Jag fick en kommentar från ”Håkan” som tvivlar på att koldioxiden påverkar temperaturen. Detta då det vid tidigare klimatförändringar visat sig vara temperaturen som förändras först, inte tvärtom. Nedan följer mitt svar.

Hej Håkan.

Det är en viktig observation du kommer med. I förhistorisk tid så ”leder” förändringen av temperatur före förändringen av koldioxiden. Anledningen till detta är att den väsentligaste anledningen till förändring av systemet då var förändring av inkommande mängd solenergi. Den påverkade främst temperaturen.

Så temperaturen steg (i luft, mark, hav och isar) och i och med detta ökade tex havens utsläpp av koldioxid (vätskors förmåga att lösa gaser är temperaturberoende) samt markers utsläpp av metangas.

Men/och koldioxid och metan är som bekant växthusgaser och när koncentrationen av dessa ökar i luften så förstärks växthuseffekten. Så även för 20.000 år sedan fram till för 12.000 år sedan (under förändringen från istid till värmeperiod). När planeten får en kraftigare växthuseffekt så… stiger temperaturen (i luften och efterhand även i mark, hav och isar).

Detta påskyndar den förändring som initierades av solen. Det blir allt varmare. Systemet är vad om kallas ”positivt återkopplat”. En liten förändring av en parameter förändrar en annan som i sin tur förändrar en tredje… som i sin tur biter processen i svansen. Och så rullar det på.

Obs, ”positivt” betyder att den förstärker sig självt. Det har inget med ”bra” eller ”inte bra” att göra.
Det finns även ”negativa återkopplingar”. Dessa bromsar den förändringar och fungerar därför stabiliserande.

En liknande process hände/händer med smältande glaciärer. När dess yta väl har börjat krympa så kan det vara en positivt återkopplad process.

Förändringen av inkommande solenergi för 20.000 år sedan skulle inte räcka för att smälta alla glaciärer. Men genom återkopplingarna i klimatsystemet så kunde vi gå från istid till värmeperiod.

Saken är den att samma fenomen händer nu. Men det var inte samma sak som initierade processen. Det var inte förändringen av solenergi som satte igång de positivt återkopplade processerna. Det var halten växthusgaser i luften. Det gör att den här gången så ”leder” förändringen av växthusgaser före förändringen av temperatur.

Systemet är fortfarande återkopplat. När väl ”hönan och ägget” har kommit igång så fortsätter det, oavsett vilken som var först när det väl startade. Det är ett positivt, självförstärkande, system oavsett om det är temperaturen eller koncentrationen koldioxid/metan som ligger först.

Så kommer då den relevanta frågan: Vad stoppade systemet från att förändras? Varför blev det inte vad som kallas ”runaway effect”, att systemet skenar?

Jo det som stoppade uppvärmningen förra gången då vi till slut landade i det relativt stabila klimatet vi haft de senaste 12.000 åren, det var en negativ återkoppling. I takt med att det blev allt varmare högre upp i atmosfären så ökade utstrålningen av energi till rymden. Den ökade utstrålningen av energi från jorden hade en avkylande effekt. Det är lite som att svettas.

Det som har hänt på jorden just nu är att vi (ja, vi människor!) har förstärkt växthuseffekten. Det gör att temperaturen stiger. Det gör i sin tur att glaciärerna smälter, permafrosten töar, haven blir varmare… Om det här fortgår en längre tid så kommer naturen efterhand själv att netto producera metan och koldioxid, dvs fler positiva (förstärkande) återkopplingar startar.

Nu kommer två viktiga frågor: Hur lång tid är ”en längre tid”? Och i vilken utsträckning kan de negativa (bromsande) återkopplingarna dämpa de processer som nu sker?

Eftersom vi inte vet ett exakt svar på dessa två frågor så gör vi ingenting. Eller rättare sagt vi fortsätter att göra som vi brukar. Och det är långt ifrån ”ingenting”.

Kruxet är att för att utstrålningen av energi från jorden skall kunna öka, så måste det bli varmare högt uppe i atmosfären. Och/men det är svårt att se hur det skall ske utan att det blir varmare här nere och utan att såväl hav, som mark och isar skall påverkas i samma riktning som nu sker.

Det är därför som vissa forskare talar om att vi har x antal år på oss. Passerar vi vissa gränser så missar vi chansen att bibehålla den klimatsituation, Holocene, som vi utvecklat vår civilisation under (de senaste 12.000 åren). Förutom en förändring in i det obekanta, så vet man inte hur nästa relativt stabila klimat ser ut eller när det uppstår.

/Martin

PS. Ner till en istid är det ca 3-5 grader. Den situationen hade vi för drygt 20.000 år sedan.
En uppvärmning med 2 grader (just nu är vi dock på väg mot det dubbla) inom 100 år är stort. Det är som en halv istid men åt andra hållet, och/men förändringen sker ungefär 50-100 gånger snabbare än då vi gick ur förra istiden. Det kommer att märkas och man skall inte räkna med att det blir enkelt att anpassa sig till. Det bästa vore kanske att försöka undvika att det sker? Men den chansen håller vi på att, eller har redan, missat. DS.

51 Comments

 • Hörde precis ett fragment av Morgonpasset i P3 och Fredrik Charpentier Ljungqvist prata om den globala avkylning, dvs. att det kommer att bli kallare om 30-50 år då den extra starka solaktiviteten som pågått de sista 70 åren kommer att klinga av. (brukar hålla i sig omkring 100 år)

  Vad jag har förstått så ingår inte solaktiviteten i de klimatmodeller som finns och då blir det ungefär som att uppskatta en bils toppfart utifrån färg, däck och luftmotstånd, dvs. allt utom hur stor motoreffekten är.

  I övrigt så håller jag med om försiktighetsprincipen och att vi skall göra allt för att värna natur & miljö men det avgörande för koldioxidutsläppen är ju som du mycket riktigt påpekat, hur mycket olja/kol som vi kan låta ligga kvar i jorden för all framtid. Hur når vi dit?

 • Intressant läsning.Synd att man är så gammal att man inte får leva och se. 65 år är troligen för mycket, men man kanske kan se tendensen om 10-15 år?

  Martin: ”Tendensen” syns redan.

 • Martin, är det konstigt att det har varit milt denna vintern i Götaland och Svealand
  när vi under stora delar av vintern har haft
  en sydvästlig luftström frän Atlanten?

  Martin: Nej, det faller sig rätt så naturligt. När det om vintern blåser västliga vindar så får vi in ”mild” (inte så kall) Atlantluft. När det drar från öster så är det kall rysk luft som kommer in. Den senare har kylts av i frånvaro av de förmildrande omständigheter som Golfströmmen utgör.

 • Två grader varmare är inget onormalt denna mellanistidstid vi är inne i. Vi kommer ju faktiskt från en kall bottennotering, http://www.foresight.org/nanodot/wp-content/uploads/2009/12/histo3.png
  eller hela artikeln, http://www.foresight.org/nanodot/?p=3553. Notera för övrigt slutknorren i artikeln.

  Varmare luft kan hålla mer vattenånga och här får man en positiv återkoppling. Vattenånga är den helt klart dominerande växthusgasen på denna planet. Martin försöker som vanligt få det att framstå som om koldioxid gör hela denna effekten. Det kan lika gärna vara så att koldioxid är helt ointressant i sammanhanget. Och, nej, det är inte så att alla forskare är överens. Tvärtom!

  Martin: Vad visar ditt diagram? Inte är det jordens medeltemperatur i alla fall! Möjligen är det en serie för någon avgränsad region.

  Nog är två graders uppvärmning något exceptionellt: Förra gången det var ungefär så varmt var för ca 5 miljoner år sedan (och då var havsnivån 15-25 meter över det vi ser idag, det tar dock tid för havsnivån att stiga så pass).

  Det är ingen hemlighet att vattenångan är en kraftig växthusgas. Den är dock kortlivad. Om det inte fanns långlivade växthusgaser (som metan, koldioxid och lustgas) så skulle vi gå mot en lång istid: Vattenångan kondenserar om nätter och vintern när solinstrålningen minskar. Utan de långlivade växthusgaserna skulle temperaturen inte stiga i motsvarande grad kommande dag/sommar.

  Så nog gör koldioxid, metan och lustgas nytta -trots att vattenångan står för merparten av växthuseffekten. Utan koldioxid, metan och lustgas så skulle det inte vara så mycket vattenånga i luften och därmed inte så mycket vattenånga-växthuseffekt.

  Du skrev tidigare att jag hade skygglappar. Är det inte tvärtom du som sitter med skygglapparna? Du kommer med ett par ifrågasättanden som övertygat dig om ”koldioxidbluffen” (eller vad du vill kalla den). Men när du får kritik eller svar på frågorna så… hittar du snart något nytt att ifrågasätta. Hur vore det att ta av skygglapparna och se att det inte är en bluff, det är på riktigt.

 • Så då ser snön ut o komma som man väntat på hela vinter.

  50-60cm nysnö är utlovat för delar av Västergötland från imorgon till nästa fredag.

  Sannolikheten att den prognosen stämmer är ingen idé att uttala sig om.

  Om prognosmakarna nu har fel (vilket förekommer) hoppas jag det är åt rätt håll denna gång. Så det kommer dubbelt så mycket snö som utlovat !!

 • Tack Martin för ditt uttömmande svar, gällande vad jag skrev igår. Du skrev I ditt PS att en temperaturökning av ca 4 grader över 100 år, är en acceleration ca 50-100x av vad som hände för ca 12.000 år sedan då vi gick ur istiden… Jo det är väl riktigt, men det har ju inte inträffat!

  Martin: Men det är det som är grejen: Det håller på att hända! Man skall försöka begränsa uppvärmningen till 2 grader på hundra år. Det är målsättningen. Det är ca femtio gånger snabbare än då vi gick ur istiden. Hastigheten är hög och absolutbeloppet (2 grader) är stort.

  Dessutom är vi just nu på väg mot 3-5 grader inom hundra år. Hur mycket det blir beror på hur känsligt klimatsystemet visar sig vara, hur mycket skog vi skövlar och hur mycket fossilt kol vi utvinner.

 • Som jag har förstått det så var uppvärmningen ca 0.6 grader under 1900-talet, efter vad jag har sett vad gäller temperatur ökningar tidigare årtusenden (enligt iskärnor) under holocene perioden är inte det en extrem temperaturökning. Om man bortser från vad vissa forskare tror att en ökad koldioxid halt leder till, så finns det inget som skulle tala för att temperaturen kommer öka med 4 grader under detta århundrade. Som sagt historiskt sett så har koldioxidhalten varit som högst ca 800 år efter det att temperaturen varit som högst, och generellt så har temperaturen under koldioxidtoppen fallit markant, om nu koldioxid är en så stark pådrivare av klimat, och solens variation inte är det, varför faller temperaturen som kraftigast då koldioxidhalten varit som högst?

  Martin: Noterade du även att halten koldioxid varierat från ca 180 ppm vid istider till 280 vid värmeperioder? Och att den nu är ytterligare drygt 100 ppm högre? (393 ppm).

  Varför skall man bortse från vad ”vissa forskare” (typ de som forskar på just de här frågorna) bedömer att en ökad halt koldioxid leder till?

  Skulle du göra samma sak om det gällde flygsäkerhet? Om ”vissa forskare” (tex en forskare på aerodynamik) bedömer att ett flygplan är osäkert att använda, skulle du då bortse från det? Vem skulle du ta råd från istället, en PR-konsult eller möjligen en svetsingenjör kanske? Eller om en läkare meddelar dig att du har cancer, skulle du bortse från det och rådfråga ett cykelbud eller en meteorolog istället?
  Poängen med folk som har specialiserat sig inom ett område är… att de har en massa kunskap inom det området. Det är klart att de också kan ha fel, men sannolikheten för att en läkare har fel i medicinska frågor är trots allt mycket mindre än att någon som inte är läkare har det. Eller en lastbilsmekaniker rörande hur lastbilar är konstruerade. Samma sak gäller med klimatforskare och klimatsystemet.

  Att bortse från vad forskare har att säga inom sin disciplin är inte det smartaste strategiska valet man kan göra.

  Historiskt, och förhistoriskt, sett så är nuvarande situation unik.

  I förhistorisk tid har det varit solen som har initierat och drivit många klimatförändringar. Dessa har förstärkts av det återkopplade klimatsystemet. Bland annat genom koldioxid/metan vs temperatur, men även av förändringar av albedo.

  Just nu drivs klimatförändringarna av förändrade halter växthusgaser och förändrat albedo.

