Jodå, vi förändrar fortfarande klimatet

Global Land-Ocean temperature

Frågan kommer upp ideligen och svaret är: Ja, människan påverkar klimatet mätbart och signifikant. Detta genom utsläpp av växthusgaser (inklusive, men inte endast, koldioxid) samt genom förändring av albedo, dvs reflektion av solstrålning. Det senare såväl genom markförändringar som genom utsläpp av svavelföreningar och sot.

Klimatet förändras även genom helt naturliga, icke av människan påverkade, faktorer. Tex genom variationer av solinstrålning och genom olika former enkla såväl som komplexa av återkopplingar i klimatsystemet.

Fig.A2

”Line plot of global mean land-ocean temperature index, 1880 to present, with the base period 1951-1980. The dotted black line is the annual mean and the solid red line is the five-year mean. The green bars show uncertainty estimates.” (NASA GISS)

En del argument har förts fram att temperaturen har stannat av den senaste tiden. Beakta då dels att detta inte innebär att ”allt är normalt” –temperaturen har inte fallit tillbaka till vad den var på 70-talet, den har bara planat ut. Beakta även att värmeenergi fortfarande lagras i haven. (luften står bara för ca 3% av energiobalansen, haven för 90%). Beakta även att solen haft ett svagt maxima i solaktiviteten i den senaste 11-års cykeln.

2013 så var den globala medeltemperaturen i luften 0,6 grader högre än medelevärdet för åren 1951-80. Det blev det sjunde varmaste året hittills enligt GISS.

Om klimatförändringar är ett problem? Ja, det är och kommer att vara ett överskuggande problem, tillsammans med andra problem, nu och i framtiden.

Vad vi kan göra åt detta? En hel del, men mänskligheten verkar inte riktigt vara förmögen att ta till sig nödvändigheten i att lösa problemen innan de har uppstått. Även om vetenskapen påvisar att det är såväl svåröverskådliga och komplexa återkopplingar som väldigt ånga ledtider när man talar klimatpåverkan.

Men det skal inte stickas under stolen heller om att många ”lösningar” skapar andra, oacceptabla problem. Tex om vi drastiskt skulle skära ner på nyttjandet av fossil energi. Pest eller kolera? Förmodligen får vi en släng av bägge.

Återstår bara den ultimata ”lösningen” att försöka ta kommando över klimatet. Att ”fixa” det med ingenjörskonst. Låt vara att vi redan på förhand vet att vi inte kan kontrollera klimatsystemet. Men det kommer inte att avskräcka människan från att försöka. (Bäst att förtydliga att det är skillnad på att påverka klimatet och att kontrollera det. Vi påverkar, men kan inte kontrollera eller styra det.). Välkommen till framtiden. Som man bäddar får man, och kommande generationer, ligga.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

109 CommentsLeave a comment

 • Martin,

  Varför inte visa data åtminstone 2000 år tillbaka i tiden så att man kan bilda sig en uppfattning om hur stora de normala variationerna varit långt innan människan hade ens en teoretisk möjlighet att påverka klimatet? Det finns många goda s.k. proxykällor (borrkärnor från glaciärer etc) som visar temperaturdata för tiden innan direkta mätningar av temperatur blev vanliga, bl.a. här:
  http://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/
  (data efter 1935 visas streckade eftersom de kommer från direkta temperaturmätningar och inte från proxykällor)

   • Läs igen, Martin. De senaste åttio åren finns visst med, fast data efter 1935 visas streckade eftersom de kommer från direkta temperaturmätningar och inte från proxykällor.

    • Märkligt är dock rubriken ”2,000 Years of Global Temperatures” trots att diagrammet endast baseras på mätningar på norra halvklotet…

   • en sak som jag undrar över är (albedo, dvs reflektion av solstrålning. Det senare såväl genom markförändringar som genom utsläpp av svavelföreningar och sot.) vad säger du om effekten av chemtrail? Nej detta är ingen propaganda, detta händer ju på riktigt! Om du inte känner till detta så tycker jag att du skall undersöka detta närmare innan det avfärdas på bloggen här! detta är mitt 3:e inlägg som jag skickat till dig! så jag hoppas på svar! mvh Anders Ahlström

 • Klimathotet är det största hotet jämte kärnvapenkrig mot mänskligheten. Om vi nu vet att det finns klimatvänlig energi såsom vind, sol, vatten, våg, fission och fusion, varför satsar vi inte järnet på dessa och stoppar all utbyggnad av fossil kraft när vi vet att den fossila eldningen katalyserar den, i för sig, naturliga uppvärmningen. Uppvärmningen går i cykler, långa cykler och jorden har ömsom haft kalla perioder och varma perioder. Skillnaden denn gång är, som sagt, vi katalyserar den pågående uppvärmningen så att effekten av den blir förstärkt. Med andra ord – vi påverkar det naturliga i fel riktning med fossil energi. Bara vetskapen om att vi gör det borde stoppa utbyggnaden av fossil energi. Men icke, Tyskland stänger sina kärnkraftverk, som är synnerligen klimatvänliga, och ersätter med vind, kolkraft och rysk gas. Vind är ju bra men en stor del är kol och gas. Hur tänkte man där? Kärnkraften är framtiden och som komplement ska vi givetvis också satsa på den andra förnybara energikällorna också. Jovisst, kärnkraften, den fjärde generationen kommer att vara mer eller mindre förnybar, då den möjliggör återanvändning av bränslet minst 25 gånger. Då en bränslestav är i drift ca 5 år åt gången, betyder det att samma bränslestav kan ge energi i drygt hundra år innanden är utbränd och slutförvaret förkortas från 100 000 år till 500 år. Man kommer t o m kunna återanvända det atomavfall som finns idag. Alternativet vill jag inte tänka på, en minskad tillgång till energi (el) skulle medföra en ökad arbetslöshet och i spåren av denna en ökad social oro. Tillgången till energi kan vara en garanti mot alltför farlig (social) oro i vår del av världen!

  • Helt rätt, jag håller med dig i alla poäng – det som Tyskland gör nu är en katastrof och många förstår inte varför Merkel bestämde sig att använda brunkol som fossilbränsle, inte nog med att frisläppa koldioxid samtidigt förstöra stora områden. Människor förstår nog att vi behöver energi för att hålla igång industri, de förstår också att det inte alls är bra att använda fossil energi (kol, olja mm) men så snart man vill resa någon vindkraft då får man läsa i tidningarna ”nej inte här, ser inte bra ut, det finns en fågel som kan hamna i den…” Är det kärnkraft, då är nästan alla emot, framför 1000 argument mot kärnkraft (lagring eller transport av bränsle element, säkerhet, risiko mm) Jag menar bara att det är inte lätt, personligen tror jag att det finns inget bättre än kärnkraft så länga att det användas i ett land som är politiskt stabilt och det inte användas för att tillverka vapen…Bara en sak är klart och tydlig: vi får inte fortsätta som innan, någonting MÅSTE hända helt snart

   • Merkel har nog inte bara ”bestämt” sig. Hon fick ju vika ner sig i pressen från befolkningen som är inte särskild affin mot kärnkraft. Det demonstrerade ju flera millioner mot beslutet att stoppa avvecklingen.
    Tyskland är tätbefolkat och det finns ingen vettig plan som helst hur avfallet ska lagras permanent och när under 80-talet staten försökte tvinga genom olika lagringsställen mot befolknings vilja så ledde det till rätt så mycket bråk och våld och allt det har folk inte glömt.

 • Eftersom jag spårade ur på köldmedium i en annan kommentar nyligen här så vill jag fortsätta spåra ur på det.
  Det är en eländig soppa. Och helt i onödan! Det finns alternativ och har funnit länge nu.

  Men det händer ingenting… I början av 90-talet stod jag och pratade med en kyltekniker som till vardags sprang runt och läcksökte på industrier. Han skakade på huvudet när han berättade om vad han gjorde och hur meninglöst det kändes.
  -Men är det inte bra med hårda regler för läckage med tanke på hur elädig den där soppan är frågade jag?
  -Jo, givetvis, men t ex kylbilar vars aggregat läcker som såll verkar ingen bry sig om, de tankar i pricip köldmedium och diesel, sen kör de igen.

  Nu har mycket ändrats, men inte tillräckligt. Köldemedieföretagen hittar nya patenterade och fjantiga blandingar som numer BÅDE är brandfarliga OCH giftiga. Som ersättare till bilars AC är det R1234yf och nu kommer även R32 till luftvärmepumpar, R32 finns redan 50% i R410a, andra halvan är R125.

  De säljer något som vi inte behöver, alls.

  Silly season på högsta nivå!
  Bort med skiten, om företagen kånkar så får de göra det…

  • Hur menar du med bort med skiten? Behövs inte kylmedium eller vad vill du se som kylmedium?

   • Vi ska inte tillbaka till grottstadiet.
    Bort med de patenterade blandningarna och köldmedieföretagens monopol, eller snarare oligpol.

    HC och CO2 (hupp!) fungerar utmärkt att konstruera värmepumpar för. HC kan tom ersätta befintligt köldmedium rakt av i massor av befintliga pumpar.

    Köldmedium med hög GWP är inte brandfarliga men däremot gifiga i samverkan med eld, även rökning. Köldmedium med GWP 0 är brandfarliga men inte giftiga. Till de senare räknas då propan (R290) och propylen (R1270) och etan (R170). Ju lägre GWP desto brandfarligare media. De nyare som jag nämnde i kommentaren ovan är då givetvis både och.

    Slutknorren kommer i att man tom kan få en aning högre COP med HC i en befintlig pump. Sug på den ett tag… Tappet man får ligger i maxeffekten.

    Det har tagit en evinnerlig tid, men köper man nytt kan man numer välja, välj bort de gamla med hög GWP!

 • Martin,

  Som redan påpekats på annat håll så finns redan data fram till år 2000 i den länkade grafen (streckade – titta noga!). Ingen ”cherry picking” således. Anledningen till streckningen av grafen är att dessa data kommer från direkta temperaturmätningar och inte från proxykällor.

  Det viktiga är att man inser att jordens medeltemperatur har varierat kraftigt under de senaste 2000 åren (betydligt mer om man går ännu längre tillbaka i tiden) och att de senaste årtiondena inte är unika i ett historiskt perspektiv. ”Hockey stick”-kurvan som bl.a. populäriserades av Al Gore har visat sig vara helt fel.

  Trots allt existerar sannolikt en viss temperaturökning som kan relateras till mänskliga aktiviteter, men denna är betydligt mindre än vad IPCC vill, eller tidigare har velat, göra gällande. Intressant är att IPCC numera själva tycks närma sig denna linje när man kraftigt sänkt sina prognoser för kommande temperaturökningar i sin senaste rapport.

  Jag lämnar härmed en egen prognos: om 5 år har IPCC ytterligare reducerat sina förutsägelser för kommande globala värmeböljor.

  • Från 1935 till år 2000 så steg den globala medeltemperaturen med 0,7 grader. Den streckade linjen visar bara ca 0,3 grader.

   Så antigen har han läst fel någonstans eller så har han avsiktligt visat för liten ökning. Hur som helst så ger diagrammet en felaktig bild av verkligheten.

   Om du lägger till 0,7 grader till punkten där hans heldragna linje slutar så hamnar man i överkanten av diagrammet. Dvs en bit ovanför ”The Medieval Warm Period”.

   Du har helt rätt i att jordens medeltemperatur har varierat även innan människan påverkade klimatet signifikant. Men förändringarna, alltså temperaturhöjningen, som vi sett de senaste hundra åren kan bara förklaras i ljuset av att växthuseffekten har ökat markant och att jordens albedo förändrats.

   • Du glömmer nämna det faktum att befolkningen på jorden ökat dramatiskt de senaste 100 åren så vi nu är 4ggr så många. Under tiden har vi omformat jorden på lite alla möjliga sätt. Även sätt som påverkar klimatet och som du inte vill nämna.

 • Ganska märkligt i debatten är att alla pratar om vad politiker och makthavare ska göra och inte göra. Och hur tekniken (som orsakat problemen) ska lösa dem… Men nästan aldrig talas om vad som faktiskt behöver göras. Vi behöver alla, du och jag och alla andra, ändra de sätt vi lever på. Någon skrev här ovanför att minskad elproduktion skulle öka arbetslösheten. Det stämmer inte. Minskad elproduktion skulle öka arbetstillfällena, eftersom vi då skulle behöva göra mycket mer för hand, som vi gjorde förr, innan människan började påverka klimatet. Arbetstillfällena skulle inte se ut som idag, men de skulle vara många. Om vi alla slutade upp med att vara så egoistiska och bekväma av oss, började odla vår mat, göra våra egna kläder, sluta upp med utomhusbelysning och gräsklippare, för att inte tala om alla dessa flygresor och shopping av totalt onödiga produkter. Då skulle vi få en jord som mår bra. Annat, tex ekonomin skulle inte må lika bra, men vad är viktigast? Ingen vill ha en värld som ser ut som på 1700-talet. Men kanske är det dit vi måste tillbaka för att få ordning på problemen som vår ”utveckling” skapat. Kanske borde vi fokusera på vad som är viktigt att behålla, som en bra sjukvård, och börja minska på det som faktiskt är ganska onödigt i vårt sätt att leva. Så innan vi lägger allt på makthavarna så kanske vi måste gå till oss själva. Hur lever vi?

  • Om någon undrar över Dr Roy Spencer så kan det vara lämpligt att lyssna på vad han själv sade vid en debatt i Senaten.
   http://www.youtube.com/watch?v=VKhS8TAxvjE

   Han är kreationist.

   Det är helt lugnt för min del, om han kan presentera bevis för att allt är skapat och inte en produkt av evolutionen.

   Då blir han den största kioskvältaren genom alla tider! 🙂

  • Elin, om du vill återställa allt till förr (när det nu är, 100 år sedan?), hur vill du minska befolkningen till den tidens antal? 4 ggr fler äter 4 ggr mer. Människan tar ganska mycket mark i anspråk på planeten och det kan du inte göra mycket åt utifall du inte planerar massmord.

   Sjukvård kostar pengar och skall vi ha pengar måste man skapa dessa genom att vara effektiv. Maskiner låter oss vara effektiva. Utan maskiner har vi definitivt inte råd att ha den sjukvård vi har idag.

   Du har säkert svårt att förstå detta samband, men säg att sjukvården behöver kanyler och det behövs 10 ggr mer människor för att tillverka dessa när man skall undvika maskiner. Då blir kanylerna och betydligt dyrare. Så dyra att man inte har råd. Alternativt satsar man pengar på att köpa in alla kanyler man behöver, men har då inte råd med en magnetskanner.

   • Får jag flika in att vi har en helt annan situation nu än för hundra år sedan. Det handlar inte om att ”vrida tillbaka klockan”. Vi är beroende av energi, och fortfarande fossil energi, för att upprätthålla såväl välstånd som demokrati. Det är bara att tugga i sig. Därmed inte sagt att vi inte kan fasa ut mycket av den fossila energin och ersätter den med andra källor. Men det är inte gjort i en handvändning, det måste man förstå.

    Det jag finner besvärande är alla som förnekar den antropogena klimatpåverkan, till synes med argument som bottnar i att man inte kan se verkligheten som den ser ut: Vi är beroende av något som ger oss välfärd på kort sikt, men som också skapar problem längre fram i tiden. Slutar vi tvärt så får vi omedelbara problem, och om vi inte slutar alls så får vi ännu mer problem i framtiden. Det är sannerligen ett dilemma och det finns inget givet svar på hur man skall göra. Men man skall i alla fall inte förneka vetenskapen. Det ger oss bara mer problem.

