Hur högt ligger molnen? del 2

Idag vet jag att stackmolnen oftast finns på höjder från 500 meter till 1500 meter. De börjar lågt om förmiddagen och stiger allteftersom dagen lider.

Man kan mäta höjden på en massa sätt. T ex genom triangulering. Eller om man har en laserhöjmätare. Eller genom att släppa upp en helium/vätgasfylld ballong som man känner stighastigheten på (dock lite vanskligt eftersom termiken förändrar stighastigheten relativt marken). Eller givetvis genom att flyga bland molnen. Eller genom att ta skillnaden mellan temperaturen och daggpunkten och multiplicera med 125.

Det senare är ett tillförlitligt knep för att ta reda på molnbasen till konvektiva moln. Konvektiva moln bildas genom att något värmer luften som därmed expanderar och stiger. Efterhand kondenserar vattenångan i luften till moln.

När det gäller stackmoln så skapas de av vattenånga som alldeles nyss var vid marken. Dvs den luft som just nu finns närmast marken kommer om några minuter att vara uppe vid moln och delvis utgöra molnen.

När luften stiger så sjunker lufttrycket och luften kyls av. När det blivit tillräckligt kallt så kondenserar vattenångan till små vattendroppar. Ju torrare luften är, delsto mer måste luften kylas av för att vattnet skall kondensera.

Mängden vatten i luften brukar vi tillvardags beskriva genom luftfuktigheten som anges i procent. Men ett alternativt sätt är att ange den som daggpunktstemperatur eller daggpunkt. Det är den vid den temperaturen som vattnet börjar kondensera.

Är luften fuktig så kommer de konvektiva molnen att bildas nära marken. Är luften torr så bildas molnen högre upp. Mät temperatur och daggpunkt. Ta skillnaden och multiplicera med 125 så får du höjden till stackmolnens undersida.

Om det inte tillförs mer vattenånga under dagen så kommer temperaturen att förändras mer och snabbare än daggpunkten. Under eftermiddagen när det blivit varmare så kommer luften att vara torrare och molnbasen högre.

Att mäta ovansidan av molnen är en helt annan sak.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

6 CommentsLeave a comment

  • Hej!

    Liten udda fråga med vaför kan man inte se vad det ska vara väder på Ven för?

  • En av dina intressantare blogginlägg på länge, Martin. Men att mäta höjden med laserhöjdmätare på ett moln kan vara svårt om man befinner sig diagonalt mot det. Dessutom kan man missa, och träffa ett bakomliggande moln som befinner sig längre bort. Jag vet inte, men det kanske finns laseravståndsmätare med någon form av sikte, genom vilket man kikar på föremålet till vilket man vill mäta avståndet? Den säkraste och mest mångsidiga metoden är nog att först mäta avståndet med laseravståndsmätare, och sedan vinkeln över horisonten med en sextant, och utifrån dessa båda data beräkna höjden.

  • Blev lite sugen på att skaffa en laserhöjdmätare. Kan du rekommendera några särskilda, billigare modeller eller tillverkare? Var kan man få tag på begagnade ex?

  • Angående Ven, som faktiskt är väldigt liten ö, sök på Sankt Ibb, Öresund eller Bäckviken.