  När det gäller ditt resonemang kring temperaturen och koldioxidhalten så faller den ”logiken” om man inser att systemet är återkopplat.

 • Kan inte fatta hur du kan få ihop detta: ”En uppvärmning med 2 grader (just nu är vi dock på väg mot det dubbla) inom 100 år är stort” När temperaturökningen stått still i 15 år. Roligt att i nyhetsprogram de senaste åren höra att koldioxiden har aldrig ökat snabbare, men ingenting nämna om bristen på temperaturökning, underförstått skall man tydligen tro att koldioxiden förändrar klimatet självt utan temperaturökning?.
  Undrar bara hur du tänkt att utsläppsminskningen(som du tjatar om) skall ske, skall vi i Sverige lägga ner allt som alstrar vår del, så minskar vi utsläppen med 1,6 promille i världen. Man måste ju inse att så stort är vårt inflytande i denna debatt också. KINA och INDIEN mm kommer aldrig att stoppa den utveckling dessa länder har nu hur mycket vi än går tillbaka i vår utveckling. I jordbruksamhället i början av 1900 talet hade vi många ”gröna” jobb, är det dit vi ska?

  Martin: Jag tjatar inte om att vi skall minska. Jag säger däremot att en förutsättning för att undvika kraftiga klimatförändringar är att vi minskar. Men eftersom vi inte kommer att göra det (gissar jag) så tvingar vi oss själva till anpassning till klimatförändringar och/eller geoengineering.
  Läs om det i en tidigare blogg: http://blogg.klart.se/var-paverkan-pa-klimatet-tvingar-oss-till-geo-engineering/.

 • Du smet från första frågan: Kan inte fatta hur du kan få ihop detta: ”En uppvärmning med 2 grader (just nu är vi dock på väg mot det dubbla) inom 100 år är stort” När temperaturökningen stått still i 15 år.

  Martin: Om jag svara på den, accepterar du då in att vi påverkar klimatet genom förändringar av koldioxid, metan och albedo?

  PS. Vad forskar du i och varför kallar du dig inte vid ditt namn? DS.

 • Läser med visst intresse bloggarna. Men det är väl den vädersida om kommande närmaste väde. Min undran är hur ni utvecklar sajten Klart nu för tiden. Exempelvis med användbara sidor för skidorter, jag menar längd, till skillnad mot de skämtsidor (!) ni har nu med skidväder. Eller ligger det i ägarnas intresse att göra detta….
  Fånga dagen…

  Martin: Vi anställde en tekniker igår för att arbeta med såväl nya produkter som presentationen av dem. Nu kanske det tar en eller ett par veckor innan ni märker något, men det händer i alla fall saker. 🙂

 • Då tar vi den långa varianten och berättar hur det egentligen förhåller sig.

  Ta tex bloggartikeln ovan. Martin visar att när temperaturen stiger så frigörs koldioxid löst i haven till atmosfären. Koldioxid ökar och då blir det en positiv återmatning som får temperaturen att stiga mer. Se där har vi ett bevis för CO2-teorin! När temperaturen ökar i vatten så avges mer vattenånga. När lufttemperaturen ökar så kan luften också ta emot betydligt mer vattenmolekyler. Vattenmolekyler fungerar också som växthusgas så vattenånga ger också en positiv återmatning till systemet.
  Vilken av CO2 eller H2O har störst effekt här? Martin hävdar som ni redan sett förstås CO2. IPCC vet inte riktigt. De gissar att CO2 inte står för mer än hälften av de positiva bidragen senaste århundradet. De medger samtidigt att den största osäkerheten i deras beräkningar gäller just vattenånga där man behöver mer kunskaper.
  Martins argument här är att titta på senaste 150 åren då CO2-halten ökat från 0.028% till 0.039%. Han hävdar då att denna av människan tillförda CO2 rubbar systemet och får alla positiva återkopplingar att verka. På det sättet jämför han sig med senaste avisningen och vill att en ändring i CO2 gör att alla ANDRA parametrar rättar till sig till liknande värden som gällde då. Hela denna argumentering bygger återigen för att man bestämt sig för att CO2 i de små halter vi har på jorden har betydelse för klimatet. Det konstiga i sammanhanget är att växthuseffekten på jorden ger oss en 30°C varmare jord och att denna höjning tillskrivs nästan uteslutande vattenångan.
  Martin försöker då påvisa att CO2 blockerar värmestrålning i ett smalt band. Från en kropp med jordens temp (dvs ca 300K), så blockerar den en viss del, se http://noconsensus.files.wordpress.com/2010/04/image0011.gif . Den egenskapen har man mätt i laboratorier, så den stämmer. Även vattenångas bredbandiga (men inte riktigt lika effektiva blockering i just CO2 smala band) har man också mätt upp i laboratorier, så den stämmer också. Vattenånga är extremt duktig på att blockera effektivt i riktigt stora band.
  Har Martin då försökt räkna på hur effektiv denna blockering är med dagens halter av CO2? Nej! Hur genomskinlig är en hel atmosfär? För synligt ljus kan vi se resultatet med ögonen. Så länge inte moln skymmer (alltså vattendroppar, inte vattenånga) kan vi se solen, månen och de ljusstarkaste stjärnorna. Räknar man på infraröd märker man att atmosfären för det band CO2 blockerar är för tjock. Ingen strålning från ytan släpps ut! Man kan jämföra med tjocka. Du vet att huset ute på udden finns där, men dimman är så tjock att du inte kan se något lyse alls. Om den blir tjockare påverkar ingenting!
  Det här låter förstås konstigt till att börja med, men är egentligen inte så konstigt. Luften i vår atmosfär står inte stilla. Det blåser riktigt kraftiga vindar i den. Värmen från lägre skikt transporteras upp till högre skikt. När den når tillräckligt högt är den kvarvarande atmosfären så tunn att värmestrålningen slipper ut.
  Ett annat ganska tydligt exempel är att tänka på hur mycket massa strålningen skall passera. Trycket vid jordytan motsvarar trycket på en 10 m hög vattenpelare. Det ger en bra bild på hur mycket massa som strålningen skall passera. Dyker du nere på 10m djup i kristallklart vatten så syns solljuset. Däremot kommer en person med värmekamera vid ytan inte se dig alls nere i vattnet. Jämförelsen haltar lite då vatten är en så bra blockerare av infrarött jämfört med syre och kväve. Man kan istället titta på att ca 1% av luften består av vattenånga. Då blir vattenskiktet sisådär 1% av 10m=10cm. Du lär knappast se värmestrålning genom 10cm vatten heller. Försöker man sig på en liknande jämförelse med 0.039% CO2 skulle det bli 3.9mm. Eftersom CO2 är i det närmaste svart för sitt blockeringsband kan man jämföra med en svart vägg 4mm tjock. Långvågig värmestrålning kommer definitivt inte igenom!
  Vad händer då när tex CO2-halten ökar. Tittar man statiskt kan man säga att det tunna skiktet högst upp blir tjockare och därmed håller kvar värmen. Nu har dock CO2 egenskapen att den blockerar bättre i varmare band. Här uppe är det kallt då trycket är lägre och CO2 mister bara mer och mer av sin förmåga som blockerare. I praktiken kommer dessutom luftströmmarna gå lite högre upp så att värmen slipper ut igen.
  Hur fungerar då klimatsystemet uppe på dessa höjder i övergången mellan troposfär och stratosfär? Här saknas det ganska mycket forskning. Det är förstås även snålt med historiska mätdata att titta på. Vad man vet är att halten vattenångan ökat dramatiskt senaste 30 åren, se http://en.wikipedia.org/wiki/File:BAMS_climate_assess_boulder_water_vapor_2002.gif . Alltså är vi tillbaks i situationen där både CO2 och vattenånga ökat och man vet inte vem som inverkar mest på klimatet. Vill man skylla på tex flygplan går det lika bra. Flygtrafiken med jetflyg på högre höjd har också ökat senaste 30 åren och de släpper ut vattenånga. Dock kan vi vetenskapligt inte säga något om ”vem” som är den störste boven i dramat.
  Kvar är historiska data från marknivå. Vi har tex borrkärnorna från Grönland och Antarktis och som illustreras bra i länken jag skickade med sist, http://www.foresight.org/nanodot/?p=3553 och som täcker senaste halvmiljonen år. Så finns geologiska data för senaste halvmiljarden år, http://www.geocraft.com/WVFossils/PageMill_Images/image277.gif . Vad får man ut av detta? En sak är säker och det är att det finns andra krafter än CO2 som styr klimatet och att medeltemperaturen rent naturligt hoppar upp och ned ganska ofta och ganska kraftigt. Vad som talar emot CO2 är speciellt i äldre data då CO2-nivån i atmosfären varit mångdubbelt högre än idag och har ändrats kraftigt samtidigt som temperaturen varit stabil. Även 800-årsfördröjningen i borrkärnedatat är inte i CO2s favör. De första 800 åren efter temperaturvändningen går CO2 åt ett håll och temperaturen åt motsatt håll. Just den tidsperioden verkar CO2-effekten riktigt verkningslöst om CO2 nu skulle vara så potentiellt viktig som Martin jämt framhäver den.

