Klass-2 för höga flöden i Upperudsälven

Ny varning, nu gäller höga flöden.

På grund av att marken redan är mättad av vatten och att det fallit mer nederbörd det senaste dygnet så är det utfärdat en klass-2 varning för höga flöden i Upperudsälven. Även angränsade vattendrag har höga flöden.

Varningen gäller följaktligen i Värmland och den norra delen av Västra Götalands län, Inre Dalsland och sydväst Vänern.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg