Kan ofödda barn rädda klimatet?

SVT Opinion Live hörde av sig och ville ha med mig i torsdagens program som bland annat ska ha en diskussion ”om vi bör sluta skaffa barn för att rädda klimatet”.

Men jag tackade nej. Och inte bara för bilden jag ser framför mig där kvinnor trycker ut barn ur sig och skadar klimatet på samma sätt som Al Capone skjuter kulspruta mot sina antagonister. (Just den illustrationen fick inte okay av en vän jag testade den på, så det fick bli den snälla varianten du ser idag)

Varför vill jag inte delta i debatten? Det är inte de nyfödda barnen som är problemet, utan att vi skolar in dem i vår livsstil. Vad gör det då för nytta att inte få barn om de potentiella föräldrarna fortsätter att leva icke-klimatsmart? Vi erkänner indirekt att vi lever ett ohållbart liv och vi vill ”lösa” det problemet genom att inte föda in fler till att leva det livet. En inte alltför vild gissning är att vi förmodligen inte heller vill att människor som lever med små klimatavtryck skall anamma vår livsstil heller. Men att dra slutsatsen att vi har gjort fel hittills och att inte heller vi bör ta oss det utrymmet i framtiden? Nej, dit ska vi inte gå, bättre att säga att man ”räddar klimatet” genom att inte föda barn.

Om man ska diskutera det ofödda barnets framtida klimatpåverkan så måste man väl rimligen börja med att diskutera de potentiella föräldrarnas klimatpåverkan. Det är ju de som ansvarar för barnets förehavanden de första åren, samt skapar vanor och värderingar som barnet förvaltar.

Forskarstudien som givit upphov till diskussionen visar på hur olika val vi gör har olika påverkan på klimatet. Den har en bredd och den resonerar utifrån olika antaganden. En lättläst sammanfattning har rubriken ”De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan”. Det är relevant. Ingenstans säger de ”Rädda klimatet genom att inte skaffa barn”. Men varför blir vetenskapliga studier ofta snuttifierade och grovt förenklade i den mediala debatten?

Ett antagande i studien är att barnen fortsätter med föräldrarnas livsstil. Genom att inte föda barn förhindrar man alltså detta. Nu är det dags att ta fram spegeln och inse att det som har störst inverkan är att ändra sin egen livsstil. Nu. Och givetvis se till att ens barn, födda eller ofödda, också har ett minimalt klimatavtryck.

(Jag vill också påtala hur illa det låter med ordet ”skaffa” barn. Samt min djupaste respekt för de som väljer att inte bli gravida av vilka personliga skäl man än har.)

Vi exploaterar framtiden och kommande generationers förutsättningar utan att fråga dem som skall leva i den världen om lov. ”Men hur ska man fråga den om lov som inte ens är född?” säger någon. ”Använd fantasin.” svarar jag. Vi väljer att debattera för-emot och en fråga i sänder, istället för att utveckla tankar, filosofier och samtal som skulle göra skillnad på riktigt. Men vi kanske inte vill, törs eller ens fattar?

Om vi ska ha en 50-50 chans att leva upp till Parisavtalet så har vi tio-femton år kvar på nuvarande utsläppsnivåer. Sedan skall det vara noll (0) utsläpp av CO2. Dvs ingen olja, ingen naturgas, inget kol. Dessutom utan att skövla skogar eller ekosystem.

Det är så snart att barnen som föds idag är inte ens myndiga då! Om man är i fertil ålder så utgör man troligen större belastning på klimatsystemet än barn och ungdomar som inte ens är myndiga. Hur kan man då ens resonera i termer av ”rädda klimatet” utan att ifrågasätta sin egen livsstil, förälder eller inte?

Vi haft såväl kunskap som tid på oss. Kunskapen förfinas, men tiden rinner ifrån oss. Det är inte ”bara” barnen, kommande generationer och fattiga långt bort som drabbas. Även vi. På en planet och i en tid mycket nära oss. Och det vi som har skuldbördan, inte barnen.

/Martin

            

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

27 CommentsLeave a comment

 • Rädda människan, som är långt ifrån att nå acceptans och därmed reell förmåga till helhetssyn och handling.
  Alternativa energikällor verkar tyvärr vara immuna mot exponentiell tillväxt.
  Parisavtalet är omöjligt eftersom rcp2.6 inte motsvarar dagens verklighet i Arktis.

 • Vi i väst ska nog tänka om både en o två ggr o i den situationen borde det vara klädsamt om vi hade ett Nobelprisat ekonomiskt system som inte premierar befolkningstillväxt, som i sin tur är den bästa garanten för BNP-tillväxten, eftersträvansvärt för varje regering som då kan sova lugnt. Tips; ett barnbidrag till varje registrerat par (en eller tvåkönade), oavsett om de väljer att inte skaffa några. Vi är väl smartare än en fjällämmel kan man tycka, till dess försvar så är det människan som ställt till det för den genom hejdlös jakt på reglerarna som järv, fjällräv, hermelin, rovfåglar o ugglor. Åter igen är det människan som har försatt sig i samma sits som fjällämmeln med den skillnaden att det är på eget grepp.

 • Klokt att avstå från ”Opinion Live”. Deras koncept är att bussa personer med rakt motsatta uppfattningar i en kontroversiell fråga på varandra, ungefär som kamphundar. Man är lika klok efter som före bataljen där ingen sida har vikit en tum.

 • Ofödda barn kan rädda världen.
  Med dagens tillväxt i befolkningen och en vilja att skapa goda förhållanden för alla så krävs det att andra levande organismer flyttar.
  Det skapar en obalans som kan vara problematisk.
  Speciellt när det är i underutvecklade länder som befolkningen ökar mest blir problemen mer påtagliga.
  Senaste naturkatastrofen drabbade östra Afrika där befolkningsökningen är stor och fattigdomen likaså.
  Bostäder av undermålig hållbarhet låg på platser som översvämmades.
  Fattigdom är möjlig att betvinga, det krävs dock kunskap och energi!

 • Hej igen, som svar på frågan om ofödda barn räddar världen, nej det gör de inte. Föräldrarna o synnerhet de i västvärlden däremot, borde om de har något hum om den situation livet på Jorden befinner sig i, förstå att barnet måste ta itu med det som föräldrarna av bekvämlighetsskäl avstår ifrån.
  Människan är ingen tillgång för kretsloppet för då måste hen vara minst koldioxidneutral.

  • En hyllning till de individer och samhällen som skapar förutsättningar för liv och resiliens i naturen, inte bara tävlar om att vara minst skadliga.
   Längt ut på andra sidan har vi de som både förstör ekosystem och ignorerar, eller tom motarbetar, betydelsen av detta.

 • Helhetssyn är ett vackert ord.
  Man kanske borde applicera det på något konkret och minimalt där vi vet exakt vad som krävs för att få en människa att överleva? Vi har ett exempel med ISS som är byggd för sju personer men i verkligheten bara tar sex. Nio kan vara där uppe samtidigt under korta perioder vid överlämningar med Sojuz och max var tretton på rymdfärjans tid men då bet förmodligen en del ingenjörer på naglarna.

  Hoppar man glatt över allt som krävs för att tillverka, få upp och underhålla ISS så är det ett underverk av återvinning där exempelvis större delen av all fukt som en människa lämnar ifrån sig återgår till dricksvatten. En fördel som ISS har jämfört den mycket större rymdstationen Jorden är att man direkt kan ventilera ut koldioxid och annat oönskat skräp i rymden.

  En annan ventilation som orsakade rabalder med allehanda underliga teorier förra året:
  https://wi-images.condecdn.net/image/QmkPR4m5kPd/crop/810/f/1920.jpg
  Det var orsakat av en människa med en borrmaskin. Man tätade hålet och det var aldrig någon egentlig fara. Skulle det bli allvarligt har de en räddningskapsel som rymmer sex personer för att ta sig tillbaka till moderskeppet Jorden.

  Hoppar man glatt över allt som krävs för att tillverka, få upp och underhålla vår livsstil i väst så kan elbilar och alternativ energi te sig som eleganta silverkulor. Men våra problem är skapade av oss själva och vi har länge kunnat välja om vi och våra barn ska ha ett personligt fotavtryck på två eller tjugo ton. De fattigaste på Jorden har den lägsta skulden, de har aldrig kommit i närheten av våra fotavtryck i väst.

  Det finns inga silverkulor och Jorden har inga räddningskapslar.

 • Tittar sällan på SVT och har faktiskt aldrig sett Opinion Live, zappade igenom programmet från igår nu på morgonen och det blev tydligen inget av den planerade diskussionen?

  Underbar kommentar av Victor Galaz i twitterflödet uppe till höger förresten.

  Det är omöjligt att komma undan samhällets påverkan när man har familj och barn. Som exempel finns det mig veterligt bara en (1) pyttebank i Sverige med hållbarhet i fokus. De stora bankerna är alla jättehållbara och jättegröna numer. 🙄
  Ekobanken erbjuder inte kort vilket blir ett problem i vardagen då allt fler nekar kontanter.

  Att titta på vad som händer när det gäller reell anpassning är ungefär lika upphetsande som att ivrigt bänka sig för att titta på cricket under pågående monsunsäsong, där en match kan ta fem dagar utan att naturen stör:
  https://youtu.be/m6CZzKnOgYc

 • Även Israel har flerbarnstillägg. Till skillnad från Sverige så har de ändrat så det planar ut efter andra barnet och tom sjunker i paritet med det första vid det femte.
  En annan skillnad jämfört Sverige är att man nått månen och planerar landa den 11:e April.
  https://www.space.com/israeli-moon-lander-beresheet-lunar-orbit-success.html

  Trevligt att de bokstavligen medverkar till att peppra solsystemet med människans fotavtryck, så att det om några miljarder år ska gå att förstå att det funnits människor på Jorden.

 • Med tanke på vår överbelastade paketutlämning tack vare Microsoft, Google, Amazon, Ebay, ALIExpress med flera, så kanske det vore bättre om vi fokuserade på vår egen konsumtion och var den har sitt ursprung?

  CEC i Kina vill ”begränsa” utbyggnaden av kolkraftverk till 1300GW vilket i praktiken är det rakt motsatta.
  https://unearthed.greenpeace.org/2019/03/28/china-new-coal-plants-2030-climate/

  Stenåldern tog inte slut för att stenarna tog slut och fossilåldern tar inte slut för att fossilerna tog slut.
  Vi använder sinnesslött oerhört mycket mer sten och fossila bränslen.

 • Vi har inte en chans på nuvarande utsläppsnivåer. RCP2.6 är ett avlidet scenario, därmed även Parisavtalet.
  Besvikelsen över förhandlingarna den 11 December 2015, fick mig att göra denna bild (tidigare postad här) när det begav sig:
  https://i.ibb.co/F8wNZS0/cop21-broken.jpg
  Hoppet är det sista som överger oss men nu är det helt kört tack vare beroendet av NET’s, samt att RCP2.6 är passerat av verkligheten. Om inte någon har ett fungerande förslag, på hur vi ska kunna suga ut +40 miljarder ton ur atmosfären årligen, redan nu?

  Efter FN-rapporten förra månaden kommer nu nästa papper runt Arktis, Jason Box m fl:
  Key indicators of Arctic climate change: 1971–2017
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aafc1b/meta
  Videosammanfattningen ligger även på tuben:
  https://youtu.be/asKIeN0pYTk

  ”The Arctic biophysical system is now clearly trending away from its 20th Century state and into an unprecedented state, with implications not only within but beyond the Arctic.”

  Eller:
  Melting glaciers causing sea levels to rise at ever greater rates.
  https://phys.org/news/2019-04-glaciers-sea-greater.html

  Eller:
  Carbon lurking in deep ocean threw ancient climate switch.
  https://phys.org/news/2019-04-carbon-lurking-deep-ocean-threw.html

  Sen kommer den där lurviga biten; skriva en historia som alla människor är villiga att ta in känslomässigt, som leder till reell handling. Finns studier där med:
  Stories vs. facts: triggering emotion and action-taking on climate change.
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-019-02425-6

  Avdelning ”hört på stan”:
  Äsch, låter jobbigt allt det där och det är säkert överdrivet. Soppan är för dyr som den är till nya suven så man får väl sikta på en elbil framöver. Blir nog en burgare på lunchen så jag hinner fixa ny mobil, den jag köpte förra månaden var bara usel. Sedan blir det en vända till sopsorteringen efter jobbet. Blir ju så mycket skräp i vanliga fall men speciellt nu när vi gjort om köket igen, men man måste ju tänka lite på miljön iaf. Nähäpp, dags att jobba och tjäna lite mer stålar, ha de!

  • Ber om ursäkt för att jag missade din kommentar, jag levde 1971 vilket du borde insett om du läst, försökt förstå och framförallt svarat på frågor ställda till dig.
   Garanterat bevisbar förnekelse, kunde länka till ditt råkorkade hackande eftersom jag fortsatt har minnet i behåll, men det finns ingen mening med det.

 • En kanske mer användbar länk, där man kan följa vädret på många orter i Sverige från 1973 fram till 2018. Data kommer från NOAA. Ganska snart kommer man underfund med att klimatet har ändrats mycket på den här korta tiden.

  https://rl.se/klimat

  • Intressant länk.
   Klimatet har ändrats en hel del sen 1973. Frågan är vad det är som har ändrat klimatet.
   Det finns flera variabler som har ändrats men endast en som har ändrats betydligt under dessa år.
   Något som påverkar vädret direkt och som gör skillnad när väderleksrapporten skall presenteras.
   Oviljan att studera denna effekt på temperaturen är monumental. SMHI visar den bland sina klimatindikatorer men glömmer bort den när trenderna diskuteras.
   Jag gissar att ni på denna sida väljer att bortse från denna kommentar eftersom ni inte har en aning om vad jag talar om

   • Tack för att du förtydligar vad jag avsåg med råkorkat hackande ovan.

   • Det är ett antal orsaker som ligger bakom den situation ekosystemet befinner sig i, som till exempel, överbefolkning, utraderingen av vilda djur i hav o på land, avskogningen, kontamineringen via aktivering av oönskade ämnen som hamnar i kretsloppet, vilket bl,a sker via de så kallade reningsverken osv, osv samt ett ekonomiskt system som till o med får experter o politiker att ta mer hänsyn till sina anslag o opinionssiffror än framtiden, Har jag missat något? I så fall har jag mer.

  • Om moln och tidigare temperaturer på Grönland är råkorkade inlägg på en meteorologs bloggsida som skall berätta om framtida klimat så ber jag om ursäkt.
   För det var avsaknaden av moln som avsågs i mitt tidigare inlägg. Avsaknad av moln som SMHI visar på sin klimatsida utan kommentarer annat än att det är osäkert om det har någon uppvärmande effekt.
   Det går att kolla temperatur mot molnighet-lätt gjort-men det är tydligen onödigt enl SMHI.