Klimatförändring blåsippans triumf

Stockholm

(TT)

Ibland kan det vara svårt att känna att våren kommer fort nog. Men en ny studie visar att vårtecknen nu kommer två veckor tidigare än vad de gjorde vid mitten av 1900-talet. En gammal tvistefråga kan därigenom få sin lösning. Om diskussionerna om vilken blomma som är årets första – blåsippan eller tussilagon – skapar osämja där hemma så är försoningen nära. På grund av klimatförändringar får tussilagon snart erkänna sig besegrad, konstaterar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det här är en stark inlaga i den diskussionen. Milda vintrar påverkar blåsippan mycket mer än tussilagon. I den mån vi får fortsatt milda vintrar så kommer blåsippan allt oftare vara först, säger botanikern Kjell Bolmgren, koordinator för forskningsprojektet.

Studien bygger på 73 års dagboksanteckningar över vårens första tecken. Resultatet visar konkreta effekter av klimatförändringen. Växterna ändrar sig inte, det är vädret i förhållande till datumen som förändras, säger Bolmgren.

Under 1900-talet har klimatet svängt kraftigt flera gånger. Från 1930- och 1940-talens varma period då vårtecknen kom lika tidigt som i dag, till den kalla perioden mellan 1950- och 1960-talet då blommorna kom upp till en månad senare än i dag.

Sebastian Orre/TT

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment

 • Hoppas bara de pollinerande insekterna är med på noterna!

  Öh, blåsippa fick mig att tänka på en gammal minnesvisa. Den är väldigt gammal och påbyggd allteftersom, tror jag, för den är rätt lång. Jag citerar blåsippeversen och den före och efter:

  Uti Mars börjar fisket med gädda,
  Och uti Mars faller priset på grädda,
  Ty då man hunnit Mars månad halfva
  Så börjar alla bond-kor att kalfva.

  Uti Mars skall man vägarne grusa,
  Uti Mars börja bäckarna brusa,
  Uti Mars skall man plocka blåsippa,
  Uti Mars skall man snödrifvor slippa.

  Uti Mars så börjar bonden att träla,
  Och uti Mars börjar lärkan att spela.
  Då bondpojken, jägarn och soldaten,
  Tar ut bössan att förtjena dukaten.