  Martin, skall du kommentera denna så gör det på ett vetenskapligt sätt. Jag tror dock att du skriver en ny blogg istället.

  Martin: Jag ber dig låta blir att tolka vad jag har sagt och varför jag har sagt det. Låt mig säga det respektive folk avgöra själva.
  Ta tex när du skriver att: ”Martin visar att när temperaturen stiger så frigörs koldioxid löst i haven till atmosfären. Koldioxid ökar och då blir det en positiv återmatning som får temperaturen att stiga mer. Se där har vi ett bevis för CO2-teorin!”. Det är inte ”ett bevis för koldioxidteorin” och det var inte heller det jag åsyftade när jag skrev min originaltext.

  Det är helt ohållbart att jag skall gå igenom dina kommentarer och börja med att dementera och korrigera saker som du påstår att jag menar innan jag kan ta mig an dina övriga frågor.

  Vi har uppenbarligen lite olika syn på såväl vetenskap som retorik.

 • Hej Martin,

  du skriver i ett intressant inlägg ovan:
  ”Varför skall man bortse från vad ”vissa forskare” (typ de som forskar på just de här frågorna) bedömer att en ökad halt koldioxid leder till?”

  Det är just detta jag försökt påtala att forskare som är experter på olika områden inte får komma till tals om de har ”fel” uppfattning.
  Två aktuella exempel: Professor Gösta Walin, expert på just koldioxid. Avvikande åsikt – får inte deltaga i debatter etc.
  Professor Wibjörn Karlén, expert på havsnivåer de senaste 10.000 åren, avvikande åsikt – får inte deltaga i debatter etc. Han hävdar att hans nivåmätningar blivit manipulerade och ändrade av IPCC.
  Detta är inget unikt, det finns tusentals liknande exempel runt om i världen.

  Martin: Är de här männen de enda exemplen på experter inom respektive områden? (nej). Finns det andra som har annan syn på saken? (ja)
  Hur skall vi avgöra vem av dessa experter som har rätt? -Jo genom att låta dem presentera sina resultat i peer review artiklar, dvs en situation där man lägger fram sina resultat och låter andra belysa, upprepa och kritisera resultaten.
  Om de har något att komma med så accepteras deras resultat som den senaste verifierade forskningen.

  Men det är klart, om hela den etablerade forskarkåren, universitet, politiker och miljörörelsen är i en enda stor konspiration i syfte att gynna sig själva (typ få mer anslag, höja skatterna och tigga pengar från folk), då ligger vi risigt till. Då ljuger nästan alla.

 • Martin! Vissa forskare säger att koldioxid halten påverkar temperaturen till en hög grad andra klimatforskare påstår att den inte gör det… Jag bortsåg från de forskare som anser att koldioxid är betydelsefullt för ’arguments sake’, bara för att vi har en galopperande koldioxid halt så behöver inte det innebära att temperaturen globalt kommer öka med 3-5 grader C… Enligt isproverna från Grönland så har det varit varmare där under stora delar av holocene-perioden, då koldioxidhalten var betydligt lägre än idag.

  Historiskt sett så har temperaturen drivit koldioxidhalten i atmosfären, och korrelationen mellan koldioxid och temperatur var väldigt hög, med en ca 800 års förskjutning av koldioxid. Nu genom människans förbränning av kolbaserade bränslen, så förefaller korrelationen mellan temperatur och koldioxidhalt ha minskat. De sista 15 åren har som sagts tidigare koldioxidhalten fortsatt att stiga medan temperaturen har stått stilla. I mitt tycke så är det en alldeles för kort tidsperiod för att dra några slutsatser vad gäller klimat, troligtvis så är till och med tiden från industrirevolutionens början för kort tidsperiod för att dra säkra slutsatser vad gäller koldioxids eventuella påverkan av klimatet… ”Solaktivitets”-förespråkarna, d v s de klimatforskare som anser att solens variation i utstrålning har den största påverkan på klimatet, prognosticerar att solen kommer fortsätta att ha en låg aktivitet under flera solcyklar till, och det skulle i så fall leda till en mini-istid liknande Meander minimum inom några decennier, och troligen (enligt dem) så kommer vi se minskande globala temperaturer inom 10 år (försiktiga minskningar initialt).

  Vilken minskning alternativt avsaknad av ökning av den globala temperaturen under vilken tidsperiod skulle du Martin anse tillräcklig för att allvarligt ifrågasätta ”koldioxid-teorin” som tes?

  Personligen så anser jag att bevisen för koldioxid som drivare av klimatet är svaga i det här läget, men om det trots solens nuvarande låga aktivitet vi såg en ökning av jordens temperatur under de nästa 10 åren, eller att temperaturen låg stabil över de närmsta 25 åren, så skulle det övertyga mig om att koldioxid-teorin var i det stora hela korrekt.

  Du säger 3-5 grader över hundra år, när kastar du in handduken? 😉

 • Vad är det här för rappakalja?! Ingen kan väl med hedern i behåll uttrycka sig så här, utan att uppge källa? Och så klagar dom på kvälls-löpen!
  ”När temperaturökningen stått still i 15 år. Roligt att i nyhetsprogram de senaste åren höra att koldioxiden har aldrig ökat snabbare, men ingenting nämna om bristen på temperaturökning, underförstått skall man tydligen tro att koldioxiden förändrar klimatet självt utan temperaturökning?”

  Det här är Sveriges temp.utv., enligt den bästa källa vi har:
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2847
  När någon hittar annorlunda och säkrare uppgifter tycker jag det genast bör komma till vårt och världssamfundets kännedom. Annars ska man utgå härifrån.

 • Jag tror inte på att vi påverkar den globala uppvärmningen för mig är det bara ett spel som politiker håller på med.
  Men visst ska vi vara försiktiga med våran miljö
  Med våran miljöpåverkan så finns det stor risk att vi kommer få resestanta bakterier.
  O det tycker jag är värre än den så kallade globala uppvärmningen

 • Fredrik, det är en graf som visar Stockholms temperatur, således inte Sverige eller Världen.

  Noterade du att förra året så var temperaturen i Stockholm under 250 års genomsnittet?

  Martin: När man talar om global uppvärmning så menar man global uppvärmning. Den slår olika på olika platser under olika perioder. Man kan inte dra några hårda slutsatser på global skala utifrån en enskild regional förändring.

 • Martin (eller någon annan), vilken är den bästa sajten för uppdaterade globala temperatur estimater? Jag ifrågasätter inte att vi har haft global uppvärmning under 1900-talet, jag ifågasätter bara om det är människans kolförenings förbränning som orsakar den…

  Helt rätt och riktigt att man inte kan dra några slutsatser från lokala kortsiktiga variationer gällande det globala klimatet…

 • Ett barn på fem år förstår vem som har dold agenda när det gäller fossil olja…solenergi i kombination med vätgas kan lösa alla energiproblem vad det gäller el-energi och transportbränsle. Dessutom skulle maktbalansen förflyttas till afrikanska kontinenten, och det är väl där skon klämmer.

 • Fredrik, här är en något längre mätserie från Uppsala, http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2855 där speciellt de första delarna som inte fanns med i Stockholmserien är rätt intressanta. Notera kommentaren att de skriver att mätningar före 1860 är relativt osäkra. 1860 är året då det var som kallast och vi hade den hemska missväxten/svälten i landet så folk for till Amerika.

 • Martin, jag ber dig återigen att om du kommer med ett inlägg så låt det bli ett vetenskapligt inlägg.

  Jag förstår inte din kommentar till mitt långa inlägg ovan. Om jag inte får tolka vad du säger, hur menar du då att jag ska agera?!?

  Jag håller mig till vetenskap i form av logisk vetenskap. Sk populistisk ”vetenskap” tycker jag är rena bedrägeriet och borde inte kallas vetenskap. Dess syfte är enbart att påverka folk i en riktning, dvs typiskt politiskt syfte.

  Martin: Du misstolkar det jag sagt. Därefter drar du slutsatsen att jag dragit en (felaktig) slutsats på basis av något jag inte har sagt.

  När du påstår något sådant måste jag givetvis dementera det. Kruxet är att jag inte finner det meningsfullt att lägga tid på att dementera saker som jag påstås ha sagt.

  Om du vill ha lite mer vetenskaplig touch så ber jag dig skriva en vetenskaplig artikel baserad kring dina tankar. Skicka sedan in den till en vetenskaplig tidskrift som Science, Nature, PNAS eller liknande.

 • Håkan, titta på diagrammet och förstå det. – Nej, svara inte riktigt än, titta en gång till, är du snäll. Vad visar det? Det är inte 0,x grader 2011 som är diagrammets viktigaste information.
  Sverige är väl lottat som hade räknenissar som Wargentin, Celsius, Linné m fl. Tack var dem har vi en lång serie mätningar, till merendels från Stockholms Observatorium, vilket många om inte alla andra platser saknar. Jag kan själv inte falsifiera andra, globala serier, men här är Wikipedias något år gamla: http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_record_of_the_past_1000_years
  Vetenskapsmän och andra har försökt hitta en förklaring till att temperaturen i snart 100 år stadigt stigit. Arrhenius var den som först föreslog koldioxidutsläpp som huvudsaklig orsak. Kan inte hela vetenskapshistorien sedan dess.

  Inte går det väl att skilja klimat från miljö! Vill mena att det ena hjälper/stjälper det andra, och v. v. Ett exempel: Om du hugger ner en skog för att bygga en flygplats, så får du ihjäl många flugor på en gång. Och inte bara flugor!

 • Ja, klimat och miljö….men orden ”klimat och miljö” är nutidens bästa affärside. det är endast dårar som tror nåt annat. Fötetag drar enorm nytta av olika teorier/hypoteser som folk ständigt kommer med. Koldioxidskatterna ökar ständigt, liksom div. andra klimatskatter.- varför? För klimatens skull? Tror man på det, tror man på tomten. Och det som stör mig mest av allt är att folk verkligen går på det! Eller ”handla ekologiskt för miljöns skull” ,kom igen va! Vilket skämt! Medans folk går på dessa miljödravell, skrattar de andra hela vägen till banken. Detta är min ståndpunkt. Men visst påverkar koldioxid, samt andra växthusgaser klimatet, men det är bara en bråkdel vad jorden gör själv, utan våran påverkan! Vilka av oss människor vill gå tillbaka och leva i stenåldern för att vara klimatsmart? Tror inte många ställer upp va? Och förresten… Ordet ”klimatsmart” … Måste ha varit en böckling som kom på uttrycket. Slutsats mina vänner: vi kan inte stoppa en och samma process som pågått så länge planeten existerat, även om vi allihop nu skulle gå och bo i grottor och vara primitiva.

  skrattar de andra hela vägen till banken. Detta är och förblir min ståndpunkt. Visst påverkar koldioxid, samt andra växthusgaser klimatet, men detta är en bråkdel av vad

 • Haha, det skulle alltså vara nyttigare att pumpa ut gifter än att låta bli….Vilken bonde skrattar påväg till banken? Det är mer arbetsamt och dyrare att producera eko, det är den konventionelle bonden som skrattar. Vissa utav dessa bönder odlar sin egen roundupfria potatis, den besprutade säljer de. Men vi får väl se vilka som klarar sig längst när det helt plötsligt blir brist på petroleumbaserade produkter, då först kanske det duger med kvävefixerande grödor och växelbruk.

 • Vad skulle vi göra utan ”EJ” och ”Forskaren”?
  Heja er!

  Martin: Heja vadå? Jag antar att du betraktar det hela som en tävling i att ifrågasätta så mycket man bara kan. Då kan man ju heja. Men om man vill veta hur det ligger till så har de inte tillfört så mycket. Ambitionen kanske mest handlar om att skapa tvivel?

  Med tanke på hur ofta de skriver och vad de påstår så vore det klädsamt att åtminstone uppge vad man heter och representerar. Men det kanske är för mycket begärt.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: