicenews/
  De använder sig också av NASA som datakälla.

  Min i september [km²]
  2007 4.17
  2008 4.59
  2009 5.13
  2010 4.63
  2011 4.33
  2012 3.41
  2013 5.10
  1979 to 2000 average 6.70
  1981 to 2010 average 6.22

 • ”Martin: Det naturliga kretsloppet av kol är större än människans. Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.”
  Martin där håller jag inte med dig riktigt.
  Expempelvis trä, ett för människan mycket vanligt byggmaterial. Träd som binder en hel del koldioxid tas ur kretsloppet och bevaras under lång tid av människan. Därmed frigörs ju inte koldioxiden, vilket annars skulle vara fallet.
  Har ingen direkt uppfattning vilka mängder det skulle kunna handla om, men att påstå ”Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.” tycker jag är lite felaktigt.

  Martin: I relation till de kvantiteter fossilt kol vi tar upp ur marken så är mängden träbyggnader försumbar.
  Därutöver har vi skogsskövling så när det gäller mängden trä/ved/byggmaterial så blir nettot även där att människan tillför mer än vi tar bort från atmosfären.

 • undrar varför så många inte vill se verkligheten och inte tar på sig att var en måste börja med sig själv… Visst är det jobbigt. Att någon reagerar så aggresiv (som är skrämmande!) på det som Martin skriver beror nog på att de inte vill erkänna att de faktiskt också på något sätt bidrar direkt eller indirekt till att klimatet förändras (flygresor, båtresor, skräpa ner, fina bilar med många överflödiga PS etc…) De vill absolut INTE ha dåligt samvete. Men priset till den attidtuden ska betalas! Tyvärr inte av de som orsakar, men av de som kommer efter oss, några generationer senare… Så allt är lungnt kämpa bara för att försöka få rent samvete, detta tyder på hur ansvarslösa och egoistiska vi är.. Allt är ju perfekt, ingen anledning att vara orolig. Jag är nog glad att några enskilda och envisa människor som Martin törs offentlig göra sannigen.

 • Martin, jag skrev inte att mängden på något sett skulle motsvara det människan tillför.

  Hade bara synpunkter på det du skrev ”Men människan lägger bara till, VI TAR INTE BORT NÅGOT.”

  Dessutom behöver avverkning inte vara lika med skogsskövling. Ansvarsfullt skogsbruk med långsiktigt tänkande går ut på att maximera tillväxthastigheten av träden , vilket leder till ett ökat koldioxidupptag.

  Martin: Håller med.
  Men vi tar faktiskt inte bort något: När vi bygger hus så konserverar vi kolet. Skogen (dvs naturen) tar upp koldioxiden. När jag redovisade att naturen tar bort 216 miljarder ton koldioxid från atmosfären så inkluderar det upptaget från din (om du har någon?) och min skog.

 • Martin, visst stämmer det att vi inte ”tar bort Något”, utan bara ”konserverar” kolet.

  På samma sätt:
  När vi använder det i marken lagrade kolet/oljan, så frigör vi bara koldioxiden från det konserverade kolet.

  Martin: Japp. Det fossila kolet har legat i tryggt förvar i marken i storleksordningen hundra miljoner år. Människan frigör kolet (rätt stora kvantiteter dessutom) och vi får klimatförändringar.

  För att undvika klimatförändringar behöver vi ”bara” en liknande process som tar bort det extra kolet som vi redan stoppat in i atmosfären…

 • Den mesta påstådda energiökningen i haven har inträffat på djup mellan 700-2000 meter, där temperaturökningen är i genomsnitt 0,03 grader C. Martin, vad är felmarginalen på mätningar av vattentemperaturen under 700 meters djup, och hur många mätpunkter finns det för att täcka in världshaven?

 • Ja nu gäller det allt för att allt ej ska gå utför.
  För jäkla dåligt hittills. Va fa. sysslar politerna med mer än att serva de stora utsläpps industrierna med subventioner.. är det inte så?

 • Ja så kom sammanfattningen av IPCC som är till för beslutsfattare runt om i världen, och som man kunde misstänka, inte ett ord om att tempen mer eller mindre stått stilla i 17 år, trots att det finns med i grundmaterialet. Varför tror ni?
  Idag ser vi största isarealen i Arktis som uppmätts på 9 år. Dessutom vet vi att Antarktis i september slagit All Time High med den största uppmätta isarealen sedan mätningarna startade. Det vill sig helt enkelt inte för alla som vill leva på ett påhittat inkomstbringande klimathot.

 • Trötter, det har jag gjort och inte kommit fram till ett svar. Därav att jag ställde frågan. Kanske du kan svara på frågan i stället?

 • Jaha, du Martin. Nu skriver du igen som svar på Mats inlägg ovan ”För att undvika klimatförändringar behöver vi ”bara” en liknande process som tar bort det extra kolet som vi redan stoppat in i atmosfären…”

  Nu är du tillbaks igen med ”koldioxid är den enda orsaken till klimatförändringar”. Eftersom IPCC uppenbarligen inte vet vad människan gjort för att åstadkomma klimatförändringar borde du kanske skriva att allt vi ändrat planeten sedan 100-150 år tillbaks borde göras ogjort, såsom
  * Återställ ozonskiktet
  * Ha ihjäl 80% av befolkningen och boskapen
  * Ta bort sisådär 80% av jordbruksarealen och återställ till skog, djungel eller vad det nu var innan
  * Sluta med flygtrafik på hög höjd
  * Minska partikelhalten i luften
  * Låt floder rinna ut i oceanerna istället för att bevattna torkande marker
  * Återställ koldioxidhalten i luften

  Martin: Återigen påstår du saker som inte är korrekta. Jag menar INTE att koldioxid är den enda orsaken till klimatförändringar. Jag har förklarat det om och om igen i direkta kommentarer till dina inlägg. Men det tycks inte riktigt fastna.

  Jag förstår att det då kan vara svårt att ta till sig vad vetenskapsmän kommer till för slutsatser.

 • Daniel, läs på mer, MYCKET MER, så kanske du också börjar inse bristerna i koldioxidivrarnas ”bevis” för att koldioxid verkligen är en dominerande aktör i klimatspelet.

  Säg att vi satsar allt på koldioxidhästen och sedan märker att det var fel häst vi satsade på. Har du ens funderat på vilket fruktansvärt pris det har för mänskligheten? Nej, det har du antagligen inte. Användningen av fossila bränslen som billig energi gör att levnadsstandarden är så bra som den är i världen. Hur många människor skulle dött utan den? 10 miljoner? 100 miljoner? Fler?

  Det enda pris du har tänkt på är priset ifall temperaturen går upp två-tre-fyra grader såsom IPCC har förutspått, om förutsägelserna faller in. Som du märkte har IPCC ingen förklaring till de senaste 15 årens utveckling. Det misslyckades man med att förutsäga.

  Jag förnekar inte verkligheten, men jag undrar om du ens ser hela verkligheten?

  Martin: Du påstår saker som inte är korrekta, trots att de är förklarade. IPCC har beskrivit varför temperaturen i luften inte ökat lika kraftigt de senaste 15 åren som tidigare år. Skall jag förklara det en gång till?

 • Även Martin har i tidigare bloggar medgivit/insett att det det är en utopi att mänskligheten frivilligt skulle avstå från billig energi i form av olja och kol och jag tror inte att han är ensam om att tro det, tvärtom är nog alla med lite verklighetsförankring överens om detta. Endast ett omedelbart katastrofhot skulle möjligen kunna ändra på denna inställning. Så IPPC utkämpar nog en hopplös kamp. Framtida generationer får anpassa sig till de levnadsvillkor klimatet kommer att erbjuda. Alternativet att alla nationer snabbt övergår till kärnkraftsenergi är nog också en utopi.

 • Vi befinner oss i en geologisk vår,då istiden tog slut för 10-11000 år sen.Därför stiger temperaturen.
  Självklart ska vi minska våra utsläpp,men de har inte huvudrollen i uppvärmningen.
  Se bara på den medeltida värmeperioden 950-1250,då fanns det inga bilar och industrier som förorenade.
  Sen kom lilla istiden ca 1300-1880…och nu blir det varmare ett tag igen för att om några århundraden åter bli svalare.
  Vår planet sköter värmen själv,vi kan inget göra.

 • Haha jag skrattar högt åt dessa ”klimatskeptikerna”. Vilka troll alltså.

 • EJ, du är på fel sida av klotet.
  Siffrorna som var tagna från NASA gäller Antarktis, inte Arktis. Följ länken till mitt svar till masco så hittar du dem.

 • Om man vill läsa om Arktis ”rekord” http://www.nasa.gov/content/goddard/arctic-sea-ice-minimum-in-2013-is-sixth-lowest-on-record/

  NASA ger support till NDSIC men även PSC (Polar Science Center) som försöker uppskatta volym http://psc.apl.washington.edu/wordpress/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/

  Vill man titta på de som försökt ta fram äldre data så hittar man ett knippe hockeyklubbor till, så man kan sätta ihop ett helt lag 🙂 http://www.lpc.uottawa.ca/members/ladd/sea_ice_reconstr_poster_FINAL.pdf

  http://gizmo.geotop.uqam.ca/devernalA/Kinnard_et_al_nature_2011.pdf

 • Jag har en fråga till Martin. Han skriver så här: ”nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.”
  Han är således övertygad om att det i genomsnitt blir sämre om det blir varmare. Rimligen borde det ju då bli bättre om det blev kallare.
  Antag att mänskligheten hittar på en säker och effektiv metod att påverka klimatet, hur mycket kallare ska vi då ha det? Vad är den (i genomsnitt) optimala temperaturen?

  Om den frågan var för lätt så har jag en till: Hur har IPCC kommit fram till siffran 95% ??

  Martin: Det var en för snabb slutsats om vad som ”rimligen” vore bättre. Det hade varit illa om det blivit kallare också.

  Planeten har upplevt ett relativt stabilt klimat i ca 12.000 år avseende väder och i ca 7.000 år avseende havsnivå. Det har varit en av grundförutsättningarna för att vi skall kunnat utveckla våra civilisationer till den plats vi har i dag.

  Förändringen i sig av klimatet (havsnivå, nederbördsmönster, temperaturer, antal frostnätter, årsnederbörd, frekvens av stormar, regn mm, monsunregn, havsströmmar mm) kan i vissa fall leda till något bättre, men på det hela taget medför förändringarna av dessa mönster något sämre. Naturen är nämligen anpassad och optimerad för att leverera på det klimat som vi haft under lång tid.

  När det sker en förändring av klimatet så kommer naturen att anpassa sig. Det medför att vissa arter dör ut och andra kommer till. Men det tar lång tid för naturen att hitta optimum. Barrskog dör tex ut när det blir för varmt. Den kan ersättas av lövskog, men de svampar, insekter mm som då skall ”bytas ut” finns inte där omedelbart. I vissa fall krävs genetiska förändringar. Förutom att det tar 50-100 år innan en ny skog vuxit upp. När det gäller tex fiskebeståndet eller större system så måste inte ett system ersätta ett annat. Det kan vara så att det nya systemet helt uteblir.

  Detta för att inte nämna vår egen kultur och civilisation. Vid en havsnivåhöjning så kommer det visa sig att en hel del av vår infrastruktur helt enkelt inte var lämplig längre. Hundratals miljoner människor lever i kustnära områden och infrastruktur för många miljarder kommer att gå förlorade -man kan inte bygga vallar mot allt havsvatten. Vi snackar nu inte bara om Bangladesh (som förlorar en femtedel av sitt territorium när havsnivån höjs med en meter) utan även västvärldens stora städer vid kusterna.

  Eller ta försurningen av havet. Den sker till följd av den ökade halten koldioxid i luften. Den leder till att skal, skelett och koraller försvagas. De använder kalk för att bygga sina hårda skal och skelett. En försurning av haven leder till att de försvagas och i vissa fall dör ut. Kommer det att komma något annat istället för korallrev, räkor, musslor mm?

  Men det är alltså förändringen av klimatet i sig som är illa. Varmare eller kallare ”kvittar” (Det skulle dock givetvis drabba oss olika på olika platser).

 • Ipcc har visst talat om det att det lyckligtvis ej varit linjärt varmare pa några år..
  ur ett klimat perspektiv ( klimat = väder statistik ) är trenden otvetydig . Det kan man med tydlighet se . Även en 1e klassares matematik kunskaper kan se detta . Värre ligger det till med tröga eller skuldbelagda vuxna.

  Gubbar och kärringar helt enkelt. Eller kanske rättare sagt , gubbar som agerar som kärringar:)

 • Dvs det blir varmare och det går undan ur ett klimat perspektiv och det är vad detta handlar om ju.
  Egentligen är det vår hälsa och välfärd och ekonomi som är i farozonen nu . Om någon missat det , vill säga 🙂

 • Hej, sluta säga att det är en fakta att vi människor skapar global uppvärmning genom koldioxid konsumption. Det är ingen fakta, eller självklarhet, förrän merparten av det vetenskapliga samfundet säger att det är så, inte ens då skulle jag vilja säga! Men så är inte fallet. Vem har gjort FN:s IPCC till yttersta domaren? Inte jag? Inte min granne? Inte någon i min släkt eller vänskapskrets? Inte alla tiotusentals forskare, doktorander, vetenskapsmän som motsäger sig TEORIN?

  Hur många vetenskapsmän utgör IPCCs panel, hur mycket får varje forskare säga om hela ämnet? Är de begränsade till vissa delar bara, och hur påverkar det helhetsbilden? Vem av dem bestämmer helhetsbilden av teorin? Och hur många byråkrater utgörs IPCC av? Vad får vi ut genom att beskatta koldioxidkosumption? Och var går de pengarna exakt? Är vindkraftverk verkligen något bra? Etc.

  Och måste bara påpeka att detta löjliga ämne står i skuggan av mycket viktigare katastrofer. Som tex Fukushima, vilket är en Mega-katastrof som väntar på att hända. Inte många förstår det hot som Fukushima utgör just nu… men många akademiker och insiders från kärnkrafts-industrin skriker att något mer måste göra, allt vi har måste mobiliseras, på en global skala. TEPCO har ju visat hur bra de har skött situationen… Kvittar vilket väder vi har om där är kärnavfall i vinden som kommer med vädret. Det skulle påverka oss i tusentals år om någon av polerna kollapsar(som är belägna långt upp i byggnaden vilket gör arbetet så mycket svårare), vilket är fallet om inget görs.

  MVH

 • Tråkigt att frågan skall urarta i personangrepp och billiga retoriska knep som att förlöjliga motståndaren. Frågan bör kunna diskuteras öppet och på en bättre nivå. Tyvärr är det IPCCs sätt att hantera frågan som är oroande.

  Om man anser att vetenskapsman A är en charlatan eller har begått ett ärligt fel så visa då detta. IPCC sysslar med fula retoriska och semantiska knep. Det borde de inte behöva göra om de nu vet allt.

  Martin: Att IPCC sammanställer ett ”Summary for policymakers” skall inte belasta dem (jag antar att det dokumentet du kritiserar). Det är ett sätt att få beslutsfattare att överhuvudtaget läsa NÅGOT om klimatfrågorna.

  Beställ hem eller ladda ner IPCC:s fullständiga rapporter (ca 3×1000 sidor. Efter att man läst dem så kan gå igenom de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för rapporterna (de finns alla redovisade). Då får du en korrekt och fullständig bild av det vetenskapliga läget.

 • Någon som vet vilket klimat vi har att se fram emot här i Stockholmsområdet om sisådär 30-40år? Skulle vara skönt att vara pensionär och slippa snön och kunna njuta av långa varma somrar.

 • Martin: Du påstår saker som inte är korrekta, trots att de är förklarade. IPCC har beskrivit varför temperaturen i luften inte ökat lika kraftigt de senaste 15 åren som tidigare år. Skall jag förklara det en gång till?

  Ja de påstår att energin som återstrålas från koldioxid i form av infraröd strålning har gått ner i haven, eftersom du är fysiker så kan du kanske förklara hur detta går till i avsaknad av ökade lufttemperaturer (konvektion). Problemet är ju att infraröd strålning blockeras i vattenytan, och den ökade temperaturen i detta skikt omedelbart kyls med pga evaporation. Dessutom den största påstådda energi ökningen har skett mellan 700-2000 meters djup, där den korresponderar till en temperaturökning av 0,03 grader C. Det är ytterst tveksamt om en så liten temperaturökning kan säkerställas vetenskapligt, med den nuvarande mätutrustningen.

  IPCC AR4 tog fram ett antal klimatmodeller som har misslyckats totalt att följa avsaknaden av uppvärmning av jordens atmosfär. Du har tidigare med bestämdhet hävdat att frågan om mänsklighetens påverkan av klimatet är avgjord, med just hänvisning till IPCC AR4, varför har inte jordens klimat följt de klimatmodeller som IPCC tidigare har presenterat?

  Frågan är inte avgjord!

  Martin: Den infraröda strålningen UPPSTÅR i/av havet och marken. Det är den som efterhand, via absorption och återutstrålning i växthusgaserna i atmosfären, strålar ut i rymden.

  Så här går det till: Atmosfären har ett ”fönster” för synligt ljus, men är optiskt tjockt för värmestrålning (infrarött, långa våglängder).

  Ca 30% av solenergin som kommer till Jorden reflekteras direkt ut i rymden, det är detta som kallar Jordens albedo. Resterande 70% tränger till största delen igenom atmosfären och träffar därefter mark/hav/isar/vegetation mm, dvs fast/flytande materia. Där omvandlas det synliga ljuset till värme. De fasta föremål (mark/hav/isar/vegetation mm) som värmts upp av inkommande solljus strålar därefter ut värmestrålning.

  Det är denna värmestrålning som sedemera strålar ut i rymden. Men den kan inte stråla ut direkt eftersom vi har växthusgaser (vattenånga, koldioxid, metan, lustgas, ozon och freoner) i atmosfären. Värmestrålningen absorberas av dessa växthusgaser och energin återutstrålar igen i slumpvis riktning.

  Eftersom atmosfären blir tunnare ju högre upp man kommer så kommer strålningen efterhand komma allt högre upp (öven genom ledning och konvektion). Till slut är det så glest mellan absorberande växthusgaser att värmestrålningen ”slinker ut” i rymden.

  Det är alltså inte bara så att atmosfären värmer marken och haven. Primärt är det solen som värmer mark och hav. Dessa värmer i sin tur atmosfären. Men/och en varmare atmosfär medför att AVKYLNINGEN av mark och hav minskar. Detta innebär att hav/land/isar mm får en högre temperatur.

 • 1. Relativa luftfuktigheten i luften direkt ovanför vattenytan är alltid 100%.
  2. Högre lufttemperatur kan innehålla större vikt vatten vid samma relativa luftfuktighet.
  3. Ju mer mängd vatten som övergår till vattenånga, ju större avkylning. Dvs avkylningen från haven ökar med varmare temperatur i motsats till vad du skriver Martin.

  Dessutom är din kunskap i hur värmestrålning går ut från jordytan helt fel vilket jag påpekat otaliga gånger. Värmestrålning från jordytan tar sig inte så småningom ut ur atmosfären. I tropsfären är det konvektion som gäller. När man når tillräckligt högt upp börjar strålningen läcka ut.

 • Censurerad igen. Martin, du får sluta upp med dina ojusta anfall mot mig! Det är inget som hör hemma på en blogg som denna.

  Jag vet att det är mer än koldioxid som påverkar globala uppvärmningen. Du vet det också hävdar du, men titt som tätt kommer kommentarer där du ”glömmer bort” det faktum. När jag då påpekar det blir du rasande och säger ”Hur många gånger har jag sagt att det är mer än koldioxid, men det verkar inte gå in i mitt huvud.”. Du tycker inte själv att det är magstarkt med en sådan reaktion? Det är ju du själv som glömmer det, inte jag.

  Varför censurerade du för övrigt nedanstående?
  ————————————————–
  Martin, du förklarar gång för gång till mig att det är många saker som påverkar klimatet, fast jag redan vet det. Trots det kommer kommentarer från dig med jämna mellanrum att koldioxid är det enda som spelar någon roll. Jag påminner dig varje gång.

  Vad tycker du själv att din kommentar ”För att undvika klimatförändringar behöver vi bara en liknande process som tar bort det extra kolet som vi redan stoppat in i atmosfären” betyder?
  Solklart!

  Bra att du redan plöjt igenom rapporten. Får själv göra det så småningom. Får jag bara bekräftat av dig att TT:s sammanfattning av klimatrapporten (”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar, och ingen har ännu kunnat förklara varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren.”) är en ren lögn enligt dig? Dvs, det står inte alls
  något sådant i rapporten?

  Martin:
  1. Jag publicerade HELA ditt inlägg. Jag tog inte bort något.
  Om jag för övrigt hade tagit bort något så hade det inte varit fråga om censur utan ”refusering”. Men jag varken kan eller är intresserad av att begränsa din yttrandefrihet. (Censur är för övrigt bara något som statsmakter och företag med mycket makt kan göra).

  2. Du skrev ”Nu är du tillbaks igen med ”koldioxid är den enda orsaken till klimatförändringar”.” Det är det påståendet jag reagerade mot. Dvs du klistrar ord på mig som jag inte står för och som jag har kommenterat ett flertal gånger. Det är alltså inte huruvida du vet vilka saker som påverkar klimatet. Det jag reagerar mot är det du hävdar att jag vet och vad jag skriver.

  Och det märkliga är att du gör det igen i denna kommentar. Jag vet, och hävdar med envishet, att det är många saker som påverkar klimatet, såväl antropogena som naturliga. Det är inte bara koldioxid.

 • EJ , lägg av med att påstå att andra säger saker som passar dina resonemang. Det suger.!

 • Istället för att jämföra Jorden med att koka vatten i en kastrull som EJ verkar göra, kunde man jämföra Jorden med en luftvärmepump som värmer inne och kyler ute?

  Troposfären och neråt får motsvara inomhus, stratosfären och allt däröver utomhus.

  Den infraröda strålningen får motsvara värmepumpen och växthusgaserna isoleringen i huset. 🙂

 • Hej Martin,

  jag har en liten fråga till dig som jag hoppas du kan svara på. När det gäller klimatet så kan vi konstatera en sak, nämligen att det aldrig är oföränderligt. Under en längre tidsperiod (ex. 10.000 år) så kan det innebära dramatiska förändringar och det har inneburit att exempelvis Grönland en gång varit grönt. (Dvs glaciärerna måste väl då ha varit rejält reducerade).
  Min fråga är då: Har man någon som helst idé om vad som orsakat dessa historiska svängningar? Alltså har man konkret kunna observera händelser som efter ett tag orsakar dessa fluktuationer? Jag menar nu inte ett tillfälligt vulkanutbrott, vilket är självklart.

  Martin: Japp. Förändringar av inkommande strålning till följd av astronomiska förändringar. En serbisk astronom som hette Milankovitch beskrev det (kring första världskriget) och har givit namn åt förloppen: http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles.

  Det handlar tex om jordaxelns lutning och jordens avstånd till solen som varierar. Förändringarna är på skalan 10.000 till 400.000 år.

 • Tack för informationen. Om jag förstår det rätt så är alltså detta förklaringen till periodiskt återkommande istider. Man kan väl konstatera att det eg. borde vara istid nu om man utgår från tidigare cykler?
  Hursomhelst, min fråga gällde eg. skalan 1000 till 10.000 år. Har man någon som helst förklaring till de förändringar som sker inom dessa perioder, dvs så att säga med en ”högre upplösning”.
  För att förtydliga: Om vi nu inte hade befolkat jorden utan observerat skeenden utifrån, hade vi kunnat förklara och därmed förutsäga fluktureringar? (Bortsett då från enstaka vulkanutbrott)

  Martin: IPCC:s förra rapport (AR4) hade med en del grafik som visar hur klimatet/medeltemperaturen hade utvecklats under 1900-talet om vi inte hade haft den antropogena påverkan. Se http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-4-1-2.html Innan 1900-talet hade människan visspåverkan, men inte alls lika kraftig.

 • Martin: IPCC:s förra rapport (AR4) hade med en del grafik som visar hur klimatet/medeltemperaturen hade utvecklats under 1900-talet om vi inte hade haft den antropogena påverkan. Se http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-4-1-2.html Innan 1900-talet hade människan visspåverkan, men inte alls lika kraftig.

  Kan du förklara varför de klimatmodeller och simuleringar som användes för att ”bevisa” att människan haft en enorm klimat påverkan under 1900-talet, har slutat att följa verkligheten efter IPCC AR4. Dvs dessa modeller med otaliga simuleringar förutspådde att klimatet skulle vara betydligt varmare idag än det var för 10 år sedan, verkligheten har bevisat att modellen är felaktig. Därav kan man nog ganska säkert dra slutsatsen att människans tidigare påverkan inte stämmer överens med modellens simuleringar heller. Dessutom så är det ju märkligt att modellen inte verkar ta någon hänsyn till att solaktiviteten var betydligt högre under 1900-talet jämfört med 1800-talet, utan förutsätter att klimatet skulle kylas något i fall människan inte hade haft någon påverkan…

 • Trötter, så kan man inte likna atmosfären, men det är ett mycket vanligt fel bland folk.

  Växthusgaserna liknar en vägg utan isolering där luften värms upp på insidan och kyls på utsidan. Det skapas alltså en roterande luftrörelse som transporterar värmeenergi från insidan till utsidan. Isoleringen skall stoppa denna rörelse. Det skulle vara som vi lade ut genomskinlig mineralull i troposfären.

  Hur det egentligen fungerar är att i koldioxids spärrband så slipper ingenting ut från markytan till atmosfären. Man brukar normalt räkna med en medellängd som en foton kan röra sig innan den träffar något. Vi tittar på medellängden i höjdled då sidledes inte ger något eller drar bort något från ekvationerna. Det fotonen träffar brukar förr eller senare återemittera en liknande foton åt slumpvist håll.

  Starta med 16 fotoner som lämnar marken. Efter medellängdens sträcka kommer hälften gå uppåt och hälften nedåt, dvs 8 går tillbaks ned, 8 fortsätter upp mot ”skikt” 2. Av de 8 som nådde ”skikt” 2 går 4 vidare upp till ”skikt” 3 medans 4 vänder tillbaks till ”skikt” 1 där återigen hälften går uppåt och hälften nedåt.

  För att fotoner i koldioxids spärrskikt ska ha åtminstone en liten chans att rymma ut i rymden måste den emitteras högre upp i atmosfären där antalet medellängder ut till rymden är tillräckligt litet. Den höjden ligger i övre delen av troposfären. Hit upp måste vindarna föra värmeenergin. Luft i sig är väldigt värmeisolerande (jämför mineralull där det inte är ullen utan luften som isolerar) så att energin skulle föras över från marken upp till den nivån är också helt fel. Jämför med isolationen på en flera tusen meter tjock mineralullsvägg.

  Med mer växthusgaser ökar alltså storleken på troposfären, vilket man också sett.

  Däremot i koldioxids sidoband (dvs den smala remsan mellan spärrbandet och ledbandet) där koldioxid bara spärrar lite grand är mer intressant. Någonstans i detta gränsband finns en smal bandbredd som ökad koldioxidhalt faktiskt gör så att utsläpp av fotoner från marken direkt ut i rymden faktiskt minskar nämnvärt. I alla fall om ingen annan växthusgas spärrar i det bandet. Vatten har som bekant ett väldigt brett spärrband till skillnad från koldioxid.

  Martin: Atmosfären blir tunnare ju högre upp man kommer. Detta gör att fotonerna som rör sig uppåt kommer lite längre än de som rör sig nedåt innan de träffar på en växthusgasmolekyl som absorberar och återutstrålar energin. (obs, det gäller även om de så bara strålar en millimeter innan de träffar på en växthusgasmolekyl). I medeltal innebär detta att energi rör sig uppåt.

  Detta gör att det inte finns något ”spärrskikt” annat än för fotoner att direkt stråla ut från marken. Men som vi har konstaterat så kan fotonerna absorberas och återemitteras av växthusgaserna. Och (detta är grundläggande och nödvändigt) eftersom atmosfären tunnas ut ju högre upp man kommer så kommer det successivt ske en strålningsbaserad transport av värmeenergi från marken ut i rymden.

  Obs: Det sker även en transport av energi genom konvektion och ledning i atmosfären.

 • Torun, när har jag påstått att andra säger saker de inte gjort? Kan du ge mig ett exempel?

 • Hej har en fråga, absorberar helt plötsligt haven mer bara för att temperatur höjningen avtagit?

  Martin: Haven absorberar majoriteten, ca 90%, av energiobalansen. Atmosfären ca 3%, kontinenter (mark) ca 5% och resterande 2% absorberas av isar. Dessa relationer är inte exakta konstanter utan variera lite från ett år till ett annat.

  Tänk dig nu att haven ett år absorberar 2% mer än i fjol, det blir då 91,8%. Dessa 1,8%-enheter måste då minska från något annat av elementen. Låt oss anta att det fördelas jämnt över de andra, de blir då: Atmosfär: 2,4%, kontinenter: 4,6% och isar: 1,4%.

  Relativt sett så är den procentuella skillnaden från ett år till ett annat mycket stor för dessa senare element. Absorptionen i luften sjönk i exemplet från 3 till 2,4% eller med 20%.

  Slutsatsen är att små variationer i havens förmåga att absorbera värmestrålning (tex till följd av El Nino/La Nina) kan få stora följder för hur mycket som absorberas i luften. Och därmed i påverkan på hur luftens temperatur förändras. Det är en av förklaringarna till att luftens temperatur varierar från ett år till ett annat.

 • Jag studerade länken du gav mig ovan och vidare länkarna till den, Martin och jag måste säga att informationen ger tydligt intrycket av att man eg. inte har en aning om anledningen till plötsliga historiska temperaturuppgångar. Det tycks bara vara ganska vaga gissningar. Den enda korrelation som möjligtvis verkar trovärdig är solaktiviteten.
  Eftersom man inte kan vara säker på om temperaturen går upp eller ner UTAN människans påverkan så har man ju ingen utgångspunkt från vilken man kan göra en bedömning. Jag menar den skulle ju kunnat gå upp i vilket fall..
  En kommentar till EJs inlägg ovan. NASA har nyligen kommit ut med intressant information:
  ”NASA satellite data from the years 2000 through 2011 show the Earth’s atmosphere is allowing far more heat to be released into space than alarmist computer models have predicted” Länk här:
  http://news.yahoo.com/nasa-data-blow-gaping-hold-global-warming-alarmism-192334971.html

 • Dra nu bara inte slutsatser som att det är bara av godo att haven absorberar värme-energi! Samma fördröjning i luftskiktens uppvärmning återkommer om nu vi människor skulle komma på bättre tankar och vidtar åtgärder.

  En annan effekt är påverkan på havsströmmar av förändrad temperatur i framför allt ytskiktet. När en kall och en varm havsström möts, söker sig det relativt kallare vattnet under det varmare. Det är inget jag kan bevisa, men om temperaturhöjningen var helt jämnt fördelad över världen, borde havsströmmarnas riktning och fluktuation logiskt sett inte ändras så mycket. Nu är höjningen inte jämnt fördelad. Inte alls…

  EJ ska ha en eloge för att ha förklarat, att den människodrivna värmeökningen nära planetytan drivs av ett energiutbyte på partikelnivå. 😉

 • EJ, jag kom dit jag ville.
  Belysa det som jag tycker är det stora problemet med hela klimatdebatten ute på nätet. Hur många tror du läste min förenkling och hur många läste ditt svar? 😉

  Jag tror de allra flesta inte är så nördiga, att de ens funderat över att infrarött ljus egentligen är elektromagnetisk strålning i en viss våglängd som i huvudsak är lika med värme.
  Den behöver inte vindar för att överföras utan använder sig av konversion, vilket alla som har en infravärmare på terassen märker.

  Jag tyckte Martins svar till Håkan var riktigt bra och jag förstod inte vinklingen i din kommentar efter när du i princip började skriva om att koka vatten.

 • Anders, intressant länk. Det är en följd av att varmare jordyta sätter fart på konvektionen. Konvektionen får energi att förflyttas upp i atmosfären.

  Martin, du får gå tillbaks till skolböckerna och läsa om termodynamik. 😉
  Anta att du har en foton som startar på höjd h och går rakt uppåt till höjd h+s. Anta samtidigt att du har en likadan foton som startar på höjd h+s och går rakt nedåt till höjd h. Det är EXAKT samma medium de passerar. Det är EXAKT samma sannolikhet att de träffar en koldioxidmolekyl då det är samma sträcka och samma innehåll. Det du hävdade ovan var att den nedåtgående har större chans att träffa en koldioxidmolekyl. Det skulle innebära att träffytan var olika på ovansidan av molekylen än undersidan.

  Du blandar ihop två saker. Medellängden för att träffa något ökar med höjden, det är sant. Fast det påverkar inte utflödet av energi såsom du beskriver det. Det enda det bevisar är att man kan räkna ut att vid en viss höjd är det så här mycket chans för en foton att ta sig ut. Vid jordytan är tex den chansen 0.000000% i koldioxids spärrband. Värmen måste ta sig upp till en höjd då utstrålningen har en procentuell chans att ta sig ut. DÅ börjar det bli intressant!

  Martin: Ja din teori håller om fotonen går i ett rör som leder fram till en växthusgasmolekyl som är lika bred som röret. Men så fungerar det inte i naturen. Du bör släppa dina teorier och se verkligheten. (Eller för att använda ditt eget exempel: Fotonen som rör sig uppåt kommer att, i genomsnitt, få färdas lite längre sträcka/tid innan träffar på sin växthusgasmolekyl. Detta eftersom trycket/tätheten minskar ju högre upp man kommer i atmosfären.)

  I verkligheten så är sannolikheten större att den fotonen som rör sig nedåt skall träffa på en växthusgasmolekyl, än den fotonen som rör sig uppåt. Detta eftersom atmosfären blir tunnare ju högre upp man kommer. Okay?

  Det är lite som om du står i gränsytan mellan en tät och en mindre tät skog. Kastar du tusen stenar i den glesa skogen är sannolikheten mindre att du träffar något träd, än om du kastar tusen stenar i den täta skogen. Lägger du samman sträckan som dina stenar färdats så kommer du att se att sträckan är längre i den glesa skogen (inte så konstigt resultat faktiskt).

  Applicera detta på tusen fotoner som strålar uppåt i atmosfären respektive nedåt. Lägg därtill att de fortsätter att röra sig i slumpvis riktning efter att de kolliderat med en växthusgasmolekyl. Netto kommer de att röra sig uppåt i atmosfären.

 • Anders, Du måste även titta på varför Wolfgang Wagner avgick som chefredaktör för Remote Sensing efter att ha publicerat det där.
  http://www.mdpi.com/2072-4292/3/9/2002

  ”After having become aware of the situation, and studying the various pro and contra arguments, I agree with the critics of the paper. Therefore, I would like to take the responsibility for this editorial decision and, as a result, step down as Editor-in-Chief of the journal Remote Sensing.”

  Resten finns att läsa i PDFen.
  Och mer därtill på övriga nätet.

 • Trötter, jo det är sant. Det är alldeles för många liknelser och förenklingar som inte återspeglar verkligheten. Ännu tråkigare är att även de med högskolestudier i alltför många fall saknar känslan för hur stora olika företeelser är gentemot varandra.

  Ta tex det här med värmestrålning, ledningsvärme (alltså överföring av energi mellan två intilliggande atomer/molekyler) och konvektion (vindar). Tänk hur bra följande tre isolationer fungerar:
  1. Termos med vakuum. (ledningsvärme och konvektion minimerad)
  2. Vägg med mineralull (konvektion minimerad)
  3. Samma vägg med mineralullen urtagen.

  Att 3:an är helt klart sämst vet alla. När det gäller atmosfären skulle väggen dessutom vara över en mil tjock. Tänk om den vore fylld med mineralull så vi minimerade konvektionen!

  Samma problem att jämföra saker finns när det gäller vattenkokningen du inte förstod. Att värma 1kg vatten 1° kräver 4.18kJ. Att förånga 1kg vatten (ingen temperaturuppvärmning) kräver ca ≈2MJ, alltså 500ggr mer. Att värma 1000 liter luft 1° kräver 1.3kJ. Luftfuktigheten varierar i atmosfären. I snitt innehåller luften viktmässigt ungefär 1% vatten. Dvs den energi som krävdes att få detta vatten i ångform motsvarar att värma luften 15°!

  Luften ovanför en vattenyta är alltid mättad med fukt, dvs relativa fuktigheten är 100%. För vanligt folk kokar vatten vid 100°, men även vid 1° så kokar lite vatten över till luften om det finns plats för vattenånga. Vid 100° pressas vattnet ut oavsett om det finns plats att lösa den i luften eller inte.

  Ju varmare luft desto mer vatten kan lösas. Men någonstans måste vattnet försvinna i kretsloppet. När fukten förs upp på högre höjder (= kallare temperaturer) av konvektion (vindar) kommer den kondeseras till droppar på alla kondensationskärnor den stöter på såsom sotpartiklar och damm. Även solaktiviteten hjälper till här genom ett komplicerat samband med kosmisk strålning (se Svensmarks forskning). När vatten kondenseras återfår vi 2MJ/kg. Vattnet regnar sedan ned på oss.

  Kontenta. Varmare klimat ger upphov till mer vindar. Du har säkert läst när Martin skriver att orkaner blir fler med varmare klimat. Omsättningen genom konvektion blir alltså snabbare. Dessutom får varmare yttemperatur mer vatten att lösas i luften. Därav ger varmare klimat en större avkylning vid jordytan.

  Jag har inte hunnit läsa något i den här IPCC-rapporten, men i den förra från 2007 står det klart och tydligt att just vattenångan är den del av klimatvetenskapen med störst luckor. Man vet helt enkelt för lite. Eftersom TTs sammanfattning av klimatrapporten innehöll meningen ”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar.” så antar jag att det inte hänt så mycket på det området.

  Observationer gjorda:
  1. Anders länk ovan.
  2. Fukthalten i luften ovanför Boulder, Colorado ökade kraftigt från 1980-2000. Efter 2000 har det inte gått lika lavinartat.
  3. Tropopausen (gränsen mellan den stillastående stratosfären ovanför och den turbulenta troposfären) har stigit. Åtminstone fram till 2000. Det betyder att värme transporteras lite längre ut än tidigare med hjälp av konvektion.

  Martin: Du poängterar att det kan vara svårt med liknelser. Du har själv gjort en med att växthusgaserna i atmosfären skulle vara jämförbar med mineralull. Som jag förklarat i andra kommentarer med dig så haltar det eftersom lufttrycket avtar med höjden i atmosfären. Din modell har inte med detta faktum. Det gör att du inte får en korrekt bild av verkligheten.

  Du drar dina slutsatser och försvarar dem med envishet, men kommer till inkorrekta slutsats eftersom din modell av verkligheten inte återspeglar verkligheten tillräckligt bra.

  ”Gör modellen så enkel som möjligt, men inte enklare än så” (Einstein).

 • Martin, du pratar ju nu om olika sträckor! Du jämför uppåtgående från h till h+s och nedåtgående från h till h-s. Det är klart att de är olika, men vad har det med saken att göra?!?

  Ta exemplet där du tar h=s=halva atmosfärshöjden. Det är klart att det är lättare för en foton att gå från halva höjden och ut än från halva höjden och ned till marken.

  Det är fortfarande samma sannolikhet för en foton från marken att gå till halva höjden som en foton från halva höjden att gå ned till marken.

  Jag förstår hur du tänker, men det är fel!

  Martin: Jag förstår hur du tänker, men det är tyvärr inte rätt hela vägen, du har missat en viktig poäng. Om atmosfären hade varit helt honogen, dvs haft samma denistet oavsett höjd, så hade ditt resonemang fungerat. Då behöver man fysiskt flytta (typ genom vindar) partiklar för att det skall stråla ut energi.

  Men nu är inte atmosfären helt homogen. Den tunnar ut med höjden.
  1. I en given volym finns det färre molekyler på höjden h+s än på höjden h-s. Kan vi få ett okay på det?

  2. Antag att du står på höjden h och skickar ut tvåtusen fotoner. Tusen fotoner uppåt och tusen nedåt. De som rör sig uppåt att färdas lite längre sträcka innan de träffar på en växthusgasmolekyl, än de som rör sig nedåt. Okay?

  3. När de träffar på var sin växthusgasmoelkyl så absorberas de, för att sedan åter exciteras i slumpvis riktning (här vet jag att vi är överens). Det gäller givetvis både de som i punkt 2 åkte ned som upp.

  4. Låt oss betrakta situationen innan de är exciterade: Eftersom de 1000 som rörde sig uppåt har åkt lite längre sträcka än de 1000 som åkte nedåt så har tyngdpunkten för den samlade gruppen (2000 fotoner) förflyttats uppåt.

  5. När de nu gör sin andra resa så kommer kommer samma scenario att hända igen. De fotoner som rör sig uppåt (både från h-s och från h+s) kommer att röra sig lite längre sträcka än de som rör sig nedåt.

  6. Gradvis får vi en förflyttning uppåt av den samlade mängden fotoner.

  Som sagt var: Om atmosfären hade varit homogen så hade tyngdpunkten legat kvar på samma plats som vid initialtillståndet. Det hade då inte skett någon förflyttning. Det är det som du beskriver med din teori.

  Men nu är som sagt var inte atmosfären homogen: Den tunnar ut uppåt. Och det är helt avgörande för att förstå hur växthuseffekten kan förflytta strålningsenergi från marken ut i rymden.

 • låter som den vanliga miljöpropagandan som man har hört till leda nu
  Det blir liksom inte mer sant för att man tjatar om det i det oändliga.
  vi råkar bara bo granne med en stor gul stjärna som vi kallar solen.
  Den råkar vara medelålders nu så det är därför det blir gradvis varmare.
  Dessutom kunde vikingarna odla vete på grönland vilket borde tyda på att det hela går i cykler om några tusen år.
  miljöforskningen är för övrigt väldigt befläckad av lögner och en politisk vilja att det ska vara på ett specifikt sätt.
  Den sk hockeypucken beror enbart på att man inte har tilgång till några tillförlitliga mätdata förrän för ca 100-200 år sedan

  Martin: Om du nu kritiserar vetenskapen för bristfälligt underlag…, vad har du själv för solida underlag för dina påståenden?

  En liten fråga: Om nu solen är ca 4,6 miljarder år gammal så kan man ju säga att den är medelålders nu. Men hur fort åldras solen egentligen. Gick den från tonåring till medelålders på 200 år? Då går det verkligen utför fort! Rackarns osis att vi bebor den här planeten just nu.

 • Martin, du blandar fortfarande ihop två olika saker! Tyngdpunkten är inte intressant. Vi kan lika gärna säga det som att de slumpmässigt kommer åka upp u gånger och ned n gånger. Den hälft som åker nedåt fler gånger än uppåt rör sig nedåt. Den hälft som åker uppåt fler gånger åker i snitt uppåt.

  För att visa dig hur ditt resonemang haltar tar vi exemplet h<<en medelväg. Hälften av fotonerna åker nedåt och absorberas av marken. Eftersom vi pratar om fast mark överförs värmen till omkringliggande partiklar och värmer upp hela marken. Nu försvann plötsligt hälften av fotonerna. Hur gick det då med medeltyngdpunkten? Error! Du glömmer "randvärdena" i ditt resonemang!

  Det du blandar ihop med är en helt annan effekt, nämligen att det blir kallare högre upp i troposfären. Varmare objekt sänder ut mer värmestrålningsenergi (fler fotoner, högre frekvens). Det gör att energi sakta flyttas från en varmare kropp mot en kallare. Jämför med termosen som har en het sida och en kall sida med vakuum eller infravärmaren hemma där du är den kalla sidan och infravärmaren den varma.

  När du passerar tropopausen och kommer upp i stratosfären ökar temperaturen med höjden och där får man alltså motsatt effekt. Stratosfären värms upp av inkommande strålning som träffar ozon. Den kyls alltså av även nedåt då vi har en fallande temperaturgradient nedåt. I stratosfären är det så gott som stiltje så här gör strålningsenergin betydligt mer av energitransporten.

  Martin: Tyngdpunkten (en virtuell sådan när det gäller fotoner) ÄR intressant. Om tyngdpunkten förflyttas förflyttas nämligen fotonerna i samma riktning (det är det tyngdpunkten beskriver).

  Beträffande randvärdet i form av marken: Japp det är ett specialfall. Marken är nämligen inte en växthusgas.

  Du väljer fortfarande att bortse från det jag skriver.

 • Hej igen! vad jag förstår av det du svarade mig åvan så har alltid haven absorberat ungefär lika i procent! men då måste en förändring skett och det på rätt håll eftersom inte temperatur höjningen fortsätter i samma takt som tidigare! för haven kan ju inte helt plötsligt ”lägga av” att absorbera bara för att vetenskapen måste ha en ursäkt för att temperaturen inte ökar i samma takt som tidigare!

 • Kan det verkligen vara så att EJ, du dyker bara upp i denna typen av inlägg, det känns faktiskt helt stört! Alternativet är att du skulle vara Martins alter ego, men det har jag ju redan frågat. Att ni två orkar, det blir bara too much, att ni inte brevväxlar istället så man slipper erat munhuggande. Något inlägg går bra, men hela tiden….Skaffa dig en klimatblogg också Martin, detta drar ner hela sajten, för det är väl en vädersajt?

 • Jag håller inte med dig Henrik, jag tycker EJs och Martins diskuterande är mycket intressant och underhållande!

 • Måste nog hålla med Henrik, inte rätt forum. …Öh, fotoner hejdas väl inte av något? Det är ren energi. Däremot kan elektroner under vissa omständigheter byta bana mm och ta upp eller avge energi.

  Ibland är det förmånligt att vända upp-och-ner på en debatt. Dvs anamma och försvara ”den andras” ställningstagande. Mycket lärorikt, och det hindrar en från att köra fast i gamla hjulspår. Båda parter måste förstås vara med på upplägget.
  ”Jag vet att jorden /inte/ blir varmare därför att…”
  ”Jag tycker /tycker inte/ olje- och koldioxidutsläpp är bra därför att…”
  ”Jag vet /vet inte/ att världens meteorologer har rätt därför att…”
  o.s.v.

 • ”…ta upp eller avge energi…” är inte rätta orden, vetenskapligt sett, men får duga.

 • Martin, då gör vi en simulering!
  Ta en foton som lämnar jordytan. Slumpa fram riktning och hur långt den kommer.

  Regler:
  1. Om fotonen går i mål på någon av sidorna blir det mål och simulering avslutas.
  2. Kör 1000 fotoner och räkna hur många procent som gör mål på andra sidan.
  3. Kör simuleringar på 2, 10, resp 1000 medelavstånd bort till andra målet.

  Du kommer att märka att redan vid 10 medelavstånd bort till målet når nästan inga fotoner över och vid 1000 fotoner så blir det verkligen noll.

  Studera resultatet och fundera sedan varför tyngdpunktsberäkningen inte fungerade. Tips! Randvärdet är ett specialfall som tar bort alla fotoner ur spelet.

  Idag är det tyvärr du som tillämpar fel fysik Martin. Detta även fast jag förstår att det inte är du som kommit på beräkningarna utan att du säkert läst vad någon skrivit som har högre utbildning än du själv har. Tyvärr är det alltför ofta så här.

  Martin: a) I detta fall verkar din modell inte ha med funktionen att kunna absorbera och excitera fotoner. Det är just det som växthusgaser gör i verkligheten. Det kan vara bra att ha med det i sin modell.

  b) Randvärdet Markytan tar i din modell bort alla fotoner. I min modell så absorberas fotonerna av markytan vars temperatur då ökar. Detta medför att energin åter skickas ut. Återigen: Du har en alldeles för förenklad modell av verkligheten.

  c) Prova själv att bygga en modell som har med fuktionen av att tätheten av växthusgasmolekyler minskar i ena riktningen (som de gör i atmosfären vars lufttryck minskar med höjden). Studera konsekvenserna. Om det inte gör någon skillnad mot din nuvarande modell så kan du förenkla modellen ytterligare. Men det kan visa sig spela roll (och det återspeglar verkligheten bättre än din alltför förenklade modell).

  Diskussionen mellan oss så här långt visar att du inte har tagit till dig av mina argument kring att det är viktigt att ta hänsyn till att atmosfärens densitet minskar med höjden. När vi började komma nära den frågan bytte du plötsligt argument och började resonera om randvärdet ”marken”.

  Jag förstår att det kan vara svårt att testa en lite mer komplicerad modell, men som jag påpekat tidigare: Det är alldeles nödvändigt att göra modeller. Men det är förödande om man gör dem så enkla att de inte återspeglar väsentliga funktioner i verkligheten.

  Densiteten mellan växthusgaser (och andra molekyler) minskar ju högre upp man kommer i atmosfären. Det är viktigt att förstå och ta hänsyn till när man studerar strålning i atmosfären.

 • Otroligt vad många Klimatstrutsar det verkar finnas som stoppar huvudet i sanden och med en dåres envishet hävdar att om man bara blundar för vetenskapen så ordnar det sig.
  Ett stort tack till dig Martin som orkar argumenterta emot.
  Det är faktiskt ganska underhållande att se hur du med övertygande argument och pedagogisk retorik smular sönder diverse konspirationsteorier som tex. att alla världens vetenskapsmän och politiker helt plötsligt gått samman och försöker lura hela världens befolkning.

  Det är en väldigt viktig och svår fråga, så än en gång, tack för att du orkar Martin

 • Hej Martin!
  Jag har några frågor:
  Hur kommer det sig att personerna som media kallar ”forskarna” inte berättade för allmänheten att det när som helst kommer en period av icke ökande temperaturer på jorden därför att haven kommer att suga åt sig energin.
  Då den förklaringen, som du ju ger uttryck för här Martin, är så självklar och enkel kunde de ju sagt det från början istället för att göra sig omaket att berätta så sent och därmed behöva framstå som om de hittar på teorier allteftersom.
  Då förloppen är så triviala och uppenbara tycker jag också att de borde programmerat in det i i sina datormodeller direkt, hur svårt kan det vara? Dumt att programmera datormodellerna att visa en strängt uppåtgående trend då man ju visste att det när som helst kunde avstanna. Och nu när vi som litade på ”forskarna” känner oss lite besvikna skulle jag, för att slippa framstå som en knasluva i lunchrummet (där vi har många klimatskeptiker) vilja var mer förberedd på vad som kan hända. Kan trenden faktiskt bli avtagande under t.ex. 15 år?? I så fall, kan inte ”forskarna” programmera in detta och visa detta i tid denna gången? Jag vill slippa få byxorna neddragna och bli hånskrattad åt på jobbet när jag tar fram min påse med ekologiska morötter nästa gång.
  Hoppas du kan framföra de här frågorna till dina forskarkompisar, jag har förstått på dina självklara svar att du rör dig bland de allra finaste under din vardag.

  mvh
  Ronny

  Martin: Tack för kommentarer. Forskarna har länge känt till att energi ”vandrar” mellan hav-atmosfär-isar och mark. De har också beskrivit det i vetenskapliga artiklar. Kruxet är att forskarna inte alltid är så bra på att kommunicera sina resultat.

  Och ärligt talat så kanske man inte skall förvänta sig att alla kompetenta forskare skall vara multikonstnärer. Att de utöver sina vetenskapliga analyser vara estradörer och kommunicera så att allmänheten förstår.

  De som å andra sidan är fenomenala på att engagera och beskriva saker, typ artister, författare, konstnärer, politiker (?), journalister och andra kanske man inte skall förvänta sig att de dessutom har en examen i matematik, fysik, kemi, biologi, geologi och astronomi och att de därmed har lätt för att ta till sig det som forskarna beskriver.

  Det finns ett stort gap mellan vad vetenskapen förstår och vad allmänheten känner till.

 • EJ, jag förstår en del när det gäller vatten, det är ett av de mest intressanta ämnen vi har och inte alls så självklart som man kan förledas tro.

  Du gillade Dr Roy Spencers arbete, är även du kreationist, som honom?

 • Exakt Trötter. Det skulle jag också vilja ha svar på så jag upprepar frågan till EJ.

  EJ – är du kreationist som Spencer?

 • Det här är ju rent löjligt! Du blandar fortfarande ihop två olika fenomen!

  Som svar på dina punkter ovan:
  a) Jovisst gör den det!
  b) Jovisst gör den det! I din modell gör den inte det. Du tittar bara på en tyngdpunkt som är helt ointressant i sammanhanget.
  c) Nu blandar du ihop de två effekterna igen till någon konstig mix.

  När fotonen stöter ihop med en koldioxidmolekyl och absorberar ökar vibrationerna i koldioxidmolekylen. Mestadels är det vibrationer emellan kol- och syreatmoen. Molekylen kan då:
  1. avge denna extra energi vilket resulterar i en foton som avges i slumpartad riktning.
  2. hinna krocka med annan partikel innan punkt 1 sker och delar då med sig av energin till den andra partikeln/molekylen. I det fallet kan man säga att man värmer upp materien runt koldioxidmolekylen. All materia avger så småningom värmestrålning så det kommer även dessa molekyler att göra. De avger då enligt svartkroppsprincipen i sitt spärrband. Notera att materien runt koldioxidmolekylen till 99.96% är annat än koldioxid. De kan alltså avge strålning i en helt annan våglängd.

  Den första effekten är den jag pratar om. Och den fungerar också såsom jag säger. Att prata om tyngdpunkt är rent nonsense.

  Den andra effekten har funktion mot temperaturen, inte lufttrycket!!! Den varmare sidan kommer så sakteliga att föra över värme till den kallare. I troposfären sjunker temperaturen i takt med att lufttrycket sjunker. Det har med gaslagarna att göra. Här får du viss korrelation med din modell som går på lufttrycket. När man sedan går över i stratosfären stiger åter temperaturen trots att trycket sjunker, men det har med ozon att göra. Här kollapsar din modell fullständigt.

  Sedan har man en modell för själva konvektionen, fast den är ännu mer komplex.

  Martin: Ozon är en växthusgas och den absorberar UV-strålar från inkommande solstrålnings. Det är inte konstigt.

  Det du anser vara ”en konstig mix” är inget annat än en modell som beskriver en väsentlig del av verkligheten. Densiteten av växthusgasmolekyler minskar i vertikal led. Det behöver man ha med i sin modell av atmosfären.

  När jag skriver ”tyngdpunkt” så har jag inte missat att fotonerna inte har någon massa att tala om. Det är helt enkelt en beskrivning av att det sker en förflyttning av strålningen/energin/fotonerna. Att kalla det nonsens är raljant.

  Förflyttnignen uppstår till följd av absorption/excitation av energin i kombination med att tätheten av växthusgasmolekylerna minskar i en riktning.

  Jag förstår att du inte vill tänka dig en sådan modell, den skulle nämligen rasera många av dina hittillsvarande slutsatser som du delgivit i dina drygt 200 kommentarer.

  Men för skojs skull, bara för att testa ett tankeexperiment: Prova att skapa en modell där avståndet mellan växthusgaserna minskar i ena riktningen. Du kan ju inte bara förkasta den som ovidkommande utan att ha testa den fullt ut.

  Eller har du på förhand bestämt dig för vad dina modeller skall ge för resultat och att du därför finner det onödigt att testa en infallsvinkel som någon annan kommer med?

 • Gillade Roy?!? Jag är neutral till honom. Har inte grävt mig in i vad han gör eller inte gör. Jag har aldrig läst argumenten mot hans verk heller, så jag vet inte om jag skall ta ställning för eller emot honom. Har ni grävt er in i argumenten?

  Ta tex när Svensmark presenterade sina resultat blev det en massiv kritik, men efter flera år kunde de i experiment bevisa sin ståndpunkt. Var Svensmark oseriös innan dess, eller vad det alla som motargumenterade som var oseriösa, eller?

  Vad innebär ”kreationist”? Var Einstein en kreationist när han presenterade relativitetsteorin? Är Martin en kreationist som skapar egna fysiska lagar med tyngdpunkter? Är alla som skapar modeller för klimat kreationister (om de förstås inte efterapar någon annans verk)?

 • Till EJ: Markytan tar inte bort några fotoner utan återutsänder dem. Kolla in Kirchoffs lag för strålning.
  Martin har rätt.

 • Sunt förnuft och lite måtta vore väl inte så dumt??

  Koldioxid är en växthus gas och om vi adderar mer av denna som ej varit i omlopp på ett bra tag , ja då blir det varmare. För antalet träd och grönska minskar ju samtidigt.

  Punkt. Slut.

 • Svensmark har inte kunnat lägga fram något som stöder hans teori http://agwobserver.wordpress.com/anti-agw-papers-debunked/
  När de gäller kreationister så förnekar de vetenskapen. De är sk flat-earthers. Spencer tillhör Cornwall Alliancen och för att få vara med i den Alliansen så måste man skriva på deras deklaration som förnekar att den globala uppvärmningen beror på människan.

 • En enkel fråga kommer det att bli varmare eller kallare.Om det blir varmare kan det då vara världshaven som gerifrån sig värme eller beror det på växthusgaser?Om det blir kallare beror det på att havet taråtsig värmen eller att teorierna om uppvärmningen är fel?Finns inga formler för hur havet reagerar eller är det neptunus som bestämmer?

  Martin: Den ökade växthuseffekten gör att planeten Jorden strålar ut mindre energi än vi tar emot. Det gör att energi ackumuleras på planeten jorden. Detta sker på olika sätt. Det tydligaste är att haven blir varmare, men även atmosfären, isar och mark blir varmare. Det är termisk energi.

  Men energi kan anta andra former, tex rörelseenergi, lägesenergi eller kemiskt bunden energi. När det gäller klimatet kan man inte utesluta att en del av energin kommer att dyka upp i form av rörelseenergi, tex högre vågor (eller större yta med vågrörelser), kraftigare strömmar, kraftigare vindar.

  Hur energin vandra mellan olika former, vare sig det är termiskt mellan hav och isar eller om det är mellan termisk energi och rörelseenergi, det är intressanta frågor. Men det väsentliga är att inse att en ökad halt växthusgaser i atmosfären medför att det finns mer energi i klimatsystemet.

  Eftersom energi inte kan förstöras, bara omvandlas mellan olika former, så kommer den energin vi har här att ”vandra runt” mellan olika former. Totalt sett ökar det. Om något system har samma energiinnehåll som tidigare, eller tom mindre (kallare) så är det ännu mer energi i de andra.

  Nu är det ju inte riktigt vi som väljer vilket system energin skall finnas i, men man inser snabbt att det troligen vore bäst om det varken var mer eller mindre energi i systemen än vad vi haft de senaste 12.000 åren, dvs då vår civilisation vuxit fram.

 • Martin ville inte svara på min fråga!
  Jag skrev redan 1/10 en fråga och Martin (eller någon annan) ville inte svara. Frågan var hur IPCC har kommit fram till siffran 95 %. För den som inte är helt bekant med detta så är 95 % en tolkning av begreppet ”extremely likely”. Vid klimatrapporten 2007 bedömdes det vara 90 % (sannolikhet för att människan och CO2 är huvudorsak till klimatförändringar).
  Om man gör lite efterforskningar, så förstår man att Martin inte ville svara på den här frågan.
  Den som är intresserad av ett svar rekommenderas att läsa vad forskaren Judith Curry har skrivit om det:
  http://judithcurry.com/2013/09/27/95/
  Hon skriver även mycket annat som är intressant.

 • Anders Karlsson ställer tre svåra frågor och kallar det en enkel.
  – Kallare lär det på lång sikt och globalt inte bli.
  – Världshaven har inte något egentintresse i att bli varmare. Däremot finns något som heter kapacitans, som innebär en tröghet i kroppars förändrade temperatur. …Jag tror att du druckit kaffe eller ätit pizza nån gång.
  – Finns säkert formler för havens värmekapacitans. Fast jag kan dem inte. Vatten är också speciellt, eftersom det byter form vid temperaturer som s a s ligger inom den mänskliga sfären: vatten, ånga, snö och is. Kanske du känner till? Vattenformen, särskilt om det är varmt, tar också större plats, och det är en orsak till att havsnivån stiger. Ta en kik i fysikboken eller ett uppslagsverk!

  Frågan som Goran ställer är väl rätt onödig och mest till för att försöka väcka osäkerhet? Jag läste Currys blogg, och det är känns som samma visa där. Den enda som ger henne tillfredsställandesvar är hon själv. 🙂 IPCC-rapporten säger 95-100%. Varför undras inte om vad 100% betyder!

 • Goran, Judith Curry, hon är märklig men alla har rätt till en åsikt. Det kan förvisso vara sunt att ifrågasätta konsensus eftersom det sätter press på de som verkligen forskar på orsakerna till den globala uppvärmningen. Men med tiden så har hon förvandlats till en kelgris för republikanerna i USA av förståeliga skäl. Observera att hon inte motsätter sig global uppvärmning eller koldioxidens roll. Hon vill invänta 100%-ig konsensus vilket är en utopi som jag ser det.

  Läs den här http://www.skepticalscience.com/certainty-monster-vs-uncertainty-ewok.html

  Sen klistrar jag in den avslutande kommentaren i artikeln eftersom den egentligen är min förklaring till din ”fråga”. 😉

  ”Climate ”skeptics” often need to make a monster out of the uncertainty to avoid the fact that it often simply isn’t large enough to make their positions plausible. For the ”skeptics,” the fact that the remaining uncertainty is insufficient to cast serious doubt on the anthropogenic global warming theory or provide justification against taking action to reduce greenhouse gas emissions – that’s the real uncertainty monster.”

 • EJ, du tyckte Anders länk var intressant. Hästens mun i det fallet är Roy Spencer.
  Personligen tycker jag om när andra länkar till källor så att man tillåter andra att skapa en egen uppfattning. Eller visa länkar eller papper som visar motsatsen. Din personliga övertygelse är helt ointressant. Bloggformatet lämpar sig inte speciellt bra till längre utläggningar.

  Mig veterligt, på de år du har kommenterat här på bloggen så har du bara refererat till ett enda riktigt papper, det var skrivet av Dessler.
  Du gillade inte det givetvis.
  Att det är samma Dessler som sågat Roy Spencers slutsatser är du inte heller medveten om?
  Eller att samma Dessler sågade Becks arbete?

 • Det torde stå resonerande människor klart att om vi fortsätter att ta upp långtidslagrad (miljontals år) kol och olja bara för att sedan förbränna den under kort tid (100 år) så går det illa. Regeringar och bolag: Sluta gräv upp fossila bränslen för den lilla människan kan inte sluta upp med att elda dem.

 • Science, Svensmark har producerat experiment som stödjer hans teori redan 2007. Här är tex en publikation från 2013, https://dl.dropboxusercontent.com/u/51188502/PLA22068.pdf
  Listan du länkade till finns några enstaka rapporter med. Tex dimkammarexperimentet från 2007 finns inte med. Du får väl läsa hur de gjorde experimentet och göra om det själv.

  Trötter, jag har bland annat länkat till Svensmarks rapporter. De är inte oseriösa! Att du sedan har en egen uppfattning om vad du tycker är seriöst, dvs det som passar din trosinriktning, är ditt problem, inte mitt.

  Både Science och Trötter verkar tycka att den där chefredaktören som sa upp sin roll för han lät publicera Roys rapport är en bra kille. Roy publicerade en rapport där han sa att klimatmodellerna inte stämmer med verkligheten. Oavsett om detta påstående är sant eller inte kommer de som ägnat de senaste 20 åren med att ta fram dessa modeller bli ganska arga och gå till mothugg.

  Det är mycket möjligt Roy har fel, men säg att han faktiskt skulle ha rätt. Ska alla rapporter som inte följer gängse ”sanningen” automatiskt tas bort för att det blir så mycket klagomål? Ska det vara en fri vetenskap eller en censurerad?!?

 • Tack martin för ditt svar.Slutsatsen blir alltså att vi skall anpassa våra mänskliga aktiviteter så att vi får samma typ av klimat som de senaste 1200 tusen åren.Detta verkar inte bli så svårt,då temperaturerna under dessa 1200år varit både högre och lägre on nuvarande.Det måste finnas starka självreglerande krafter inbyggda i jordens atmosfär annars skulle det inte finnas ett utvecklat liv på vår planet.Det som tidigare slagit ut högre liv på jorden verkar vara större föremål från rymden.
  Till Fredrik du har rätt det blev mer än en fråga.Sedan skriver du att det kommer att bli varmare på jorden på långsikt.Du kan ha rätt globalt,men för oss i Sverige vet vi att det förmodligen kommer att komma en ny istid.Detta har skett med relativt jämna mellanrum.Ja jag har druckit kaffe och inmundigat pizza,men det har inte gjort mej helt säker på att vi får ett varmare klimat.När det gäller sambandet mellan kaffe och globaluppvärmning är experterna oense.Med vänlig hälsning Anders Karlsson.

  Martin: Ska och ska… Om vi inte anpassar oss efter fysiken och andra naturlagar så får vi leva med konsekvenserna. Precis som vanligt.

  Det finns ”självreglerande” krafter. Det kallas ”negativa återkopplingar”, dvs en återkopplingar som bromsar det som orsakade den initiala förändringen. Men det finns också positiva återkopplingar som förstärker den initala förändringen.

  Det som slagit ut liv med kraft har tex varit stora asterioder. Men de normala variationerna, tex istider som kommer och går, orsakades av variationer i av solinstrålning till följd av att jordens bana kring solen varierar.

  Skulle det bli en ny istid inom loppet av 200 år så tvivlar jag på att civilisationen som vi känner den idag skulle klara det. Människan som art skulle säkert överleva, men inte våra samhällen. Normala övergångar till/från istider tar för övrigt 5-10.000 år. Nu är vi på väg att göra lika stor förändring men det varma hållet inom loppet av 2-400 år. Vi får se hur det går.

 • EJ, du får gärna tro på en skapare, det har jag inget emot alls. Dem jag stör mig på är de som försöker konvertera andra till ”rätt” tro. Som du gjort i ett par år nu.

  Svensmark är mer seriös än vad du någonsin kommer att bli. Men det innebär inte att allt du dragit fram tidigare här inne bli mer seriöst.

  Du var ju neutral till Roy Spencer skrev du nyss och hade inte grävt ner dig i vad han gjort?
  Du har väl varit på wattsupwiththat.com igen antar jag när det gäller Svensmarks senaste? Du har tidigare länkat till realCO2 och liknande sajter som redan blivit avfärdade. Det ÄR oseriöst.

  Du har själv skrivit att du anser dig skriva vetenskapliga inlägg. Var då? 😉

 • Det finns hopp för vår jord!
  IPCC anger havsnivåhöjning i intervall under perioden 1900-2010 som slutar med 3,2 mm/år men som i snitt ger ca 1,7 mm/år.
  Sen drar de till med att i bästa fall så fortsätter dessa 3,2 mm/år och vi får ca 30 cm höjning till 2100.
  Samtidigt så anger de att det under perioden 1920-1950 var lika stor ökning som nu-3,2 mm/år.
  Går detta ihop-ja om det är en varierande utveckling!
  Varför skulle denna variation stoppa och hur troligt är det?

 • Jag förklarar med exemplen kaffe och pizza att kroppar har olika förmåga att behålla en viss temperatur-/energinivå. Det var inte ett inlägg i debatten, utan ett försök att få dig att förstå trögheten i havens temperaturförändring. Du verkade fråga om just det. Tror att mitt svar gick dig förbi, men du är säkert van vid sånt.

 • Kära Fredrik.Nu förstår jag precis hur uppvärmningen av havet fungerar.tack för all hjälp.Din tillgivne AK.

 • Ingen orsak. Kikade i min gamla fysikbok:
  Vattens kapacivitet är 4,19 kJ per kg (ungefär en liter). Det är energibehovet för att värma upp en(1) grad.
  Det finns ungefär 1,5 miljarder kubikkilometer vatten på jorden.
  En kub.kil. är 1000 miljarder liter.

  Så även om de senaste årens temperaturhöjningen i haven låter liten, handlar det om mycket sk*t vi människor pumpat ut.

 • Masco försöker luras sa ”trötter”
  Här är ord från självaste SMHI om Antarktis istäcke.
  ”Samtidigt nådde isutbredningen runt Antarktis den högsta nivån sedan satellitmätningarnas början 1979.”
  När jag frågade Martin om istäcket(Antarktis) ökat eller minskat sedan mätningarna startade svarade han ”hurså?”
  Helt ointressant verkar det som.. lika ointressant som att IPCC INTE! tar med att temperaturen i stort sett stått still i 17 år i det viktiga slutdokumentet (summery) som ges till världens ledare. Ja det kan ju inte vara av intresse att veta..

  Martin: Att bara plocka fram ett enskilt argument eller en enskild sak i en debatt kallas cherry-picking. Nu vet jag ju inte om det var det du var ute efter eller något annat, därför frågade jag ”hurså”?

  Men att döma av din kommentar ovan så tror jag mig förstå att du vill säga att klimatforskare och IPCC undanhåller väsentlig information. Jag kan väl balansera dina argument med att istäcket i Arktis de senaste sju åren varit lägre än någon gång sedan mätningarna startade och att temperaturen i haven är den högsta sedan mätningarna startade. Temperaturen i luften har planat ut de senaste tio åren (inte 17). Det betyder dock inte att den är återställd till något normalt: Det är fortfarande ca 0,8 grader varmare än det var för hundra år sedan och de tio högsta temperaturerna sedan mätningarna startade 1880, har alla inträffat efter 1995.

  Vill du se en lite mer storskalig och enhetlig bild så skall du läsa IPCC’s rapporter. Då får man hela kakan, inte bara enskilda russin.

 • masco, varenda människa förstod vad du var ute efter om man läst dina senaste kommentarer om Arktis och Antarktis i andra inlägg. Varför då fråga så kryptiskt?

  Varför läste du inte lite mer hos NSIDC via länken jag gav dig? Då hade du hamnat på denna sida där man beskriver skillnaderna mellan Arktis och Antarktis. http://nsidc.org/cryosphere/seaice/characteristics/difference.html

  Kan klippa ut ett stycke där om just sjöisens tjocklek, resten kan du läsa själv.
  ”Because sea ice does not stay in the Antarctic as long as it does in the Arctic, it does not have the opportunity to grow as thick as sea ice in the Arctic. While thickness varies significantly within both regions, Antarctic ice is typically 1 to 2 meters (3 to 6 feet) thick, while most of the Arctic is covered by sea ice 2 to 3 meters (6 to 9 feet) thick. Some Arctic regions are covered with ice that is 4 to 5 meters (12 to 15 feet) thick.”

 • Ja Martin man kan ju faktiskt kalla år 1880 för cherrypicking också då uppgången därifrån blir större men då det absolut inte handlar om människans koldioxidutsläpp, det fanns knappt några då eller hur, ärligare vore att man räknar från 1940 talet då det började släppas en del av den förövrigt giftfria gasen koldioxid, och var hamnar vi då..
  Och trötter det är ju VÄLDIGT intressant att den ABSOLUT största ismassan på jorden nu är större än den någonsin varit sedan mätningarna startade.

  Martin: Att man startar år 1880 är eftersom det då fanns tillräckligt många väderstationer för att det skall vara relevant att göra statistik på mätningarna. Du får väl anklaga samhällena på planeten Jorden under 1800-talet för att de var så pass kreativa att de monterade upp tillräckligt många väderstationer just då och samlade in tillräckligt med kvalitativ data, tillräckligt ofta så att vi idag kan göra statistik på den.

  Martin: Att det blir mer snö och is på vissa platser, kan du tänka dig att även det kan ha med klimatförändringar att göra?
  Låter det ”tillrättalagt”? Det är det inte. Om temperaturen från början ligger kring noll grader och det blir någon grad varmare så smälter snön. Men om det är säg -10 och istället blir -8, då finns förutsättningar för att det skall komma mer snö (luftens förmåga att bära vattenånga är temperaturberoende).
  När havsisar förändras så kan det ha att göra med såväl nederbördsförändringar som förändringar i förhärskande vindar, temperaturer eller fuktighet i luften. Men även haven förändras, tex temperaturer som salthalt och strömmar. Något eller flera av dessa saker har uppenbarligen förändrats även i Antarktis.

 • masco, siffrorna finns längre upp över ytan. Du överdriver, på samma sätt som med Arktis. Du kan väl skilja på volym och yta?

  Det finns studier gjorda över Antarktis, en nylig som pekar på att det faktiskt till stor del är vindarna som påvekar. Det blåser mer nu där nere sägs det. Anledningarna till mer vind kan vara flera, men en sak brukar generera mer vind. Gissa vilken?

  Men det finns ingen trevlig graf på hur volymen ändrats över tid som det finns för Arktis via PSC. Det finns ett projekt som kartlagt volymen, Bedmap och nyare Bedmap2.

  Skulle det bli varmare över Antarktis blir det inte kul. En större del än man tidigare trodde ligger under havsytan samt att kontinenten är lägre. Det finns alltså mer is där nere än man tidigare trott. Fasövergången från is till vatten kräver energi, närmare bestämt 334kJ/kg.

  Men eftersom du verkar vara emot att människan mäter och försöker förstå varför verkligheten förändras så lär du inte läsa något av det?

 • Ja Martin mätningarna av temp började då men likväl är det högst ovetenskapligt och oseriöst att då koppla detta till koldioxid som hela IPCC bygger på. För mig är det ofattbart dåligt.
  Tack Martin förövrigt för en fantastiskt trevlig blogg där du inte modererar eller låter bli att ta in inlägg(vad jag förstått).

  Martin: IPCC bygger på vetenskap, inte förutfattade meningar om koldioxid. Det man kommer fram till är att planetens strålningsbalans har påverkats. Det visar sig för övrigt att människan har en väsentlig del i detta.

  Hur vi påverkar? Jo genom förändringar av planetens albedo och växthuseffekt.
  Albedo, dvs reflektionsförmåga påverkar vi främst genom utsläpp av partiklar, men även genom att förändra själva markytan. Vi både värmer och kyler genom dessa processer.
  Växthuseffekten förändrar vi genom utsläpp av växthusgaser. Vilka dessa är? Jo koldioxid, metan lustgas och processer som skapar marknära ozon.
  Koldioxiden har, förutom att vara en växthusgas, en försurande effekt på världshaven då den löser sig i vatten.

  Böst jag skriver det igen: IPCC sammanställer vetenskapliga artiklar. Det finns inga givna eller förutbestämda svar annat än att artiklarna skall beröra klimatfrågor.

 • Martin: Hur förklarar man temperaturökningen tiden 1920 – 40 som är ung lika stor som den mellan 1970 och framåt. Med ökad CO2-halt el annat (naturliga orsaker)?

 • Tyvärr Martin , för mig är IPCC ingen vetenskap. Väljer man att utse koldioxid som atörre orsak till en temphöjning måste man utgå från den tidpunkt då koldioxiden började släppas ut i större mängd. Därför är tidpunkten för mätningarna naturligtvis helt fel och ger därför en missvisning då tempen steg fram till 1940 talet från 1880 och då fanns inga stora koldioxidutsläpp i världen.
  Från 1940 till 1976 sjönk temperaturen i världen och det som det talades om i slutet av denna period var att man var rädd för en ny isti
  Detta samtidigt som koldioxidutsläppen i världen under denna tid skenade!! jämfört med tidigare.
  Sedan har vi haft en period då koldioxid och temp ökat samtidigt och nu de senaste 17(10) åren har vi haft ökade koldioxidutsläpp men ingen temphöjning.

  Martin: Man har inte valt koldioxid som syndabock. Man, dvs forskare inom relevanta discipliner, har bedrivit forskning och IPCC har sammanställt den.

  Jag vet att det finns folk som gärna vill smutskasta klimatforskare, ungefär på samma sätt som tobaksindustrin smutskastade de forskare som påtalade att det fanns ett samband mellan tobak och lungcancer.

  Jag ser i din retorik att du fäster väldigt stor vikt vid två grafers utseende, koldioxid och temperatur, och förkastar en hel vetenskap bara för att de graferna inte följer varandras utseende. Men sambanden är inte så enkla, det finns mer som påverkar klimatet, det finns återkopplingar inom och över olika system och det finns stor spännvidd i vilka tidsskalor systemen verkar.

  Du drar en för snabb slutsats och/men tyvärr förefaller det inte som om vare sig fakta eller argumentation kan övertyga dig om något annat än det du redan trodde dig veta.

 • Trötter, science, Martin:

  Mitt senaste inlägg blev tydligen censurerat/refuserat igen. Det blir omöjligt att argumentera mot felaktiga fysiska uppfattningar om ens svar inte får tas med.

  Vi kan ta det på ett annat sätt istället.

  Ni verkar ha ett gemensamt att ni tycker jag inte kan fysik, men ni kan det. Jag hittade för något år sedan den här uträkningen som ”bevisar” att hela temperaturökningen fram till 2000 kommer från koldioxid, http://www.skepticalscience.com/images/GWPPT6.pdf

  Den fanns ursprungligen på författarens ”hemsida”, men där hittade jag inte den längre (kanske för att den inte stämmer). Jag tycker hela uträkningen är intressant och lärorik. Det tog ett tag för mig att lista ut var uträkningarna inte stämde.

  Ni som hävdar att ni är mycket duktigare och kunnigare på fysik än jag hittar säkert felen på nolltid. Jag ser fram emot era svar.

  Martin: Det är inte så att han bara talar om koldioxid. Och det är inte så att forskarvärlden i övrigt bara talar om koldioxid.

 • EJ, jag ledsnade på din fysik redan här http://blogg.klart.se/tornados-och-klimatet/#comment-7418

  Nu ljuger du igen. Anledningen till att du inte hittade dokumentet på Fritz Franzens tidigare hemsida är att nuvarande ägare har ägt domänen sedan 2009. Och det är inte Frits Franzen. Han gick i pension 2000 från ISU.

  Anledningen till att Franzen skrev det där är intressantare, klistrar in nedan, tycker Martin det är för långt kan han ta bort det.

  ”Global Climate Change as Viewed by a Physical Chemist

  My name is Fritz Franzen. From 1957 until 2000 I was a researcher and first a graduate student, then a faculty member, in Physical Chemistry. These years of experience gave me a strong appreciation for the physical chemical approach to the solution of problems in thermodynamics and spectroscopy. When I retired in 2000 I decided to discover what I could about global climate change using only basic science such as is taught in undergraduate courses in P. Chem. My reasons for doing this arose out of the great complexity inherent in the computer modeling used to consider global climate change, i.e. I felt that I could better convince myself and others of conclusions if I could reach those conclusions without depending upon computer simulations of climate. What appears below is a pdf file of a power point presentation of the basic science that results from the application of elementary basic physics and chemistry to the published spectroscopic data for vibration-rotation transitions for the asymmetric stretch of carbon dioxide, the known Planck radiation curves for the earth and the sun, and the solution of Beer’s Law modified for broad-band diffuse transmission by carbon dioxide in the air using partial pressures given by the widely accepted Keeling curve. This approach is not new – it has been used by and is familiar to climatologists. The reason for presenting the result here is that it is not widely known and is generally overlooked by those who wish to deny that the earth’s average temperature (over the whole earth and over a year, for example) is increasing as the result of the combustion of fossil fuels (oil, coal, natural gas). The arguments of those denying that global climate change is real are generally based upon disputes about temperature changes and carbon dioxide levels in the past. The treatment presented here depends only upon what is observed to be true today.”

 • Trötter, nu ljuger du om att jag ljuger. Men istället för att ljuga kanske du kan komma med ett svar på vad som inte stämmer i Franzens exempel?

  Jag är faktiskt nyfiken på om DU, Trötter, förstår dig på fysik. I så fall borde det vara en lätt match att komma med ett svar.

 • EJ, du ljög definitivt om att du skulle ha hittat det där dokumentet på författarens hemsida. Fritz Franzen har inte ägt den där domänen på MINST fyra år. Det kan varenda bloggläsare läsa och ta till sig. Vilket är det väsentliga i detta fall. Plus författarens egen förklaring till varför han skrev det där. Därmed undanhöll du även fakta för övriga läsare.

  Det är din typ av (för att citera dig själv) ”vetenskapliga inlägg”.
  Du får helt enkelt fortsätta att vara nyfiken. 😉

 • Martin, faktiskt så täcker Franzens uträkningar bara CO2. Han pratar om andra gaser innan, men uträkningarna på temperaturhöjningen är bara baserade på att CO2 ändrat sig.

  Återkopplingarna saknas precis som du skrev och det är förstås ett fel. Han skriver på första sidan att han lämnat dessa utanför.

 • I dag läser jag att en glaciär smält så att underliggande mark kommit fram.
  Ett bevis på uppvärmningen!

  Men även ett bevis på att klimatet varierar.
  För under glaciären fanns en trädstubbe som var 1200 år gammal.
  IPCC har även kortare cykler i sin verklighetsbeskrivning-tex perioden kring 1930 talet.

  Martin: Nix, inte ett bevis. Det finns i den samlade bilden av en mängd konsekvenser.
  Däremot kan det vara en konsekvens av uppvärmningen.

 • Trötter, jag vet inte din skruvade definition av vad en hemsida är, men startar man texten med ”My name is Fritz Franzen. From 1957 until 2000 I was a researcher and first a graduate student,…” så låter den i allra högsta grad hemsidelikt. Det är ganska givet att något någon producerar på sin egen hemsida är begränsat i komplexitet. Det är ingen vetenskaplig rapport efter år av arbete. Jag tror de flesta inser det när man nämner att det är från en persons ”hemsida”, men det verkar inte som du förstår detta. Att jag skulle undanhållit något väsentligt är något endast DU kan tycka.

  Trötter, det verkar som det enda du kan åstadkomma på denna blogg är:
  1. Komma med ogrundade personliga påhopp.
  2. För varje vetskapligt dokument eller åsikt som inte passar dig, gör:
  3. Leta upp några andra på nätet som inte heller gillar den åsikten.
  4. Presentera deras åsikter om ursprungsdokumentet och framställa dessa länkar som något ”kalla fakta” som slutgiltigt avgör vad som är sanning och lögn.

  Inte undra på att du använder ordet ”lögn” hej vilt i var och varannan kommentar!

  Om du själv verkligen sitter inne med någon fysisk processförståelse tycker jag du skall redovisa dem här och nu.

 • EJ, den korrekta definitionen av hemsidan i det här fallet den som låg på hfranzen.org, nämligen Hugo Fritz Franzens egen domän, att han inte ägt den på MINST fyra år är bevisbart givetvis. Annars skulle jag inte kallat dig lögnare.

  I övrig beskriver du dig själv ganska bra tycker jag. 🙂

 • Så en hemsida som byter ägare är alltså inte en hemsida längre? Detta trots att innehållet är samma som innan när den klassades som hemsida enligt dig? Som sagt var, det får stå för din minst sagt udda definition av vad en hemsida är. Jag är övertygad att folk kallar sin sida på facebook för sin sida och inte för facebooks sida tros att facebook äger domännamnet. Faktum är att de flesta har sin hemsida på ett domännamn någon annan äger.

  Det är en avgörande skillnad mellan dig och mig Trötter. Jag grundar min ståndpunkt på min kunskap hur världen och fysiken fungerar. Vad grundar du din åsikt på? Enbart ideologi?

  Jag håller inte heller på att starta upp ett tjafsande över någon juridisk definition för ”hemsida”. Ska jag ”tjafsa” får det vara något relevant för bloggens ämne. Jag ser inte att ditt hemsidetjafs bidrar till något annat än att du, enligt dig själv, skall rättfärdiga dig till ytterligare ett personligt påhopp gentemot mig genom att kalla mig lögnare.

 • EJ, Innehållet är långt ifrån samma, de säljer DVD skivor på hfranzen.org nu. 😉

  Texten jag var så vänlig att klistra in åt dig låg kvar hos den webhost dit han pekade sin domän. Då, före 2009 dvs.

 • Trötter, jag såg DVD-försäljningen. 🙂 Får en att småle lite grand. Du kanske vet historien om hur det blev just en DVD-försäljningssida?

 • EJ, tack för det svaret. ok, då är det ju ett starkt skäl att ej öka ännu mer med CO2 utsläppen.