    PS. I relation till de utsläpp som gjordes under förra århundradet så lever vi just nu ”i framtiden”. Så har vi också även redan idag problem som är relaterade till utsläpp som våra föräldrar redan gjort. DS.

    • Allt vi gör lämnas till kommande generationer. Om vi fasar ut de fossila bränslena med den påverkan det medför, så efterlämnar vi också det arvet. Visar det sig att det är en dålig manöver (för vi har ingen aning idag om detta är en bra idé), så får framtidens generationer sota för det också.

     Problemet är människor som redan bestämt sig för en lösning som passar deras ideologi och inte en som är vetenskapligt underbyggd.

     Vad vet vi idag? Man kan misstänka att människan är orsak till temperaturhöjningen. När det gäller orsaken går meningarna isär och ingen klarar idag av att bevisa något. Frågan är vad av alla saker människan gjort som ger stora bidrag och om det bidraget fortsätter i framtiden.

    • Jag tror att folk reagerar på att den globala uppvärmningen skrivs upp något så våldsamt, det finns ju ingen hejd. När vi nu inte haft någon direkt uppvärmning på närmare 20 år trots att CO2 utsläppen fortsatt öka kraftigt så börjar man babbla om att värmen går ner i haven t.ex., snacka om att sätta krokben för sig själva.

     Man reagerar också kraftigt på att samma människor som basunerar ut CO2 problemet i de absolut flesta fall är emot kärnkraft som inte har några utsläpp av CO2 över huvud taget .

     Hade de funnits någon sans i domedagsprofetiorna och att man faktiskt konstaterar att det görs väldigt mycket redan nu, t.ex. utsläppen från bilar där utsläppen minskats från över 2-300g/km till moderna bilar som ligger under 100 g/km, min nya bil ligger på 43 g/km och denna enorma minskning på bara 20 år då EURO kraven på motorfordon kom.

     Själv tycker jag absolut att man ska tänka på vad man släpper ut och göra vad man kan för att inte skita ner i onödan. Själv har jag valt den snålaste bil som går att få idag förutom en ren elbil som inte skulle funka för mig, jag har installerat jordvärme som går på svensk el som inte släpper ut någon CO2 och jag äter inte kött.

     Att däremot straffa folk genom att skylla på att man måste värna miljön, t.ex. skatt på Essingeleden, tycker jag är helt förkastligt men det är precis så som miljötalibanerna verkar vilja driva saken.

  • Håller med Elin t
   i mycket. Vi måste kraftigt förändra vårt konsumtionsmönster.
   Jag tänker också att klimatet har samma förmåga att läka som våra ekosystem. Men för att läka behövs vila. Varför inte återinföra ”vilodagen”! En dag i veckan ska alla, av människan producerade, föremål som släpper ut co2 helt enkelt vila. Detta skulle leda till en direkt co2-sänkning om 1/7-del samt att luften skulle få 24 tim utan avgaser. Återhämtningen kan börja.
   Tänk om hela världen kunde samsas om en dag per vecka?!

 • Enda sättet (tror jag) är att långsamt avveckla bruket av fossil energi samt låta bli ”ingenjörskonsten”. Det ena kommer annars leda till det andra och till det tredje och till slut är vi lika körda.

 • Trötter,

  Oavsett hans religiösa övertygelser så har Dr Roy Spencer varit ansvarig för NASA:s satellitmätningar av jordens temperatur – de enda mätningar som har sann global täckning (land, hav och atmosfär på olika höjd). Data från dessa mätningar som inleddes 1979 visar ett temperatursteg om ca 0.3 grader C runt millennieskiftet och avviker en hel del från temperaturdata hämtade från markstationer (uppdateras varje månad, dessutom).
  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

  • Jo men det vet jag Harald, det var då det sket sig på ren Svenska. De brydde sig inte om att tolka mätdata korrekt. Det var då Spencer och Christy. Andra fick städa senare.

 • Martin,

  Angående det länkade diagrammet så är data ganska hårt medelvärdesbildade och sista datapunkten ligger runt 1990 eller så. Därför ser kurvan inte exakt ut som en mer detaljerad beskrivning med kortare medelvärdesbildningstid.

  Sedan är det naturligtvis även så att proxybaserade data inte ska tolkas som exakt sanning utan som en grov bild av verkliga temperaturer. Det viktiga är att den globala medeltemperaturen runt år 600-1000 var jämförbar med dagens. Mer exakt svar än så kan man inte ge idag.

 • Det har blivit så mycket prestige o fanatism i klimatdebatten ! Och särintressena äro många ! Och ingen vare sig man har rätt o fel angående det i framtiden utan facit, lär knappast behöva stå till svars för sina påståenden ! Men facit på det som har hänt på jorden har man under perioder med kyla eller värme utan bilar ! Utan kolkraftverk och med mycket mindre människor !!

 • Jag tycker det är intressant att notera att historiska förändringar av klimatet har det gemensamt att det ständigt varierar och att det inte finns några exakta förklaringar till dessa variationer (förutom ngt enstaka vulkanutbrott).
  Alltså, oavsett hur mycket människan påverkar klimatet så har
  den okända variationsorsaken funnits där. Hur kan man då med säkerhet hävda en säkerställd uppgång pga koldioxid när uppgången ändå kunde funnits där? Det är ung. som att mäta vattenståndet i engelska kanalen om tidvattnet varit orsakat av till synes slumpmässiga faktorer..Dvs omöjligt!

  En annan faktor som borde ha betydelse är att vi här uppe i Norden främst borde frukta en ny istid. Det är bara att observera den historiska trenden från Greenland Icecore data för att inse detta. Om det nu är så att det trots allt finns en uppvärmande faktor från koldioxid så kanske den kunde bli vår räddning? Har du tänkt på det?
  Här nya data från NASA som visar rekordnivåer av Antarktiska isar:
  http://thenewamerican.com/tech/environment/item/17470-nasa-data-global-warming-still-on-pause-sea-ice-hit-record

  • Årliga variationer inträffar såväl med som utan antropogen (mänsklig) påverkan. Precis som det varit genom årtusenden. Men uppgången de senaste hundra åren kan inte förklaras på något annat sätt än om man tar hänsyn till att atmosfären har en ökad växthuseffekt.

   Att klimatet varierar över tiden, dvs även utan antropogen, är inget konstigt. Klimatsystemet är inte kugghjul med en exakt lösning, det är ett komplext system. komplexa system har mängder av återkopplingar och man kan inte förvänta sig att det skall finnas en ”exakt lösning”. Men bara för att det inte finns en lösning, typ ”x=42”, så betyder inte det att man inte förstår något om hur det fungerar.

   En del basic fakta finns på bordet. Tex att det blir varmare om planeten jorden:
   a) tar emot mer energi än vi strålar ut,
   b) tar emot lika mycket, men strålar ut mindre.

   I dagens situation är det b) som gäller. Med ökad halt växthusgaser i atmosfären så strålar planeten ut mindre energi än den gjorde tidigare. Och eftersom energi inte kan förstöras, bara omvandlas, så ackumuleras energi på planeten. En inte oväsentlig del av denna energi manifesteras i form av värme. det borde inte vara så överraskande.

   Intressant analogi till vattenståndet i engelska kanalen. Det man gör med klimatobservationer är att observera medelvattenståndet. Man gör detta genom att möta vattenståndet varje dag (timme) och ta ett medelvärde av detta över hela året. Om man märker att detta medelvärde höjs sett över en hundraårsperiod, då måste man konstatera att vattenståndet i engelska kanalen har stigit. Och att det inte beror på tidvattnet.

   PS. Havsnivån är inte bara en analogi på temperaturen. Havsnivån har stigit. Även detta har med klimatförändringar att göra. DS.

   • Det finns en del basic fakta till:

    c. Tas inkommande strålning om hand på olika höjder får vi olika temperaturer på jordytan.
    d. Inkommande och utgående strålning kan vara i balans och ändå får vi varmare marktemperatur. Det beror på hur besvärligt energin har att transporteras tillbaka till de högre höjderna.

    Ozon är ett exempel på c. Tar man bort ozonskiktet åker dess energi ned på marken om omsätts.

    Skall noteras att den kraftigaste växthusgasen är vattenånga. Halterna av den har ökat i atmosfären. Mycket snabbare än koldioxid. Vilken påverkan som står för det kan man diskutera hur mycket man vill. Det saknas för mycket forskning inom området.

 • Det har funnit 5 stora mass extinctions i planetens totala historia.
  Hela 4 av dessa 5 sammanföll kraftiga förändringar i Co2 halterna.
  Hello?
  Vi leker verkligen med ett öde här och nu.

  • Du menar 1 av 6 hade ökande CO2-nivåer.

   Se tex http://www.geocraft.com/WVFossils/PageMill_Images/image277.gif

   1. Kambrium-ordovicium-utdöendet inträffade för 488 miljoner år sedan. Ingen ökning där.
   2. Ordovicium-silur-utdöendet skedde för 444 miljoner år sen. Där rasade CO2 till följd av den stora nedisningen.
   3. Devonska utdöendet inträffade för 360 miljoner år sedan. Där rasade CO2.
   4. Perm-trias-utdöendet inträffade för 251 miljoner år sedan. Här hade vi en stadigvarande CO2-uppgång innan massutrotningen som sedan verkade stoppa tvärt efter utrotningen.
   5. Trias-jura-utdöendet inträffade för 200 miljoner år sedan. Ingen uppgång.
   6. 65 miljoner år sedan. Den brukar tillskrivas den stora meteoren, ibland i samklang med indiska vulkanutbrott.

 • Trötter,

  Kul att du nämner John Christy, tidigare medlem av IPCC och kritiker av alarmismen som råder i debatten idag:

  http://en.wikipedia.org/wiki/John_Christy

  På vilket sätt anser du att satellitdata är felaktiga (efter den avbuggning som huvudsakligen genomfördes för snart 16 år sedan)?

 • Ang detta att havsnivån har höjts (mer än normalt)som Martin hävdar här ovan så finns det många, specialiserade på just detta område, som säger något helt annat. Jag hörde exempelvis ett föredrag med prof. Wibjörn Carlén där han visade hur IPCC förvrängde hans havsnivåmätningar. Jag kan inte se att det finns någon anledning att tvivla på hans upprördhet över detta. Man frågar sig om det finns något som tyder på att IPCC inte alltid har varit helt trovärdiga och om de har någon speciell agenda som kan vara ett incitament till att förvränga fakta?

  Här en del uttalanden från andra experter:

  ”Höjs verkligen havsnivån dramatiskt som det påstås?

  Efter den senaste istidens slut för ca 16 000 år sedan steg havsnivån dramatiskt med 120 m fram till för ca 8 000 år sedan. Därefter har höjningen varit ganska konstant med ca 30–60 cm per århundrande, och trots den ökade CO2-halten i atmosfären har stigningshastigheten inte ökat utan snarare avtagit under senare år (Se figur 2). Trots detta hävdar IPCC, och en av dess främsta företrädare Nobels fredspristagare Al Gore, att nivån kan komma att stiga med ända upp till flera meter (!) under detta århundrade!

  Vi har inte kunnat hitta några data i den vetenskapliga litteraturen som överhuvudtaget stöder ett sådant påstående (Figur 2). Det är i sammanhanget också värt att notera att enligt mätningar gjorda vid Maldiverna av den svenske havsforskaren Nils-Axel Mörner, så har det inte varit någon höjning av havsnivån där över huvud taget under de senaste 1000 åren! Trots detta förekommer påståenden i media att Maldiverna snart helt kommer att slukas upp av havet!”

  ”Många skräms i onödan av grundlösa larm. I Stockholm är landhöjningen större än havshöjningen och så kommer det att fortsätta vara. Vi kommer därför inte att behöva uppleva ett Stockholms Stadshus till hälften dränkt i vatten. Snarare bör vi oroa oss för en framtid med det omvända problemet med pålverk i Stockholms centrala delar som kommer över vattenytan och förstörs”
  Utdrag från: https://www.frihetsportalen.se/2013/09/nar-larmen-tystnar/

  ”Höjningen av havsvattennivån är en följd av havens värmeexpansion samt masstillskott från smältande bergsglaciärer och landisar. Höjningen uppgår enligt satellitmätningar i dag till i medeltal cirka 3 mm/år (cirka 2 mm/år beror på masstillskottet, varav cirka hälften från bergsglaciärer och andra hälften från landisarna).
  Under de senaste 20 åren har ingen acceleration av ökningen av havsvattennivån ägt rum. Något tydligt samband mellan havsvattennivån och de globala temperaturändringarna under 1900-talet tycks heller inte finnas.”
  http://www.dn.se/debatt/misstolkad-klimatrapport-hotar-forskares-trovardighet/

  http://notrickszone.com/2013/12/12/top-swedish-climate-scientist-also-confirms-no-sea-level-acceleration-desperate-pachauri-insisting-no-acceleration-is-an-acceleration/#

  http://www.klimatupplysningen.se/2013/12/12/havsnivastigningen-accelererar-inte/

  • Jag har också undrat det där. Det är lätt att säga att vattnet värms upp med global uppvärmning och därmed expanderar lite grand, men det gör fastlandet också! Det känns som de som påstår detta gör samma fel som de flesta gör med frågan ”Om du har en stålplåt med ett borrat hål i och värmer hela plåten. Blir hålet större eller mindre?”. Rätt svar är förstås att hålet blir större.

   Glaciärer som smälter är däremot lättsmält fakta som leder till högre vattenstånd.

   • Metaforer är bra, men ställer till det ibland.

    En plåtbit är homogen och har samma utvidgningskoefficient. När du värmer den så kan du också göra det homogent.

    Men det är skillnad på landmassa och hav. De värms långt från homogent. När det gäller landmassa så är det bara det översta lagret som värms. I haven sker uppvärmningen till betydligt större djup eftersom vattnet cirkulerar (vilket inte marken gör). Därtill så har fastlandet och vattnet helt olika utvidgningskoefficienter.

    Se där ett exempel på hur en metafor kan ställa till det och leda till felaktiga slutsatser. Du jämför Landmassa och hav med en plåtbit och kommer till slutsatsen att forskare inom dessa discipliner (land, hav) drar felaktiga slutsatser.

    Det är inte första gången du skriver här ”EJ”. När du gjort misstag som ovan så presenterar du en egen idé om sammanhangen och efter en stunds diskussion så brukar du konstatera att ”meningarna går isär”.

    Mitt tips är att börja med vetenskapliga slutsater. Därefter kan man skapa metaforer. Inte tvärtom.

    • Nu gällde inte hålet i stålplåten att världen ser ut som en stålplåt med hål i. Det gällde en tankegroda de flesta gör!

     Martin, det är inte första gången du presenterar felaktiga fysiska idéer här på sidan. Blir du överbevisad censurerar du svaret så det inte skall bli pinsamt.

     I skolan lärde jag mig att djuphaven alltid håller samma temperatur, 4°C, eftersom vattnet har högst densitet vid 4°C. Det lät fysiskt vettigt, men nu säger du att det blir varmare där nere också.

     En annan sak jag noterade i skolan var hur värmetröga olika material var i tabellsamlingen. Vatten hade största trögheten av alla material som var upptagna! Dvs du måste pumpa ned mer energi för att värma en viss vikt vatten än samma vikt i jord/sten.

     Marken värms också upp längre ned, även fast det också går trögt. Berget under håller en snittemperatur av ytan.

     Som du vet går tex golfströmmen förbi oss ute i Atlanten. När den når Arktis kyla blir den till sist så tung att strömmen dyker ned och blir en bottenström som efter ett väldigt långt tag dyker upp någon annanstans i världen. 500 år skall det tydligen ta att gå ett varv i den knopiga slingan.

     Vatten må vara flytande men den skiktas ordentligt temperaturmässigt. Ta och fråga någon varmvattenberedarekonstruktör. Eller varför inte ta ett dopp i sommar och passa på att sticka ned fötterna i djupet?

     Du kanske sväljer påståendet någon gjort att vattnet skulle utvidgas vid varmare klimat och leda till en höjning av vattenståndet. Det gör inte jag! Jag tycker det låter som feltänket med hålet i stålplåten.

 • Vad gäller IPCC är det ingen vetenskaplig organisation, den är politisk och sammanställer (utvalda?) data från forskare och organisationer. Redan namnet, Intergovernmental Panel on Climate Change, säger ju att man har bestämt att det ÄR en klimatförändring, om det INTE är en sådan människoskapad så försvinner ju grundvalen av dess egen existens, dvs inga anslag. Om man är ekonomiskt beroende av att visa vissa önskvärda resultat kanske även IPCC ägnar sig åt ”cherrypicking”?
  Det är kanske som i de flesta andra fall där 2 sidor står mot varandra att sanningen ligger någonstans i mitten.

  • Faktum är att det du beskriver, en allmän skepsis, redan finns inom vetenskapen. Men vetenskapen blir sämre, inte bättre, av att man tar ett medelvärde av den och åsikter/konspirationer. 😉

   • Det där var väl inget bra svar på den skepsis som jag uttrycker mot IPCC:s slutledningar, jag tror också att människan har en viss påverkan på klimatet, vi är för många på planeten för att inte påverka, dock ställer jag inte upp på detta ensidiga fokus på CO2 som enda orsak!
    Ifrågasättande av hypoteser är och skall vara det som i slutänden blir vetenskap, annars är det religion, och det vet väl de flesta upplysta att religion oftast motarbetar vetenskapen, kanske med undantag av Maya och andra äldre kulturer;-)

    • Du skriver ”…ensidiga fokus på CO2 som enda orsak”?

     I så fall är behöver du inte misströsta: De tror inte att det bara handlar om koldioxid. Forskarna som refereras i IPCC:s rapporter är mycket medvetna om den mångfald av faktorer som påverkar klimatet. Metan, koldioxid, freoner, ozon, albedoförändringar, lustgas, aerosoler, markförändringar, solaktivitet, vulkanutbrott, kondensationsstrimmor… bara för att nämna några.

     Det känns skönt att kunna bidra till att skingra tvivlen på vetenskapen.

     • Själv tvivlar jag inte på vetenskapen, själva namnet vetenskap säger just det, vore kanske klädsamt om övriga faktorer förutom CO2 som du mycket riktigt tar upp kommer fram mera, men det måhända är massmedias fel att det inte sker.
      Det jag vill få fram är att naturliga variationer förmodligen har mycket större inverkan än vad IPCC säger.

     • Massmedia bär ett stort ansvar och skuld i ”klimatdebatten”. Man vill förenkla budskap, men i denna strävan har man gått lite för långt. Man har bland annat fått det att låta som om ”klimat” bara handlar om temperatur och koldioxid. Det är olyckligt, minst sagt. Frågan är betydligt mer komplex och mångfacetterad.

      Einstein sade (eller står i alla fall som upphovsman till): ”Make the model as simple as possible, but not simpler.”. Det är tänkvärt.

     • Känns som att vi börjar närma oss varandra lite när det gäller orsak och verkan på klimatet, det värmer! 😉

     • Något jag inte förstår angående den globala uppvärmningen:
      Man refererar i stort sett enbart till att ökad mängd växthusgaser ger uppvärmning av jorden och atmosfären.
      Borde det inte vara en stor skillnad i uppvärmning om man eldar fossila bränslen tex för att värma bostäder jämfört med om man värmer samma bostäder med en luftvärmepump ?
      De fossila bränslena ger ju dels koldioxid och vattenånga samt värme till rökgaser och till själva bostaden vars värme ju sedan också kommer ut i atmosfären.
      Luftvattenpumpen tar ju värme ur luften och återanvänder den och om den drivs av Svensk el så åtgår det ca 1/3 så mycket energi för att hålla bostaden varm, blir nästan inga förluster och nästan inga koldioxidutsläpp. Globalt borde detta i mina ögon ge en väsentlig skillnad ?
      Om inte, någon som kan förklara ?

     • Klumpa inte ihop fossila bränslen i en grupp. Olja går tvärbort, det har jag personligen inte använt på 26 år för att värma hus. Och då brände jag upp 1m³ som fanns kvar i tanken till ett hus jag köpte, innan dess ved med stöd av direktel. Ved och pellets ingår i kretsloppet.

      Oljebranschen och vpbranschen har munhuggits om sin miljöpåverkan. http://www.svepinfo.se/aktuellt/nyhetsarkiv/2006/saklig-information-om-varmepumpars-miljobelastning/
      Pdfen finns inte där längre men om du söker efter orden till länken hittar du den hos en vp-företag…

      Sverige har redan över en miljon värmepumpar. När det gäller användning av luftvärmepumpar har vi varit världsledande.

      Men värmepumpsbranschen är defintivt ingen frälsare och framförallt inte köldmedieföretagen…

      Det är ett steg på vägen men ingen lösning som jag ser det. Det skapar möjligen en illusion av att vi är duktiga. Vi har lägre miljöpåverkan här i Sverige än många andra, men i verkligheten har vi förmodligen samma påverkan eller kanske tom mer än många länder tack vare vår överkonsumtion.

 • Tidigare har ju föreslagits skatt på socker och fett. Vi har redan skatt på alkohol och tobak. Tycker helt ärligt vi ska införa skatt på bönor, lök och kål. Vi måste ta detta på allvar. Vi kan inte släpaut dessa (o) lustgaser ostraffat.

  • vad hjälper skatt på grönsaker? som att skatt på atombomber skulle minska förödelsen!

 • Heja Elin! Jag är med dig. Om alla och var och hjälper litet så händer mycket. Förnuftiga tankar och handlingar i vardagen följer också med i arbetsliv och till offentliga och andra beslutsrum. Ta buss och cykel istället för bil till jobbet. Låt bli att bygga sommarstugan. Stäng av apparaterna innan sänggåendet. Tala om för din kommuns ledning att sluta uppmuntra biltrafik.

  Just nu har jag snöat in på tunnelbygget i Stockholm: Skulle inte pengarna – nästan 20 000 000 000 kronor – räcka till andra och bättre saker, än en biltunnel! Vore t ex inte en bra cykel till var och en som vill ha en en sund tanke?

  • Apropå tunnelbygget i Stockholm. Har du funderat på hur mycket det kostar att inte ha en fungerande trafik? Hur mycket är kostnaden för folk som bränner miljontals timmar på ineffektiva transporter? Hur många jobb avstår företagare i pga dåliga kommunikationsmöjligheter som helt enkelt gör jobben olönsamma? Ska man som arbetstagare avstå från ett jobb på ”fel sida av stan” bara för att kommunikationen är under all kritik?

   Du pratar om cykel. För en del finns inte det alternativet av praktiska, medicinska, tidsmässiga eller avståndsmässiga skäl. Ska dessa personer då straffas med att slösa en stor del av arbetsdagarna i köer, alternativt börja jobba 6.30/10.00 och sluta 14.30/19.00? Vilket avstånd tycker du själv cykeln är ett alternativ? Cyklar du förresten även vintertid, tex just nu?

 • Ang. svaret till Mike ovan så tycker jag du blir en aning demagogisk, Martin. Du försöker uppenbarligen framställa det som att endera så håller man med dig och de forskare som har samma synpunkt som du, eller så har man bara en åsikt och är konspiratorisk och tillhör uppenbarligen inte gruppen ”vetenskapen”. Det enda vi kan vara säkra på är att ”vetenskapen” ständigt förändras, precis som klimatet! Vetenskap för 50 år sedan då man utgick från att vi gick mot en ny istid är inte det som kallas vetenskap idag och definitivt inte imorgon. Med andra ord, vetenskap är inte en absolut sanning och påstår man detta så närmar man sig snarare ett sekteristiskt beteende. Rekommenderar förresten den utmärkta boken Forskningsfusket av Ralf Sundberg.
  Hursomhelst, nedan ett urval av de svenska vetenskapsmän som du kanske skulle kalla ”klimatförnekare” (ordet är naturligtvis ett skamgrepp)som är källorna till de länkar jag angav ovan:

  Lennart Bengtsson,
  Deliang Chen,
  Marie-José Gaillard,
  Henning Rodhe.
  Samtliga är klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien

  Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare.
  Carl-Gustaf Ribbing, professor.
  Claes Cronstedt, advokat.
  Ernst Herslow, Civ.ing.
  Germund Hesslow, professor.
  Gunnar Juliusson, professor.
  Gösta Walin, professor em.
  Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr.
  Ingemar Nordin, professor.
  Lars Bern, tekn dr, IVA.
  Lars Cornell, analytiker.
  Lars Gellerstad, kommunikatör, analytiker.
  Nils-Axel Mörner, havsforskare, docent.
  Olof Hellström, energiexpert.
  Ove E. Lilljequist, civilekonom.
  Pehr Björnbom, professor em.
  Peter Stilbs, professor em.
  Sten Kaijser, professor em.
  Sture Åström, civ.ing, företagare.
  Tore Scherstén, professor em., KVA.
  Ulf Brunk, professor em.
  Wolter Stackelberg, naturvårdare, analytiker.

  • Jag påstår inte att alla forskare är överens om allt. Det är det som är det fina med vetenskapen, att man hela tiden ifrågasätter.

   När vi ännu är inne på listor så kan det vara läsvärt att se vad tex NASA säger om var vetenskapen står. Ibland får man intrycket av att det är 50-50 mellan de som anser att fråga är si och de som anser att svaret är så. Men det är en stor obalans. Siffrorna är 97-3. Forskare in om relevanta områden är inte helt överens, men bra nära.
   Läs http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
   Läs även http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm

   Man behöver inte ställa sig på antigen den ena eller andra sidan (även om många nog skulle tycka det var relevant). Men man kan ta ett viktat medelvärde:
   (0,97*”människan påverkar klimatet signifikant”)+(0,03*”människans inverkan är obetydlig”).
   Man får samma slutsats.

   • Myten om konsensus bland klimatforskare har bemötts övertygande på flera håll bla av prof Ingemar Nordin (se nedan). Ca 50/50 tycks stämma ganska väl med förhållandet i Sverige om man följer debatten. Läser man bara gammelmedia så finns naturligtvis ingen vettig debatt som vanligt och då kan man mycket riktigt få för sig att nästan alla forskare är överens förutom några crackpots som är ”förnekare” och borde spärras in!
    Nordin:
    ”Enligt en nyligen publicerad undersökning som genomfördes 2012 av American Meteorological Society (AMS) så visar det sig att de övertygades skara bara var 52 %. Resten, 48 %, anser att det inte finns några klara bevis för global uppvärmning eller för att människans bidrag skulle vara större än naturliga faktorer…

    ..Därmed borde det framstå mycket tydligt att allt tal om ”konsensus” bland forskarna är struntprat. Och det torde också vara ganska uppenbart att konsensusargumentet främst bara har framförts, och framförs alltjämt, i syfte att döda den vetenskapliga diskussionen

    http://www.klimatupplysningen.se/2013/11/24/konsensus-vilken-konsensus/

    • Märkligt.
     Jag laddade ner rapporten ”Meteorologists’ views about global warming: A survey of American Meteorological Society professional members” som Ingemar Nordin hänvisade till.

     Det första man finner är att det är en ”Early Online Release”, det är inte den publicerade versionen.

     Det andra man finner är att det bara är ca 13% av AMS 14.000 medlemmar som har svarat på enkäten. (Frågan gick till de som man hade e-postadress till, av dessa svarade 1854 personer, dvs ca 13%). Att från det påstå att att AMS medlemmar har eller inte har en viss åsikt i en fråga är kanske inte helt relevant.

     Det tredje man finner är att… man inte finner siffrorna 48 och 52% (annat än i sidnumrering och liknande). Dvs själva slutsatsen som du säger att rapporten visar, den finns inte i rapporten på det sätt som Nordin skrivit och du återgivit.

     Behöver jag tillägga att Ingemar Nordin själv hör till den skaran av individer som ifrågasätter människans inverkan på klimatet?

     • Martin, titta på tabellen på sista sidan. Där står i första raden 52% tycker ”Yes, mostly human”. De övriga 48% är just ”övriga”, dvs ”hälften människa/hälften naturligt”, ”mest naturligt”, ”GW finns inte” osv.

      Din siffra 97% konsensus fick en kommentar i en tidigare tråd där den som skapat siffran 97% hade sökt på google efter artiklar med sökord som var typiska för de som tror på CO2-GW. I de träffar han fann visade sig 97% tro på CO2-GW, vilket inte var så konstigt. Ett ganska ointressant resultat, fast du fortsätter vidhålla det som fakta.

     • Det du hänvisar är en undersökning från 2006 eller 2007. Det som NASA refererar till är bland annat en artikel i PNAS från 2010. Det kan vara så att de kommer fram till samma siffra, 97%, med olika metoder.

     • Martin, 97 procent är ingen siffra, det är en andel. En siffra är ett heltal mellan noll och nio.

      Ursäkta för kommentar utanför ämnet.

     • 2006-2007 är det inte. De kan inte gärna ha med rapporter till 2011 i den.

      Här är länken som fanns i en tidigare tråd:
      http://joannenova.com.au/2013/05/cooks-fallacy-97-consensus-study-is-a-marketing-ploy-some-journalists-will-fall-for/

      1. Tycker det är väldigt intressant att endast en tredjedel av rapporterna tyckte det fanns en mänsklig global uppvärmning, AGW. De övriga tog inte ställning. Ur det får man 97% consensus.

      2. Du tycker inte själv det är konstigt att en undersökning ger ”hälften tror människan bär huvudansvar” och ”hälften tycker annat”. Tre år senare tycker 97% plötsligt att människan bär ansvar utan att någon häpnadsväckande bevis presenterats.

     • Jag angav två länkar, en till NASA, en till SkepticalScience. Du har uppenbarligen funnit någon som kritiserar John Cook (Skeptical Science). Har du läst vad NASA skriver i ämnet?

      Jag tycker inte att det är konstigt att två undersökningar får olika svar. (Det vore underligt om de ställde samma fråga till samma personer, men det är inte fallet.) NASA och John Cook (och andra tex Naomi Oreskes) har frågat många individer/undersökt många källor. Undersökningen du hänvisar till har skickat mail till de som hade känd mailadress av AMS medlemmar. De har varken gjort undersökningarna på samma sätt, frågat samma personer eller ställt samma frågor.

      Det som är konstigt är att någon finner det konstigt att man får olika svar med så olika förutsättningar.

     • Jag menar att det är konstigt att någon då tycker att den ena rapporten är 100% korrekt och den andra 0% korrekt. Som du själv tex.

 • Jag anser att Sverige tar ansvar när det gäller växthusgaser, dels med att vi allmänt bidrar med teknikutveckling för att effektivisera industriprocesser, vi är ledande i att bygga energisnåla byggnader – tex geoenergi, som klassas som ”hållbar” teknik, vår elproduktion är hållbar i ett ekonomiskt perspektiv för den del som inte subventioneras, vi kan med enkla åtgärder reducera våra netto utsläpp av CO2 om vi inte redan är det med naturlig ökad biomassa etc – vi kan troligen bidra med rentvatten projekt där det behövs – vi tar ansvar – återstår nuvarande drivmedel – här är tekniken inte mogen för storskalig produktion ännu – vi behöver inte inte vidta ”dyra” åtgärder som försämrar konkurrenskraften för Norden och EU – vi kan inte ha driv-el till industrin som är mångfalt dyrare än nu

  • Om vi nu fokuserar på CO2 som enda orsak till den eventuella människoskapade klimatförändringen, och lilla Sveriges roll i det hela så kommer här några siffror som visar att vi i Sverige INTE behöver ytterligare pålagor från politiker som tror att planeten Jorden är ”en liten kula med bara Sverige på”!

   Människoorsakade CO2 utsläpp totalt ton
   2007:
   Kina: 6 791 805 000 (sex miljarder sjuhundranittioen miljoner åttahundrafem tusen ton)
   Sverige: 48 060 000 (fyrtioåtta miljoner sextio tusen ton)
   2009:
   Kina: 7 687 114 000 (sju miljarder sexhundraåttiosju miljoner etthundrafjorton tusen ton)
   Sverige: 43 744 000 (fyrtiotre miljoner sjuhundrafyrtofyra tusen ton)

   Källa: United Nations site for the MDG indicators.

   Kinas ökning: 895 309 000 ton (åttahundranittiofem miljoner trehundranio tusen ton)
   Sveriges MINSKNING samma period: 4 316 000 ton (fyra miljoner trehundrasexton tusen ton)

   Sedan finns det förstås flera länder än Sverige och Kina på vår planet…

   • M&M; Hur mycket prylar har ni hemma som är gjorda i Kina?

    Den typen av resonemang påminnner mig om mina barn när de skyller ifrån sig, fast de deltagit i leken själva.
    Vi är en del av problemet givetvis.

    • Helt rätt. Ska man jämföra olika länder får man räkna om utsläpp eller vad det nu är till ämnet per person. Jag vet inte vad det blir för Kina resp Sverige.

    • En avrundad matematik utan kontroll av exakta siffror.
     Kina ca 1,3 miljarder inv.
     Sverige 10 miljoner inv
     Kina ca 5,9 ton CO2/ inv
     Sverige ca 4,4 ton co2/inv
     Avsåg 2009.

     förändring 2007 – 2009 dvs 2 år !!

     Kina + 0,7 ton co2/ inv ökningen är ca 12 %
     Sverige – 0,43 ton co2/ inv minskning ca 10 %

     Ingen hänsyn är tagen till befolkningsutvecklingen under perioden. bemärk dock den avtagande värdskonjunkturen under perioden.

 • Kolla på Day after tomorrow Vad är det som säger att havsströmmarna inte kan reagera så typ.

  • Mycket i Day After Tomorrow är kraftigt, för att inte säga extremt, överdrivet. En del väsentliga och bärande saker i filmen är fysikaliskt helt fel, tex att den stratosfäriska kylan skulle komma ner till marknivå (om man tar luft från stratosfären och plockar ner till marknivå så stiger temperaturen i takt med att lufttrycket ökar.)

   Jag var på premiärvisningen av Day After Tomorrow. Efteråt hade man arrangerat en presskonferens. Med på den var bland annat meteorolog och professor Bert Bolin. Han sågade (givetvis) de atmosfärsfysikaliska resonemangen i filmen. Men han tillade att filmen hade en poäng i och med att den belyste ett problem som allmänheten annars inte hade uppmärksammat.

   Vad jag vill säga är att man inte skall ta underhållningsfilmer som utgångspunkt för hur verkligheten fungerar. I andra sammanhang är det uppenbart. Jag såg tex Matrix igår… 🙂 Därmed givetvis inte sagt att allt i underhållningsfilmer är fel.

   Men man kan ju ha filmer som både underhållning och en inspirationskälla för att lära sig mer om hur världen egentligen fungerar. Genom att studera vetenskap. Det var det du undrade över. Jag får se DAT en gång till.

 • Flytta detta till kategorin: Marknad och politik istället. Ha ett bra liv medans det varar

 • Matrix? Jesus och Petrus gick på vatten, så även Neo. Bara tron är tillräckligt stark!

  Obs, skulle någon gå ut och prova nu när det är så kallt så ta med ispik och filtar samt en termos med något varmt. 😉

  • En del artiklar handlar om väder, andra om klimat, meteorologi eller klart-sajten.

   Så det är okay att diskutera en hel del mer än bara väder, man bör dock givetvis hålla diskussionen till rätt kategori.

 • Jag tycker att det är märkligt att det du Martin säger dig uppskatta med vetenskap är att man hela tiden ifrågasätter (se citat nedan), eftersom det tycks mig som att det för din del bara gäller när man ifrågasätter andra synpunkter än dina egna. Jag säger detta eftersom det du tar upp i din blogg bara går i en riktning hela tiden. Jag har hittills inte sett enda nyhet (trots att det finns massor) som motsäger det du uppenbarligen propagerar för. Men om du nu SKULLE råka nämna exempelvis den kraftiga istillväxten i Antarktis så skulle du antagligen påstå att det är ett bevis för den Globala Uppvärmningen!

  Däremot får jag konstatera att du (numera) inte censurerar inlägg, såvitt jag kan se iallafall.

  Här exempelvis en omtalad nyhet som du garanterat inte själv skulle ta upp:
  http://www.principia-scientific.org/breaking-new-climate-data-rigging-scandal-rocks-us-government.html

  Citat Martin:
  ”Jag påstår inte att alla forskare är överens om allt. Det är det som är det fina med vetenskapen, att man hela tiden ifrågasätter.

  När vi ännu är inne på listor så kan det vara läsvärt att se vad tex NASA säger om var vetenskapen står. Ibland får man intrycket av att det är 50-50 mellan de som anser att fråga är si och de som anser att svaret är så. Men det är en stor obalans. Siffrorna är 97-3.”

  Dock inget ifrågasättande där alltså…

  • Skulle du vilja tala om för mig och alla som läser här vem Steven Goddard är?

   • Det intressanta är att han länkar sin viktiga information till mätdata, sen vem han är spelar för mig mindre roll. Kanske han är en klimatforskare som inte vill bli av med jobbet och därför döljer sin identitet?

     • Jo informationen länkas hela tiden till ursprungliga mätdata som exempelvis: http://www.ncdc.noaa.gov/cag/
      Det gör att man följer ursprunget till slutsatserna och det tycker jag är värdefullt.
      Sen om det är en ”hen” är väl direkt löjligt att hänga upp sig på!

      Kollade in din länk. Mycket intressant även den och dessutom hela tiden faktaspäckat med ursprungliga tidningsartiklar etc.
      Vad menar du med bloggens inställning? Detta fanns ovanför: ”Science is the belief in the ignorance of the experts” – Richard Feynman
      Vet ej om det var detta du menade?

      Det här med ”leta konspirationer” kallar jag snarare en ansträngning att försöka hitta en egen synpunkt.
      Eller kort och gott en omanipulerad tankeprocess…

     • Det riktigt stora kruxet med att skapa en egen synpunkt som är sprungen ur en omanipulerad tankeprocess, är att alla människor är födda med default setting = obildad.

     • Nåja, kanske inte riktigt rätt forum att diskutera detta här, men jag menar att du kan ”bilda” dig hur mycket som helst och ändå inte vara mycket mer än en enkelriktad manipulerad robot. Tänkande och logik är knappast något som prioriteras i vårt utbildningssystem.
      Hur kan man exempelvis ta del av illustrationerna i nedanstående länk och vara opåverkad?
      http://newsvoice.se/2014/01/11/evidens-for-att-istiden-har-borjat-och-att-ipcc-vilseleder-allmanheten-och-politikerna/

     • Torbjörn Sassersson anklagar IPCC för att vilseleda med grafer, men själv drar han sig inte för att göra detsamma. Han blandar tex friskt mellan regionala och globala temperaturer. Vidare så klipper han in diagram i varandra, trots att de inte har samma skalor på vare sig x- eller y-axeln.

 • Ok så du håller med om att IPCC vilseleder med grafer då?
  Sassersson länkar till ursprunget på graferna så man kan ju följa upp det själv, som du har gjort.

  En viktig sak som jag tycker är oklar och som inte du har lyckats förklara tillfredställande är just förhållandet mellan regionala och globala temperaturer.
  Om jag förstått det rätt så är en istid detekterbar globalt och sänker hela jordens temperatur.
  Men regionalt, som på Grönland exempelvis så kan temperaturen sedan senaste istiden vara mycket högre vid flera mycket långa perioder än den har varit de senaste hundra åren. Du menar då tydligen att detta bara gäller norra halvklotet och på det södra kan det se helt annorlunda ut? Annars hade ju grafen visat en global höjning.
  Vad jag då inte förstår är hur man med säkerhet kan säga att temperaturen kommer att höjas väsentligt de närmaste hundra åren i våra trakter? Det är ju fullständigt inkonsekvent.

  Det kan ju lika väl bli mycket kallare i våra trakter och betydligt varmare i andra delar av världen, precis som Grönlands grafen visar.

  • Det är skillnad på regionala och globala förändringar. Det kan bli kallare i vissa regioner samtidigt som det blir varmare globalt. Dock så blir det ännu varmare på en del andra platser. Du kan jämföra med skolbetyg: om du sänker ett av dina betyg med ett steg men höjer betyget i två andra ämnen så kommer medelvärdet att stiga.

   • Jomen utifrån det kan du inte med säkerhet förutsäga vilka betyg som kommer att höjas nästa år…
    Håll med om att du har hört och kanske tillochmed själv har uttalat självsäkra förutsägelser om kommande uppvärmning för norra halvklotet.
    Ingen höjning av GLOBAL medeltemptemp de senaste åren ändå ska man skrämmas med hur Arktiska glaciärer smälter samtidigt som de växer rekordartat på andra sidan jorden. Då passar det plötsligt att blanda ihop regionala och globala skillnader.
    Här en intressant analys av Prof Bob Carter där han går igenom 5 områden för att fastställa om människan orsakar en FARLIG global uppvärmning:
    http://www.youtube.com/watch?v=qPL2t-6aXUY

    • Jag behöver inte veta vilka enskilda betyg som höjs. Det räcker med att fler höjs än sänks för att medelvärdet skall stiga.

     Och när det gäller Planeten Jorden så består den som sagt var inte bara av luft. Man får se helheten.

    • Anders, ponera att Bob Carter får betalt av en lobbyorganisation som i sin tur får betalt av anonyma rika som vill skydda sina tillgångar så de kan fortsätta vara rika. Krydda med att sådana organisationer inte brukar bry sig om pengarna kommer från tobaksindustri eller oljeindustri. Bara de får pröjs för att lobba. Vad skulle du tycka om det?

  • Varför läser du inte artikeln?
   Jag gjorde det. Du har rätt i att man blir påverkad, så här påvekade det mig, http://martinhedberg.se/haller-solen-pa-att-somna/#comment-18990

   Hur kan du svälja att Sassersson översätter en (1) mätpunkt som ’bevis’ för sitt svammel?

   Sassersson påstår sig förvisso ha paranormala förmågor men lite bättre borde han kunna. Eller så är det därför han inte behöver, vad vet jag.

   • Trötter alltid denna trötter. Har du betalt för att skriva? Du verkar snarare outröttlig. Men om du har rätt om klimathotet vet jag inte. Det är detta som är kärnpunkten. Skillnaden mellan tro och vetande. I klimat debatten verkar tron vara större än vetandet.

    • Min uppfattning är att den där typen av kommentarer som din vanligen kommer från religiösa eftersom det ligger i deras livsstil att följa en ledare. Därav alla avarter som sekter med regelrätt hjärntvätt på programmet.

     Inom vetenskapen finns ingen enstaka ledare med alla svar. Tyvärr.

     Kärnpunkten är defintivt inte om huruvida jag har rätt eller fel. 😉

     Vetenskapen rätar ut skillnaden mellan tro och vetande och har gjort så riktigt länge nu inom de flesta områden, att det sedan florerar massvis med religiösa inom klimatdebatten är en helt annan sak.

     • Hej trötter synd att jag inte såg ditt svar tidigare. Nej jag är inte religiös, tror inte på någon gud. Men vi har helt olika syn på vad som är viktigt i klimatdebatten. Jag tycker att det viktigaste är att veta, inte att forska. Detta på grund av de stora ekonomiska ingrepp som klimatalarmister vill göra i samhället. Om vi inte vet men tror skall inte det ligga till grund för beslut som tömmer landsbyggden. Vänta med beslut om tex skatte höjningar tills vi vet något säkert. Nu kommer du säkert att argumentera att väntar vi så länge är det försent. Men försent för vad? Mänskligheten kommer ju knappast att gå under på grund utav egen framkallade klimat förändringa PGA koldioxid. Sådan här ”det kan hända” argumentation kan ju användas som stöd för vilka åtgärder som helst. Som häxbränningar och inkvisition.

     • Du tycker det viktigaste är att veta men inte forska? Oj. Utan vetenskapen hade vi alla suttit på stampade jordgolv och käkat mask.

      Om du tillhör gruppen förnekare som är rädd om plånboken, skippa resten av tramset, vänd på det.

      Jag använder mig av solceller, solpaneler, vindkraft och värmepumpar samt ser om mitt hus för att hålla nere min energiförbrukning. Tror du att det är pga den globala uppvärmningen och att jag är alarmist och miljömupp?
      Nej, jag är tekniker. En ekonomiskt medveten eller snål (välj själv) sådan dessutom. Jag sparar pengar varenda minut som går tack vare det. Född i storstad men bor på landet och kommer aldrig flytta tillbaka. Det jag är lite tjurig över är våra vattenlagar som förhindrar mig från att använda vattenkraft (miljöskäl…).

      Kan hålla med om att mänskligheten inte kommer att gå under, men gissa vad som händer med vår civilisation om en miljard Kineser drabbas av torka? Många länder överutnyttjar redan fossilt vatten. Det läggs redan stora resurser runt om i världen för att hålla nere vattenförbrukningen pga vattenbrist. Det är NU och inte i någon projicerad framtid baserat på sannolikheter. Vi kommer bli fler, säkerligen tio miljarder. Hur går det ihop tycker du om man dessutom väljer att spela tärning med en varmare planet?

      Ett stort vansinne som pågår är vårt omättliga begär av onödiga prylar. Den här videon från BBC handlar mer om arbetsförhållanden på Amazon, men tänk på hur mycket det går åt för att producera all skit, och till vilken nytta?
      http://www.youtube.com/watch?v=CXWJ4GfQ22E

      Global uppvärmning eller inte, vi måste anpassa oss, av flera anledningar. Men vi behöver inte sänka vår levnadsstandard. Bara använda den teknik vi har och göra medvetna val som konsumenter.

      Amen. 😉

     • Hej trötter jag väntar med spänning på vad klimatforskarna ska uppfinna. Sedan håller jag med om att resurs slöseri är dumt. Sverige har dock redan i dag en låga koldioxid utsläpp. Nya tekniska framsteg kommer säkert att minska dessa ytterligare. Sedan är det inte så klokt att produktionen flyttar ut ur landet PGA onödiga regleringar, Tillverkning i Kina minskar knappast världens utsläpp av växthusgaser. Vi har betydligt renare produktion av energi än kina.